Cimbrishambn Staadh 1681 (Mantalslängd)

Pastoren, dräng
Hr Borgmester, piga
Bernt Andrisson, 1 g:l
Petter Mörck, hustru, 2 drängar
Mårten Truedsson, hustru
Jöns Peersson, hustru
Christen Trenne, hustru, son, 1 dräng
Åke Skomakare, hustru, 1 dräng
Matz Skreddare, 1 g:l
Niels Jönsson, 1 son, 1 g:l
Matz Lärcke*, 1 son, 2 g:l (inkl: Matz)
Mickell Böckare
Jörran Peersson*, 2 g:l (inkl: Jörran)
Suen Walltersson, 1 g:l
Niels Erlandsson, 1f:
Peer Tulle, hustru
Håckan Skomackare, hustru
Anders Jöransson, hustru, 1f:
Jöns Jönsson, 1 g:l
Erich Tårckillsson, hustru
Kirstina Sahl: Lars Ibss:, 1 piga
Suen Ryttars, 1 f:
Matz Jönsson
S:l Steenmans Enka
Karna Wefuers, dotter, 1 piga, 1 g:l
Jöns Hansson, hustru
Jöns Matzon, 1 piga
Hans Michellsson, hustru
Herradtzskrifueren, hustru, 1 piga
Niells Phantzersson, hustru, 1 dräng, 1 piga
Mårten Bengdtsson, hustru
Olluf Peersson, 1 f:
Peer Sörensson, hustru, 1 piga
Eddella
Christen Olofsson, hustru, 1 piga
Jockum Christenss:, hustru
Staffen Nielsson, hustru, 1 dräng, 1 piga
Andris Larsson, 1 f:
Påhll Bråddesson, hustru, 1 piga
Olluf Christopherss:, hustru
Truedh Plantere, 1 g:l
Peer Truedsson, hustru
Hindrich Strop, 1 g:l
Håckan Jöransson, hustru
Peer Snickare, hustru
Johan Skreddare, hustru
Peer Ibsson, 1 g:l
Tommas Toffelmark, 1 g:l
Berandt Wefvare, hustru
Hindrich Klockare
Anders Jacobsson, hustru
Reinhollt Hollgersson, hustru
Ingwar Erlandsson, hustru, son
Jöns Jeppesson, 1 f:
Mårten Wijborg, hustru, 1 dräng
Otte Bertillsson, 1 g:l
Hustro Anna Sahl: Jacob Larss:
Niells Torlasson och hans huusfolck
Peer Muerer

Källa: Riksarkivet, Mantalslängder 1642-1820, Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/19 (1681), bildid: A0005468_00151 ff

Åter till huvudmenyn : Åter till Simrishamn