Kongl. Maj:ts Nådige Förordning Angående En wiss Afgift

  ”Kongl. Maj:ts Nådige Förordning Angående En wiss Afgift På de Wahror som mindre nödige äro til oumgängeligit Bruk. Dat. Lund den 10 Novembr. År 1716.
  /…/
  Dem som brukar Thé, Caffé och Chocolade hemma i sitt Huus betalar Twå daler Silfwermynt utan åtskilnad.”
  Hela förordningen finns att läsa bl.a här: Ystads rådhusrätt och magistrat (M) FI:35 (1716) Bild 3520 ff (AID: v227412.b3520, NAD: SE/LLA/10214)
  ”Prisomräknare från medeltiden till 2100” hittar man här:
  2 daler silvermynt år 1716 motsvarade betalning för lika lång arbetstid som 9633 SEK år 2023 mätt med löneindex för manlig industriarbetare/hantlangare (löntagare fr o m 2005).
  https://www.facebook.com/groups/938545814236796/posts/1068924004532309/