Aktuellt

Medlemsträff 15 maj

Den 15 maj är föreningens nästa medlemsträff. Då är det dax att sätta tänderna i kvällens tema - DNA. Platsen är Vuxenskolan i Simrishamn, Mossgatan 1, med start kl. 18.00. Jeanette Thygesen och Margareta Svensson...

Släktforska i Danmark. Föreläsning via zoom 17 april

Yvonne Soleus håller digital föreläsning om ”Släktforska i Danmark”. Läs mer på Skånes Släktforskarförbunds hemsida Föredraget kostar 50 kronor för dig som är medlem i en av Skånes Släktforskarförbunds medlemsföreningar (Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening) och för övriga 100...

Medlemsträff 26 mars

Medlemsträff på Vuxenskolan i Simrishamn, Mossgatan 1, start kl. 18.00 (Kvällens tema: Fri släktforskning d.v.s medlemmarna hjälper varandra)

Flensmarck: Skånelands Medeltid (FSM) del N-O

I veckan kom "del N-O" av FSM ut. FSM innehåller gods- och personhistoriska utredningar med släkttavlor, bomärken, heraldik etc för samtliga kända medlemmar av aktuella släkter (dvs. ortsvis redovisade jordägare och landbor) under medeltiden...

Kongl. Maj:ts Nådige Förordning Angående En wiss Afgift

"Kongl. Maj:ts Nådige Förordning Angående En wiss Afgift På de Wahror som mindre nödige äro til oumgängeligit Bruk. Dat. Lund den 10 Novembr. År 1716. /.../ Dem som brukar Thé, Caffé och Chocolade hemma i sitt...

Ur gravstensinventeringen

Löderup gravstensinventering

Pehr, *1845, +1860 Drängen Lasse Henriksson, *1833, +1854 Drengen Ingeman Mårtensson, *1823, +1850 Åboen Mårten Ingemansson, *1795, +1870 -Hustru Kjersti Mattsdotter, *1794, +1873 Nemndemannen Pehr Esbjörns söner -Esbjörn, *1850, +1850 -Nils, *1857, +1857 -Anders, *1867, +1870 F.d Åboen Måns Olsson, *1805, +1875 -Hustru Ingeborg Andersson, *1810, +1860 -Son Ola Månsson, *1838, +1872 Kyrkovärden Ola...

Gravstensinventering på Andrarums kyrkogård

 hösten 2014 Förord Gravsatta och gravnummer hänvisar till handling upprättad 1961 av J Hjalmarsson. Handlingen finns på Pastorsexpeditionen. Med Gård avser jag den plats där de gravsatta levt och verkat, eller den plats där föräldrarna bott för de som...

Bönder

Här nedan följer tips om hur man forskar vidare kring bönder och deras gårdar: Exempel ur: 1670-1671 års jordrevningsprotokoll för Ingelstads och Järrestads härader. Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet, GIIIc:8. Se även: Kammarkollegiet Andra provinskontoret, FI:612: Vallby...

Monarki

Danmark var fram till 1600-talet federativt, och bestod av tre mer eller mindre självständiga landsdelar; Jylland, Sjælland och Skåneland (dessa tre landsdelar tros också vara symboliserade i det danska riksvapnet av de tre lejonen)....

Hemkomna ur ryska fångenskapen efter freden i Nystad år 1721

Efter slaget vid Poltava 1709 kom sammanlagt 23.000 svenskar under rysk fångenskap. De flesta av officerarna hamnade i fångenskap i den sibiriska staden Tobolsk, c:a 50 mil öster om Moskva. Manskapet fick för att...

Domboksavskrifter

1692 höstting Järrestad

Anno 1692 d: 26 September hölltz ordinarie höste Ting medh allmogen af Jerstadh häradh uthi Bohrby By af häradzhöfdingen wälb:ne Carl Lilliengrijp och dhen dher i häradhet tillförordnade nämbden uthi Cronans Befallningzmans Nicolai Psilanders...

1713 vinterting Järrestad

In Nomine Jesu Anno 1713 d: 16 Februarij höltz laga wintertingh med menige allmogen af Jerresta häradh, öfwerwarande Hr häradshöfdingen Mårten Bulich och den wanliga häradz nämbden Nbl: Nämbdeman Arfwed Håkansson i Wämbnelöf Anders Kock i Tågarp Matz...

1702 extraordinarie ting Järrestad

Anno 1702 d 13 augusti höltz Extraordinarie ting i Järresta häradh och By. Närwarande Cronans Befallningzman wählb:de Elias Löfbergh och Järesta härads wanlig nämbd. Cronans Befallningzman wählb:de Elias Löfbergh ställte för Rätten Tredingz Ryttaren Per Rasmuss....

Kommande evenemang

Slumpvalda socknar

Östra Vemmerlöv

Pastorat: Stiby och Ö Vemmerlöv Härad: Järrestad Kommun: 1863-1951 Östra Vemmerlöv 1952-1968 Tommarp 1969-1970 Simrishamns stad 1971- Simrishamn Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814 Storskifte: "Storskiften eij begierte" Enskifte: Byordningar: Vemmerlövs...

Tryde

Pastorat: Tryde, Tomelilla, Ramsåsa, Ullstorp och Benestad Härad: Ingelstad Kommun: 1863-1920 Tryde 1921-1951 Tomelilla köping (del av församlingen) 1921-1951 Tryde (del av församlingen) 1952-1970 Tomelilla köping 1971- Tomelilla Uppgifter...

Vitaby

Pastorat: S Mellby och Vitaby Härad: Albo Kommun: 1863-1951 Vitaby 1952-1973 Kivik 1974- Simrishamn 1889-1951 Vitemölle municipalsamhälle 1952-1973 Kivik 1974- Simrishamn Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814 Storskifte: "Storskiften eij existerade...