Finansväsen

  År Myntenhet Räkneenhet Anmärkning
  -1664 1 daler silver 1 riksdaler = 48 öre Det är inte alltid
  eller koppar 1 daler silvermynt (s:mt) = 4 mark s:mt det anges om det
  = 32 öre s:mt åsyftas k:mt eller
  1 öre s:mt = 24 penningar s:mt s:mt
  1 daler kopparmynt (k:mt) = 4 mark k:mt
  = 32 öre k:mt
  1 öre k:mt = 24 penningar k:mt
  Relationen mellan daler silvermynt och
  daler kopparmynt var 1:2½
  1664- 1 daler silver Samma som ovan – dock att relationen
  1766 eller koppar daler silvermynt och daler kopparmynt
  var 1:3
  1 riksdaler motsvarade officiellt:
  1664-1680: 52 öre s:mt
  1681-1715: 64 öre s:mt
  1715-1719: 80-96 öre s:mt
  1719-1776: 96 öre s:mt
  1 dukat motsvarade officiellt:
  1664-1680: 100 öre
  1681-1715: 128 öre
  1715-1719: 160 öre
  1719-1776: 192 öre
  1766- 1 riksdaler i Räkneenhet som föregående period.
  1776 silver Man började vid denna tid att allmänt
  räkna i riksdaler. Dock kvarhöll sig
  det gamla sättet att räkna.
  1776- 1 riksdaler i 1 riksdaler = 48 skillingar = 576
  1803 silver runstycken.
  1 skilling = 12 runstycken
  1 riksdaler banco (b:o) var =
  1½ riksdaler riksgäld
  1 riksdaler riksgäld (rgs) var =
  2/3 riksdaler banco
  1803- 1 riksdaler i Förhållandet 1½:1 mellan riksgäld och
  1834 silver banco blev fastställt
  1834- 1 riksdaler i 1 silver- eller specieriksdaler var lika
  1855 silver med 128 skillingar banco eller 192
  skillingar riksgäld.
  1 riksdaler specie = 2 2/3 riksdaler =
  4 riksdaler riksgäld
  1855- 1 riksdaler specie 1 riksdaler riksmynt = 100 öre
  1873 i silver = 4 riksdaler
  riksmynt
  1873- 1 krona 1 krona = 100 öre

  LitteraturKrigsfinansiering och krigshushållning i Karl XII:s Sverige av Gösta Lindeberg