Aktuellt

Glimmingehus 9 juli

Föreningen finns på Glimmingehus denna dag kl. 10-18 och visar besökarna hur man släktforskar. Ingår i ordinarie entré på Glimmingehus. Kom och se hur Glimmingehus ser ut i verkligheten! Ett flygfoto från år 1973 finns...

Medlemsträff 15 maj

Den 15 maj är föreningens nästa medlemsträff. Då är det dax att sätta tänderna i kvällens tema - DNA. Platsen är Vuxenskolan i Simrishamn, Mossgatan 1, med start kl. 18.00. Jeanette Thygesen och Margareta Svensson...

Släktforska i Danmark. Föreläsning via zoom 17 april

Yvonne Soleus håller digital föreläsning om ”Släktforska i Danmark”. Läs mer på Skånes Släktforskarförbunds hemsida Föredraget kostar 50 kronor för dig som är medlem i en av Skånes Släktforskarförbunds medlemsföreningar (Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening) och för övriga 100...

Medlemsträff 26 mars

Medlemsträff på Vuxenskolan i Simrishamn, Mossgatan 1, start kl. 18.00 (Kvällens tema: Fri släktforskning d.v.s medlemmarna hjälper varandra)

Flensmarck: Skånelands Medeltid (FSM) del N-O

I veckan kom "del N-O" av FSM ut. FSM innehåller gods- och personhistoriska utredningar med släkttavlor, bomärken, heraldik etc för samtliga kända medlemmar av aktuella släkter (dvs. ortsvis redovisade jordägare och landbor) under medeltiden...

Ur gravstensinventeringen

Hörup gravstensinventering

Hofrättscommissarien Christopher B Santesson, *1733, +1789 Åboen Anders Mårtensson, *1806 -Hustru Eljena Svensdotter, *1811 Nils Larsson, +1731 -Hustru Kierstina Mårtensdotter, +1766 Christine Iahn Åboen Lars Jönsson, *1801 -Hustru Ingar Esbjörnsdotter, *1798, +1867 Drängen Mats Tuvesson, *1837, +1859 Rusthållaren Ola Hansson, +184? -Hustru Una Nilsdotter Hustrun Kjerstina Svensdotter, *1806, +1859 -sonen Nils

Glemminge gravstensinventering

Rusthållaren Nils Bengtssons på No 18 Glemminge och Dess hustrus Silluf AndersDotters Trene Döttrar -Una, *1827, +1828 -Una, *1832, +1833 -Ingar, *1838, +1838 Åbo Dottern Agda Andersdotter, *1862, +1877 Husman Sven Mårtensson, *1797, +1860 -Hustru Kjerstina Persdotter, *1805, +1862 Barnmorskan Elna Mårtensson, *1855, +1880 Nämndeman Pehr Svensson,...

Rådmän i Simrishamn

Stadens världsliga angelägenheter handhades av en magistrat, bestående av borgmästaren och 2 ordinarie och efter år 1696 ofta ytterligare (1-)2 extraordinarie rådmän. De två sistnämnda hade ingen avlöning, men även de övriga åtnjöt inte...

Präster

Avlönandet av prästerskapet var länge ett åliggande för sockenmenigheten och skedde enligt naturasystemet med boställe, tionde och andra pastoralier. Moderniseringar gjordes genom en förordning 1862 och lagar 1910 om reglering av prästerskapets avlöning, om...

Mantalslängd 1681

Cimbrishambn Staadh 1681 (Mantalslängd) Pastoren, dräng Hr Borgmester, piga Bernt Andrisson, 1 g:l Petter Mörck, hustru, 2 drängar Mårten Truedsson, hustru Jöns Peersson, hustru Christen Trenne, hustru, son, 1 dräng Åke Skomakare, hustru, 1 dräng Matz Skreddare, 1 g:l Niels Jönsson, 1 son, 1...

Domboksavskrifter

1710 sommarting Järrestad

In Nomine Jesu Anno 1710 den 4 Julij höltz laga och ordinarie sommarting med allmogen af Jerresta häradh, öfwerwarande Hr häradzhöfdingen Mårten Bulich och den wanliga häradznämbden. Dommaren Tillo Mårtensson i Rölla Nämbdemannen Arfwed Håkansson i Wemmenlöf Mårten...

1687 sommarting Järrestad

Anno 1687 d: 10 Maij höltz ordinarie Tingh i Jerstadh häradh och Jerestadh by närwahrandes chronans Befallningzman wälbetrodde Zacharias Stobaeus och den der i häradet tilförodnade Nämbden. Publicerades först hans kongl: maij:tz Placat angående de...

1709 sommarting Järrestad

Anno 1709 den 17 maij hölt ordinarie sommarting med menige allmogen af Jerresta härad öfwerwarande häradzhöfdingen Hr Mårten Bulich och den wanlige nämbden. Nembl:n Dommaren Tille Mårtensson i Rölla Nämbdemannen Arfwed Håkansson Mårten Nillsson Anders Swensson Swen Andersson Olof Frennarsson Pehr...

Kommande evenemang

Slumpvalda socknar

Bollerup

Pastorat: Smedstorp, Kvärrestad, Tosterup, Bollerup, Övraby och Ö Ingelstad Härad: Ingelstad Kommun: 1863-1951 Bollerup 1952-1970 Glemmingebro 1971- Tomelilla Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814 Storskifte: "Storskifts delningar eij...

Valleberga

Pastorat: Löderup, Hörup, Valleberga, Glemminge och Ingelstorp Härad: Ingelstad Kommun: 1971-- Ystad Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814 Storskifte: "Storskiften eij begierte, äro otienlige" Enskifte: Fröslöv 1814,...

Andrarum

Pastorat: Ravlunda, Brösarp, Andrarum, Eljaröd och Fågeltofta Härad: Albo Kommun: 1863-1951 Andrarum 1952-1968 Brösarp 1969-1970 Tomelilla köping 1971- Tomelilla Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814 Storskifte: "Storskifts delningar inga...