Aktuellt

Släktforskardagarna 2024

Släktforskardagarna 2024 – det är vägen som är resans mål Malmö den 24-25 augusti i Baltiska hallen https://sfd2024.se/ Öppettider: Lördag 9-17 Söndag 9-16

Glimmingehus 9 juli

Föreningen finns på Glimmingehus denna dag kl. 10-18 och visar besökarna hur man släktforskar. Ingår i ordinarie entré på Glimmingehus. Kom och se hur Glimmingehus ser ut i verkligheten! Ett flygfoto från år 1973 finns...

Medlemsträff 15 maj

Den 15 maj är föreningens nästa medlemsträff. Då är det dax att sätta tänderna i kvällens tema - DNA. Platsen är Vuxenskolan i Simrishamn, Mossgatan 1, med start kl. 18.00. Jeanette Thygesen och Margareta Svensson...

Släktforska i Danmark. Föreläsning via zoom 17 april

Yvonne Soleus håller digital föreläsning om ”Släktforska i Danmark”. Läs mer på Skånes Släktforskarförbunds hemsida Föredraget kostar 50 kronor för dig som är medlem i en av Skånes Släktforskarförbunds medlemsföreningar (Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening) och för övriga 100...

Medlemsträff 26 mars

Medlemsträff på Vuxenskolan i Simrishamn, Mossgatan 1, start kl. 18.00 (Kvällens tema: Fri släktforskning d.v.s medlemmarna hjälper varandra)

Ur gravstensinventeringen

Benestads gravstensinventering

Åboen Hans Påhlsson, *17.., +1837 -Hustru Ingar Månsdotter, *1802, +1854 Mjölnaren Petter Andreas Holst, *1759, +1833 -Hustru Margaretha Elisabeth Bock, *1768, +1841 Åboen Jöns Pehrssons och dess hustru Elna Månsdotters son Lars, *1854, +1856 Eljena Mårtensdotter, *1860 -Anna Mårtensdotter, *1862, +1868 Trenne ömt älskade barn sönerne -Nils,...

Löderups gravstensinventering

Pehr, *1845, +1860 Drängen Lasse Henriksson, *1833, +1854 Drengen Ingeman Mårtensson, *1823, +1850 Åboen Mårten Ingemansson, *1795, +1870 -Hustru Kjersti Mattsdotter, *1794, +1873 Nemndemannen Pehr Esbjörns söner -Esbjörn, *1850, +1850 -Nils, *1857, +1857 -Anders, *1867, +1870 F.d Åboen Måns Olsson, *1805, +1875 -Hustru Ingeborg Andersson, *1810, +1860 -Son Ola Månsson, *1838, +1872 Kyrkovärden Ola...

Tullnärer i Simrishamn

och övrig tullpersonal Lilla tullen, inrättad i Sverige 1622 med uppgift att uppbära tull för de inhemska varor som infördes till städerna för försäljning och dessutom vissa acciser. Kort efter att Skåne blev svenskt generalguvernement...

Mantal 1728 Simrishamn

1728 åhrs mantahls längd öfwer staden Cimbritzhamn 1 Rotan 1                                Hr Rådman Plätz enkia, dräng Jöns och Gunnar, piga Karena och Anna Ibm Christian Plät ogift 2                                Hr Rådman Isak Holm, hustru, son Oluf, dotter Johanna, dräng Trued, piga Mätta 3                                Hålger...

Mantal 1691 Simrishamn

Extract af Mannthals skrifningen pro Anno 1691 Staden Cimbrishambn 1691 Hr Pastoren Encheman, 1 dräng, 2 pigor Rectoren Jacob Nicolaj, hustru, 1 dotter Klockaren, hustru Kyrckiogobben Hartwig Tiggare, 2 g:l (inkl: Hartwig) Tullneren Nihls Larsson, hustru, 1 dräng, 1 piga Besöckaren...

Domboksavskrifter

1684 hösteting Albo

Anno 1684 d. 11 Septembris hölltz Ordinarie Ting i Bröserup, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, uthj Cronans Befallningzmans Wälbetrodde Zacharias Stobaej, och samptl: Rättens praesence. Samme dag framkom Corporalen Mannhafftig Lars Brasch, begärandes Opartijske Männ, att grandska...

1689 vinterting Albo

In Nomine Jesu Anno 1689 den 28 Januarij hölltz Ordinarie WinterTingh, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesence. Nembl. Dommaren W:tt Nills Ollsson j Skiberup, Nembdemänn W:tt Per Gregersson j Torrestru, Måns Frennesson i Elmhult, Jörgen Persson i...

1704 sommarting Järrestad

Anno 1704 d 2 junij höltz ordinarie sommarting med Järresta härad, närwarande wanlige Nämbden. Oplästes kongl. Giöta hofrättz bref dat: d 19 Januarij A:o 1704 angående några förbudne grader i ächtenskapsmål, jämbte bifogader förordningen af...

Kommande evenemang

Slumpvalda socknar

Tosterup

Pastorat: Smedstorp, Kvärrestad, Tosterup, Bollerup, Övraby och Ö Ingelstad Härad: Ingelstad Kommun: 1863-1951 Tosterup 1952-1970 Glemmingebro 1971- Tomelilla Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814 Storskifte: Enskifte: Byordningar: Munka-Tågarp saknade byordning...

Löderup

Pastorat: Löderup, Hörup, Valleberga, Glemminge och Ingelstorp Härad: Ingelstad Kommun: 1971- Ystad Län: T.o.m. 1970 tillhörde Löderup Kristianstads län. Fr.o.m. 1971 tillhörde Löderup Malmöhus län...

Östra Hoby

Pastorat: Borrby och Ö. Hoby Härad: Ingelstad År 1539 lade kung Christian III fiskeläget Skillinge under staden Åhus. Beslutet förnyades 1543. Ingen skulle...