Hemkomna ur ryska fångenskapen efter freden i Nystad år 1721

  Efter slaget vid Poltava 1709 kom sammanlagt 23.000 svenskar under rysk fångenskap. De flesta av officerarna hamnade i fångenskap i den sibiriska staden Tobolsk, c:a 50 mil öster om Moskva. Manskapet fick för att tjäna sitt uppehälle arbeta åt tsaren i gruvor, järnverk,
  fästningsarbete m.m. Efter drygt tio års fångenskap kom freden i Nystad 1721 som gav svenskarna rätt att återvända hem.

  När svenskarna kom hem till Sverige så anmälde de sig i Stockholm. De anmälda som tjänat vid skånska regementen och de som var födda i Skåne, Halland och Blekinge och tjänat vid något annat regemente finns med i nedanstående register som upprättats av Magnus Lindskog.

  Förteckningen nedan fanns tidigare på http://www.sgf.m.se

  RegementeHemkomGradFörnamnEfternamnKompaniÅlderTjänatFödelseortAnteckning vid hemkomsten
  Adelsfanan1722 10/5KorpralJonasNymanSkånska3820Skånegår til Reg:tet
  Adelsfanan1722 20/6KvartermästareCarlNorströmSkånska4020Calmarwil til Reg:tet
  Adelsfanan1724 15/1LöjtnantGeorgStiernhoffSkånska3820Stockholmfången wid Nipern 1709 är second
  Adelsfanan1722 20/6TrossdrängTrulsLunbergSkånska3820Hallandgår til Reg:tet
  Adelsfanan1722 1/8RyttareMånsLyckaSkånska3620Karlskronahulpit sig sielf uhr fångenskapet åhr 1720 see Protoc:
  Adelsfanan1723 18/5Löjtnant 2JönsHallSkånska5436Halmstadfången wid Pultava
  Adelsfanan1723 21/6Kornett 2HindrichGarfÖverstelöjtnantens6826Skåneibid (fången wid Pultava) fången
  Adelsfanan1724 13/3Löjtnant 2CastenRönnouMajorens5128Skånefången sedan 1709
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 19/3RyttareJohanJohanson4417Skånehar bråk får afsked och underholl wid Regem:t
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 31/3KorpralJacobBrun(?)Bjäre4424Blekingegår med pass til Reg:tet
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 31/3RyttarePaulKeemanMajorens nr 7 Flenninge, Luggude häred3617Den(?) sokngår til rusthållet igen
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 31/3RyttarePetterHallBjäre nr 1034422Hjärnarpwil tiena går med pass till reg:tet
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 31/3RyttareTorbjörnBerggrenBjäre nr 1244418Bjäre häradqwäst i halsen och wänstra armen får afskied och underhåld wid Reg:tet
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 31/3RyttareJacobHierpeLandskrona nr 714020Lackalängawil til Reg:tet får pass
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 16/4RyttareAndersFrisckBjäre nr 1023516går til Reg:tet
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 8/5RegementsprästIngelRabenius4521fången wid Pultava har indelning
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 8/5KorpralAugustLungårdLiv4018Skånegår till Reg:tet
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 8/5KorpralIsaacGråÖverstelöjtnantens4019Skånegår til Reg:tet
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 8/5KorpralCarlBenigGynge C (=Liv?)4022Enkiöpfår afskied
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 8/5TrumpetareHansAngelman3519Smålandgår til Reg:tet
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 8/5RyttareOlofWerkmanLiv nr 144425Skånegår till Reg:tet
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 8/5RyttareAndersWestÖverstelöjtnantens nr 816136VästgöteAfskied och underhåll
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 8/5RyttareLarsBrombergÖverstelöjtnantens nr 1253818Västgötegår til Reg:tet
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 8/5RyttareJonStrömbergMajorens nr 424018Skånegår til Reg:tet
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 8/5RyttareArfvidRunnegreenMajorens nr 724419Halmstadgår till Reg:tet
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 8/5RyttareJonKlingelbergMajorens nr 765037Hallandafskied och underh.
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 8/5RyttarePetterRÿdKareby nr 195819Västmanlandafskied och underh.
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 8/5RyttareOlofBergBjäre nr 183918Skånegår til Reg:tet
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 8/5RyttareMichelUddOnsjö h:ds C nr 1133616Skånegår til Reg:tet
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 8/5RyttareJonUddOnsjö h:ds C nr 144318Skåneblesserad får afskied
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 10/5RyttareLarsOlsson HeidmanMånstorps4118Skånefår afskied
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 10/5RyttareJonasHiärtg:la Kinds C nr 203318Skånegår til Reg:tet
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 19/5Korpral 1SwenLindgrenBjäre4218Smålandfången wid Pultava går till Regement:t
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 19/5RyttareRyttareMarkmanÖverstelöjtnantens nr 303018Smålandfången wid Pultava går till regem:t
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 25/5RyttareNilsDufvaMajorens4016Helsingborgblesserad i hufwudet men kan dock tiena begiär at få gå til Reg:tet
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 28/5KorpralLaxmanRanbergGöinge h:ds C (=Liv?)4422Helsingborgwil til Reg:tet
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 1/6Kornett 2LagoFlemming3215Västergötlandutan indelning, fången wid Nipern
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 13/6Kornett 2JohanBarsMajorensutan indelning
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 13/6KvartermästareHansHindrichsGyllenbjelkes4822Skånewil til Reg:tet
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 13/6RyttareAndersPalmMånstorps3215Skånewil til Reg:tet
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 13/6TrossdrängPärAnderssonMånstorps3417Skånefår afskied
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 18/6Ryttmästare 2JohanMalin4831Skånefången 1709
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 18/6Ryttmästare 2ChristianHammarschiöldÖverstelöjtnantens3855(!)SkåneDito
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 18/6Kornett 1BertilEnnesLandskrona4619Skåneindelt fången 1709 wid Landskrona Comp
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 18/6Kornett 2JonasTeghmanLandskrona4018Skåneutan indelning
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 18/6Kornett 2GottfriedGraffLiv3618Livlandutan indelning
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 16/6RyttareSvenWelströmÖverstelöjtnantens3615Skånetårene på wänstre foten affrusne, afskied
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 20/6Löjtnant 1Johanvon LindeMånstorps3921Skåneindelt fången wid Pultava
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 20/6TrumpetareJohanSvedeMajorens4921Skånefår afskied
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 20/6KorpralPetterRosenhofMånstorps3516Stettinwil til Reg:tet
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 20/6RyttareJacobStålgrenMånstorps4722Landskronahuggen i högra kn..., skuten i högra armen och wänstre låret, wil dock til Reg:tet
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 30/6Löjtnant 2TomasSvanLiv5132Stockholmutan indelning fången wid Nipern
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 30/6KaptenlöjtnantJohan GeorgLinckN Gyhinge (=Liv?)4822ÖselCapit. Lieut niuter indelningen, Premier, fång. wid Nipern
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 30/6Kornett 1EricSvenssonN Gyhinge (=Liv?)4225Pernauhar landtlön
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 3/7KornettWolmar Hind:Brömmer3620Livlandfången wid Pultava, indelt
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 3/7LöjtnantGeorgWultmanÅhrups C7950LüneburgHar indelning fången wid Nipern
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 3/7MönsterskrivareNilsLungren5029SkåneWil gå till Reg:tet
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 3/7TrossdrängGunnarSvenssonGyhinge C (=Liv?)3015Skåneförwisas til Reg:tet
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 12/7LöjtnantChristenLejonstenÖverstelöjtnantens4220Jönköpingeoindelt fången 1709
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 12/7KornettGustafHornBjäre3619Nylandfången 1709
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 16/7TrossdrängJönsGråbergÖverstelöjtnantens3116SkåneTåerne affrusne på wänstre foten, förwises dock til Reg:tet
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 30/7RyttareLarsBohlmMånstorps5529Smålandblesserad får afskied
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 31/7LöjtnantAmbiörnMolinMajorens4020Stockholmfången 1709 second
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 18/8Ryttmästare 1AndersHallBjäre5639Hallandfången wid Nipern, har indelning
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 3/9RyttarePetterNormanMajorens6645Smålandfår afskied och underh.
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 4/9Fältskär extra ordinarieHind.Blatt4021Rigastådt wid åtskillige reg:er och sidst wid Norra Skånske fången
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 15/9RyttmästareEvertvon ThilenMånstorps5034Livlandhar indelning, fången wid Nipern
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 17/9RyttareTorstenHambnMajorens6025Smålandblesserat i wänstre axlen och högra foten, får afskied
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 1/10MönsterskrivarePetterLÿdLiv4219Göteborgfången wid Pultava
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 17/11Kornett 1Reinhold GustavToll34Öselär indelt och går til reg:t
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 /11Kornett 2CorneliusRidderskantzBillingholms3318Skånefången wid Pultava second
  Norra Skånska Kavalleriregementet1722 1/12Kornett 1PetterDrillingMånstorps5628har indelning, fången ibidem
  Norra Skånska Kavalleriregementet1723 12/2VolontärAlexanderWeishoff2615Slesienkom til Reg:tet 1708, fången wid Nipern, är adelsman utan blessur, söker emploj begiär och får afskied
  Norra Skånska Kavalleriregementet1723 20/4RyttareAndersLinderothLiv5530Västergötlandbless. i wänstre benet, låret, och wänstre armen får afskied och underhåld
  Norra Skånska Kavalleriregementet1723 9/5TrossdrängPetterDreffenlod3116Skånehuggen i hufwudet, skuten i wänstra benet, får afskied
  Norra Skånska Kavalleriregementet1723 6/8TrumpetareJohan Hind.Holveg4523Westfalenfången wid Nipern
  Norra Skånska Kavalleriregementet1723 27/8RyttareSvenRoligMajorens3618Skånetagit tienst under ett Reg:te i Finland vid bref från Åbo af d: 18 Jul:
  Norra Skånska Kavalleriregementet1723 23/9RyttareJönsChristersson HeltMalins4416bless i wänstra höften, begiär afskied
  Norra Skånska Kavalleriregementet1723 2/12RyttareOlofDumanLandskrona5017vid Landskronablesserat i högra låret, huggen i hufwudet, bräcklig och odugelig får afskied med underhåll
  Norra Skånska Kavalleriregementet1725 23/1LöjtnantÖhrbergMånstorps4322Smålandfången wid Pult.
  Liveskvadronen1722 31/3RyttareErikWåge2 troppen3012Östergötlandstucken i högra sidan med pik wid Dalaröskantz sedan der han blef fången tyckes än kunna tiena d. 11 april får afskied
  Liveskvadronen1722 31/3RyttareBengtUlman4 troppen288Skåne och Wrambs sockenfången 1719 wid Dalarösidan, klagar sig siuk men tyckes kunna tiena d. 11 april får afskied
  Liveskvadronen1722 16/4RyttareEricSiöberg6 troppenÖstergötlandfången 1719 wid Dalarön går til Reg:et
  Liveskvadronen1722 18/5FriryttareMatsBrunberg1 troppen298Uppsalagier sig an hos Gen. Lieut. Gierta
  Liveskvadronen1722 21/5FriryttareHansLönqvist3 troppen318Östergötlandfången wid Sandmas(?) gier sig an hos Gen. Lieut Gierta
  Livgardet1722 3/2FörareMalmgreen5640Malmökommer till Malmö Regem för med fältwäbel löhn och fendricks fulmackt
  Livgardet1722 8/5LöjtnantGustavMeck4326SkånePultava
  Livgardet1722 8/5SoldatAndersLindbergMannersvärd4618Hallandblesserad får afskied och underhåld
  Livgardet1722 8/5SoldatAndersSpaniolMannersvärd4418Varbergfår afskied
  Livgardet1722 9/5RotemästareMatsPålsonPolls5736Skånebless 3 g:r afskied och underhåld
  Livgardet1722 18/5SoldatOrneklofGrenadjärmajorens4418Varbergfår afskied
  Livgardet1722 18/5FörareDavidPuntPolls4018Malmöblesserad men kan tiena går till Reg:tet
  Livgardet1722 18/5SoldatAndersHagmanGaddens4618Ystadblesserad i foten och hufwudet får afskied och underhåld wid Södra Skånska Reg:tet
  Livgardet1722 18/5SoldatChristop.SkåningGabriel Ribbings5229Ystadilla blesserad får afskied och underh. wid Södra skånska Reg:tet
  Livgardet1722 28/5FältväbelJacobKollerotPolls3416Skåneblesserad gier sig dock an wid Regementet
  Livgardet1722 13/6KorpralJonasTenling(?)Carl Polls4528Skåneblesserad i högra benet, d. 13 Aug fått krigs Commissariens anwisning til Posses Reg:te
  Livgardet1722 13/6SoldatLarsLindgrenPolls4222Skåneblesserad i högre benet
  Livgardet1722 16/6SoldatJönsRybergÖllers5421Blekingeblind
  Livgardet1722 16/6SoldatOlofWallertOxenstiernas5230Skånebräcklig får afskied och underhåld
  Livgardet1722 16/6SoldatPehrWessmanOxenstiernas5229Skåneskuten gienom högre benet mist ena ögat får afskied och underhåld
  Livgardet1722 15/8KorpralChristianKierultOxenstiernas5433Hallandbless i högra axlen får afskied
  Livgardet1722 17/9SoldatPaulSundbergKlöfverschiölds6019Skånebless i halsen afskied
  Livregementet1722 9/5Korpral 2CasparKohbeckNorra Upplands3515Landskronagår til Reg:tet
  Livregementet1722 25/5KvartermästareStenÅhmanLiv5025Halmstadfår afskied och underh.
  Livdragonerna1722 4/6DragonPetterBockÖverstelöjtnantens5522Skånebegiär och får afskied
  Livdragonerna1722 4/6DragonNilsÅhsSmidts5321vid Kristianstadblesserad i knäet och högra foten lahm får afskied och underhåld
  Livdragonerna1722 4/6DragonNilsFrisckÖverstelöjtnantens3618Hallandblesserad i höften ej röra(?) wänstre låret och benet, afskied
  Livdragonerna1722 6/6DragonNilsNymanMajorens6222Skåne... får afskied
  Livdragonerna1722 20/6DragonCastenBuskeGynterfelts5722Skåneblesserad i armen får afskied
  Livdragonerna1722 30/8LöjtnantHans GeorgFuchsLiv3519SkåneDito (1709) fången
  Livdragonerna1723 27/8DragonLarsBergÖverstelöjtnantens3215Hallandtagit tienst i Finland under Regementerne se brefwet från Åbo af d: 18 jul:
  Livdragonerna1723 27/8DragonNilsStrömbergStrömskölds3017?Skånetagit tienst i Finland under Regementerne se brefwet från Åbo af d: 18 jul:
  Livdragonerna1724 27/1DragonPetterWinberg5824Skåneqwäst i högra benet, låret och halsen får underhål
  Livdragonerna1724 27/1DragonJönsHinsman6624Skånenågre tänder och fingro bortskutne får underhåld
  Artilleriet1722 22/3LärkonstapelLarsSahlberg21Skånegår till artilleriet
  Artilleriet1722 22/3LärkonstapelBengtTroman5121Skåneg:l får afskied och underholl
  Artilleriet1722 18/5HantlangareHansMalm4516Malmöwid Nipern fång. går til Reg:tet
  Artilleriet1722 23/5MajorGustafGyllengranat4530Malmöfången wid Pultava
  Artilleriet1722 4/6FurirMichelLindbohmStallstaten4422Kristianstadfår afsked underhåll der til af Gen. Lieut Örnstedt
  Artilleriet1722 16/6LärkonstapelBonneJönsson5430Skånefår afskied
  Artilleriet1722 3/9KonstapelBengtTornArtilleriet i Malmö5625Skåned. 22 Sept får afskied och underhål wises til artilleriet
  Smålands kavalleriregemente1722 20/6KornettJohanCornet Johan Comstedt af LifC4220Karlskronaindelt fången wid Pultava
  Smålands kavalleriregemente1722 26/11RyttareJonasRytt. Jonas Jönsson af Jönkiöp C N.o 593618Skånegår til Reg:tet
  Drottningens livregemente till fot1722 3/2FältväbelMeyer15Skåneöfwerst Posses Regemente
  Drottningens livregemente till fot1722 372FurirMeyer14SkåneAdlerfeldts Regemente
  Södermanlands regemente1722 30/6FänrikNilsSkåningOppunda6745Skånehar indelning
  Greve Adam Carl Dela Gardies regemente till fot1722 18/5FältväbelMagnusSegerdahlWirgins4021Halmstadfår afskied
  Västmanlands regemente1722 25/5FänrikPetterGislerSalbergs3616Skånesecond fången wid Pultava
  Rigiska garnisonen och Banérs regemente1722 3/2SoldatJönsWahlberg4213Skånebegiär och får afsked
  Rigiska garnisonen och Banérs regemente1722 3/2SoldatBilling3813Skånehar rustholl får afsked
  Rigiska garnisonen och Banérs regemente1722 3/2SoldatÖrberg4013Skåneblesserad får afsked
  Rigiska garnisonen och Banérs regemente1722 6/2KorpralNilsFlinkop13Skånebegiär och får afsked
  Rigiska garnisonen och Banérs regemente1722 25/5SoldatPehrOlson IsenbergLiv4818Skåneilla slagen i sin rygg wid Pultava får afskied
  Rigiska garnisonen och Banérs regemente1722 26/5KorpralGabriel EkengrenBergmans3820Karlskronawil till Reg:tet
  Rigiska garnisonen och Banérs regemente1722 30/6FänrikWolmarRidderskantzLiv3417Skånese protocol af d: 3 Julii
  Rigiska garnisonen och Banérs regemente1722 17/9FältväbelJohanLarsson LilljehökMörners4620Skånefången wid Lisna
  Rigiska garnisonen och Banérs regemente1723 9/9SoldatJönsHansonBuddenbrocks5022Skånehögra armen bräcklig af ett slag, har swaga ögon, eljest bräcklig och skröplig får afskied.
  Rigiska garnisonen och Banérs regemente1724 3/8FänrikCarl GeorgBuddeMalmöfången 1710 wid Rigas öfwergång
  Rigiska garnisonen och Banérs regemente1724 3/8SoldatNilsOlofson6020vid Malmöfår afskied och underhåld
  Dückers regemente1722 20/6AdjutantChristoph.Lindbom3917BlekingeDito (fången 1709)
  Wattrangs bataljon1722 31/1FurirPetterDahlströmLiv3618Skånefår afskied
  Wattrangs bataljon1722 16/4SoldatNilsLönnMax3613går til Gen Maj Adlerfeltz Reg:te i Skåne
  Wattrangs bataljon1722 12/5FänrikBengtSlyter4017Skånefången i Finland wid Pelzin(?)
  Wattrangs bataljon1722 26/6SoldatPehrSvahnLiv5014Skåneblesserad i hufwudet och högra benet får afskied
  Kronobergs regemente1722 30/7SoldatJonasFromSödra Sunnerbo4525Landskronailla bless. på hemliga stället, hufwudet, wänstra armen får afskied begiär underh.
  Skaraborgs regemente1723 20/5Fänrik 1SörenMellby4223Blekingefången wid Pultava
  Kruses kavalleriregemente1722 20/9RyttarePetterHåkanson TelbergMörners3518Skåneantagen wid Gardet
  Kruses kavalleriregemente1722 23/11KvartermästareSvenLungrenMajorens3619Skånefår afskied
  Halländska regemente1722 3/2SoldatLarsHenman14?30Hallandofärdig i axlar får afsked
  Kalmar regemente1722 29/7LöjtnantJohan NesnerMajorens4417Halmstadhar indelning fången 1709
  Kalmar regemente1722 3/9SoldatCarlför EkeUppvidinge nr 1083019Karlskronagår til Reg:tet
  Östgöta 3-männingsregemente till fot1722 22/3SoldatAndersBergmanPalmgrens608Hallandfår afskied
  Östgöta 3-männingsregemente till fot1723 22/7TrumslagareBengtÅhgreen187Skånefången wid Kongsudd, står på en förteckning från Åbo af d: 4 Jul
  Rigiska adelsfanan1723 24/5KaptenlöjtnantHieron. MagnusZeigerLiv4429SkåneFången wid Lesna
  Helsinge regemente1722 24/5KaptenAnthonvon EssenMajorens4226Malmöutan indelning fången wid Pultava
  Drabanterna1722 8/5DrabantAdolphGyllenpistol3721Skånefången wid Nipern
  Krigskommissariatet1722 13/6Kammarskrivare vid krigskommissariatetJeanGlad3517Skånefången wid Pultava får afskied från sin förra bestälning
  Generalmajor Horns värvade infanteriregemente1722 7/5LöjtnantAndersStam4935MalmöDito (fången i Narva)
  Generalmajor Horns värvade infanteriregemente1722 7/5LöjtnantAndersLind4933KristianstadDito (fången i Narva)
  Generalmajor Horns värvade infanteriregemente1722 13/6FänrikLarsBaggePrysbergs5629Skånefången 1704
  Generalmajor Horns värvade infanteriregemente1722 13/6FörareSvenPerssonMertmöller5535Skåneär bräcklig får afskied
  Generalmajor Horns värvade infanteriregemente1722 16/6SoldatPehrTollarpGyllenspång4525Skåneblesserad i hufwudet, fel på synen får afskied och underh. wid Norre skånska
  Generalmajor Horns värvade infanteriregemente1722 16/6SoldatOlofHarpeStiernstråles90?70!SkåneFår afskied och dubbelt underhåld wid Norre Skånska
  Generalmajor Horns värvade infanteriregemente1722 20/6KorpralPehrAnderssonMalms6346Skåneblesserad får afsked och underhåld
  Generalmajor Horns värvade infanteriregemente1722 20/6SoldatBengtPålssonMajorens7046Skånefår afsk. och underhåld
  Gyllenstiernas dragonregemente1722 13/6KaptenNiclasPsilanderLivSkåne
  Gyllenstiernas dragonregemente1722 30/7AuditörLarsTollsten5015Skånefången 1709
  Gyllenstiernas dragonregemente1722 30/7DragonSvenHöggren3514Skåned. 6 aug: resolu: och han kommen til Horns Reg:te
  Överste M. W Nieroths infanteriregemente1722 24/8FänrikErichÅmanFetters4020Landskronafången i Perno 1710, upwist attest d. 17 spet
  Generalmajor Skyttes värvade infanteriregemente1722 8/5FänrikPaulHilletonGyllenströms3515Karlskronafången i Riga
  Gyllenroths frikompani1722 19/5FältväbelCarlSpak3012Karlshamnfår afskied
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 31/3RyttareBengtLundBorrby nr 1084424VästergötlandWill tiena går med resepass till Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 19/5RyttareJacobFröbergBorrby nr 65632SkåneFången vid Poltava. Krossad i bröstet, afsked och underhåll
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 19/5RyttareGermundGrönbergBorrby nr 96244SmålandBlesserad i båda armarna, får afskied och underhåll
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 19/5RyttareNilsSwahnBorrby nr 203317SkåneGår till Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 13/6Kornett 1BoBergBorrby4934LaholmFången wid Nipren
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 20/6RyttareÅkeBergBorrby4019SkåneWill till Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 30/7TrossdrängHansJacobssonBorrby4822SkåneRyggen af wärk förderfwad. Afskiedas
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 17/9KorpralEricBråckBorrby4922SkåneGår till Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 23/11RyttareChristopherBrinkBorrby5433SkåneBless. får afskied och underhåld
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 26/11RyttareOlofNymanBorrby5432BlekingeFår afskied och underhåld
  Södra Skånska Kavalleriregementet1723 11/5Löjtnant 1MagnusPlagmanBorrby4723LinköpingFången wid Niper
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 26/4Ryttmästare 2MichelTörneSvabesholm4021Fången 1709. Af fördubblingen
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 19/5RyttareHansLilliaSvabesholm nr 504019SkåneFången i Wallakiet. Går till Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 26/5Kornett 1MichaelRobachSvabesholm5640StettinHar indelning, fången wid Nipren
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 4/6Korpral 2AndersStubergSvabesholm3914SödermanlandWil gå til Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 13/6RyttareOlofSparrSvabesholm nr 153615KristianstadWil gå til Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 19/6Ryttmästare 1NilsRootSvabesholm5024SmålandFången wid Nipren
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 20/6ProfossLarsPampSvabesholm4821SkåneWil til Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 3/7Löjtnant 1SamuelManfeltSvabesholm7350ÖstergötlandFången wid Nipren. Indelt
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 30/7Kvartermästare 1GustafBiörkmanSvabesholm3618SkåneGår til Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 11/9Kornett 2AdolphCederSvabesholm3420VästergötlandFången i Wallakiet. Second
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 17/9RyttareJacobLångSvabesholm nr 384218YstadGår till Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 5/11RyttareHåkanStimanSvabesholm nr 14818SkåneÄr bräcklig. Får Afskied
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 5/11RyttareAndersLustigSvabesholm nr 494418SkåneGår till Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 23/11RyttareHåkanPihlSvabesholm nr 1235030ÖstergötlandFår afskied och underhåld
  Södra Skånska Kavalleriregementet1723 20/4Korpral 1TomasStenbergSvabesholm4723SkåneBegiär och får afskied
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 9/5KvartermästareGustafLandelÖverstelöjtnantens4626MalmöGår till Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 19/5RyttareJonasBergÖverstelöjtnantens6836LandskronaFången wid Pultava, blesserad, får afsk. och underhåll
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 28/5KorpralHindrichEkerothÖverstelöjtnantens4824SmålandNågot blesserad dock utan skada, wil till Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 28/5RyttareJohanEkerothÖverstelöjtnantens4117SmålandSamma beskaffenhet (Något blesserad dock utan skada, wil til Regementet)
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 13/6RyttareHansLindrothÖverstelöjtnantens4423SkåneWil til Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 3/7KornettCarlRidderschöldÖverstelöjtnantens4626SmålandBegiär och får afskied
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 23/11KorpralTrulsBorgÖverstelöjtnantens3617DalarnaGår til Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1723 21/2LöjtnantFredrik SimonBalkÖverstelöjtnantensVid protokollet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1723 11/5RyttmästareCarl DitlofBalk4323SkåneFången wid Pultava
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 19/5RyttareNilsRanckHaglösa nr 34019SkåneGår till Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 28/5RyttareChristianQveitzerHaglösa4422SkåneGår till Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 16/6RyttarePetterHakeHaglösa4821SkåneGår till Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 3/7RyttareRasmusTiderströmHaglösa6018SkåneFår afskied
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 12/7Ryttmästare 1Johan PhilipEhrenmarkHaglösa5440ÖstergötlandIndelt, fången 1709
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 14/7Kornett 1SvenGarfielHar indelning
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 30/7RyttareOlofKockHaglösa6040JönköpingHar meen på hörslen, får underhåll vid Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 17/9KorpralGustafNilssonHaglösa5335ÖstergötlandFår afskied
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 19/12RyttareAndersStrångHaglösa5018SkåneFår afskied
  Södra Skånska Kavalleriregementet1723 9/5KvartermästareZachrisLindelöfHaglösa4322MalmöFingrarna afhuggne på wenstra handen, får afskied och underhåld
  Södra Skånska Kavalleriregementet1723 9/5RyttarePetterWinbergHaglösa4322SkåneSkiuten i högra knäet, högra benet nära afbrutet, får underhåld
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 16/4RyttarePärRingströmMajorens nr 353817(Skåne)Går til sit Rusthåld
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 18/5Löjtnant 1JacobJacobaeusMajorens3720LundFången wid Nipern
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 19/5RyttareAndersGrunbergMajorens nr 1213718Tjusta, VästergötlandGår till Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 19/5RyttareNilsLombergMajorens nr 244119SkåneGår till Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 19/5RyttareAndersFrimodigMajorens nr 253719SkåneFånge i Wallakiet. Går till Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 13/6RyttareTureWinbergMajorens nr 825432KristianstadBlesserad i högra handen, will ha och får afskied
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 19/6Kornett 1ChristopherEmanuelsonMajorens3921SkåneHar landtlön. Fången wid Pultava
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 30/7RyttareAndersLuhrmanMajorens3616SkåneSkiuten i högra benet och låhret, bräcklig får afskied
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 23/11KorpralJohanWingeMajorens6033SödermanlandHar bråck, får afskied och underhåll
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 23/11RyttareNilsBergMajorens nr 164220SkåneWil gå til Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 23/11RyttareBengtHåkanssonMajorens nr 695023SkåneFår afskied
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 23/11KorpralPetterGröningMajorens4829VadstenaWil gå til Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 23/11KorpralBengtWillingMajorens3717SödermanlandGår til Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 23/11RyttareJohanBergMajorens nr 74618SkåneWil til Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1723 20/4RyttareHåkanRåbeckMajorens5523SkåneBlesserad, bräcklig, får afskied och underhåld
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 16/4RyttarePetterStilmanÖ Göinge nr 744022(Skåne)Går til Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 17/5RyttareJacobLimnelÖ Göinge3315SmålandGår til Regementet. Fången wid Pultava
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 13/6KvartermästareWalentinRossiertÖ Göinge4218StockholmWil gp till Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 14/7Löjtnant 2BengtLindgrenÖ Göinge4422VästergötlandUtan indelning
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 17/9RyttareGunnarHaneÖ Göinge5018SkåneGår till Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1723 25/2KorpralEliasRamÖ Göinge
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 16/4RyttareJönsKlingbergSallerups nr 73816(Skåne)Går til Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 8/5RyttareMårtenPampSallerups nr 565434VästergötlandBlesserad 2 g:r, afskied och underhåld wid Reg:tet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 19/5RyttareJonKnappSallerups nr 1246037SkåneFången i Wallakiet. Blesserad, får afskied och underhåll
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 13/6Kornett 2JonasAspelinSallerups4722SmålandFången 1708. Utan indelning
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 13/6KorpralJacobDalmanSallerups4825SkåneWill gå till Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 19/6Löjtnant 1JacobLenkSallerups3020VästergötlandHar landtlön. Fången wid Niper
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 20/6KorpralOlofDiurbeckSallerups4014VästergötlandWill till Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 14/7Kornett 1EmanuelEhreSallerups6444(Stockholm)Har indelning
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 16/7TrumpetareMattisHartonSallerups3616Saxen GotaFår afskied
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 28/8KorpralJönsSpångSallerups4024SkåneGår till Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 18/9RyttareBengtEllmanSallerups4020SkåneGår till Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 5/9RyttarePetterKlintSallerups4018SkåneHuggen i wänster handen som deraf är lam, får afskied
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 23/11KorpralHansKrusbergSallerups4827KristianstadBegiär och får afskied
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 26/11RyttareLarsHolmSallerups4522VästergötlandWill gå till Regementet, N:o 79
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 26/11RyttareBörjeIsbergSallerups nr 1055430NyköpingFår afskied och underhåld
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 19/12KvartermästareSamuelHiortSallerups5130SkåneFörlamad och blesserad i händerna, får afskied och underhåld
  Södra Skånska Kavalleriregementet1723 20/4RyttareOlofHammarSallerups5619SkåneSkröplig och bräcklig, får afskied och underhåld
  Södra Skånska Kavalleriregementet1723 20/5KvartermästareOlofFribergSallerups4422SkåneFången wid Pultava. Utan bleseur får afskied
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 7/5Ryttmästare 2OlofRandbäck4924(Öland)Fången wid Pultava. Utan indelning
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 30/7AdjutantPaulSundholm4422HärnösandFången 1709
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 30/7AuditörHans JürgenNemzon6545StockholmFången 1709
  Södra Skånska Kavalleriregementet1723 28/1RyttareJacobBackmanStår på landsh. Frisenheims förteckning af d. 4 Januari 1723
  Södra Skånska Kavalleriregementet1723 11/5Löjtnant 2JönsKock4322Fången wid Niper
  Södra Skånska Kavalleriregementet1724 22/6RyttmästareHans HindrichTisenhusen3823LivlandFången wid Pultava d. 23 Juni anmält hos H:s K:l Maj:t til Gratialist
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 4/6Korpral 2PetterMalmgrenLiv4525SmålandWil gå til Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 16/6RyttareHansWäströmLiv4017SkåneGår til Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 30/6Löjtnant 2GustafAspegrenLiv4021StockholmFången 1710, Second
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 5/11KorpralPetterBrattLiv4122vid JönköpingFörwisas til Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 23/11RyttareBengtWettermanLiv nr 535023SkåneFår afskied
  Södra Skånska Kavalleriregementet1722 23/11RyttareJönsSohlbergLiv4622SkåneWil til Regementet. N:o 36 hör hop ....
  Södra Skånska Kavalleriregementet1723 20/4KorpralPetterLundbergLiv5526SkåneBlesserad i högra axlen. Får afskied och underhåld.
  Södra Skånska Kavalleriregementet1723 20/5KorpralJonasAspLiv3620SkåneGår till Regementet
  Södra Skånska Kavalleriregementet1723 2/12RyttareMattiasEkbergLiv5023LivlandWänstra armen blesserad, bägge fötterna förfrusne, får underhåld
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 31/3DragonJohanBusseBrockmans4721Stockholmqwäst i högra axlen och wänstra ögat, får afskied och underh. här uhr krigsm:s hus Contoret
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 29/5FältväbelMagnusHierpeBrockmans4920Stockholmblesserad dock utan skada, får afskied
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 13/6LöjtnantJuliusde FlonBrockmans4022Östergötlandfången 1709
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 13/6DragonNilsRunackBrockmans3519Skåneblesserad, får afskied
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 20/6DragonPaulRamsingBrockmans5422Skåneilla blesserad i hufwudet och wänstra armen lam, afskied och underh.
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 30/6DragonPetterJönssonBrockmans4522Skånebless. i wänstra höften, begge fötterne förfrusne, får afskied
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 26/11DragonJohanDahlströmBrockmans3522Grännaafgifwes til Gardet
  Skånska Ståndsdragonregementet1723 30/1DragonOlofWykmanBrockmans4515Sverigefången wid Pultava, denne står på landsh Üxkulls förteckning ad d. 3 jan.
  Skånska Ståndsdragonregementet1723 9/5DragonHäljeJochimsonBrockmans5229Bohusilla huggen i hufwudet, skuten i halsen, bräckligi högra höften och ett f..., får afskied och underhåld
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 8/5LöjtnantThomHamiltonDouglas5839Danska Norge(fången vid) Pultava
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 9/5DragonJohanBrunenDouglas3515Marienburgfår corporals afskied
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 19/5SergeantMagnusLustigDouglas6043Stockholmfången wid Pultava får afskied och underholl
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 25/5DragonMårten WinbladDouglas4622Hallandilla blesserad, får afskied och underhåld wid Hallands och Bohus Reg:te
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 29/5KaptenCarlCreutzDouglas3719Finland?skrifs ej för fången til stats contoiret
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 30/6DragonPetterRasmussonDouglas6022Skåneblesserad i hufwud och eliest bräcklig, får afskied
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 17/9DragonPetterEkelöfDouglas4420Stockholmgier sig an wid artilleriet
  Skånska Ståndsdragonregementet1723 12/2DragonNilsEngreenDouglas6231blesserat i hufwudet och lårbenet afbrutet, får afskied och krigsmanshus underhåll
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 16/4DragonPetterEkengrenHorns4621har 7 blessurer och 2 kuhlor i lifwet. Afskied och underh. wid Jönköpings R.
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 25/5RustmästareMårtenKullenbergHorns4021Västgötegier sig nu wid någet Reg:te
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 30/7DragonNils FrisckHorns6545Norrköpingblesserad, får afskied och underhåld
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 30/4DragonHans ChristopherHellLiv3418GöteborgGår till artilleriet
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 19/5DragonMånsAbboreLiv3517Helsinglandfången wid Pultava, blesserad i hufwudet, får afskied
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 18/5KornettHindrich ChristopherBirgerLiv3921Stockholmwid Pultava fången, någet blesserad
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 25/5DragonAntenJonssonLiv4522Livlandlamskuten uti högra låhret och wänstra armen, får afskied
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 28/5KaptenWilhelmMaidelLiv3523Revalfången wid Pultava
  Skånska Ståndsdragonregementet1724 12/10DragonMånsRoligLiv3919Hälsinglandfången wid Pultava, lahm i wänstra handen och armen, får afskied
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 /5LöjtnantJochimLühtMajorens4019Gotlandfången wid Nipren, blesserad doch ej lahm
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 30/7DragonMichelJeppessonMajorens4022Skånebless. i hufwudet, skuten gienom lifwet, högra låret, högra foten, förden(?) han får afskied, begiär underh.
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 26/11RustmästarePetterHolmMajorens4222Skånefår afskied
  Skånska Ståndsdragonregementet1724 8/5DragonAndersUtterMajorens6045Norrköpingqwäst i wänstra knäet och högra armen, afskied och underhåld
  Skånska Ståndsdragonregementet1724 1/7DragonJacobHelmeriusMajorens4324Malmöbless i högra benet, skröplig får afskied och underhåld
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 13/6Kapten Hindrich Joh.BrandtOxhufvuds3923Livlandfången 1709
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 19/5DragonSwenWessmanOxhufvuds4323Falkenbergfången wid Pultava. blesserad i låret, får afsked
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 25/5KornettMathiasLindgrenOxhufvuds5433Småland(vid) Pultava fången
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 25/5DragonPetterBilbergOxhufvuds5122får afskied
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 17/9DragonJochimWalterOxhufvuds3517Saxenwil hem, får afskied
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 31/3DragonTykeSandfeltSchacks5417Skåneqwäst i hufwudet, får afskied och underh. wid Norre skånske Reg:t
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 30/6DragonOlofFalkSchacks4420Skåneskuten i låret som ej .... wänstra ögat, får afskied
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 31/3DragonLarsWäxmanHorns4221Wexiöskuten i hufwudet och munnen, får afskied och underhåld wid Kronobergs Reg:te
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 31/3DragonMånsJohanssonÖverstelöjtnantens6021Jönköpings länqwäst i bröstet och högra handen, får afskied och underhåld wid Jönkiöpings Reg:tet
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 19/5DragonGustaf Ka..Överstelöjtnantens3815Smålandfången wid Nipern, blesserad i hufwud, får afskied
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 27/8LöjtnantFredrickStureÖverstelöjtnantens3722Skånefången wid Pultava
  Skånska Ståndsdragonregementet1725 11/1DragonHansKronhellÖverstelöjtnantens5023Landskronafången wid Pultava, bless i hufwudet och munnen, skuten i högra knäet med en pil, har förfrusne fötter, får afskied och underhåld
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 7/5KaptenSvanteHorn4228Östergötlandfången wid Pultava
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 7/5KornettHansMalmstedt4020Malmöfången wid Pultava
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 8/5LöjtnantJeanBask3918Västmanland?(fången vid) Pultava
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 8/5KorpralEricBarkman3315Jönköpingfelar af hörslen(?) afskied
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 8/5DragonAndersTunberg3215Arbogafår afskied
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 9/5KaptenCarlCreutzgreve, är i Finland får 1/2 års lön
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 10/5KaptenWilhelmDouglas1742greve, fången vid Nipern
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 26/5KornettJonasGeting3618Stockholmfången i Norkiöping 1719
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 12/7KaptenOtto Wilhelmvon Wicken4326Göteborgfången 1709
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 30/6RegementskvartermästareLeonhardSchyetz4821Närkefången 1709
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 5/10RegementsprästSunoCollinfången 1709
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 8/12DragonHansRÿtteldenne är i Finland, står på landsh. Stierncrantz förteckning af d. 14 nov. 1722 . vid annot vid Nylands Cav. under 8 Decemb.
  Skånska Ståndsdragonregementet1723 13/4LöjtnantCarl Gudmundvon Gröninger2032har 9 blssurer och klagar sig lahm till händer och fötter
  Skånska Ståndsdragonregementet1723 21/5KaptenEvolt Johanvon Rosenbach4322Livlandfången wid Pultava
  Skånska Ståndsdragonregementet1723 2/8KornettFredrichRotkirk3422Södermanlandfången wid Pultava
  Skånska Ståndsdragonregementet1723 30/7FältväbelBrynteMarchal4021Kalmarfången wid Pultava
  Skånska Ståndsdragonregementet1723 23/9SergeantPetterMalmberg4022blesserat i höger handen, begiär afskied
  Skånska Ståndsdragonregementet1724 11/6LöjtnantErnest ChristopherNeumanStettinfången wid Pultava, tient sedan 1690 till 1698 under svenska tropperna i Braband och då de blefwo afdankade uti Frankrike till 1703, sedan warit wid armén i Polen. vid k:l M:ts krigs Colleg. skrif. till hans Maj:t af d. 11 Juni
  Skånska Ståndsdragonregementet1722 2/12DragonHansRyttarestår på Stierncrantz förteckning af d. 14 nov. 1722 vid annot wid Nylands Cav. under d. 8 Decemb.
  Skånska Ståndsdragonregementet1724 27/1DragonPehrStång4422Skåneqwäst twärt igenom lifwet och i wänstra knäet, får afskied