1728 åhrs mantahls längd öfwer staden Cimbritzhamn

1 Rotan

1                                Hr Rådman Plätz enkia, dräng Jöns och Gunnar, piga Karena och Anna
Ibm Christian Plät ogift

2                                Hr Rådman Isak Holm, hustru, son Oluf, dotter Johanna, dräng Trued, piga Mätta

3                                Hålger Månsson ogift
Ibm Hans Månsson, hustru, piga Johanna* (* Pig: yngl.)

4                                Hr Rådman Öreus, hustru, piga Sissa

5                                Lars Gröndvall, hustru, dräng Carsten och Anders

6                                Nicolaus Kamp, hustru, piga Elna

7, 8            Sörän Johansson, hustru* (*h: wistas i Hellsingborg …)

9, 10, 11    Rådhuset

12                            Hr Rectoren Kiönig ogift

13                            Anders Jönsson, hustru* (* utfattige)

14                            Bängt Knutsson, hustru

15                            Hindrik Larsson, hustru
Ibm Christåffer Trene, hustru, gåsse Nils

16, 17        Jöns Andersson, hustru*, gesäll Sören, dotter Elna (* hust: fattig)

18                            Margareta Hansdotter ogift

19                            Nils Lundgren, hustru

20                            Rasmus Larsson*, hustru (*m: g:l)
Ibm Båtzman Lars Råbo*, hustru (m: i wärkel: tiänst)

21                            Augustinus Falk*, hustru* (* aldeles tiggare)

22                            Kierstina Hansdotter ogift

23                            Baltzer Severin*, hustru* (* aldels utfattige)

24                            Ingeman Ohlsson, hustru

25                            Nils Tufwasson*, hustru* (* ald: utfattige)

26                            Oluf Ödberg, hustru
Ibm Jöns Jäpsson ogift

27                            Bebos af tiggare

28                            Likaledes

29                            Klämmet Nilsson, hustru* (*utfattige)

30                            Matz Hansson, hustru* (*likaledes =utfattige)

31                            Enkan Kierstina*, son ..ls (*Enk: utfattig)

32                            Hans Andersson, hustru* (*utfattige)

33                            Bonde Larsson, hustru

                  Ibm Båtzman Cimmerlundh*, hustru (*m: i wärk: tiänst)

                  Tullskrifwaren Jonas Löfqvist ogift

2 Rotan

1                Hr Bårgmästaren Brink och fruen, dräng Johan, Hindrik, Espiorn och Jöns, pigor Mätta 
                  och Järtrud
                  Studenten Sven Holmström
2                                Hr Rådman Hammar, hustru, jungfru Maija, piga Bängta
3                                Prästagården
4                                Capellet
5, 6            Lorens Mein, hustru, dräng Bengt, piga Ingar
7                                Måns Hålgersson, hustru, piga Johanna
                  Ibm Carl Araskog, hustru ogift
8                                Qvartermäst: Brask*, hustru (m: niuter Pension)
9                                Ryttmäst. Pauli, hustru, dräng Jöns, piga Johanna och Elisabet Juliana
10                            Hr Tullnär Berghult, hustru, dräng Pär, piga Ingar
11                            Swän Bergström, hustru
12                            Måns Cimmerberg, hustru, piga Elsa
13                            Christåpher Blank, hustru
                  Ibm Lars Holmström
14                            Johan Källberg, hustru, dräng Lars
                  Ibm Lars Pettersson, hustru* (* utfattige)
15                            Hindrik Ovaenius, hustru, piga Elna
16                            Gunnar Beckman, hustru
17                            Bebos af alm: hion
18                            Casten Plaetz, hustru, dräng Pär, piga Elna
19                            Pär Klausson, hustru
20                            Gisel Ohlssons Enkia*, son Ohluf, dräng Lars (* Enk: utfattig)
21                            Jäsper Andersson, hustru
22                            Nils Gunnarsson, hustru* (* utfattig och siuklig)
23                            Nils Paradis, hustru
24                            Mätta Paradis*, dotter Sisela (* Enk: …)
25                            Rasmus Ohlsson*, hustru (* m: g:l och …)
26                            Oluf Jönsson, hustru* (* h: g:l och fattig)
27, 28        Enkian Maria Lundh* (g:l och fattig)
                  Ibm Fältskiärgesällen Faelden

3 Rotan

1                                Oluf Öreus, hustru, dräng Hindrih och Lasse, piga Elna

2                                Pastoren Hr Mag: Corvin, hustru, dräng Nils, piga Elna, Johanna

3                                Nils Skåning, hustru, gåsse Pär

4                                Matz Åkasson, hustru

5                                Nils Hagberg, hustru, gesell Jacob, dräng Mattis

6                                Jonas Brunk*, hustru (*m: g:l afskedat corp)
Ibm Johan Brunk ogift

7                                Öde

8                                Oluf Larsson, hustru, gesäll Thomas

9                                Kyrkio Inspectoren Bergman, hustru, piga Johanna

10                            Hans Nilsson, hustru

11                            Petter Biurbek, hustru, piga Brita
Ibm Båtzman Pär Cimmers* (* man i wärk: tiänst)

12                            Jöns Pärssons Enkia*, dotter Karena och Kierstena (* …)

13                            David Siöbom, hustru, piga Bolla

14                            Sören Månsson, hustru, piga Anna

15, 16        Didrik Jacobsson, hustru*, son Åke (* fattige)

17, 18        Öde

19                            Michel Bängtsson, hustru* (* g:l och sängliggande)

20                            Jonas Lindström, hustru, dotter Mätta

21                            Fredrik Hansson, hustru, dotter Elna

22                            Pär Olsson, hustru

23, 24        Mattis Sundberg, hustru

25                            Nils Trene, hustru* (* h: g:l och Bräkel:)
Ibm Jöns Biörsson, hustru

26                            Truls Nilsson, hustru

                  Ibm Nils Jönsson, hustru
Ibm Jöns Andersson, hustru

27                            Hans Cimmerberg, hustru
Ibm Tullskrif: Vessman
Ibm Hindrik Niderfelt, hustru* (*h: g:l och fattig)

28                            Jungfru Stina Mörk

29                            Torkel Eriksson*, hustru (*m: g:l fattig och döf)

30                            Bebos af utfattige

31                            Truls Skarp Enkl:, gåsse Hans

32                            Welas Staffensson, hustru, gåsse Christåpher

33, 34        Lars Dalman, hustru, piga Marija

4 Rotan

1                                Öde

2, 3, 4, 5    Öde

6                             Petter Svedmark, hustru

7, 8            Öde

9                                Klåk: Lars Wall, hustru* (*fattig har ringa lön)

10                            Hans Nilsson, hustru

11                            Magnus Volin ogift, piga Cattarina

12                            Nils Dunder, hustru*, son Mårten (* g:l och fattige)

13                            Enk: …., son Jöns

14, 15        Pål Jönsson, hustru*, dotter Karna (*g:l och fattig)

16                            Christian Pålsson, hustru          

17                            Håkan Lärkia, hustru

18                            Alsmosion

19                            Jöran Råbou, hustru, piga Cattrina

20                            Erland Nilsson, hustru

21                            Esper Andersson, hustru

22                            Philup Jacobsson*, hustru (* m: afskiedat soldat)

23                            Bebos af utfattige
Sonne, Esbiörn och Nils (Reservemän)

24, 25        Öde

26                Trued Pärsson, hustru

27                           Germon Haralsson, hustru, piga Ingar

28                           Christåpher Ohlsson, hustru*, son ….. (* h: g:l …)

29                            Jacob ……sson, hustru

30                            Matz Jepsson, hustru

31                            Maja .…ervik

32                            Swän Månsson, hustru

33                            Just Pärsson, hustru* (*utfattig)

34                            Petter Bärtelsson, hustru, gåsse Matz

35                            Åke Mårtensson, hustru

36                            Dafwid Trulsson, hustru

37                Bebos af almosion

38                            Rasmus Hemmingsson, hustru*, son Hemming (* utfattige)

                  Ibm Bängt Hall, hustru, dräng Lars och Anders

                  Ibm Oluf Fernström Enkl:                

                  Ibm Måns Hulterberg, hustru

---

Cimbritzhamn d: 20 Novembr 1727

Källa: Riksarkivet, Mantalslängder 1642-1820, Kristianstads län, SE/RA/55203/55203.11/4 (1728), bildid: A0003067_00107 ff

Åter till huvudmenyn : Åter till Simrishamn