Häradsskrivare

  Ingelstads och Järrestads härader

  Lars Persson Sörman, häradsskrivare -1661-1662-, kronobefallningsman t.o.m 1669.

  Jöns Åkesson(?), häradsskrivare 1665-,

  Lars Giertzon, häradsskrivare -1684?, bosatt i Ystad.

  Daniel Andersson, född på Fyn i Danmark, hade sin släkt i Kerteminde på Fyn, häradsskrivare 1684-1689, rekommenderad till rådman i Simrishamn 1691; stadsnotarie i Simrishamn 1691-1708-, bosatt innan 1684 på Vemmerlövstorp nr 9, bosatt 1684 på häradsskrivarbostället Ö Vemmerlöv nr 28 (3/8 mtl), bosatt 1691 i Stiby, bosatt 1693 i Vemmerlöv.
  Gift med Sofia Witting, dotter till arrendatorn (Glimmingehus och Gyllebo) Lorentz Witting och Gertrud Mårtensdotter.
  Barn: 1 barn begrovs i S. 1697; 1 barn begrovs i S. 1701; Lorens Löfvall f. 1706 22/7; Anna Margreta g.m Anders Brandt; Lisbet Maria g.m. Olof Torstensson

  Mattias Hörman, häradsskrivare i Albo, Ingelstads och Järrestads härader 1689 17/12- med generalguvernörens fullmakt; kronobefallningsman i Albo härad 1696-1703; när han tillträdde 1696 så gick ryttmästare Anders Mask och löjtnant Sven Dahlepil i ”caution” (borgen) för honom; ansökte om att få överdraga sin häradsfogdebeställning till efterträdaren.

  Petter Tångh, häradsskrivare 1693-1694, bosatt i Vemmerlövstorp 1693, bror till Lars i Vemmerlövstorp (se 1694st), gästgivare i Hammenhög 1694-.

  Elias Knutsson Löfberg, bror till mantalskommissarien och länsmannen Magnus Knutsson Löfberg (rådst.r 1715 13/7),  uppbördsman i Gärds härad -1689-, länsman i Gärds härad ”tient i krijget”-1690-1691, länsman i Ingelstads härad 1691 24/5, häradsskrivare i Ingelstads, Järrestads, Herrestads och Ljunits härader enligt guvernörens fullmakt 1694 12/12-1695, befallningsman i Ingelstads, Järrestads, Herrestads och Ljunits härader enligt kammarkollegiets fullmakt 1695 11/10-1711, borgmästare i Simrishamn 1705-1716, guvernör Rehnschöld förordnade honom 1705 att jämte kronobefallningsmans tjänsten även vara borgmästare i Simrishamn, avlade sin ed skriftligen 1705 27/6; i rådstugurätten omtalas 1708 10/9 att ”dhe upreste Borgmestarens nya huus widh Torget”; år 1712 22/1 skriver prästen Bolmstadius i Tryde ”…och nu begynner Borgmästaren i Cimbrishamn, Löfbergh, läggia några hemman [i Sälshög] samman, dem han kiöpt, till att giöra en herregård …”. Den 22 oktober 1716 meddelade borgmästare Löfberg, att han på grund av sjukdom och svaghet anhållit om nådigt avsked från borgmästarebefattningen. Samma dag upplästes kungl. fullmakt på sysslan för tullnären Nicolaus Brinck; död o. 7-28/11 1716 i Simrishamn.
  Gift 1. med Annika Larsdotter Modea (syster till rådman Jonas Moderus), dotter till kyrkoherden i Moheda Laurentius Jonae Moderus och Ingrid Arvidsdotter Weinheim, begravd i Tryde 1707 8/2. Barn: Knut, född o död 1690 i Huaröd; Helena Catharina, född 1691 i Huaröd o död 1731 i Hörröd; Lars, född 1692 o död 1752 13/9 i Tryde; Märtha, född 1695 i Ullstorp; Carl Erik född 1702 i Tryde; två döttrar (tvillingar) födda o döda 1703; Carl Jacob, född o död 1705; Carl Jacob, född o död 1706
  Gift 2. 1707 23/7 i Tryde med jungfru Dorothea Cathrine Erhardsdotter (inbördes testamente 1714 21/2), dotter till rådmannen i Ystad Erhard Michelsson, död 1751 7/3, 81 år gammal. Hon var gift 1 (år 1690 9/9 i Ystad, S:t Petri) med arrendatorn (av Tunbyholm) Terning Hansson Ovenius och gift 3 (år 1719) med ryttmästaren Johan Pauli, död i Simrishamn 1730, 50 år.
  Barn: I protokollet från vintertinget 1712 5/2 vid Ingelstads häradsrätt anges Hindrich Terningsson Ovenius vara borgmästaren Löfbergs styvson.

  Jacob Hansson Rafenius, son till kyrkoherden i V. Alstad Hans Lauritsson och Kirstine Jakobsdotter; häradsskrivare 1695-1711 22/2, befallningsman 1711 22/2 (fullmakt 1712),
  Gift 1 i Skanör 1696 28/9  med Pernilla Hansdotter Stub
  Gift 2 med NN Jacobsdotter –  hans svärfar var f.d arrendatorn Jacob Olsson
  Barn: Hans

  Olof Lundin, fogdeskrivare; häradsskrivare i Ingelstads, Järrestads, Ljunits och Herrestads härader 1711 22/2-1720; efter fördubblingens införande häradsskrivare 1716 1/5 endast i de två sistnämnda häraderna; efter fördubblingens upphörande häradsskrivare i Ljunits och Herrestads härad; häradsskrivare i Ingelstads och Järrestads härader vid länsindelningens genomförande; häradsskrivaren Olof Lundin sålde 1727 19/8 skattehemmanet nr 18, 1/2 mtl, Sälshög till fru Maria Poppelman (g.m. livdrabant Jonas Fredrich Bohm); köpte 1728 16/3 skatterusthållshemmanet nr 20, 3/8, Everöd av major Andreas von Gripenschytz och dess fru Helena Cederfelt; död 1737 i mars.
  Gift 1713 23/9 i Önnestad med Annika Olman, f. omkring 1682, död i Tryde 13/5 1770.
  Barn, födda i Tryde: Nils, f. 1715; Petter, f. och död 1718; Elisabet, f. 1720; Katarina, f. 1723; Ebba Margareta, f. 1725; Johannes, f. 1727, död 1728; Kristian, f. 1730.

  Nils Winge, fogdeskrivare, vid fördubblingens införande häradsskrivare i Södra Åsbo och Bjäre härader 1716 1/5; vid fördubblingens upphörande utan tjänst; häradsskrivare i Ingelstads och Järrestads härader 1720 20/6-1732; död 1732.
  Gift med Märta Magdalena Kiökemeister, omgift med häradsskrivare Peter Kock.
  Barn: Kristina, f. i Fulltofta 1720; Olaus.

  Peter Kock, född i Östra Torp 1696 6/6; föräldrar: kyrkoherden Klas Kock och Metta Nilsdotter; biträde å kronofogdekontor; häradsskrivare i Ingelstads och Järrestads härader 1732 19/5-1757 26/4; död i Glemminge 1757 26/4.
  Gift med företrädarens änka Märta Magdalena Kiökemeister, död i Glemminge 1782 22/9.

  Olof Kiellman, föräldrar: kyrkoherden Olof Kiellman och Katarina Arnander; biträde å häradsskrivar- och kronofogdekontor; inspektor; kronolänsman i Bjäre härad 1744; t.f häradsskrivare och kronofogde; tulluppsyningsman i Skåne 1756; häradsskrivare i Ingelstads och Järrestads härader 1757 7/9-1762; kronofogde 1762 18/10; avsked 1779 21/1; död i Gladsax 1787 22/5.
  Gift 1 i Hjärnarp med Elsa Katarina Botsack, död i Hörup 1761 19/11, dotter av kyrkoherden Fredrik Botsack och Hedvig Thulin.
  Gift 2 i Riseberga 1763 18/11 med Katarina Maria Siderin, död i Gladsax 1793 14/1, dotter av kvartermästaren Siderin och hans hustru.
  Barn i första äktenskapet: Olaus, f. i Onsjö 1748 7/2; Fredrik, f. 1749 30/3, kronolänsman; Hedvig Sofia, f. 1750 6/7, död i Gladsax 1828 14/11, gift där 1787 14/10 med hejderidaren Knut Lorens Löfberg; Olof, f. 1751 23/9, kronolänsman; Anna Katarina, g.m kronolänsman C. G. Leth; Anders, f. 1755, tullförvaltare; Birgitta, f. 1757, död i Karlshamn 1839, gift i Gladsax 1784 1/8 med kommendanten i Karlshamn, kaptenen Johan Burman; Frans, f. i Hörup 1759 14/3, vice befallningsman; Jöns, f. i Hörup 1760 27/9; Kristian, f. och död i Hörup 1761 15/11.

  Carl Gustaf Homan, född 1730; biträde å postkontor och kronofogdekontor; t.f. häradsskrivare och kronofogde; häradsskrivare i Ingelstads och Järrestads härader 1762 22/12-1790 16/6; avsked 1790 16/6; fanns 1797 19/8 död i en torvgrav i Ingelstorp.
  Gift 1 i Ingelstorp 1759 8/10 med Hedvig Eneroth, född i Ingelstorp 1723 11/8, död där 1772 1/4, dotter av kronofogde Carl Eneroth och Emerentia Poppelman.
  Gift 2 i Ingelstorp 1775 31/1 med Maria Charlotta Liebman, född omkring 1740, död i Ingelstorp 1786 1/6.
  Gift 3 i Bollerup 1787 15/8 med Gertrud Magdalena Friis, född omkring 1760, död i Ingelstorp 1794 11/1.
  Barn i första äktenskapet: Karl Gabriel, f. 1759, död 1760.
  Barn i andra äktenskapet: Karl Reinhold, f. 1777 15/4, kommunister, död i Glimåkra 1829 15/6; Magnus, f. 1778, proviantkrivare, död i Malmö 1809 8/6; Ture, f. 1781 9/12, död 1795 15/2; Gustav, f. och död 1781; Gustav, död 1790 19/10.
  Barn i tredje äktenskapet: Kristian, f. 1792 21/4.

  Hans Fredrik Svenonius, född i Ilstorp 1762 8/7; föräldrar: kyrkoherden Vibjörn Svenonius och Anna Maria Espholt; tingsnotarie; vice kronofogde, häradsskrivare i Ingelstads och Järrestads härader 1790 16/6-1817 16/11; död i Kverrestad 1817 16/11.
  Gift efter lysning Vallby 1793 8/12 med Vilhelmina Grönvall, född i Vallby 1773 17/3, dotter av inspektoren Olof Grönvall och Maria Ramberg.
  Barn, födda i Kverrestad: Elias Enoch, f. 1795 30/4, häradsskrivare i Varbergs fögderi; Anna Maria, f. 1796 4/8; Olof Vibjörn, f. 1797 30/12; Kristian Ludvig, f. 1799 4/12, dragon och lantbrukare, död i Kverrestad 1852 19/3; Karl Jonas, f. och död 1801; Ulrika Kristina, f. 1803 23/4, död i Östra Tommarp 1887 13/2; Fredrik Vilhelm, f. 1806 22/9; Karl Jonas f. 1808 12/2; Vilhelmina Fredrika, f. 1813 19/4, död i Östra Tommarp 1897, gift i Kverrestad 1846 14/6 med lantbrukaren Johan Grönvall.

  Jöns Adolf Bergklint, född i Gladsax 1789 24/1; föräldrar: kyrkoherden Olof Bergklint och Fredrika Lovisa Lind; fänrik 1809 10/7; avsked ur krigstjänsten 1810 15/5; stadsfiskal i Simrishamn 1811; student 1813; rådman, notarie och stadskassör i Simrishamn 1817 6/4; häradsskrivare i Ingelstads och Järrestads härader 1818 19/3-1831; kronofogde 1831 29/1; häradsskrivare i Norra Åsbo, Södra Åsbo och Bjäre härader (efter byte) 1845 27/5; stadskassör i Ängelholm 1853 14/3; död i Ängelholm 1863 1/3.
  Gift i Simrishamn 1818 13/12 med Kristina Gustava Ljunggren, född i Vinslöv 1790 10/2, död i Ängelholm 1863 13/6, dotter av kronofogden Kristian Ljunggren och Gustava Zibet. Barn: Lovisa Gustava, f. i S:t Olof 1820 21/4, död i Simris 1841 14/7; Oliva Kristina, f. i S:t Olof 1821 2/12 död i i Ängelholm 1909 27/8; Karin Henrietta Sofia, f. i Gladsax 1823 12/12, död 1888 19/4, gift 1861 10/6 med landskamreraren Karl Emanuel Trägårdh; Olof Justus Bogislaus, f. i Ö. Hoby 1826 13/3, hovrättssekreterare, död i Kristianstad 1891 16/10; Antonia Helena Valentina, f. i Ö. Hoby 1827 1/12, död i Ängelholm 1890 7/9; Hulda Serefia Tegnerosa Götilda, f. i Glemminge 1830 5/12, död i Össjö 1847 2/12; Oskara Josefina Fredrika, f. i Gladsax 1832 30/9, död där 1834 21/1.

  Carl Gustaf Nibelius, född i Lyngby 1796 25/12; föräldrar: kyrkoherden Vilhelm Fredrik Nibelius och Anna Kristina Lunnius; student 1817; biträde å kronofogdekontor; kronolänsman i del av Bjäre härad 1823 10/5; stadsfiskal i Ängelholm 1830; hovrättskommissarie; häradsskrivare i Ingelstads och Järrestads härader 1831 28/6-1850 11/6; död i Östra Hoby 1850 11/6.
  Gift i Sörby 1824 8/9 med Anna Oliva Billing, född i Össjö 1801 17/2, död i Hammenhög 1889 8/8, dotter av häradsskrivaren Lars Peter Billing och Anna Katarina Schenck.
  Barn: Lars Vilhelm, f. 1825 15/6, häradsskrivare; Ida Charlotta, f. 1829 24/11, död i Malmö 1909 22/12, gift i Östra Hoby 1853 4/6 med lantbrukaren G. O. Lindgren; Karl Gustav, f. 1835 30/1, överste i Amerika, död där; Fredrik Johan Benediktus, f. 1837 7/3, f.d. handlande; Magnus Alfred, f. 1839 11/5, lantbrukare, död i Vittsjö 1913 13/3; Axel Kristoffer, f. 1843, död 1848; Anna Olivia, f. 1846 8/3, död i Hammenhög 1903 6/12, gift i Stora Köpinge 1863 1/12 med kantorn G. O. Sandberg. Av barnen föddes de två första i Hjärnarp och de övriga i Östra Hoby.

  Hans Larsson, född i Kristianstad 1810 12/2; föräldrar: mjölnaren Lasse Jönsson och Elna Eriksdotter; student 1829 30/9; kameralexamen 1836 22/6; biträde å häradssskrivarkontor; extra ordinarie 1839 3/5; landskontorist 1847 31/3; t.f häradsskrivare; häradsskrivare i Ingelstads och Järrestads härader 1851 28/3-1855 22/9; t. v. kamrer i jordebokskontoret 1859 17/11; död i Korsberga 1875 24/10.

  Lars Vilhelm Nibelius, född i Hjärnarp 1825 15/6; föräldrar: häradsskrivaren Carl Gustav Nibelius och Anna Oliva Billing; student 1843; kameralexamen 1846; t.f. häradsskrivare; häradsskrivare i Ingelstads och Järrestads härader 1856 11/3-1888 12/11; försatt i konkurstillstånd 1867 19/2 (enl. länskungörelse 22/2); död å Lunds lasarett 1888 12/11.
  Gift 1 i Ystad 1855 7/4 med Johanna Charlotta Lindgren, född i Ystad 1818 4/11, död i Östra Hoby 1858 5/11, dotter av handlanden Anders Lindgren och Viveka Gustava Ahlström.
  Gift 2 i Markaryd 1859 med Ingrid Erlandsson, född i Östra Hoby 1822 8/7, död i Östra Hoby 1884 7/3, dotter av åbon Erland Andersson och Anna Olsdotter.
  Gift 3 i Emitslöv 1885 20/8 med underlöjtnanten Klas Livijns änka Cecilia Kristina Vilhelmina Rosengren, född i Kviinge 1823 11/2, död i Emitslöv 1907 31/3.
  Barn, född i Östra Hoby; Karl Gustav, f. 1856 9/1, död i Kansas 1882 26/2; Lydia Anna Charlotta, f. 1858 28/10, gift med häradsskrivaren F. H. Rönström.

  Per Erlandsson, född i Borrby 1841 15/9; föräldrar: åbon Erland Hansson och Eljena Nilsdotter; student 1864; biträde å kronofogde- och landskontor; därefter anställd vid postverket; extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegiet 1878; t.f. föreståndare för en jordeboksavdelning där 1879; häradsskrivare i Umeå fögderi 1884 3/3; häradsskrivare i Ingelstads och Järrestads härader 1889 12/4-1903 2/6; död i Simrishamn 1903 2/6, då han bodde på Simrishamn nr 25..
  Gift 1 i Stockholm 1880 12/10 med Teresia Johanna Vilhelmina Vahlberg, född i Stockholm 1856 14/4, död i Simrishamn 1892 26/3, dotter av bagarmästaren Johan Peter Vahlberg.
  Gift 2 i Simrishamn 1892 14/12 med Hulda Petronella Karolina Vahlberg, f. i Stockholm 1863 10/12, den första hustruns syster. Överlevde mannen.

  Lars Fredrik Frykman, född i Dalby, Värmland, 1863 27/5; föräldrar: lanthandlanden Carl F. Marit Olsdotter; mogenhetsexamen 1882; hovrättsex. 1887 29/1; extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1887 7/2; biträde å landskontoret i Malmö fr.o.m 1887 12/11; landskontorist där 1889 23/12; t.f. extra länsbokhållare; länsbokhållare; lanträntmästare; häradsskrivare och kronofogde;  häradsskrivare i Ingelstads och Järrestads härader, utan att vara upptagen å förslag, 1903 30/10-1905 13/10; död i Simrishamn 1905 13/10, då han bodde på Simrishamn 179 B.
  Ogift.

  Carl Valdemar Lundblad, född i Växjö 1866 13/6; föräldrar: häradsskrivare Carl Lundblad och Klementine Andersson; mogenhetsexamen 1887 31/5; extra ordinarie landskontorist 1887 14/9; landskontorist 1898 28/3; t.f. länsbokhållare, lanträntmästare och häradsskrivare; häradsskrivare i Ingelstads och Järrestads härader 1906 27/4-; död 1932 12/5, begravd (gravsten) på Simrishamns kyrkogård. Bodde i kv. Skeppet nr 8 i Simrishamn.
  Gift i Färlöv 1899 5/7 med Anna Sofia Gråberg, född i Malmö 1867 7/2; död i Malmö 1950 25/7.

  ***

  Karl Oskar Thorvig Svahn, född i Jönköping 1893 5/7; föräldrar: Carl Edvard Svahn och Anna Matilda Pettersson: studentexamen i Jönköping 1912 8/6; förordnad såsom e.o. landskontorist 1913 18/4 och utnämnd till landskontorist 1918 31/12 i Jönköpings län. Förordnad att fr.o.m 1932 1/3 t.v. vara häradsskrivare i Simrishamns fögderi.
  Gift 1922 27/10 med Karin Margareta (Greta) Hansson.

  Albo härad

  Mattias Hörman, häradsskrivare i Albo, Ingelstads och Järrestads härader 1689 17/12- med generalguvernörens fullmakt; kronobefallningsman i Albo härad 1696-1703; när han tillträdde 1696 så gick ryttmästare Anders Mask och löjtnant Sven Dahlepil i ”caution” (borgen) för honom; ansökte om att få överdraga sin häradsfogdebeställning till efterträdaren.

  Ebbe Jönsson, häradsskrivare -1702-1709-,

  Paul Borström, 1710- se nedan

  Hans Krook, född i Laholm; föräldrar: handlanden Olof Andersson Krook och Bodell Hansdotter Holm; häradsskrivare i Luggude härad 1716; kronofogde i Luggude, Rönneberga och Onsjö härader 1718 1/5; häradsskrivare i Villands, Gärds och Albo härader 1719 26/8-1727 12/12; kronofogde i samma härader, efter byte, 1727 12/12; död i Norra Åsum 1731 3/10.
  Gift i Laholm 1717 19/9 med Elisabet Floderus, dotter av kyrkoherden Anders Floderus och Anna Sethelius.
  Barn: Olof, f. i Fjärrestad 1718 26/9, prästman, död i Knäred 1751 16/5; Andreas, f. i Norra Åsum 1722 8/10, student 1743.

  Paul Borström, häradsskrivare i Villands, Gärds och Albo härader 1710; vid fördubblingens införande 1716 häradsfogde i Gärds och Albo härad; vid fördubblingens upphörande kronofogde i Villands, Gärds och Albo härader, häradsskrivare i Villands, Gärds och Albo härader 1727 12/12-1732 27/11; avsked från häradsskrivartjänsten 1732 27/11; död i Vä 1747 13/5.
  Genom ett av kungl. Maj:t brev den 17 november 1727 stadfäst kontrakt bytte Borström och häradsskrivaren Hans Krook tjänster. Det bestämdes därvid, att Borström skulle behålla kronofogdelönen och Krook häradsskrivarlönen. Då Krook år 1731 dog, ville Borström åter inträda i kronofogdetjänsten. Han ansågs emellertid olämplig till kronofogde.
  Gift 1 med Petronella Magira, död 1719.
  Gift 2 i Vä 1720 8/1 med Karolina Elisabet Böckman, f. omkring 1701, död i Vä 1767 10/12 och omgift 1749 15/5 med inspektoren och gästgivaren Anton Kleen.
  Barn: Peter, vice häradshövding; Katarina; Botilla Kristina, g.m. häradsskrivaren Jonas Hindriksson; Petronella, g. 1743 20/5 med gästgivaren Jockim Daniel Köppen; Paulina, f. 1718; Eleonora, f. 1719; Jacob, f. 1721; Nikolaus, f. 1722; Göran, f. och död 1726.

  Jonas Hindriksson, född i Kristianstad 1706; biträde å häradsskrivarkontor; häradsskrivare i Villands, Gärds och Albo härader 1732 27/11-1753; kyrkoinspektor i Villands, Gärds, Albo, Ingelstads och Järrestads härader 1753 9/7; död i Vä 1760 10/12.
  Gift i Vä 1733 1/6 med Botilla Kristina Borström, född i Norra Åsum 1714, dotter av häradsskrivaren Paul Borström och Petronella Magira.
  Barn, födda i Norra Åsum: Petronella, f. 1734; Henrik, f. 1735, inspektor, död i Gärds Köpinge 1801 26/10; Lussi, f. 1728, död i Kristianstad 1809 30/7, g. i Vä 1772 5/4 med sjökaptenen Nils Nilsson; Petter, f. 1744; Samuel Paul, f. 1748, stadskommunister i Ystad, död 1800 30/1.

  Samuel Hyphoff, född i Kristianstad 1727 i november; föräldrar: lanträntmästaren Joakim Hyphoff och Anna Holst; tjänstgjorde vid landskontoret i Kristianstad 7 år; extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegiet 1749 7/11; extra ordinarie kammarskrivare i Kammarrevisionen 1751 18/11; v. revisor därstädes 1751 3/2; häradsskrivare i Villands, Gärds och Albo härader 1753 28/9-1767 10/9; död i Norra Åsum 1767 10/9.
  Gift med Anna Kristina Ingberg.
  Barn: Anna Maria, f. och död i Kristianstad 1754; Magnus, f. i Norra Åsum 1758 30/5, tullinspektor, död i Eksjö 1824.

  Nils Horster, född i Gryt 1731 i oktober; föräldrar: inspektoren Jesper Horster och Sofia Kristensdotter; skrivare; vice häradsskrivare 1767 24/3; häradsskrivare i Villands, Gärds och Albo härader 1768 28/3-1794 5/8; avsatt från tjänsten men återfick densamma (se härom under kronofogden Karl Fredrik Aspelin); avsked 1794 5/8; död i Norra Åsum 1795 28/1.
  Gift i Norra Åsum 1768 10/12 med Sissa Nilsdotter, död i Norra Åsum 1794 6/3.

  Per Sjöbeck, född i Farstorp 1764 16/4; föräldrar: kronolänsman Nils Sjöbeck och Helena Sofia Richardt; biträde å kronofogdekontor; t. f. kronofogde; häradsskrivare i Villands, Gärds och Albo härader 1794 23/9-1810 18/7; avsked 1810 18/7; död i Fjälkinge 1830 25/2.
  Gift i Fjälkinge 1795 6/4 med Andrietta Risberg, f. i Västra Ljungby 1772 22/3, död i Fjälkinge 1839 25/10, dotter av kronofogden Sven Risberg och Helena Sofia Palm.
  Barn: Nils, f. i Norra Åsum 1796 9/1, lantbrukare, död i Fjälkinge 1844 2/2.

  Olof de Verdier, född i Malmö 1799 17/5; föräldrar: kornetten Gustav Verdier och Elna Vede; fogdeskrivare 1818 22/12; landskontorist 1820; kronolänsman 1824 27/3; häradsskrivare i Villands, Gärds och Albo härader 1825 29/4-1850 28/9; avsked 1850 28/9; död i Skeen 1863 20/1.
  Gift 1 i Önnestad 1823 21/5 med Johanna Margareta Sandberg, f. i Önnestad 1802 8/5, död i Önnestad 1866 12/8, dotter av urmakaren och klockaren Anders Sandberg och Emerentia Kristina Veström;
  Gift 2 i Norra Åsum 1841 6/5 med Anna Maria Sandström, f. i Önnestad 1813 26/4, död i Skeen 1891 18/12, den första hustruns syster.
  Barn i första äktenskapet: Gustav Josef, f. 1824 21/8, garverifabrikör; Lottrop Teodor, f. 1826 1/1, häradsskrivare i Sunnervikens fögderi, död i Lysekil 1898 19/9; Mauritz Emanuel, f. 1827 7/10, kronofogde i Lindes fögderi, död i Uppsala 1892 18/10; Tyko Timoteus, f. 1829 3/6, bagare och farmägare i Amerika; Aurora, f. 1831 20/6 g.m. lantbrukaren N. P. Olsson i Kälkarp; Maria Emerentia, f. 1833 15/4, död ung; Maria Sofia, f. 1834 8/12, g. i Önnestad 1866 19/10 m. sjökaptenen Sven Olsson; Laura, f. och död 1836.
  Barn i andra äktenskapet: Alfred, f. 1841 12/5, apotekare, död i Ulricehamn1902 13/8; Otto, f. 1842 25/12, död i Vittaryd 1912; David, f. 1844 12/5, död i Amerika; Emerentia, f. 1845 10/12, död i Helsingborg 1900 11/10, g.m. lantbrukaren Fritiof Sandberg; Nanna Konkordia, f. 1847 25/5, död i Bredaryd 1878 19/12, g. 1877 11/12 m. kyrkoherden J. G. Hazén; Hortensia Amanda, f. 1849 5/2, g. 1889 26/4, m. handlanden C. M. Johansson i Skeen; Klara Pretiosa, f. 1850 25/12, död 1884 2/9, g.m. jägmästaren V. F. Hammarstrand; Bror Andreas, f. 1853 4/7, kapten; Evangelina, f. 1856 4/1, lärarinna vid Lunds elementarskola för flickor.

  Carl Kiellander, född i Malmö 1813 22/6; föräldrar: rådmannen Jöns Daniel Kiellander och Elisabet Margareta Schierfbeck; student 1831; kameralexamen; extra ordinarie landskontorist 1832 30/10; landskontorist 1838 2/2; länsbokhållare 1847 12/3; häradsskrivare i Villands, Gärds och Albo härader 1851 27/5-1851 26/9; död i Reslöv 1851 26/9.
  Gift i Nosaby 1847 9/8 med Johanna Charlotta Ruberg, f. i Nosaby 1815 1/8, död i Kristianstad 1892 13/2, dotter av färgerifabrikören Karl Gustav Ruberg och Beata Lovisa Morian.

  Johan Vilhelm Hammar, född i Karlskrona 1817 3/1; föräldrar: kyrkoherden Olof Hammar och Eliana Billberg; länsbokhållare i Östergötlands län 1847 20/5; häradsskrivare i Villands, Gärds och Albo härader 1852 4/5-1869 9/12; död 1869 9/12.
  Gift 1 i Kristianstad 1857 5/1 med Annette Maria Lindström, f. i Kristianstad 1829 7/5, död å Oretorp 1858 18/12, dotter av kopparslagaren Lars Paulus Lindström och Maria Eleonora Åström.
  Gift 2 i Brösarp 1866 29/6 med Maria Götilda Karolina Ahlberg, f. i Vitaby 1840 19/8, dotter av lantbrukaren Karl Magnus Ahlberg och Helena Jakobina Solberg.
  Barn i första äktenskapet: Anna Eliana Elisabet, f. och död 1858;
  Barn i andra äktenskapet: Eliana Helena, f. 1868 11/1, gift i Kristianstad 1892 28/5 med häradshövdingen A. Hagander.

  Jakob Wiman, född i Simris 1822 29/9; föräldrar: rusthållaren Mårten Jeppsson och Elna Persdotter; student 1843; kameralexamen 1851; häradsskrivare i Villands, Gärds och Albo härader 1870 21/6-1889 14/6; avsked 1889 14/6; död i Kristianstad 1890 28/3.
  Gift i Ängelholm 1871 16/8 med Anna Maria Alvhild Scholander, f. i Ängelholm 1844 19/7, död i Kristianstad 1914 7/2, dotter av med.d:r Lars Scholander och Alma Appelqvist.
  Barn, födda i Kristianstad; Lars Oskar Hilding, f. 1872 1/12, död 1873 5/4; Axel Teodor, f. 1874 25/10.

  Johan Fredrik Fogelklou, född i Kristianstad 1842 18/12; föräldrar: färgerifabrikören Fredrik Joakim Fogelklou och Johanna Kristina Möllerström; student 1860 13/12; kameralexamen 1862 13/12; biträde å häradsskrivarkontor; extra ordinarie landskontorist 1865 18/11; t.f häradsskrivare 4 år 9 månader; kamrerare vid sparbanken i Simrishamn 1876 1/2-1890 30/4; rådman i Simrishamn 1879 1/11 – 1890 30/4; häradsskrivare i Villands, Gärds och Albo härader 1890 24/4-1915 5/3; RVO 1909; avsked 1915 5/3; död i Kristianstad 1915 28/3.
  Gift i Östra Hoby 1867 9/6 med Maria Persson, f. 1841 21/2, dotter av sockenskräddaren Per Nilsson och Hanna Johansson.
  Barn: Karl Fredrik, f. 1868 15/12, död 1873 13/12; Sofia Augusta, f. 1872 14/2, gift med e.o. hovrättsnotarien Johannes Liedholm; Johanna Emilia, f. 1872 14/2, gift med fondmäklaren Alfred Wancke; Ernst Vilhelm, f. 1873 22/10, stadsnotarie i Halmstad; Hans Birger, f. 1874 30/11, kronolänsman; Emilia Maria, f. 1878 20/7, fil. och teol. kand., lärarinna; Gertrud Elisabet, f. 1881 19/2, gift med apotekaren Torsten Wikander; Maria, f. 1883 6/10.

  Carl Olof Gustaf Melén, född i Kalmar 1879 2/6; föräldrar: lanträntmästaren Karl Rudolf Melén och Syster Eva Matilda Raab; mogenhetsexamen 1899 2/6; kansliex. 1901 14/12; extra ordinarie landskontorist 1901 23/12; t.f. landskontorist, länsbokhållare; lanträntmästare; kronofogde; kronouppbördskassör och häradsskrivare; häradsskrivare i Villands, Gärds och Albo härader på grund av förordnande 1915 30/8-1917 31/12; allmänt ombud och därefter styrelseledamot i Oskarshamns spritvarubolag 1906-1915; extra rådman i Oskarshamn 1907-1915; taxeringsordförande 1910-; häradsskrivare i Tollarps fögderi 1918 1/1-.
  Gift 1907 7/11 med Anna Emmy Gustava Runnqvist, f. 1881 28/5, dotter av bankkamrer Sven Fredrik Runnqvist och Anna Julia Kristina Scheutz. Barn: Olof Fredrik Rudolf, f. 1908 24/11; Dagmar Amy Anna Charlotta, f. 1912 4/11, Gustav Adolf Knut, f. 1917 24/3.