Gravstensinventering på Andrarums kyrkogård hösten 2014

Förord
Gravsatta och gravnummer hänvisar till handling upprättad 1961 av J Hjalmarsson. Handlingen finns på Pastorsexpeditionen.

Med Gård avser jag den plats där de gravsatta levt och verkat, eller den plats där föräldrarna bott för de som flyttat ut från socknen men är begravda här.

Har jag bara skrivit Kristinehov eller Alunbruket så vet jag inte med säkerhet vilket hus de bott i, eller så har huset inget nummer eller namn.

De fastighetsbeteckningar jag använt är de som gällde 2014, allt för att det skall gå att återfinna platserna på fastighetskartan. Har fastigheterna upphört får ni gå bakåt till äldre kartor. Leta på Internet under Lantmäteriverket/Historiska kartor.

När det gäller olikheter mellan det jag skrivit och det som står på gravstenen så har jag använt de uppgifter som finns i kyrkböckerna. Det skiljer på några gravstenar. Jag har också använt dotter på alla kvinnors efternamn födda före 1874, och använt faderns efternamn på alla födda efter 1900, med undantag för där det framgår något annat.

Fel finns det alltid då det förekommer så många siffror, så jag ber om ursäkt, här och nu, för de fel och förväxlingar som kan finnas.

Jag har inte skrivit några titlar, inte heller hur personerna är släkt, utom i något enstaka fall. För släktforskning hänvisar jag till det arbete om Eljaröd och Andrarum som Acke Eriksson och jag avser att ge ut hösten 2015.

Björnastad vintern 2015

Gert Lagerstedt

Kvarter 1 Område A
Kvarter 2 Område B
Kvarter 3 Område C
Kvarter 4 Område D
Kvarter 5 Område E
Kvarter 6 Område F
Kvarter 7 Gravar söder om kyrkan
Kvarter 8 Ryttings gravkapell
Kvarter 9 Minneslunden

Plats för gravkarta

Se även Andrarums kyrkogård på: gravar.se
 

Tillbaka till Gravstensinventering