Aktuellt

Föreningen på facebook

Du kan även följa föreningen på vår facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/osterlenanor

Medlemssidan öppnad 30 juni

Idag (30/6) är lösenordet till vår medlemssida utsänt via mejl till våra medlemmar. Alla medlemmar som lämnat sin mejladress till vår kassör har nu fått ett mejl med lösenordet.

Släktforskardagarna 2024

Släktforskardagarna 2024 – det är vägen som är resans mål Malmö den 24-25 augusti i Baltiska hallen https://sfd2024.se/ Öppettider: Lördag 9-17 Söndag 9-16

Glimmingehus 9 juli

Föreningen finns på Glimmingehus denna dag kl. 10-18 och visar besökarna hur man släktforskar. Ingår i ordinarie entré på Glimmingehus. Kom och se hur Glimmingehus ser ut i verkligheten! Ett flygfoto från år 1973 finns...

Medlemsträff 15 maj

Den 15 maj är föreningens nästa medlemsträff. Då är det dax att sätta tänderna i kvällens tema - DNA. Platsen är Vuxenskolan i Simrishamn, Mossgatan 1, med start kl. 18.00. Jeanette Thygesen och Margareta Svensson...

Ur gravstensinventeringen

Vallby gravstensinventering

Rusthållaren, Nämndemannen Per Persson, *1795, +1858 -Förra maka Kersti Persdotter, *1794, +1822 -Andra maka Karna Andersdotter, *1796, +1869 Rusthållaren, Kyrkovärden Ola Andersson, *1790, +1857 -Maka Bengta Torkelsdotter, *1798, +1868 Åbon Jöns Nilsson, *1832, +1869 -Hustrun Anna Nilsdotter, *1830 Åboen Åke Persson, *1829, +1859 -Son Åke, *1859, +1859 Inspector C. Trägårdh, *1828, +1861 Åboen Jöns...

Gravstensinventering

Sedan slutet av 1970-talet pågår i Sverige en inventering av äldre gravstenar - de som löper störst risk att förstöras av väder och vind och bli oläsliga. Det var Genealogisk Ungdom som startade inventeringen...

Präster

Avlönandet av prästerskapet var länge ett åliggande för sockenmenigheten och skedde enligt naturasystemet med boställe, tionde och andra pastoralier. Moderniseringar gjordes genom en förordning 1862 och lagar 1910 om reglering av prästerskapets avlöning, om...

Mantal 1698 Simrishamn

Mantalslängd Pro Anno 1698 (5/2) Cimbrishamn Stad 1 Rotan Morten Pletz och hustru, 2 drängar, 2 pigor Isack Holm ogift Gaml: Tulnärn Nils Larsson, hustru, 1 dräng, 2 pigor Hr Rådhman Magnus Krabe, hustru, 1 dräng, 2 pigor Hr Rådhman...

Tullnärer i Simrishamn

och övrig tullpersonal Lilla tullen, inrättad i Sverige 1622 med uppgift att uppbära tull för de inhemska varor som infördes till städerna för försäljning och dessutom vissa acciser. Kort efter att Skåne blev svenskt generalguvernement...

Domboksavskrifter

Tiden med skånsk/dansk lag (-1683)

Häradstingen utgjorde (tillsammans med birker - se nedan) den lägsta rättsinstansen på landsbygden, och därifrån appellerade man till landstinget i Lund, som sammanträdde en gång i veckan under landsdomarens ledning. Häradstingen sammanträdde, fram till...

1694 sommarting Järrestad

Anno 1694 d: 5 Junij höltz ordinarie sommar tingh medh allmogen af Jerrestadh häradh uthi Borrby by af undertechnadh häradzhöfding Carl Lilliengrijp och den der i häradet tillförordnade wanlige häradznembden. Såsom förmedelst nämdemannens Lasse...

1692 vinterting Järrestad

Anno 1692 d: 23 Februarij hölltz ordinarie ting med almogen uti Jerstadh härad och Borby by af häradzhöfdingen wälb:ne Carl Lilliengrijp och den der i häradet tilförordnade nämbden i närwaru af Cronans befalningzman wälb:de...

Kommande evenemang

Slumpvalda socknar

Hannas

Pastorat: Hammenhög, Hannas, Ö Herrestad och Vallby Härad: Ingelstad Kommun: 1863-1951 Hannas 1952-1968 Hammenhög 1969-1970 Simrishamns stad 1971- Simrishamn Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814 Storskifte: "Storskifts delning påbegynt...

Ravlunda

Pastorat: Ravlunda, Brösarp, Andrarum, Eljaröd och Fågeltofta Härad: Albo Kommun: 1863-1951 Ravlunda 1952-1968 Brösarp 1969-1970 Simrishamns stad 1971- Simrishamn Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814 Storskifte: "Storskiften eij...

Bollerup

Pastorat: Smedstorp, Kvärrestad, Tosterup, Bollerup, Övraby och Ö Ingelstad Härad: Ingelstad Kommun: 1863-1951 Bollerup 1952-1970 Glemmingebro 1971- Tomelilla Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814 Storskifte: "Storskifts delningar...