Byråkrati

  Sedan slutet av 1600-talet hade inom provinsen [Skåne] funnits åtta fögderier, vilka bestod av följande härader: a) Oxie, Skytts och Vemmenhögs; b) Torna, Bara och Harjangers; c) Ljunits, Herrestads, Ingelstads och Järrestads; d) Frosta och Färs; e) Luggude, Rönnebergs och Onsjö; f) N. och S. Åsbo samt Bjäre; g) Ö. och V. Göinge; h) Villands, Gärds och Albo.

  Genom kungl. Maj:ts brev den 9 maj 1719 bestämdes, att av Skånes åtta fögderier de fyra förstnämnda (a-d) skulle förläggas till Malmöhus län och de fyra andra (e-h) till Kristianstads län.

  Redan den 4 maj 1720 förklarade kungl. Maj:t, att kungl. Maj:t, i anledning av riksens ständers sekreta utskotts framställning, funnit gott att i nämnda indelning göra en sådan ändring till befordran av kungl. Maj:ts och rikets tjänst samt landets försvar och invånarnas bekvämlighet såväl som till erhållande av en bättre jämlikhet länen emellan, att det av Luggude, Rönnebergs och Onsjö härader bestående fögderiet skulle förläggas till Malmöhus län samt Ingelstads och Järrestads härader tilldelas Kristianstads län.

  Det av sistnämnda två härader samt Ljunits och Herrestads härader bestående fögderiet blev sålunda delat. Denna anordning gynnades av de därvarande fögderitjänstemännens åtagande att åtnöjas med halv lön.

  På 1830-talet gjordes framställning om sammanslagning ånyo till ett fögderi av Ljunits, Herrestads, Ingelstads och Järrestads härader ävensom om fögderiets förläggande i sin helhet till ett av länen. Framställningen mötte motstånd från en del ortsbor och blev icke heller bifallen.

  Fögderierna i Kristianstads län har under den förflutna tiden icke undergått någon förändring, men i Malmöhus län har endast Frosta och Färs häraders fögderi bibehållits oförändrat.

  Kronolänsmansdistrikten i de båda länen har under tidernas lopp varit utsatta för många förändringar, och kronolänsmännens antal har ofta växlat.

  Har man ämbets- och tjänstemän inom landsstaten bland sina förfäder så rekommenderas följande bokverk (nedan åskådliggörande utdrag):

  Ur: Landsstaten i Malmöhus och Kristianstads län 1719-1917 av Otto Lindberg
  KRONOLÄNSMÄN
  Järrestads distrikt

  304. Carl Georg Leth, f. i Snårestad 1748 24/1; föräldrar: klockaren Per L. och Dorotea Helena Espman; skrivare; krl. 1777 30/12 i hälften av Järrestads härad och torde sedermera hava tillagts andra delen av häradet; charta sigillata ombudsman 1778 27/10; avsked 1808 31/8; död i Gladsax 1815 24/9.
  G. i Gladsax 1778 3/11 m. Anna Katarina Kiellman, f. 1753 17/2, död i Riseberga 1834 30/7, dotter av kronofogden Olof K. och Elsa Katarina Botsack. Barn: Elsa Katarina, f. 1779 9/9, g.m. krl. J. N. Tullberg; Petter Olof, f. 1780 21/9, krigskommissarie, död i Nybo 1851 14/6; Dorotea Helena, f. 1782 9/11, död i Riseberga 1846 25/1, g. i Gladsax 1802 23/6 m. fältkamreraren T. L Rönström; Andrietta Maria, f. 1784 27/10; Jöns Ulrik, f. 1786 18/11, kronofogde; Kristina Birgitta, f. 1789 21/11, g. m krl. G. D. Tornberg; Johanna Charlotta, f. 1791 29/6, död i Riseberga 1870 2/1, g. i Gladsax 1814 20/3 m. lantmätaren, sedermera regementskommissarien J. L Åberg.

  Kronofogdar/Kronobefallningsmän:
  Villands, Gärds och Albo härads fögderi (biografier)
  Chresten Lund, 1658-1659
  Oluf Kling, 1659-
  Gudmund Månsson, 1668-1673
  Jakob Abrahamsson Ulf, 1673-1676-
  Hindrick Johansson, 1679-1682
  Anders Perment, 1682-1691-
  Mattias Hörman, 1699-1703
  Andreas Vikman, 1703-1709
  J Berghult, 1710-1713
  Paul Borström, -1727
  Hans Krook, 1727-1731
  Kristian Cronland, 1731-1762
  Carl Fredrik Aspelin, 1762-1777
  Sven Risberg, 1778-1795
  Gustaf Reinhold von der Luft, 1795-1813
  Fredrik Johan von der Luft, 1814-
  Erik Göran Holmer, 1824-1841
  Johan Vilhelm Kleberg, 1842-1872
  Anund Otto Bergengren, 1872-1885
  Johan Peter Borgström, 1885-1904
  John Edvard Linus Forssander, 1905-1911
  Lars Axel Kristian Sjöström, 1911-

  Ingelstads och Järrestads härads fögderi (biografier)
  Christen Jenssen,
  Lars Persson Sörman,
  Giert Joensson,
  Nils Skåning,
  Zacharias Stobaeus,
  Nicolaus Psilander,
  Elias Löfberg,
  Jacob Rafenius, 1711-1714
  J Munthe, 1715
  Olof Lind, 1716-1717
  Carl Eneroth, 1720-1762
  Olof Kiellman, 1762-1779
  Johan Rutger Palme, 1779-1781
  Per Jutman, 1781-1798
  Salomon Ljunggren, 1798-1827
  Jöns Ulrik Leth, 1827-1830
  Jöns Adolf Bergklint, 1831-1845
  Johan Kristian Tydell, 1845-1865
  Per Ludvig Leth, 1866-1902
  Assar Carl Anund Bergengren, 1903-

  Kronolänsmän:
  Brösarps distrikt
  Omfattande Ravlunda, Brösarp, S Mellby, Vitaby, Andrarum, Eljaröd, S:t Olof, Fågeltofta och Rörum socknar.
  Erich Persson och Anders Persson Swensk födde, -1680-
  260. Otto Hjort,
  261. Göran Hjort
  262. Åke Lundgren
  263. Carl Fredrik Hjort
  264. Erasmus Kristian Cronland
  265. Johan Waegren
  266. Anders Strömbeck
  267. Carl Gabriel Strömbeck
  268. Axel Fredrik Montan
  269. Hjalmar Emil Teofron Wannholm

  Delar av Ingelstads härad
  Hans Olsson i Borreby för 2:ne länsmans dömme, swensk födt; -1680-.
  270. Nils Lundbeck
  271. Anders Morell
  272. Arild Havich
  273. Lorens Appelberg
  274. Lorens Löfvall [AID: v384839.b8240]
  275. Hans Rafenius
  276. Lars Sture
  277. Magnus Löfberg
  278. Carl Håkan Ingelsteen
  279. Petter Enebergh
  280. Eskil Ryberg
  281. Lars Eklin
  282. John Anderstedt
  283. Niklas Sjöberg
  284. Göran Fredrik Eneberg

  Tryde distrikt
  Omfattande Tranås, Onslunda, Kverrestad, Smedstorp, Tryde, Spjutstorp, Övraby, Benestad, Ö Herrestad och Östra Ingelstad socknar.
  Hans Olsson i Borreby för 2:ne länsmans dömme, swensk födt; -1680-.
  285. Erasmus Kristian Cronland
  286. Per Ripa
  287. Kristian Henrik Back
  288. Vilhelm Ingeman Back
  289. Lars Peter Lagerstedt

  Löderups distrikt
  Omfattande Glemminge, Tosterup, Hammenhög, Hannas, Ingelstorp, Valleberga, Löderup, Hörup, Ullstorp, Bollerup och Borrby socknar.
  290. Johan Edvard Frick
  291. Johan Georg Palm
  292. Lorens Fredrik Berlin
  293. Sven Julius Sjöstedt
  294. Johan Richard Palmé
  295. Claes Pontus Fundahn
  296. Alfred Leonard Hildegard Zätterström

  Järrestads distrikt
  Omfattande Simris, Ö Nöbbelöv, Gladsax, Ö Tommarp, Järrestad, Stiby, Vallby, Bolshög och Östra Vemmerlöv socknar.
  Måns Olsson, skånsk födt; -1680-
  Hans Olsson, bortrymd <1686
  Per Hansson, -1686-
  297. Magnus Löfberg, 1691-
  298. Knut Lorens Löfberg
  299. Jakob Delphin
  300. Petter Enebergh
  301. Johan Budde
  302. Fredrik Kiellman
  303. Carl Fredrik Sjöberg
  304. Carl Georg Leth [se ovan]
  305. Gustaf David Tornberg
  306. Johan Niklas Tullberg
  307. Carl Birger Hvasser
  308. Carl Fredrik Hammarstrand
  309. Per Johan Wadstein
  310. Kristian Emanuel Josef Wessman
  311. Nils Adolf Persson
  312. Oscar Theodor Hederström

  Ur: Skånska Generalguvernementet 1658-1693 av Alf Erlandsson
  BEFALLNINGSMÄN
  Ingelstad och Järrestad

  Befallningsman 1658-1676 Utnämnd Anmärkningar
  Chresten Jenssen 1658- F.d dansk ridefogde
  Lars Persson Sörman 1659- I detta fögderi fungerade under åren 1659-1661 två befallningsmän samtidigt
  Giert Joensson 1666-
  Nils Skåning 1674-
  Befallningsman 1679-1690 Utnämnd Anmärkningar
  Henrik Johansson 1673-
  Zacharias Stobaeus 1682-
  Befallningsman 1691- Utnämnd Anmärkningar
  Nicolaus Psilander 1683-

  Ur: Otto Lindbergs samling, LLA
  BEFALLNINGSMÄN OCH HÄRADSSKRIVARE
  Ingelstad och Järrestad

  År Befallningsman Häradsskrivare
  1661 Christen Hansson Lars Persson Sörman
  1662 Christen Hansson Lars Persson Sörman
  1665 Lars Persson Sörman Jöns Åkasson?
  1666 Jöns Åkasson?
  1667 Jöns Åkasson?
  1668 Giert Joensson Jöns Åkasson?
  1669 Jöns Åkasson?
  1682 Jöns Jönsson
  1683-87 Jöns Jönsson
  1688 Walby 12/7 1690 Zacharias Stobaeus Daniel Andersson
  1689 Elliarödh 26/10 1691 Daniel Andersson
  1690 Malmö 8/8 1691 Zacharias Stobaeus Matthias Hörman
  1691 Nicolaus Psilander Elias Löfberg
  1692 Ingelstorp 10/9 1693 Nicolaus Psilander Elias Löfberg
  1693-95 Nicolaus Psilander Elias Löfberg
  1696 Malmö 15/9 1697 Elias Löfberg
  1697 Malmö 1698 29/6 Elias Löfberg
  1698 Elias Löfberg Jakob Rafenius
  1711 Jakob Rafenius Olof Lundin

  Albo

  Befallningsman 1658-1676 Utnämnd Anmärkningar
  Chresten Lund 1658 F.d dansk ridefogde (död 1659)
  Oluf Kling 1659-
  Gudmund Månsson o. 1668 Död 1673
  Jakob Ulff 1673-
  Befallningsman 1679-1690 Utnämnd Anmärkningar
  Henrik Johansson 1673-
  Zacharias Stobaeus 1682-
  Befallningsman 1691- Utnämnd Anmärkningar
  Zacharias Stobaeus 1682-
  Anton Perment 1692-

  [Källor/LitteraturLandsstaten i Malmöhus och Kristianstads län 1719-1917 av Otto Lindberg. Skånska Generalguvernementet 1658-1693 av Alf Erlandsson]

  Kronohejderidare (äldre titel för en underordnad tjänsteman i jägeristaten):

  Hans Jürgen Knorr
  , kronohejderidare i Albo, Ingelstads, Järrestads och Herrestads härader avgick <1691 ”gienom okunnogheet af språket och orternes beskaffenheet, intet kan komma till rätta medh heyderijdare tiänsten”. [AID: v1007934.b10070.s1003]

  Jöns Olsson, fick generalguvernörens fullmakt 1691 4/3 att vara kronohejderidare i Albo, Ingelstads, Järrestads och Herrestads härader. [AID: v1007934.b10070.s1003]

  Knut Lorens Löfberg
  , Kronohejderidare i Ingelstads och Järrestads härader -1824.

  O. M. Löfberg., Kvartermästare; Kronohejderidare i Ingelstads och Järrestads härader 1824-, ”att f.d. Qwartermästaren O. M. Löfberg blifwit förordnad till Krono-Hejderidare till Ingelstads och Jerrestads Härader efter sin Fader förre Krono-Hejderidaren Knut. L. Löfberg, warder härigenom till wederbörandes efterrättelse kungjordt. Christianstads Lands-Canzli den 20 April 1824. N:o 111”.

  Externa länkar till material om skånes danska tid:
  Kancelliets Brevbøger 1551-1660
  Lunds stifts landebok (omkr 1569). Del 2, Nuvarande Kristianstads, Hallands och Blekinge län samt Bornholm

  1 KOMMENTAR

  Kommentarer är stängda.