Gravstensinventering

Vi i föreningen påbörjade inventeringen av ”våra” kyrkogårdar 1996. Vårt mål var att inventera 3-4 kyrkogårdar per år. Deltagarantalet vid inventeringar brukar vara c:a 8-20 personer (fler är välkomna).