Föreningen

Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening

Bildad den 9 maj 1987

”Föreningens syfte är att främja och väcka intresse för släkt- och folklivsforskning rörande Österlen med omnejd”

Vi i föreningen försöker uppfylla vårt syfte bl.a genom följande:
# ge ut medlemsbladet ”Släkt och Bygd” 4 gånger per år
# ge ut en skriftserie
# ha denna hemsidan på Internet
# ha en Facebookgrupp
# arrangera anbytarträff (normalt 3:e lördagen i oktober) där vi träffas och jämför anor med varandra
# ha släktforskardagar på Österlens Museum i Simrishamn
# genomföra gravstensinventering på Österlens kyrkogårdar
# ha samverkan med våra ”vänföreningar”
# hålla sammankomster av olika slag (utställningar, ”sockendagar”, utflykter m.m.)

Medlemskap:

Medlemsavgiften (2024) är 190 kr/år, ytterligare familjemedlem (i samma hushåll) 60 kr/år. Medlem bosatt i utlandet 250 kr/år.

Medlem blir man lättast genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens Bankgiro 703-8185. Personer bosatta utomlands kontaktar lämpligast kassören för att komma överens om betalningssätt.

Föreningsadress: Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening, c/o Magnus Lindskog, Rävåkravägen 13, 276 56 HAMMENHÖG

Utbytestidningar/medlemsregister: Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening, c/o Margareta Svensson, Storgatan 1, 272 93 TOMMARP

Organisationsnr: 838800-6895

Styrelsen:

Ordförande: Magnus Lindskog, Rävåkravägen 13, 276 56 HAMMENHÖG. Tfn 0414/440195
Vice ordförande: Östen Lundström, Trossgatan 8, 271 51 YSTAD. Tfn 0730/710 983
Kassör: Helen Nilsson, Blekegatan 16 A, 271 33 YSTAD. Tfn 0733/645680
Vice kassör: Michael Signäs. Komstad byväg 2, 272 96 GÄRSNÄS
Sekreterare:
 Margareta Svensson, Storgatan 1, 272 93 TOMMARP.
Vice sekreterare: 
Gertrud Wemnér, Violingatan 12 Svarte, 271 92 YSTAD
Ledamot: Bertil Bjerstam, Korsavadsvägen 7, 272 35 SIMRISHAMN. Tfn 0414/23088
Ledamot: Jeanette Thygesen, Villavägen 6 A, 275 62 BLENTARP

Suppleant: Leif Persson, Åkervägen 4, 241 36 ESLÖV. Tfn 0413/16133
Suppleant: Peter Andersson, Sudarbacken 27, 271 94 BUSSJÖ. Tfn 0734/030335
.

***
Revisor: Sven Svensson, Ö Ingelstad 8, 273 94 TOMELILLA
Revisor: Ann-Kristin Mattsson, Kronborgsvägen 2, 217 42 MALMÖ

Suppleant: Christina Persson, Smedstorp Kvarnen 3337, 273 98 SMEDSTORP
Suppleant: Lena Jönsson, Bredastensvägen 91, 271 72 KÖPINGEBRO

***
Valberedning:
Östen Lundström, Trossgatan 8, 271 51 YSTAD (sammankallande)
Jeanette Thygesen, Villavägen 6 A, 275 62 BLENTARP
Per Olof Olsson, Vilhelmsbergsvägen 10, 272 92 SIMRISHAMN

***

Hemsida – www.osterlenanor.se
Magnus Lindskog
Helen Nilsson
Jeanette Thygesen
Sara Rönér Janicke – Bevara Minnen

Facebook – www.facebook.com/groups/osterlenanor
Magnus Lindskog
Jeanette Thygesen
Margareta Svensson

***

Program för 2024:
Se även Skånes Släktforskarförbunds 
kalendarium

17 januari Marie Steinrud håller digital föreläsning om ”Nordiska museets frågelistor – guldgruva för släktforskare”. Läs mer på Skånes Släktforskarförbunds hemsida

20

januari

Släktforskningens dag. kl. 10-14 på museimagasinet Garvaren i Simrishamn.
10 februari Årsmöte kl. 13 i Glemmingebro medborgarhus. Efter årsmötet kommer Österlens museums nya chef Egil Josefson presentera sig och berätta hur han ser på framtiden.
14 februari David Haskiya håller digital föreläsning om ”Artificiell intelligens på Riksarkivet”. Läs mer på Skånes Släktforskarförbunds hemsida
13 mars Ewa Runesdotter håller digital föreläsning om ”Roddarmadammer och andra yrken från förr”. Läs mer på Skånes Släktforskarförbunds hemsida
26 mars Medlemsträff på Vuxenskolan i Simrishamn, Mossgatan 1, start kl. 18.00 (Kvällens tema: Fri släktforskning d.v.s medlemmarna hjälper varandra)
17 april Yvonne Soleus håller digital föreläsning om ”Släktforska i Danmark”. Läs mer på Skånes Släktforskarförbunds hemsida
15 maj Medlemsträff på Vuxenskolan i Simrishamn, Mossgatan 1, start kl. 18.00 (Kvällens tema: DNA)
9 juli Glimmingehus. Föreningen finns på Glimmingehus denna dag kl. 10-18 och visar besökarna hur man släktforskar. Ingår i ordinarie entré.
24-25 augusti Släktforskardagarna i Malmö. Läs mer på sfd2024.se
17 september Medlemsträff på Vuxenskolan i Simrishamn, Mossgatan 1, start kl. 18.00
8 oktober Medlemsmöte via Zoom start kl. 19.00. Kod till Zoom kommer att finnas på medlemssidan
26 oktober Anbytarträff. Glemmingebro medborgarhus. Anmälningsblankett kommer med Släkt och Bygd nr 3/2024.
9 november Arkivens dag.
13 november Medlemsträff på Vuxenskolan i Simrishamn, Mossgatan 1, start kl. 18.00

Den 31 december 2023 hade föreningen 217 st. medlemmar

(2022: 216, 2021: 225, 2020: 226, 2019: 234, 2018: 273, 2017: 275, 2016: 287, 2015: 294, 2014: 291 st, 2013: 317 st, 2012: 329 st, 2011: 339 st, 2010: 355 st, 2009: 362 st, 2008: 365 st, 2007: 364 st, 2006: 373 st, 2005: 369 st, 2004: 370 st, 2003: 357 st, 2002: 331 st, 2001: 309 st, 2000: 284 st)

Vår hemsida lades ut på nätet söndagen den 15 mars 1998 i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna – artikel 19: ”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripande hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser”. 

Medlemmar med e-postadress och/eller hemsida (frivilligt deltagande – vill du vara med så mejla hit):
Bengt Alström | e-post |
Bengt-Åke Andersson | e-post |
Bertil Bjerstam | e-post |
Christina Brattström | e-post |
Ulf Ekblad | e-post | hemsida |
Anita Grönlund | e-post |
Åse Grönvall | e-post |
Ulf Göransson | e-post | hemsida |
John Johnsson | e-post |
Per Juhlin | e-post |
Camilla Jönsson | e-post |
Margaretha Laike | e-post |
Åke Lindén | e-post |
Magnus Lindskog | e-post |
Nils-Åke Lundahl | e-post |
Carin Lundin | e-post |
Bertil Morin | e-post | hemsida
Leif Mårtensson | e-post |
Lennart Mårtensson | e-post |
Laila Olhed | e-post |
Kjerstin Persson | e-post |
Lars Persson | e-post |
Leif Persson | e-post |
Roland Persson | e-post |
Patrik Sassersson | e-post | hemsida |
Agneta Skafvenhjelm | e-post |
Ingvar Ståhl | e-post |
Margareta Svensson | e-post |
Sven Svensson (Ö Ingelstad) | e-post |
Gertrud Wemnér | e-post |
Ingold Wihlborg | e-post | hemsida |
Lennart Winér | hemsida |
Tina Åkesson | e-post | hemsida |

***

Föreningens stadgar

***
Skånes Släktforskarförbund (SkSF)
Förbundets ändamål är att bevaka och främja den skånska släktforskningens intressen. Förbundet skall vara ett sammanhållande organ för släktforskare som är verksamma i Skåne eller som arbetar med skånskt källmaterial. I förbundet kan endast föreningar vara medlemmar – däribland Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening

Sveriges Släktforskarförbund (SSF)
Förbundet är det sammanhållande organet för den svenska släktforskarrörelsen. Förbundet verkar för att sprida kännedom om släktforskningen som kulturfaktor, ideell rörelse och vetenskap. Högsta beslutande organ är den årliga riksstämman, där medlemsorganisationernas ombud har rösträtt – däribland vår förening och även Skånes Släktforskarförbunds ombud.

Prenumerant får Släkthistoriskt Forum. Rabatt se medlemssidan.