Glemminge gravstensinventering

Rusthållaren Nils Bengtssons på No 18 Glemminge och Dess hustrus Silluf AndersDotters Trene Döttrar
Una, *1827, +1828
Una, *1832, +1833
Ingar, *1838, +1838
Åbo Dottern Agda Andersdotter, *1862, +1877
Husman Sven Mårtensson, *1797, +1860
-Hustru Kjerstina Persdotter, *1805, +1862
Barnmorskan Elna Mårtensson, *1855, +1880
Nämndeman Pehr Svensson, *1817, +1893
-Hustrun Mätta Ingvarsdotter, *1805, +1667
Åboen Nils Troensson, *1817, +1880
-Maka Hanna Håkansdotter, *1819, +1902
Åboen Troen Pehrsson, *1785, +1865
-Hustru Fredrica Härstet, *1787, +1859
Aake Rothman Cronholm(s) Fru Maria Christina Lindahl. *1762, +1820
Lantbrukare Måns Lasson, *1825, +1877
-Hustru Cecilia Larsdotter, *1837, +1913
Åboen Jeppa Mattsson, *1812
-Maka Anna Andersdotter, *1811, +1860
Muraren A. Löfgren, *1806, +1888
-Hustrun Johanna Jakobsdotter, *1807, +1871
Lantbrukaren Håkan Andersson, *1832, +1881
-Maka Ingar Jönsson, *1832, +1907
Förre Åboen Måns Larsson, *1809, +1890
Maka Ingar Håkansdotter, *1815, +1881
Undantagesmannen Bengt Nilsson, *1790, +1867
-Hustru Kjersti Christoffersdotter, *1793, +1869
Kyrkoherde Doctorn Christian Sylvan, *1811, +1874
Mamsell Charlotte Sylvan, *1817, +1870
Studerande Nils Chr. Sylvan, *1843, +1863
-och hans broder Oscar Gustaf,*1850, +1854
Förre Åboen Nils Bengtsson, *1802, +1884
Sullu Andersdotter, *1807, +1876
Åboarne Jöns Henriksson, *1796, +1833
Henrik Olsson, *1811, +1873
-Deras hustru Hanna Jakobsdotter, *1801, +1882
-Nils Bonassons och dess kj. hustru Marna Isaksdotters barn
-sonen Bonde
-dotter Marna, *1788, +1790
Cecilia Nilsdotter, *1830, +1877
Fästequinnan Anna Månsdotter, *1856, +1873