Mantals Längd Öfwer Staden Cimbritzhamn Pro Anno 1733

1 Rotan

1                Rådman Plätz Enkia, dräng Pär och Nils, piga Brita och Bolla

2                Rådman Isack Holm, hustru, dräng Oluf, pojke Knut, piga Bengta och Anna

3                Holger Månsson änkling
Ibm Hans Månsson, hustru, piga Bengta, flicka Ingefre
Ibm Olof Fernström

4                Hr Kyrkio Inspecktoren Bergman, hustru, Skrifwaren Isack, dräng Jeppa, piga Anna och Ingrj, flicka Anna-Maja

5                Lars Grönwall, hustru, gesällen Jochim, gosse Jacob

6                Nichlas Kamp, hustru

7, 8            Lars Holmström, hustru, piga Bengta
Ibm: Johan Jungman, hustru

9, 10,         Rådhuset

11, 12        Nills Jönsson, hustru (*Mannen g:l och kröpling)

13              beboos af almusehion

14              Enkian Bengta

15              Klåck:n Hendrik Larsson, hustru, piga Bengta
Ibm Anna Marja Hagerman, piga Karna
Ibm Besökaren Lundstedt, hustru, piga Mallena

16, 17        Jöns Andersson, hustru*, dotter Elna (* hust: … åhr ...)

18              Margareta Hansdotter ogift
Ibm Mattias Hansson Enkling

19              Nils Lundgren, hustru, dotter Mätta

20              Rasmus Lars Enkia

21, 22        beboos af Almusehion

23              Jöns Andersson, hustru, piga Johanna

24              Ingeman Ohlsson, hustru

25              Johan Hagerman*, hustru (*Mannen afskedad Dragoun)

26              Oluf Ödbergh, hustru
Ibm Jöns Jepsson, hustru

27, 28        Bådzmannen Simmerlunds hustru (Mannen i wärklig tienst)

29              Clemmet Nilsson*, hustru* (*g:l och utfattigt folk)

30              Bengt Knutsson, hustru

31              Nils Mattisson ogift

32              Pär Nilsson, hustru

33              Bonne Larsson, hustru
Ibm Anders Bengtsson, hustru

2 Rotan

1                     Hr Borgmästaren Brinck och frun, jungfru Maja Engelholm, drängar Trued, Hemming och Ohla, pigor Elna, Anna och Ingrj
                       Studenten Sven Holmström

2                     Hr Rådman Hammar, hustru, jungfru Maja, piga Bolla

3                     Öde

4                     Capellet dito (Öde)

5, 6                 Lorentz Main, hustru, dräng Ohla, pigor Elsa och Elna
                       Ibm Tullnären Richartsson ogift

7                     Carl Araskoug, hustru, pigor Kierstena och Marja

8                     Hr Magister Corvin, hustru, dräng Ohla, pojke Åke, pior Elna och Kierstj

9                     Ryttmäster Paulij Enkia, Jungfru Catharina Rölling, dräng Ingwar, piga Sine

10                   Hans Simmerbergh hustru (Uthfattiga)

11, 12             Magnus Simmerbergh, hustru, dräng Lars, piga Johanna

13                   Hr Rechtor Körningh, hustru, amman Ästred, piga Kierstij

14                   Johan Kiälberg, hustru, dräng Påhl

15                   Hendrich Owenius, hustru, son Terning, dräng Jören, pigor Bengta och Elna

16                   Gunner Beckman, hustru, flicka Elna
                       Ibm Joh. Grynbergh ogift
                       Ibm Änkian Maria Hultenb:h, pigor Anna Cattarina och Marja

17                   Truls Skarp, hustru, gesäller Johan och Nills, flicka Karna

18                   Carsten Pletz, hustru, dräng Måns, piga Margareta och Gunnella

19                   Besökaren Törnelius, hustru
                       Ibm Tullskrifwaren Melander ogift
                       Pär Classon, hustru (Mannen kröppl: uthfattiga)

20                   Påhl Kierman, hustru, dräng Jacob
                       Ibm Oluf Gisselsson, hustru, gosse Johan, flicka Mätta
                       Ibm Hendrik Nilsson, hustru, gesällen Olof

21                   Jäsper Andersson, hustru, son Anders

22                   Nils Gunnarsson, hustru* (*h: g:l och ...)

23                   Nils Paradjs Enkia

24                   Mätta Paradis

25                   Rasmus Ohlsson*, hustru (* m: g:l)

26                   Karna Böries, piga Karna

27                   Christopher Traene, hustru, gossar Ärland och Nils

28                   Petter Bärtelsson, hustru, flicka Boel

3 Rotan

1                Olof Öreus, hustru, dräng Giötte, pojke Olof*, pigor Kierstena och Johanna, amman Tyra (*pojken Olof få[nig])

2, 3, 4        Christian Pletz, hustru, piga Järtru, flicka Bengta

5                Nils Hagberg, hustru, son Johan, gossar Christopher och Anders, piga Johanna

6, 7            Qwartermästaren Brunck, hustru, piga Elna
Ibm Lorentz Malmström, hustru

8                Olof Larsson, hustru, läregossar Johan och Petter
Ibm Petter Skotte, hustru

9                Rådman Öreus, hustru, pigor Maria och Britta

10              Hans Nilsson, hustru

11              Petter Biurbek, hustru, piga Johanna, flicka Elna* (*flickan yngl.)

12              Hendrik Johansson, hustru

13              David Siöbom, hustru, piga Anna, flicka Agda* (*flickan ...)

14              Sören Månsson, hustru, pigor Olu och Elna

15, 16        Nils Skåning, hustru*, läregosse Måns

17, 18        Öde

19              Michell Bengtsson, hustru* (*hustrun sängliggande)

20              Jonas Linström, hustru, dotter Mätta

21              Fredrik Hansson, hustru, son Nils

22              Pär Kulle, hustru

23              Jöns Biörsson, hustru

24              Matias Sundberg, hustru

25              Didrich Jacobsson, hustru*, dräng Åke (*hustrun g:l och siuklig)

26              Nils Träne, hustru*

27              Truls Nilsson, hustru

28              Mag. Wollin, hustru, jungfrur (döttrar) Stina och Anna Stina, piga Ästred

29              Torkell Eriksson*, hustru, dotter Beata (*m: siuklig och g:l)

30              Pär Matzon*, hustru (*Mannen g:l och har bråck)

31              Öde

32              Welladz Staffansson, hustru, gåssar Erik och Petter

33, 34        Lars Dahlman, hustru, piga Else
Ibm Mattias Arraskog ogift

4 Rotan

1, 2 ,3

4, 5, 6        Petter Svedmark, hustru

7, 8            Börje*, hustru flicka Maja (*mannen afskiedat g:l och fattig)

9                Carl ….s

10              Hans Nilsson, hustru
Ibm Carl Bergh, hustru, piga Ingrj, flicka Elna

11              Jeppa Eeskbergh, hustru, gesäll Erik, gosse Hendrik, pigor Ingrj och Anna

12              Nils Ohlsson Enkling, piga Bolla
Ibm Mårten Nilsson, hustru

13              Anders Hansson, hustru
Ibm Enkian Margareta

14, 15        Karna Påhlsdotter
Ibm Petter Krok
Matz Hansson, hustru* (*mannen Båtzman i wärkl: tienst)

16              Christian Påhlsson, hustru, gossen Påhl

17              Håkan Lärkia, hustru, son Anders

18              Enkian Kierstena dottrer Johanna och Anna (döttrarne Moderens)

19              Jöran Råboo, hustru, filcka Margreta

20              Ärland Nilsson, hustru, son Anders

21              Esper Andersson, hustru
Ibm Änkian Maria

22              Philip Jacobsson*, hustru (* mannen afskiedat och uthfattigh)

23              Lars Wästerwjk*, hustru (* mannen kröpling)

24              Nils Wästerwjk, hustru
Ibm flickan Gunnel* (*kröpling och uthfattig)

25              Jochim Biörk, hustru, flicka Stina* (*flickan yngl:)

26              Trued Pärsson, hustru, son Jöns och Pär

27              Boh Paradis

28              Christopher Ohlsson, hustru, son Jacob, flicka Elna
            Ibm Petter Almeroth, hustru

29              Nils Fisker, hustru, dotter Karna

30              Matz Jepsson, hustru

31              Maja Westervik

32              Swen Månsson, hustru

33              Juhl Pärsson, hustru

34              Swen Bergström, hustru

35              Åke Mårtensson, hustru
            Ibm Jöns Mårtensson, hustru* (hustrun uthg:l och bräckl:)

36              David Trulsson, hustru

37              Nils Pärsson*, hustru* (*uthfattige)

38              Rasmus Hemmingsson, hustru*, dotter Bohl (* h siukl och g:l)

                  Ibm Johan Stiberg ogift
            Ibm Erland Morbeck, hustru

---

Cimbritzhamn d: 14 Novembr 1732

Åter till huvudmenyn : Åter till Simrishamn