Extract af Mannthals skrifningen pro Anno 1691

Staden Cimbrishambn 1691

Hr Pastoren Encheman, 1 dräng, 2 pigor
Rectoren Jacob Nicolaj, hustru, 1 dotter
Klockaren, hustru
Kyrckiogobben Hartwig Tiggare, 2 g:l (inkl: Hartwig)
Tullneren Nihls Larsson, hustru, 1 dräng, 1 piga
Besöckaren Arfwast Larsson, hustru
Hr Borgemest: Christian Osengius, hustru, 1 dräng, 1 piga
Rådman Matz Matzon, hustru, 1 dräng, 1 piga
Notarien Nihls Persson, hustru, 1 piga, 1 husfolk, 1 g:l
Petter Mörck, hustru, 3 pigor
S:l Borgemest Henrich Joh: Enchia, 1 dräng, 1 piga
Hust: Metta S:l Chresten Ohlsson, 1 son, 1 dotter, 2 pigor
Jochumb Chrestensson, hustru
Måns Holgersson, hustru
item hustruns syster (piga)
Staffwan Nihlsson Enckl:, 1 dräng, 1 piga
Andhers Larsson 2 g:l tiggare
Rassmus Persson, 1 g:l
Nihls Hansson Snedher, hustru, 1 piga
ibid Hågon Ringh ogifft
Bengt Andresson, hustru, 1 piga
Cnut Andresson, hustru, 1 dräng, 1 piga
Karina Wefwars, 2 pigor, 1 g:l
Sachrijs Jöransson, hustru, 1 husfolk
Rytt; Erfwast Böriesson, hustru
Pehr Swensson, hustru
Andhers Jacobsson, hustru, 1 piga
Nihls Glasmäster, hustru
Ingwar Erlansson, hustru
Oluff Jönsson Skiepper, hustru, 1 dotter
Reinholt Holgersson, 1 son, 1 dotter, 3 husfolk, 1 g:l
Jöns Jepsson allmoshion, 2 g:l (varav Jöns)
Ludqig Praetorius, hustru, 2 husfolk
Andhers Paradis, hustru, 1 piga
Ellena Hans Bödkers
Berent Holgersson, 1 g:l
Cronobåtzman Jöns Jönsson, hustru, 1 son
Andhers Jönsson Swarfware, hustru, 1 piga
Bengt Korgh, hustru, 2 g:l
Ohla Ingemansson, hustru, 2 husfolk
Henrich Nihlsson, hustru
Pehr Andhersson, hustru
Hågen Jöransson, hustru
Pehr Truetsson, hustru, 1 dotter
Marna Truet Panters tigg: (6 g:l)
Pehr Henrichsson Snecher, hustru
Elisabet Ohla Christophers, 1 g:l
Lars Andresson, hustru, 1 piga
Ingebohr Ohla Perss:
Lars Cnutsson, hustru
Nihls Swensson, hustru
Item systeren Ingebohr (piga)
Anna Jacob Larssons, 1 husfolk
Tommes Lorentz tigg, 2 g:l (inkl. Tommes)
Cronobåtzman Nils Mättess:, hustru
John Nihlsson Mäthare, 1 g:l
Hans Larsson Skredd:, hustru
Ingebohr S:l Påhl Bröddes, 1 dräng, 1 piga, 1 g:l
Matz Holgersson ogift, 1 piga
Mårtten Plät, hustru
Mårtten Truetsson, hustru, 1 dotter
Jonas Persson, 2 g:l
Uthridher Nihls Pehrsson, hustru
Jöns Bakare, hustru
Hans Påhlsson Skom:, hustru
Andhers Jönsson Smedh, hustru
Hans Chrestensson, hustru, 1 dräng, 1 piga
Mattias Skreddare tigg:, 2 g:l (inkl Mattias)
Hans Perss: Skredd:, hustru, 1 piga
Inger Nihls Jönss, 1 son
Nihls Persson, 1 dotter, 2 g:l (inkl Nihls)
Cronobåtzman Anders Anderss:, hustru
Rasmus Wijborgh, hustru, 1 husfolk
Ohla Hattemakare, hustru
Nihls Kreeka, hustru
Annika Danielsdotter, 2 husfolk, 1 g:l
Rasmus Lärcka Enchl:, 1 piga
Cronobåtzman Per Holmboo, hustru
Ohla Persson Kulle, hustru
Bengta Gudmuns tigg:, 2 g:l
Jöns Ohlsson, hustru
Swen Wallter
Hans Bleekingh, hustru
Nihls Erlandz Enchia, 1 son, 1 dotter
Marna Hågenss:, 1 son, 1 dotter, 1 g:l (=Marna?)
Pehr Murare, hustru, 1 piga, 1 g:l
Andhers Jöransson, hustru
Lars Holmboo, hustru, 1 g:l
Ohla Jönsson Skom:, hustru
Appelona Jöns Nihlssons, 1 piga
Pehr Hansson, hustru
Erich Torchelsson, hustru
Oluf Johansson, hustru, 2 pigor
Swen Månsson Murare, hustru
Måns Axelsson, hustru, 1 husfolk
Christopher Toft, hustru, 1 piga
Jöns Hansson, hustru, 1 piga
Otte Bertelsson, hustru, 1 g:l
Matz Jönsson, hustru
Staffwan Chrestensson, hustru, 1 piga
S:l Pastorens Enchia, 1 dotter, 1 piga
Marina S:l Bagges, hustru, 1 dotter, 1 piga
Hans Michelsson, 1 g:l
Uthskottz karlar
Åke Bengtsson, hustru
Pehr Johnsson, hustru
Måns Swensson ogift
Påhl Swensson ogift

Källa: Riksarkivet, Mantalslängder 1642-1820, Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/24 (1691), bildid: A0005473_00144 ff

Åter till huvudmenyn : Åter till Simrishamn