Byråkrati

Sedan slutet av 1600-talet hade inom provinsen [Skåne] funnits åtta fögderier, vilka bestod av följande härader: a) Oxie, Skytts och Vemmenhögs; b) Torna, Bara och Harjangers; c) Ljunits, Herrestads, Ingelstads och Järrestads; d) Frosta och Färs; e) Luggude, Rönnebergs och Onsjö; f) N. och S. Åsbo samt Bjäre; g) Ö. och V. Göinge; h) Villands, Gärds och Albo.

Genom kungl. Maj:ts brev den 9 maj 1719 bestämdes, att av Skånes åtta fögderier de fyra förstnämnda (a-d) skulle förläggas till Malmöhus län och de fyra andra (e-h) till Kristianstads län.

Redan den 4 maj 1720 förklarade kungl. Maj:t, att kungl. Maj:t, i anledning av riksens ständers sekreta utskotts framställning, funnit gott att i nämnda indelning göra en sådan ändring till befordran av kungl. Maj:ts och rikets tjänst samt landets försvar och invånarnas bekvämlighet såväl som till erhållande av en bättre jämlikhet länen emellan, att det av Luggude, Rönnebergs och Onsjö härader bestående fögderiet skulle förläggas till Malmöhus län samt Ingelstads och Järrestads härader tilldelas Kristianstads län.

Det av sistnämnda två härader samt Ljunits och Herrestads härader bestående fögderiet blev sålunda delat. Denna anordning gynnades av de därvarande fögderitjänstemännens åtagande att åtnöjas med halv lön.

På 1830-talet gjordes framställning om sammanslagning ånyo till ett fögderi av Ljunits, Herrestads, Ingelstads och Järrestads härader ävensom om fögderiets förläggande i sin helhet till ett av länen. Framställningen mötte motstånd från en del ortsbor och blev icke heller bifallen.

Fögderierna i Kristianstads län har under den förflutna tiden icke undergått någon förändring, men i Malmöhus län har endast Frosta och Färs häraders fögderi bibehållits oförändrat.

Kronolänsmansdistrikten i de båda länen har under tidernas lopp varit utsatta för många förändringar, och kronolänsmännens antal har ofta växlat.

Har man ämbets- och tjänstemän inom landsstaten bland sina förfäder så rekommenderas följande bokverk (nedan åskådliggörande utdrag):

Ur: Landsstaten i Malmöhus och Kristianstads län 1719-1917 av Otto Lindberg
KRONOLÄNSMÄN
Järrestads distrikt

304. Carl Georg Leth, f. i Snårestad 1748 24/1; föräldrar: klockaren Per L. och Dorotea Helena Espman; skrivare; krl. 1777 30/12 i hälften av Järrestads härad och torde sedermera hava tillagts andra delen av häradet; charta sigillata ombudsman 1778 27/10; avsked 1808 31/8; död i Gladsax 1815 24/9.
G. i Gladsax 1778 3/11 m. Anna Katarina Kiellman, f. 1753 17/2, död i Riseberga 1834 30/7, dotter av kronofogden Olof K. och Elsa Katarina Botsack. Barn: Elsa Katarina, f. 1779 9/9, g.m. krl. J. N. Tullberg; Petter Olof, f. 1780 21/9, krigskommissarie, död i Nybo 1851 14/6; Dorotea Helena, f. 1782 9/11, död i Riseberga 1846 25/1, g. i Gladsax 1802 23/6 m. fältkamreraren T. L Rönström; Andrietta Maria, f. 1784 27/10; Jöns Ulrik, f. 1786 18/11, kronofogde; Kristina Birgitta, f. 1789 21/11, g. m krl. G. D. Tornberg; Johanna Charlotta, f. 1791 29/6, död i Riseberga 1870 2/1, g. i Gladsax 1814 20/3 m. lantmätaren, sedermera regementskommissarien J. L Åberg.

Kronofogdar/Kronobefallningsmän:
Villands, Gärds och Albo härads fögderi (biografier)
Chresten Lund, 1658-1659
Oluf Kling, 1659-
Gudmund Månsson, 1668-1673
Jakob Abrahamsson Ulf, 1673-1676-
Hindrick Johansson, 1679-1682
Anders Perment, 1682-1691-
Mattias Hörman, 1699-1703
Andreas Vikman, 1703-1709
J Berghult, 1710-1713
Paul Borström, -1727
Hans Krook, 1727-1731
Kristian Cronland, 1731-1762
Carl Fredrik Aspelin, 1762-1777
Sven Risberg, 1778-1795
Gustaf Reinhold von der Luft, 1795-1813
Fredrik Johan von der Luft, 1814-
Erik Göran Holmer, 1824-1841
Johan Vilhelm Kleberg, 1842-1872
Anund Otto Bergengren, 1872-1885
Johan Peter Borgström, 1885-1904
John Edvard Linus Forssander, 1905-1911
Lars Axel Kristian Sjöström, 1911-

Ingelstads och Järrestads härads fögderi (biografier)
Christen Jenssen,
Lars Persson Sörman,
Giert Joensson,
Nils Skåning,
Zacharias Stobaeus,
Nicolaus Psilander,
Elias Löfberg,
Jacob Rafenius, 1711-1714
J Munthe, 1715
Olof Lind, 1716-1717
Carl Eneroth, 1720-1762
Olof Kiellman, 1762-1779
Johan Rutger Palme, 1779-1781
Per Jutman, 1781-1798
Salomon Ljunggren, 1798-1827
Jöns Ulrik Leth, 1827-1830
Jöns Adolf Bergklint, 1831-1845
Johan Kristian Tydell, 1845-1865
Per Ludvig Leth, 1866-1902
Assar Carl Anund Bergengren, 1903-

Kronolänsmän:
Brösarps distrikt
Omfattande Ravlunda, Brösarp, S Mellby, Vitaby, Andrarum, Eljaröd, S:t Olof, Fågeltofta och Rörum socknar.
Erich Persson och Anders Persson Swensk födde, -1680-
260. Otto Hjort,
261. Göran Hjort
262. Åke Lundgren
263. Carl Fredrik Hjort
264. Erasmus Kristian Cronland
265. Johan Waegren
266. Anders Strömbeck
267. Carl Gabriel Strömbeck
268. Axel Fredrik Montan
269. Hjalmar Emil Teofron Wannholm

Delar av Ingelstads härad
Hans Olsson i Borreby för 2:ne länsmans dömme, swensk födt; -1680-.
270. Nils Lundbeck
271. Anders Morell
272. Arild Havich
273. Lorens Appelberg
274. Lorens Löfvall [AID: v384839.b8240]
275. Hans Rafenius
276. Lars Sture
277. Magnus Löfberg
278. Carl Håkan Ingelsteen
279. Petter Enebergh
280. Eskil Ryberg
281. Lars Eklin
282. John Anderstedt
283. Niklas Sjöberg
284. Göran Fredrik Eneberg

Tryde distrikt
Omfattande Tranås, Onslunda, Kverrestad, Smedstorp, Tryde, Spjutstorp, Övraby, Benestad, Ö Herrestad och Östra Ingelstad socknar.
Hans Olsson i Borreby för 2:ne länsmans dömme, swensk födt; -1680-.
285. Erasmus Kristian Cronland
286. Per Ripa
287. Kristian Henrik Back
288. Vilhelm Ingeman Back
289. Lars Peter Lagerstedt

Löderups distrikt
Omfattande Glemminge, Tosterup, Hammenhög, Hannas, Ingelstorp, Valleberga, Löderup, Hörup, Ullstorp, Bollerup och Borrby socknar.
290. Johan Edvard Frick
291. Johan Georg Palm
292. Lorens Fredrik Berlin
293. Sven Julius Sjöstedt
294. Johan Richard Palmé
295. Claes Pontus Fundahn
296. Alfred Leonard Hildegard Zätterström

Järrestads distrikt
Omfattande Simris, Ö Nöbbelöv, Gladsax, Ö Tommarp, Järrestad, Stiby, Vallby, Bolshög och Östra Vemmerlöv socknar.
Måns Olsson, skånsk födt; -1680-
Hans Olsson, bortrymd <1686
Per Hansson, -1686-
297. Magnus Löfberg, 1691-
298. Knut Lorens Löfberg
299. Jakob Delphin
300. Petter Enebergh
301. Johan Budde
302. Fredrik Kiellman
303. Carl Fredrik Sjöberg
304. Carl Georg Leth [se ovan]
305. Gustaf David Tornberg
306. Johan Niklas Tullberg
307. Carl Birger Hvasser
308. Carl Fredrik Hammarstrand
309. Per Johan Wadstein
310. Kristian Emanuel Josef Wessman
311. Nils Adolf Persson
312. Oscar Theodor Hederström

 

Ur: Skånska Generalguvernementet 1658-1693 av Alf Erlandsson
BEFALLNINGSMÄN
Ingelstad och Järrestad

Befallningsman 1658-1676 Utnämnd Anmärkningar
Chresten Jenssen 1658- F.d dansk ridefogde
Lars Persson Sörman 1659- I detta fögderi fungerade under åren 1659-1661 två befallningsmän samtidigt
Giert Joensson 1666-  
Nils Skåning 1674-  
Befallningsman 1679-1690 Utnämnd Anmärkningar
Henrik Johansson 1673-  
Zacharias Stobaeus 1682-  
Befallningsman 1691- Utnämnd Anmärkningar
Nicolaus Psilander 1683-  

Ur: Otto Lindbergs samling, LLA
BEFALLNINGSMÄN OCH HÄRADSSKRIVARE
Ingelstad och Järrestad

År   Befallningsman Häradsskrivare
1661   Christen Hansson Lars Persson Sörman
1662   Christen Hansson Lars Persson Sörman
1665   Lars Persson Sörman Jöns Åkasson?
1666     Jöns Åkasson?
1667     Jöns Åkasson?
1668   Giert Joensson Jöns Åkasson?
1669     Jöns Åkasson?
1682   Jöns Jönsson  
1683-87   Jöns Jönsson  
1688 Walby 12/7 1690 Zacharias Stobaeus Daniel Andersson
1689 Elliarödh 26/10 1691   Daniel Andersson
1690 Malmö 8/8 1691 Zacharias Stobaeus Matthias Hörman
1691   Nicolaus Psilander Elias Löfberg
1692 Ingelstorp 10/9 1693 Nicolaus Psilander Elias Löfberg
1693-95   Nicolaus Psilander Elias Löfberg
1696 Malmö 15/9 1697 Elias Löfberg  
1697 Malmö 1698 29/6 Elias Löfberg  
1698   Elias Löfberg Jakob Rafenius
1711   Jakob Rafenius Olof Lundin
       

Albo

Befallningsman 1658-1676 Utnämnd Anmärkningar
Chresten Lund 1658 F.d dansk ridefogde (död 1659)
Oluf Kling 1659-  
Gudmund Månsson o. 1668 Död 1673
Jakob Ulff 1673-  
Befallningsman 1679-1690 Utnämnd Anmärkningar
Henrik Johansson 1673-  
Zacharias Stobaeus 1682-  
Befallningsman 1691- Utnämnd Anmärkningar
Zacharias Stobaeus 1682-  
Anton Perment 1692-  

[Källor/Litteratur: Landsstaten i Malmöhus och Kristianstads län 1719-1917 av Otto Lindberg. Skånska Generalguvernementet 1658-1693 av Alf Erlandsson]Kronohejderidare (äldre titel för en underordnad tjänsteman i jägeristaten):
Knut Lorens Löfberg, Kronohejderidare i Ingelstads och Järrestads härader -1824,
O. M. Löfberg., Kvartermästare; Kronohejderidare i Ingelstads och Järrestads härader 1824-, "att f.d. Qwartermästaren O. M. Löfberg blifwit förordnad till Krono-Hejderidare till Ingelstads och Jerrestads Härader efter sin Fader förre Krono-Hejderidaren Knut. L. Löfberg, warder härigenom till wederbörandes efterrättelse kungjordt. Christianstads Lands-Canzli den 20 April 1824. N:o 111"


Externa länkar till material om skånes danska tid:
Kancelliets Brevbøger 1551-1660
Lunds stifts landebok (omkr 1569). Del 2, Nuvarande Kristianstads, Hallands och Blekinge län samt Bornholm

Tillbaka till Österlenforskning