Mantalslängd Pro Anno 1698 (5/2) Cimbrishamn Stad

1 Rotan

Morten Pletz och hustru, 2 drängar, 2 pigor
Isack Holm ogift
Gaml: Tulnärn Nils Larsson, hustru, 1 dräng, 2 pigor
Hr Rådhman Magnus Krabe, hustru, 1 dräng, 2 pigor
Hr Rådhman Peter Mörck Enkeman, 3 pigor
Håcken Ring ogift
Jonas Pehrsson enkeman, 1 dotter
Ibm Madtz Åekesson, hustru
Ibm Klocharn Swen Boneus, hustru
Johan Könningh, hustru, 1 piga
Tullnären Johan Planch, hustru, 1 dräng, 1 piga
Uthi Rasmus Perssons huus Hr Majorn Liberton* (* fri effter instructionen)
Gregers Skomakare, hustru
Påhl Hinrichsson, hustru* (* mücket elendig och odugtig)
Lars Persson, hustru, 2 pigor
Christen Träne, hustru
Inhyses Kistina Hansis* (* een tiggerska)
Hr Borgmästare Nicolaus Psilander, hustru, 1 dräng, 2 pigor
Sören Johansson, hustru, 1 piga
Ibm Påhl Fiskerström
Peter Carstenberg, hustru
Anders Jönsson, hustru
Hans Trähne, hustru, 1 piga
Tröskeman Lars Swensson* (*inhyses)
Lösdrifwere Tuhle Persson* (*inhyses)
Hans Persson, hustru
Pehr Hermansson*, hustru* (* bräckl. och förarmat almohion)
Oluf Nilsson ogift
Brodern Arfwast ogift
Augustinus Bödtker, hustru
Rasmus Wiborg, hustru
Inhyses Anders Snedktkare, hustru
Rasmus Rembsnider ogift
Oluf Hattemakare
Nils Thuesson, hustru
Båådzman Pehr Holm*, hustru (* fri effter instructionen)
Inhyses Matz Håckensson, hustru
Rasmus Lercka, hustru
Oluf Kulle, hustru
Jöns Knutzon*, hustru* (* inhyses)
Jöns Hansson, hustru (g:l odugl:)
Jöns Olsson, hustru
Swen Waltersson* hustru*, dotter Elena (utgl: wanföre och elendige)
Christopher Sadelmakare, hustru
Anders Smed, hustru, dräng
Inhyses Mons Håkansson, hustru
Mons Axselsson, hustru, 1 piga
Hans Lembwig, hustru, dotter
Besögarn Mathias, hustru
Nils Muhrrare, hustru
Lars Andersson, hustru, 1 dräng, 1 piga
Skomakare Sören Persson, hustru
Joen Persson, hustru
Mikal Feltberedare, hustru
Daniel Gemzeus, hustru, 1 piga
Anders Jöransson, hustru
Pehr Murrare
Hans Bödtkare, hustru
Erland Nilsson, hustru, 1 piga
Lorentz Skredare, hustru
Didrik Jacobsson ogift
Inhyses Jacob Nilsson*, hustru*, dotter Elena (*utgl, siukl: och födes af sonnen)
Lars Holmboe, hustru
Olluf Johansson, hustru
Erik Torkelsson, hustru
Petter Mörk, hustru, 2 pigor
Matz Jönsson, hustru, 2 söner, 1 dotter
Staphan Christensson, hustru
Sussane sal: Hr Holgers, 1 dotter, 1 dräng
Ibm: Jöns Holgersson ogift
(dotter) Engla Bagge, piga Inger
Hans Michelsson, hustru 

2 Rotor

Matz Holgersson, hustru, 2 pigor
Hr Pastoren Anders Berglin, hustru, 1 dräng, 2 pigor
Metta sal: Christen Olsson, 1 son, 2 pigor
Jockum Christensson, hustru, 2 söner, 1 dotter
Mons Holgersson, hustru, 1 dräng, 1 piga
Staphan Nilsson, hustru, 1 dräng, 1 piga
Anders Larsson, hustru, 1 piga
Hans Kock, hustru, 1 piga
Jöns Bager, hustru, 1 dotter
Nils Snedtkare, hustru
Margreta sal: Matz Matzons
Knut Andersson, hustru, 2 drängar, 1 piga
Jacob Segger, hustru, 2 pigor
Sal: borgm:ns effterlefwerska
Karna Wefwerns, 1 piga
Inh. Steen Johansson, hustru
Rasmus Kock, hustru, 1 piga
Nils Smedh, hustru
Hr Ractor Peter Fergin, 1 piga
Swen Thorsson, hustru
Lisabeth sal: Anders Jacobsson, 1 son, 2 pigor
Nils Glasmästare, hustru
Inhyses Maria Henrichsdotter* (* Nest döf och utfattig)
Ludiwig Praetorius, hustru, 1 piag, 1 inhyses
Oluf Jönsson, hustru
Reinholt Holgersson, hustru, 1 dotter
Inh. Hyrden Stenkel Olsson, hustru
Joen Nilsson, hustru* (* brotfälling och fattig)
Inhyses Metta* (* tiggerska)
Pehr Swensson, hustru
Håken Amme(?), hustru
Inhyses Kirstina Mortensdotter
Anders Paradis, hustru, 1 piga
Nils Gunnersson, hustru
Ifwer Jönsson*, hustru (* en g:l corporal och odugtig)
Påhl Handskemakare, hustru
Berendt Holgersson, hustru
Nils Olsson, hustru
Erik Larsson, hustru
Oluf Persson, hustru
Anna Capitainskan
Anders Westerwig*, hustru (* båådzm: och fri effter instruct:)
Inh. Ingeman Andersson ogift
Item Lorendtz Biörnsson*, hustru (en g:l soldat och fattig)
Åke Båådzman ogift och förlofwed
Hans Skrädare, hustru, 1 dräng
Ingebor sal: Påhls
Statz tiännaren Jöns Swensson, hustru
Pehr Bilthugare, hustru
Notarius Daniel Andersson, hustru
Inh. Lisabeth Christophers* (* en tiggerska)
Son Christopher Olsson
Nils Jönsson, hustru
Pehr Tygesson, hustru
Pehr Truetzon, hustru
Ibm: Bonde Pehrsson, hustru
Peter Tang och hustru* (* gl: och förarmat)
Pehr Andersson, hustru
Oluf Jönsson, hustru
Erik Nilsson, hustru
Dominicus Skrädare, hustru
Christian Snedtkare, hustru
Mons Svarfware, hustru
Lars Hansson, hustru
Inh. Bohl Persdotter
Henrich Klockare, hustru
Anthonj Wefware, hustru
Oluf Ingemarsson, hustru
Anders Båådzman*, hustru (* utg:l tiggare)
Pehr Jbsson, hustru, dotter
Inh. Bengt Körrig, hustru
Jöns Jönsson*, hustru* och dotter (* utg:l och odugtig)
Hans Hansson Snedtkare, hustru
Inh. Hans Andersson
Rasmus Pehrsson, hustru
Peter Herman, hustru
Johan Pehrsson Blom ogift
Matz Joensson, hustru

Källa: Riksarkivet, Mantalslängder 1642-1820, Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/28 (1698:2), bildid: A0005477_00387 ff

Åter till huvudmenyn : Åter till Simrishamn