Cimbritz Hambn Stad 1659 (Mantalslängd)

Borgmest. Eskel Ollsson 1
D[reng] Per 1
P[iga] Ingebor 1

Michel Pletz 1
Hustrun 1

Nils Jakobsson 1
Hustrun 1

Jörgen Persson 1
Hustrun 1

Olof Smedh 1
Hustrun 1

Olof Jönsson 1
Hustrun (1)

Jörgen Nilsson 1
H[ustrun] Elin 1

Per Ollsson 1
Hustrun 1

Villatus 1
Hustrun Johanna (1)

Hendrick Jönsson 1
Hustru (1)

Håkan Skomakare 1
Hustrun 1

Anders Svensson 1
Hustrun 1
D[reng] Per 1
Gårdman Mårten 1
Dreng Per hoos Mårten 1

Lussj Bondes (1)
Sohn Oloff 1

Nils Jönsson 1
Hustrun 1

Erich Wäfware 1
H[ustrun] Karina 1
P[iga] Pernilla 1

Jörgen Smedh 1
Hustrun Elin 1

B. Jöns Hansson 1
Hustrun 1

Clas Pettersson 1
Hustrun 1

Daniel Larsson 1
Piga 1

Jeppe Jönsson 1
Hustrun (1)

Christen Hansson 1
Hustrun 1

Christoffer Renholt 1
Hustrun Johanna 1

Anders Madtzon 1
H[ustrun] Ingredh 1
S[on] Madtz 1

Jesper Pedersson 1
Hustrun Una 1

Hans Lericka (1)
H [ustrun] Ellsa 1

Per Tule 1
H[ustrun] Johanna 1

Jörgen Tule 1
H[ustrun] Kerstin 1

Juhl Larsson 1
H[ustrun] Johanna 1

Olof Torlarsson 1
Hustrun 1
D[reng] Anders 1

Nils Månsson 1
Hustrun Trued 1

Per Jppsson 1
H[ustrun] Sigredh 1
S[on] Oloff 1
P[iga] Ingredh 1

Mårten Truedsson 1
Hustrun Gunnil 1

Anders Larsson 1
Hustrun 1

Truedh Persson 1
Hustrun 1

Hendrich Skomakar 1
Hustrun 1

Lars Jeppesson 1
Hustrun 1

Swen Torkendh 1

Nills Persson 1
Hustrun (1)

Åke Bengtsson 1
Hustrun (1)

Joen Carlsson 1
Hustrun (1)

Christpher Ollsson 1
Hustrun 1

Christer Skomakare 1
Hustrun

Trulls Jönsson 1
Hustrun 1

Lars Esping 1
Hustrun 1

Anders Skräddare 1
Hustrun (1)

Christian Ifwersson 1
Hustru Anna 1
Dreng Anders 1

Sålunda wara ricktigt angifwit och der efter anteknat
Attesteras Eshilld Oloffsön
Cimbritzhamn d: 2 Aug. 659

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Kristianstads län, SE/RA/55203/55203.11/1 (1659)
Länk: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0003064_00047

Åter till huvudmenyn : Åter till Simrishamn