Mantals Längd Pro Anno 1699 (4/1) Cimbrishamn Stad

1 Rotan

Morten Pletz och hustru, 1 dräng, 2 pigor
Isack Holm ogift, 1 piga
Tolnarn Nils Larsson, hustru, 2 pigor
Hr Rådhman Magnus Krabe, hustru, 1 dräng, 2 pigor
Hr Rådhman Peter Mörck [Enkeman], 3 pigor
Håcken Ring ogift
Jonnas Persson ogift
Ibm Klockarn Swen Boneus, hustru
Ibm Madtz Åekesson, hustru
Ibm Inh: Margreta Jonnasdotter
Johan Kiönik, hustru, 1 dräng, 1 piga
StrandRidarn Johan Frjman, hustru, 1 dräng, 1 piga
Gregers Skomakare, hustru
Påhl Hinrichsson, hustru
Christen Träne, hustru
Inhyses Kirstina Hansis* (* een tiggerska)
Lars Persson, hustru, 2 drängar, 1 piga
Hr Borg[mästar]en Nicolaus Spilander, hustru, 1 piga
Sören Johansson, hustru, 1 piga
Petter Castenberg, hustru
Ibm Knud Persson, hustru
Anders Jönsson, hustru
Hans Träne, hustru, 1 dräng, 1 piga
Hans Persson, hustru
Pehr Jörmansson*, hustru* (* bräckl. och förarmat almosohion)
Oluf Nilsson ogift
Augustinus Bödtker, hustru
Rasmus Wiborg, hustru
Rasmus Rembsnider ogift
Oluf Hattemakare, hustru
Nils Tuesson, hustru
Bådtzman Pehr Holmbo*, hustru (* fri effter instructionen)
Inhyses Matz Håckensson, hustru
Rasmus Lercka, hustru
Oluf Kulla, hustru
Jöns Knutzon, hustru
Jöns Olsson, hustru, Inhyses Arfwast
Swen Waltersson, hustru, dotter Elena
Christopher Sadelmakare, hustru
Anders Smidh, hustru
Inhyses Estret Kelss
Hans Lembwig, hustru, 1 dräng, 1 piga
Besögar Mathias, hustru
Nils Murare, hustru
Lars Andersson, hustru
Ibm: Måns Swendss, ogift
Jöns Holgersson ogift, 1 piga
Joen Persson, hustru
Mickel Feltberedare, hustru
Ibm: Sören Persson, hustru
Daniel Hiemzeus, hustru
Anders Jöransson, hustru
Pehr Murrare, hustru
Hans Bötkare, hustru
Erland Nilsson, ogift, 2 pigor
Jöns Matzon, hustru
Didrik Jacobsson ogift
Ibm: Jacob Nilsson, hustru
Lars Holmboe, hustru
Oluf Johansson, hustru
Ibm: Måns Håkansson, hustru
Erik Torkelsson, hustru, son
Petter Mörk, hustru, 1 piga
Madz Jönsson, hustru, 1 son, 1 dotter
Staphan Christensson, hustru
Sussana sal: Hr Holgers, 1 dotter, 1 dräng
Engla Baga, piga Inger
Hans Michelsson, hustru

2 Rotan

Tullarn Johan Plank
Matz Holgersson, hustru, 3 pigor
Hr Pastorn Andreas Berglin, hustru, 1 dräng, 2 pigor
Metta sal: Christen Olsson, 2 söner, 1 dotter, 2 pigor
Jockumb Christensson, hustru, 2 söner, 1 dotter
Måns Holgersson, hustru, 1 dräng, 1 piga
Staphan Nilsson, hustru, 1 dräng, 1 piga
Anders Larsson, ogift, 1 dräng, 1 piga
Hans Kock, hustru, 1 piga
Jöns Bakare, hustru, 1 dotter
Nils Snidtkare, hustru, 1 dotter
Margreta sal: Matz Matzons
Knut Andersson, hustru, 1 dräng, 1 piga
Jacob Seiger, hustru, 2 pigor
Sal: borgm:ns Christina Aurel
Karna Wefwerns, 1 piga
Steen Johansson, hustru
Rådhman Anders Anderss:, hustru, 1 dotter, 3 pigor
Nils Smidh, hustru
Hr Rector Petter Fergin, 1 piga
Swen Torsson, hustru
Nils Kock, hustru, 1 son, 1 piga
Inh. Boel Persdotter
Nils Glasmästare, hustru
Inhyses Gudmun Nilss: Imod 80 åhr Almosehion
Ludwig Pretorius, hustru, 1 piga
Oluf Jönsson, hustru
Reinholt Holgersson, hustru, 2 döttrar
Inh. Hyrden Stenkel Olsson, hustru
Joen Nilsson, hustru* (* brotfälling och fattig)
Inhyses Metta* (* tiggerska)
Pehr Swensson, hustru
Håken Amme(?), hustru
Inhyses Kirstina Mortensdotter
Anders Paradis, hustru, 1 piga
Nils Gunnersson, hustru
Ifwer Jönsson*, hustru (* en g:l corporal och odugtig)
Påhl Handskemakare, hustru
Berendt Holgersson, hustru
Nils Olsson, hustru
Erik Larsson, hustru
Oluf Persson, hustru
Anna Capitainskan
Anders Westerwig*, hustru (* båådzm: och fri effter instruct:)
Inh. Ingeman Andersson ogift
Item Lorendtz Biörnsson*, hustru (en g:l soldat och fattig)
Åke Båådzman ogift och förlofwed
Hans Skrädare, hustru, 1 dräng
Ingebor sal: Påhls
Statz tiännaren Jöns Swensson, hustru
Pehr Bilthugare, hustru
Notarius Daniel Andersson, hustru
Inh. Lisabeth Christophers* (* en tiggerska)
Son Christopher Olsson
Nils Jönsson, hustru
Pehr Tygesson, hustru
Pehr Truetzon, hustru
Ibm: Bonde Pehrsson, hustru
Peter Tang och hustru* (* gl: och förarmat)
Pehr Andersson, hustru
Oluf Jönsson, hustru
Erik Nilsson, hustru
Dominicus Skrädare, hustru
Christian Snedtkare, hustru
Mons Svarfware, hustru
Lars Hansson, hustru
Inh. Bohl Persdotter
Henrich Klockare, hustru
Anthonj Wefware, hustru
Oluf Ingemarsson, hustru
Anders Båådzman*, hustru (* utg:l tiggare)
Pehr Jbsson, hustru, dotter
Inh. Bengt Körrig, hustru
Jöns Jönsson*, hustru* och dotter (* utg:l och odugtig)
Hans Hansson Snedtkare, hustru
Inh. Hans Andersson
Rasmus Pehrsson, hustru
Peter Herman, hustru
Johan Pehrsson Blom ogift
Matz Joensson, hustru
Tullnären Johan Planch, hustru, 1 dräng, 1 piga
Uthi Rasmus Perssons huus Hr Majorn Liberton* (* fri effter instructionen)
Ibm Påhl Fiskerström
Tröskeman Lars Swensson* (*inhyses)
Lösdrifwere Tuhle Persson* (*inhyses)
Brodern Arfwast ogift
Inhyses Anders Snedktkare, hustru
Jöns Hansson, hustru (g:l odugl:)
Mons Håkansson, hustru
Mons Axselsson, hustru, 1 piga
Skomakare Sören Persson, hustru
Lorentz Skredare, hustru
Ibm: Jöns Holgersson ogift
Rasmus Kock, hustru, 1 piga
Lisabeth sal: Anders Jacobsson, 1 son, 2 pigor

Källa: Riksarkivet, Mantalslängder 1642-1820, Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/29 (1699:1), bildid: A0005478_00203 ff

Om "fordom utridaren [antagen 1698 11/6] i Cimbrishamn Knut Persson [Lund]" som rymt för begången stöld och lämnat kvar hustrun Hilleborg Håkansdotter (äktenskapsmål även om Hans Gantz Möller)- se: AID: 234779.b70 ff

Åter till huvudmenyn : Åter till Simrishamn