Löderup

  Pastorat: Löderup, Hörup, Valleberga, Glemminge och Ingelstorp
  Härad: Ingelstad
  Kommun:
  1971- Ystad
  Län: T.o.m. 1970 tillhörde Löderup Kristianstads län. Fr.o.m. 1971 tillhörde Löderup Malmöhus län fram till den 1 januari 1997 då Skåne län bildades genom en sammanslagning av Malmöhus län och Kristianstads län.

  Storskifte: ”Storskiften eij begierte” [år 1762]
  Enskifte: Löderup 1818, Hagestad 1818

  Byordningar:
  Löderup 1671 Byordningar i avskrifter (på Riksarkivet i Lund), skänkta av Institutet för folklivsforskning i Stockholm
  Löderup byordning stadfäst 1725 26/2
  Hagestad 1727 Byordningar i avskrifter (på Riksarkivet i Lund), skänkta av Institutet för folklivsforskning i Stockholm
  Hagestad hade en byordning 1778

  Litteratur:
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 136. 1981
  Dahlgren, Sven-Eric, Släktingar och anor med anknytning till Löderup och Hörup, 1986

  Häradsekonomiska kartan 1931. Kartbeskrivning: AID v1023387.b1520
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b3000.s300
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b4420.s442
  Svensk Bebyggelse 1945: AID v1018270.b4500.s448
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b4040.s354

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Brandförsäkringar

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Löderups Sokn och By har: (a)

  Skatte 2. 5/48
  Crono 3. 5/48
  Utsokne Frällse 2. 1/2 Gyllerup 1, Örup 1 och Krageholm i Malmö Lähn 1/2.
  Mensal, Utsokne Frällse (b) 4. 1/2
  Kyrcko 1 Lunds Domkyrckja.
  Prästegård 7/8
  Klåckarebohl 1/4
  Qwarn, Uts. F. 1 Tåsterup.
  Gatehus 24
  Åledrätt 1 Pastorns.

  God och tillräckelig åker men knapt höbol.

  Hagesta har:

  Skatte 9/16
  Utsokne Frällse 15 Gyllerup 2, Tåsterup 8, Gundralöf i Malmö Lähn 4. 1/2 och Probsten Östman 1/2.
  Crono indelte 8. 19/24
  Gatehus 61 Gundralöf 2, Tåsterup 2, Borreby 2 och Östman 1.
  Åledrätter 2

  Skarpt, dåck tillräckeligit utsäde, knapt höbohl, wacker eke Plantering och torfjord till salu.

  Soknen har 82 st. hemmansbrukare.

  (a) Af Floræus förmenes Byn hafwa fådt sitt namn af en Laudurs eller Löders, kong Agantyrs Broder som härstädes tros hafwa haft sitt Läger.

  (b) För en siälemässa äro desse hemman donerade Prästen i Löderup af en Wälbördig Man och Riddare benembd Jöns Kanne, som säges hafwa haft sitt säte i Hagesta, därest en Gård ännu kallas Hof Gården [=nr 25]. Gåfwobrefwet finnes icke, men konung Erik Menveds och konung Christophers af Dannemarcks stadfästelse Bref på denne donation äro tillstädes, och utgifne åren 1293 samt 1320.

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev.

  Hagestad nr 1, 1/8 mtl 1819 april 1, skattebrev (AID: v566850.b670)
  Hagestad nr 1, 1/8 mtl 1842, skattebrev (AID: v566850.b690)
  Hagestad nr 3, 1/4 mtl 1815 juni 2, skattebrev (AID: v566850.b670)
  Hagestad nr 6, 3/8 mtl 1790 aug. 14, kvittens i landskontoret
  Hagestad nr 7, 3/8 mtl 1790 aug. 14, kvittens i landskontoret
  Hagestad nr 8, 3/8 mtl 1844 november 5, skattebrev (AID: v566850.b690)
  Hagestad nr 18, 3/16 mtl 1826 november 20, skattebrev (AID: v566850.b690)
  Hagestad nr 19, 1/3 mtl 1825 oktober 18, skattebrev (AID: v566850.b670)
  Hagestad nr 21, 3/8 mtl 1832 september 28, skattebrev (AID: v566850.b700)
  Hagestad nr 22, 1/3 mtl 1817 november 18 (AD: v566850.b670)
  Hagestad nr 23, 1/8 mtl 1838 februari 27, skattebrev (AID: v566850.b700)
  Hagestad nr 23, 1/24 mtl 1840 december 22, skattebrev (AID: Hagestad nr 23, 1/8 mtl)
  Hagestad nr 23, 1/6 mtl 1842 mars 4, skattebrev (AID: v566850.b700)
  Hagestad nr 24, 5/16 mtl 1790 aug. 14, kvittens i landskontoret
  Hagestad nr 25, 1/3 mtl 1827 oktober 23, skattebrev (AID: v566850.b700)
  Hagestad nr 26, 1/16 mtl 1815, skattebrev (AID: v566850.b700)
  Hagestad nr 26, 3/64 mtl 1842, skattebrev (AID: v566850.b700)
  Hagestad nr 26, 1/9 mtl 1850 juli 29, skattebrev (AID: Hagestad nr 23, 1/8 mtl)
  Hagestad nr 26, 1/9 mtl 1870, se kungörelse nedan
  Hagestad nr 26, 1/9 mtl 1870, se kungörelse nedan
  Hagestad nr 27, 1/3 mtl 1853 april 28, skattebrev (AID: v566850.b700)
  Hagestad nr 29, 1/4 mtl 1790 aug. 14, kvittens i landskontoret
  Hagestad nr 31, 1/12 mtl 1838 december 18, skattebrev (AID: Hv566850.b700)
  Hagestad nr 31, 1/6 mtl 1840 oktober 20, skattebrev (AID: v566850.b700)
  Hagestad nr 33, 1/16 mtl 1838 februari 27, skattebrev (AID: v566850.b700)
  Hagestad nr 33, 1/8 mtl 1838 oktober 16, skattebrev (AID: v566850.b700
  Hagestad nr 33, 1/32 mtl 1845 november 10, skattebrev (AID: v566850.b700)
  Hagestad nr 33, 1/32 mtl 1877, se länskungörelse nedan
  Hagestad nr 34, 1/4 mtl 1815 juni 2, skattebrev (AID: v566850.b680)
  Hagestad nr 35, 5/16 mtl 1790 aug. 14, kvittens i landskontoret
  Hagestad nr 36, 3/16 mtl 1819 februari 25, skattebrev (AID: v566850.b680)
  Hagestad nr 38, 1/3 mtl 1817 maj 1, skattebrev (AID: v566850.b680)
  Hagestad nr 39, 3/16 mtl 1790 aug. 14, kvittens i landskontoret
  Hagestad nr 40, 1/3 mtl 1790 mars 16, kvittens i landskontoret
  Hagestad nr 42, 1/3 mtl 1794 aug. 1, kvittens i landskontoret
  Hagestad nr 45, 5/16 mtl 1823 oktober 30, skattebrev (v566850.b680)
  Hagestad nr 47, 1/3 mtl 1799 maj 6, kvittens i landskontoret
  Hagestad nr 50, 3/16 mtl 1790 aug. 14, kvittens i landskontoret
  Hagestad nr 54, gatehus 1874, se kungörelse nedan
  Hagestad nr 55, gatehus 1878, se kungörelse nedan
  Hagestad nr 57, gatehus 1873, se kungörelse nedan
  Hagestad nr 61, gatehus 1868, se kungörelse nedan
  Hagestad nr 63, gatehus 1870, se kungörelse nedan
  Löderup nr 7, 1/4 mtl 1790 aug. 14, kvittens i landskontoret
  Löderup nr 7, 1/4 mtl 1854 december 11 (AID: v566850.b680; v566850.b710); 1840 december 22
  Löderup nr 9, 1/16 mtl 1845, skattebrev (AID: v566850.b710)
  Löderup nr 11, 1/4 mtl 1840 augusti 25, skattebrev (AID: v566850.b710)
  Löderup nr 26, 1/16 mtl 1815 november 15, skattebrev (AID: v566850.b710, v566851.b640)
  Löderup nr 26, 1/64 mtl 1848, skattebrev (AID: v566850.b710)
  Löderup nr 26, 3/64 mtl 1842 september 17, skattebrev (AID: v566850.b710)
  Löderup nr 30, 7/64 mtl 1854 december 11, skattebrev (AID: v566850.b750)
  Löderup nr 35, hälften av gatehus 1877, se länskungörelse nedan
  Tufvemöllan 1769 januari 17, utfärdad afhandling (AID: v566850.b750)
  Wigrasättet (åledrätt) 1823 mars 20, sålt från No 29 Hagestad
  Åledrätt utan namn nr 1, 430 alnar 1855 oktober 8, skatteköp (AID: v566850.b720)
  Åledrätt utan namn nr 2, 210 alnar 1855 oktober 8, skatteköp (AID: v566850.b720)
  Åledrätt utan namn nr 3, 210 alnar 1855 oktober 8, skatteköp (AID: v566850.b720)
  Åledrätt utan namn nr 4,  260 alnar 1855 oktober 8, skatteköp (AID: v566850.b720)
  Åledrätt utan namn nr 5, 300 alnar 1857 september 7, skatteköp (AID: v566850.b720)
  Åledrätt utan namn nr 6, 340 alnar 1857 januari 8, skatteköp (AID: v566850.b720)
  Åledrätt utan namn nr 7, 420 alnar 1857 september 7, skatteköp (AID: v566850.b720)
  Åledrätt utan namn nr 8,  360 alnar 1857 september 7, skatteköp (AID: v566850.b720)
  Åledrätt utan namn nr 9, 420 alnar 1857 januari 26, skatteköp (AID: v566850.b720)
  Åledrätt utan namn nr 10, 390 alnar 1857 januari 26, skatteköp (AID: v566850.b720)
  Åledrätt utan namn nr 11, 390 alnar 1857 januari 26, skatteköp (AID: v566850.b720)
  Åledrätt utan namn nr 12, 450 alnar 1857 januari 26, skatteköp (AID: v566850.b720)
  Åledrätt utan namn nr 13,  480 alnar 1857 september 7, skatteköp (AID: v566850.b720)
  Åledrätt utan namn nr 15, 430 alnar 1857 januari 26, skatteköp (AID: v566850.b720)
  Åledrätt utan namn nr 16, 280 alnar 1857 januari 26, skatteköp (AID: v566850.b720)
  Åledrätt utan namn nr 17, 300 alnar 1857 januari 26, skatteköp (AID: v566850.b720)
  Åledrätt utan namn nr 18, 380 alnar 1857 januari 26, skatteköp (AID: v566850.b720)
  Åledrätt utan namn nr 19, 400 alnar 1857 maj 18, skatteköp (AID: v566850.b730)
  Åledrätt utan namn nr 20, 350 alnar 1857 januari 26, skatteköp (AID: v566850.b730)
  Åledrätt utan namn nr 21, 350 alnar 1857 januari 26, skatteköp (AID: v566850.b730)
  Anlagda dammar i kärret Klättens och allmänningen Tufwarne 1675 oktober 9, öppet brev; 1679 januari 31( https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038913_00318https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038936_00285 )


  Ålfiske och åldrätter
  Med en drätt avses rätten att fiska med fasta redskap utanför en strandremsa av en viss längd. Drätter är skattlagda fisken och betraktas som fast egendom. Platserna för ålfisket har i Skåne fått namnet ”drätter” (ordet drätt härleder ur verbet draga, där pluralformen är drätte, men även orden ”sätteren” och ”sättet” används ibland i namnet – med betydelsen plats där man sätter fiskredskap).
  Läs mer: ”Ålfiske och åldrätter” i ALE 1996 nr 3 av Birgitta Gjörtler och även en riksdagsmotion (2014/15:143) om: ”Respekt för äganderätt till åldrätter”. Nedan följer de ålfiske och åldrätter som är omnämnda i kartbeskrivningen till Häradsekonomiska kartan som för Österlen upprättades c:a år 1930 – för kartan se: kartbild.com. Drätterna finns markerade ute i havet på 1970-talskartan (”ekokarta”) – som även den finns som s.k. ”lager” (karta att välja) hos kartbild.com:

  Namn, m.m. Ägare (c:a 1930) Ev. arrendator (c:a 1930)/Anteckningar /[AID]
  Hottedrejeln 1:1, ett ålfiske Kronan Brukas under Löderup 1 [Ägare år 1972 se pdf s. 37-38, Löderups Strandbad 100 år]
  Hottedrejeln 1:2, ett ålfiske Kronan Brukas under Hagestad 47
  Löderup 39:1, ett ålfiske Jöns Lund, Sandby, Borrby socken
  Löderup 40:1, ett ålfiske Jöns Lund, Sandby, Borrby socken
  Löderup 41:1, ett ålfiske Jöns Lund, Sandby, Borrby socken
  Löderup 42:1, ett ålfiske Sissa Jönsson
  Löderup 43:1, ett ålfiske Anders Tufvesson, Hagestad 48:3 och Anders Olsson, Hagestad 48:12
  Löderup 44:1, ett ålfiske Manfrid Tuvesson
  Löderup 45:1, ett ålfiske Joel Nilsson
  Löderup 46:1, ett ålfiske Joel Nilsson
  Löderup 47:1, ett ålfiske Anders Larsson, Ola Mårtensson, Nils Jönsson d.ä,, Nils Jönsson d.y., Anton Jakobsson och Per Hanssons stärbhus
  Löderup 48:1, ett ålfiske Anders Eriksson
  Löderup 49:1, ett ålfiske Anders Tufvesson, Hagestad 48:3 och Anders Olsson, Hagestad 48:12
  Löderup 50:1, ett ålfiske Erik Eriksson, Hagestad 24:1
  Löderup 51:1, ett ålfiske Anders Tufvesson, Hagestad 48:3 och Anders Olsson, Hagestad 48:12
  Löderup 52:1, ett ålfiske Anders Tufvesson, Hagestad 48:3 och Anders Olsson, Hagestad 48:12
  Löderup 53:1, ett ålfiske Erik Eriksson, Hagestad 24:1
  Små Mälarne 1:1, ett ålfiske Kronan Brukas under Löderup 1
  Vigrasättet 1:1, ett ålfiske G. Stjernsvärds arvingar, Hagestad 44:10
  Västra Kanten 1:1, ett ålfiske Kronan Innehavare Per Olsson och Erik Månsson

  Lagfartsbok, Skattlagda fisken i Löderups socken [~1854-1899] se AID: v834530.b2920.s280 ff, v834530.b3110.s299
  Lagfartsbok, Skattlagda fisken i Löderups socken [~1900-1930] se AID: v834538.b3280.s323 ff

  Ur: SOU 1925:19, Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster:
  Saltsjöfisken i Kristianstads län
  Här förtecknade i ordning efter deras läge, så vitt detta är känt, räknat på södra kusten från väster till öster och på östra kusten från söder norrut. Under fiskena angivna längdmått beteckna deras bredd d.v.s. deras sträckning utefter havsstranden.
  Ingelstads härad
  Löderups socken
  15. En åldrätt, skatte, enligt 1671 års jordrevningsprotokoll inbegripen i skattehemmanet nr 24 Löderups skattläggning.
  16. Vigrasättet nr 1, ett ålfiske (enligt 1874 jordebok), skatte, uråldrig kronodrätt, som efter ödesmål ånyo upptogs 1760 mot 3 dlr smts ränta till kronan, vilken ränta fastställts efter skattläggning 1761 4/12, därvid drätten angavs vara belägen utför Hagestads bymark emellan en åldrätt, som tillhörde Löderup nr 24 och en annan, som nyttjades till Valleberga nr 52, samt vore i öster och väster vid landet 551 alnar bred och »till sjöss så långt som fisket kan nyttjas». Skatteköpt 1763 4/7, 439,7 m enligt utstakning 1889-90.
  17. Löderup nr 53, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), skatte, i 1825 jordebok betecknat med nr 21; 350 alnar; skatteköpt 1857 26/1.
  18. Löderup nr 52, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), skatte, i 1825 jordebok betecknat med nr 20; 350 alnar; skatteköpt 1857 26/1.
  19. Löderup nr 19, ett ålfiske (enligt 1825 års jordebok), skatte; 400 alnar; skatteköpt 1857 18/5 under vissa frälsehemman i Hagestad.
  20. Löderup nr 51, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), skatte, i 1825 jordebok betecknat med nr 18, beläget utför Hagestads mark; 380 alnar; skatteköpt 1857 26 /1.
  21. Löderup nr 50, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), skatte, i 1825 jordebok betecknat med nr 17, beläget utför Hagestads mark; 300 alnar; skatteköpt 1857 26/1.
  22. En åldrätt, sk., inbegripen i skattehemmanet nr 6 Hagestads skattläggning.; skatteköpt 1790 19/10; 382, alnar enligt utstakning 1889-90.
  23. Löderup nr 49, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), skatte, i 1825 jordebok betecknat med nr 16, beläget utför Hagestads mark; 280 alnar; skatteköpt 1857 26 /1.
  24. Löderup nr 48, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), skatte, i 1825 jordebok betecknat med nr 15, beläget utför Hagestads mark; 430 alnar; skatteköpt 1857 26/1.
  25. Hottadrejeln nr 2, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), krono. ensk. disp., upptogs enligt städjebrev 1762 26/5 emot ränta till kronan av åbon å skattehemmanet Hagestad nr 47, beläget utför Hagestads mark; 280,6 alnar enligt utstakning 1889-90.
  26. Hottadrejeln nr 1, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), krono allmänn disosition.,
  27. Små Mälarne nr 1, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), krono allmänn disposition, oskattlagda; brukas under Löderups prästgård enligt en tingsrätts dom år 1577 25/2. Anses ha ingått i prästgårdens skattläggning; ursprungligen 653 numera 555,3 alnar.
  28. Löderup nr 14, ett ålfiske (enligt 1825 års jordebok), skatte; skatteköpt 1860 20/2 under, frälsehemmanen Hagestad nr 4, 32 och 48; 550 alnar.
  29. Löderup nr 13, ett ålfiske (enligt 1825 års jordebok), skatte; skatteköpt 1857 7/9 under, skattehemmanen Hagestad nr 1 och 16; 480 alnar.
  30. Löderup nr 47, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), skatte;, i 1825 jordebok betecknat med nr 12, beläget utanför, Hagestads by; 450 alnar; skatteköpt 1857 26/1
  31. Löderup nr 46, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), skatte, i 1825 jordebok betecknat med nr 11, beläget utanför Hagestads by; 390 alnar; skatteöpt 1857 26/1.
  32. Löderup nr 45, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), skatte, i 1825 jordebok betecknat med nr 10, beläget utanför Hagestads by; 390 alnar; skatteköpt 1857 26/1.
  33. Löderup nr 44, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), skatte, i 1825 jordebok betecknat med nr 9, beläget utanför Hagestads by; 420 alnar; skatteköpt 1857 26/1.
  34. Löderup nr 8, ett ålfiske (enligt 1825 års jordebok), skatte; skatteköpt 1857 7/9 under skattehemmanet Hagestad nr 45; 360 alnar.
  35. Löderup nr 7, ett ålfiske (enligt 1825 års jordebok), skatte; skatteköpt 1857 7/9 under skattehemmanen Hagestad nr 3 och 27; 420 alnar.
  36. Löderup nr 43, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), skatte, i 1825 jordebok betecknat med nr 6, beläget utanför Hagestads by; 340 alnar; skatteköpt 1857 26/1.
  37. Löderup nr 5, ett ålfiske (enligt 1825 års jordebok), skatte; skatteköpt 1857 7/9 under, skattehemmanet Hagestad nr 8; 300 alnar.
  38. Löderup nr 42, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), skatte, i 1825 jordebok betecknat med nr 4, beläget utanför Hagestads by; 260 alnar; skatteköpt 1855 8/10.
  39. Löderup nr 41, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), skatte, i 1825 jordebok betecknat med nr 3, beläget utanför Hagestads by; 210 alnar; skatteköpt 1855 8/10.
  40. Löderup nr 40, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), skatte, i 1825 jordebok betecknat med nr 2, beläget utanför Hagestads by; 210 alnar; skatteköpt 1855 8/10.
  41. Löderup nr 39, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), skatte, i 1825 jordebok betecknat med nr 1, beläget utanför Hagestads by; 430 alnar; skatteköpt 1855 8/10.
  42. Löderup utan nr, ett ålfiske, ingår enligt 1730 års jordebok med 2 dlr 8 öre smts ränta i skattehemmanets Hagestad nr 7 skattläggning; 395,4 alnar enligt utstakning 1889-90.
  Samtliga Löderups åldrätter skattlagda år 1773, fastställt av Kammarkollegiet 1810 25/6..
  43. Västra Kanten nr 1, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), krono enskild disposition, upptogs 1760 mot ränta till kronan; brukas under skattehemmanet Hagestad nr 16; 452,2 alnar enligt utstakning 1889-90.
  Hela Löderups sockens strand, tillhörande Löderups och Hagestads byar, är graverad av skattlagda ålfisken. De vid stranden av Löderups by befintliga fiskena ha icke kunnat identifieras, men de motsvara förmodligen de under Valleberga socken upptagna Sandskärs-, Gyllerups-, Julare-, Löderups och Backhufvudsdrätterna samt den under Löderups socken främst (se 15) uppförda åldrätten under nr 24 Löderup. Den vid Löderups bys strand östligast belägna åldrätten sträcker sig över bygränsen in utefter Hagestads bys strand. Vid sistnämnda bys strand äro även belägna de i jordeboken för Borrby socken uppförda ålfiskena Persdrejeln nr 2 och Persdrejeln nr 1.

  Ur: SOU 1925:20, Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster, del 2, bilagor:
  Den 11 september 1911 i municipalrummet i Skillinge fiskläge. Detta sammanträde var utlyst att äga rum med strandägare och fiskare med flera från Ingelstads och Järrestads härad.
  I närvaro av kammarrådet Dufwa och fiskeriintendenten Nordqvist tillstädeskommo härvid: länsmannen i Järrestads länsmansdistrikt landsfiskalen Nils Adolf Persson; kustroddarna Sven Åberg och A. Nilsson i Skillinge; följande strandägare, /…/
  Är fisket utmed havsstränderna fritt för en var eller förbehålla strandägarna sig fiskerätten?
  c) Löderups sockens kust
  Fiskaren Persson i Kåseberga: Jämväl denna kuststräcka upptoges helt av skattlagda fisken, inom vilkas områden fiske efter ål och lax vore av fiskenas innehavare förbjudet. I övrigt förekomme endast fiske efter tobis, som däremot vore fritt.

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 38 11/16 hemman, af hvilka 22 3/4 äro frälse, 12 67/96 skatte och 3 23/96 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Borrby kompani nr 11-22 Borrby kompani nr 11-21 Borrby skvadron nr 38-48
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]

  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Ingelstads kompani 51, 56-63, 108-109 [AID: v792654.b1100.s211 ]


  Värnpliktiga i Löderup

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1590
  1887 1866 Nr 7 – Ingelstads kompani IV. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00312
  1888 1867 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00169
  1889 1868 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00412
  1890 1869 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00173
  1891 1870 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00194
  1892 1871 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00143
  1893 1872 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00232
  1894 1873 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1895 1874 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00027
  1896 1875 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00096
  1897 1876 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00132
  1898 1877 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00124
  1899 1878 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00094
  1900 1879 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00130
  1901 1880 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00127
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Löderup Å S:n 1854 Dräng Jakob Mårtensson Lindqwist
  1853 Dito Nils Swensson
  Hagestaborg 1852 Dito Måns Persson
  Löderup 1850 Dito Måns Persson
  1849 Skomakare Magnus Pettersson
  1846 Dräng Per Lasson


  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Löderups socken
  Vid distriktsindelningen 1825 bestämdes att efter då tjänstgörande nämndemannen Ola Perssons och Per Olssons i Hagestad avgång Löderups och Hörups socknar skulle välja två nämndemän.

  Ola Persson avgick 1829, efter honom valdes;
  Per Andersson i Löderup år 1829,efter honom;
  Anders Jönsson i Hagestad, efter honom;
  Per Tuvesson i Hagestad, vald 1832, vidare;
  Tuve Andersson i Hagestad, som tjänstgjorde ännu 1854;
  Erik Andersson, n:r 24 Hagestad, vald 26/8 1855;
  Per Esbjörnsson, n:r 46 Hagestad, vald 9/10 1869;
  Sven Nilsson i Löderup, vald 29/3 1879, häradsdomare, avsked 1920;
  Ola Tuvesson i Löderup, vald 1/5 1920, vilken ännu innehar befattningen (1926).

  Eric Ericsson, n:r 24 Hagestad, Löderup 1932-1944-
  Joel Nilsson
  , Hejdedal, Löderup, -1957-.

  Löderups socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Anders Nils Rusthåldh 1 Hagestadh by Jöns Nillsson ½ Fins 3 st: små huuslängier bonden fattigh
  Ifrån Tåsterup till S:l Per Weijer i Malmö 2 Swen Christensson ½ Fins 2 st: små huuslängier bonden fattig
  Swen Tykess: Rusthåldh 3 Olluf Håkensson ½ Har 4 g:le huuslängier bonden Fattigh
  Dito till Per Wäijer i Malmö 4 Åke Persson 1 Har 2 stumper huuslänger  bonden fattigh
  ½ till Tåsterup och ½ till Valentin Korn i LandzCrona 5 Jep Faddersson och Jöns Faddersson 1 Fins 4 huuslängiär den eena förfallen Jeppe Uthfattigh
  Rusthållare 6 Swen Tykesson 1 Har 4 huuslängier tembl: wedh macht
  Dito Rusthåldh lang:le till Kyrkian 7 Swen Swensson 1 Dito 4 längier bonden hielper sig något tembl:
  Dito Rusthåldh Ordin: till kyrkian 8 Nills Jönnsson 1 Har 2 st: huuslänger och 2 bröstfäldige bonden Uthfattigh
  Till Gunnerlöf 9 Mårten Nillss: och Måns Madtzon i bruuk 1 Öde och afhyst öf:r 30 Åhr
  Dito till Gunnerlöf 10 Gathehuus Nills Swennss: 1 Ett stycke huuslängia Åboen Uthfattigh
  Rytt: Anders Karms Rusthåldh 11 Madtz Jönnsson 1 Fins 3 små g:l huuslängier bonden Uthfattigh
  Till Widtsköfle 12 Per Tykesson 1 Har 3 stumper huuslängier Uthfattigh [AID: v384776.b443, v384776.b44, v384776.b463, v384776.b505]
  Till Gunnerlöf 13 Lars Jönnsson 1 Fins 3 st: huuslängier och bonden hielper sigh
  Till Gunnarlöf 14 Hans Lasson ½ Har 2 g:l huuslängier och bonden fattigh
  Åke Anders Rusthåldh 15 Per Jönsson och Anders Mårtensson ½ Fins 3 Eelale småå huus bönderne Uthfattige
  Ryttaren Anders Karms Rusthåldh ringa och Oförmöget 16 Nills Madtzon och Per [……] ½ Dito 3 st: huuslängier odugl: Uthfattige
  Uthlagt till Elfwert Wiijman i Kiöpenhamn 17 Måns Tykesson 1 Fins 3 små huuslengier bonden hielper sigh
  Anders Nilss: Rusthåldh 18 Håkon Lasson 1 Fins 4 huslängier och bonden fattigh
  Åke Anders Rusthåld 19 Hans Madtzon och Mårten Swensson 1 Har 3 huuslänger och bönderne Uthfattige
  Udtlagt till Valentin Korn i LandzCrona 20 Jöns Anderss: 1 Har 4 g:le huuslänger den eena een stumpe bonden hielper sigh
  Rusthållare 21 Anders Nillsson 1 Haf:r 2 stumper huuslänger Af Öde Uptaget bonden hielper sigh
  Åke Anders Rusthåldh 22 Lasse Åkeson och Oluf Anders Rusthållare i bruuk 1 Fins 3 st: huuslänger dhe 2 Ruin: bonden ifrån Gården
  Rusthållare Oförmöget Rusthålldh 23 Åke Andersson 1 Fins här på 4 g:le huuslänger bonden hielper sigh
  Dito Anders Rusthålldh 24 Anders Persson 1 Har 3 g:l huuslänger bonden hielper sigh
  Åke Madtzons Rusthåldh 25 Per Jonsson Hofgårdh 1 Har 4 huuslänger och bonden fattig
  Rusthållare 26 Åke Madtzon 1 Har 3 små husl:r bonden fattigh
  Dito Rusthåldh 27 Thor Nillsson 1 Fins 3 förfal: och bröstf:l huusl:r Uthfattigh
  Utlagt till Efwert Weijman i Kiöpenhambn 28 Olluf Håkansson 1 Haf:r 4 g:l huuslängier bonden hielper sigh
  Anders Karms Rusthåldh 29 Nills Lasson ½ Haf:r 2 st: små g:l förrutne huslänger bonden fattigh
  Till Gunnerlöf 30 Åke Andersson och Jöns Andersson 1 Haf:r 3 g:l förruttne husl:r bonden fattig drengh [v331250.b10370]
  Rusthållare 31 Lasse Rasmusson nu Rytt: Anders Karm i bruk ½ Fins een huuslängia Ryttaren fattig och ringa Rusthåldh
  Till Per Weijer i Malmö 32 Måns Madtzon ½ Har 2:ne st:n små g:le huuslängier bonden fattigh
  Anders Persson Rusthål: 33 Jep Åkess: Twillingh nu Rusth: i bruuk 1 Fins 3 st: g:l små huslängier
  Dito Anders Pers Rusthåldh 34 Jöns Persson 1 Hafwer 2 små huuslängier bonden fattigh
  Dito Anders Perss: Rusthåldh Ordin 2 pundh till kyrkian 35 Måns Ollsson 1 Fins 3 små stcyekn husläng:r bonden fattigh
  Sadtzer Perss: Rusth: 36 Per Månsson Frost ½ Fins 3 stycken g:le förrutne husläng:r bonden Uthfattigh
  Till Widtskiöfle 37 Jöns Perss: och Lasse Jonsson 1 Fins 4 husl: och bonden wedh macht [AID: v384776.b443, v384776.b447, v384776.b463, v384776.b505]]
  Rusthållare, ringa och oförmöget Rusthåld 38 Sadtzer Persson 1 Fins 3 g:le huusläng:r och dess uthan ett lijtet huus i dess kåhlhaga Upbygdt, bonden hielper sigh
  Dito Rusthåldh 39 Nills Håkensson ½ Fins 3 g:le st: huusl: bonden Uthfattig
  Dito Rusthåldh 40 Olluf Larsson 1 Har 3 husläng:r bonden Uthfattigh
  Till Widtsköfle 41 Åke Tykesson nu Nills Jönss: 1 Har 4 husläng:r bonden fattigh Ungh drängh [AID: v384776.b443, v384776.b447, v384776.b463, v384776.b505]]
  Jonas Brunckz Rusthåld 42 Jacob Jönsson 1 Har 2 stycken g:le huusl: bonden fattigh [v98384a.b1200]
  Till Widtsköfle 43 Nills Jönnsson Juthe 1 Har 3½ huslägia bonden hielper sigh [AID: v384776.b443, v384776.b447, v384776.b463, v384776.b505]]
  Till Gunnarlöf 44 Seguth Pehrsson 1 Har 3 g:le förrutne husl: Uthfattig Åbo [v331250.b10350]
  Hans Håkanss: Rusthåldh i Löderup 45 Olluf Jönsson Juthe och Nills Åkesson 1 Dito beskaffenheeth
  Jonas Brunckz Rusthåld 46 Truhls Håkensson i bruk af Rusthållaren 1 Fins 2 g:le huslängier
  Dito Rusthåldh ringa och oförmöget Rusthåldh 47 Håkan Christensson 1 Dito 2 g:le bröstfeldige husl: bonden Uthfat:
  Till Bollerup 48 Lasse Plogsson ½ Fins 4 g:le förfalne husläng:r bonden fattigh [AID: v884453.b330]
  Dito till Bollerup 49 Per Jönnsson Frost 1 Ett lijtet g:le stycke förfallit hus huus Uthfattigh
  Sahl: Probstens Hr Oluf Bertelssons Rusthåldh 50 Jöns Ollsson i bruuk af Rusthållaren ½ Fins 2 små stomper odogl: huus ruinerat
  Cronones Ograve. Swarar till Borby 51 Gathehuus Jönns Persson 1 Ett lijtet odogl: stycke huus, Uthfattigh
  Till Gunnarlöf 52 Ibm: Olof Nilsson 1 Ett stycke huus, fattigh Åboo
  Cronans Ograverade och giöra dagzwärke till Borby Gårdh 53 Måns Åkesson 1 Dito beskaffanheeth
  -”- 54 Lars Nilsson 1 Afhyst och ödhe
  -”- 55 Olof Jönsson 1 Diro ödhe och Afhyst
  -”- 56 Pehr Nilsson 1 Ett lijtet förfallit huus
  -”- 57 Pehr Mårtensson 1 Dito ett lijtet stycke huus
  -”- 58 Olof Pehrsson 1 Ödhe och afhyst i Uhrminnes tijdh
  -”- 59 Måns Madtzon 1 Ett lijtet stycke hus, fattigh
  -”- 60 Bengdt Tygesson Räf 1 Dito ett lijtet stycke huus g:l och ruinerat
  -”- 61 Swen Fadderss: och Hans Stenkelss: 1 Dito 1½ golfz huus Uthfattigh
  -”- 62 Måns Åckesson 1 Ödhe och Afhyst
  -”- 63 Wellum Nilsson 1 Dito Afhyst
  -”- 64 Lars Madtzon 1 Ett lijtet stycke huus Åboen Uthfattigh
  Löderup Byy
  Prästestombnen 1 Präste Gårdhen Består af 4 huusläng:r tembl: wähl bebygdt och wedh macht hållen [AID: v98045.b120.s119]
  Klåckarebohligh 2 Degnebohligen Sahl: Probsten Ibruch, Substituten Åboer ¼ Fins 2 g:le förfal: huusläng:r
  Hr Probstens Rusthåldh men Ordin:e till kyrckian 3 Ingwardh Mårtenss: Möllar Ibruch ¼ Afhyst uthi 14 åhrs tijdh Ibruch een kyrkiofästa [RA 1776]
  Kyrckians huus 4 Smedien Erich Andersson 1 Ett stycke huslängia fattigh
  Cronans Ograverat 5 Gathehuus Lasse Trulsson 1 Ett styckia huus, Utfattigh
  Till Öhrup 6 Pehr Trulsson och Anders Mårtenss: 1 Fins 4 g:le husläng:r bönderne Uthfattige
  Hr Probstens Rusthåldh 7 Pehr Lass: och Pehr Mårtenss: 1 Fins 4 små husläng:r dhe 2 odogl: Pehr Uthfattigh [AID: v384776.b752]
  Prästens Mensalhemman 8 Mårtens Månss: och Per Mårtenss: 1 Dito odogl: husläng:r bönderne Uthfattig
  Hr Probstens Rusthåldh 9 Joen Nilsson, för detta Nils Denkar(?) nu Pehr Tyckesson ½ Ett lijtet stycke husl: bonden hielper sigh
  Dombkyrckians 10 Anders Pehrsson 1 Har 3 stycken husläng:r och bonden Uthfattig [v913675.b2590]
  Swen Trulss: Rusthåldh 11 Nils Mårtenss: och Mårten Perss: Änkia 1 Ett stycke längia hus mycket förfal: bonden Uthfattig
  Uthlagdt ifrån Tåsterup till Fru Karin Marswijns arfwing:r 12 Pehr Hansson 1 Haf:r 4 huusl: tembl: wedh macht [v1007934.b11380.s1133]
  Ähr bygdt på Christen Pehrss: grundh och prästens Mensal 13 Gathehuus: Joen Skräddare nu Anders Månsson 1 Fins ett g:l dolligt stcyke huus, fattig Åboo
  Dito Uthlagdt till Fru Karin Marswijns Arfwing:r 14 Pehr Hindrichsson ½ Fins 3 små stycken husl: bonden hielper sigh [v1007934.b11380.s1133]
  Nils Esbiörnss: Rusthåldh, men ordin:e till kyrckian 15 Tycke Jönsson 1 Fins 3 stycken dollige små husläng:r, bonden Uthfattig
  Prästens Mensalhemman 16 Ingwardh Mårtensson 1 Fins 3 små g:le huusläng:r bonden fattigh
  Corporal Johan Adams hestehemman och säthe 17 Lasse Knuthsson 1 Diro 3 stycken huusläng:r fattigh [AID: v331262.b663]
  -”- 18 Pehr Jönsson Beck och Truls Swenss: 1 Har 3 huusläng:r bonden hielper sigh [AID: v331262.b663]
  Swen Trulss: Rusthåldh 19 Pehr Christensson 1 Har 2 bröstfeld: huusl: bonden heilper sigh
  Mensalhemman 20 Christen Pehrss: och Anders Christenss: 1 Fins 4 g:le huusläng:r, bonden fattigh
  Swen Trulss: Rusthåldh 21 Swen Trulss: och Tycke Ingemanss: 1 Har 3 st: huusl: något bröstfeldige, hielper sigh
  Dito Rusthåldh men ordin:e till kyrkian 22 West: Pehr Jönsson ½ Har 3 små husläng:r bonden fattigh
  Mensalhemman 23 Jöns Åckess: och Åcke Lass: Änkia 1 Har 4 stycken husläng:r fattigh Åbo
  Hans Håckonss: Rusthåldh 24 Håckon Jönss: nu Påhl Pehrss: och Hans Håckonsson 1 Har 4 husläng:r, Påhl Uthfattigh
  Mensalhemman 25 Pehr Swensson ½ Har 3½ g:le husl: bonden hielper sigh lijtet
  Hans Håckonss: Rusthåldh 26 Jöns Jönss: Rusthål: Ibruch ½ Fins 2 små g:le bröstfeldige husl: fattigh Åbo
  Corporal Johan Adams hestehemman 27 Bengdt Jönsson 1 Fins 4 st: g:le förfal: husl: bonden fattig
  Hr Probstens Rusthåldh 28 Pehr Månsson 1 Har 3 små husl: bonden hielper sigh tembl:
  Nils Esbiörnss: Rusthåldh 29 Nils Esbiörnss: och Matz Sigwardhss: 1 Har 4 bröstfeld: husl: bonden hielper sig
  Till Öhrup Gårdh 30 Erich Söhrensson ½ dehlen obefindtl: fins 2 stycken längier och Een stompe huus, fattigh
  Cronans till Borreby Gårdh medh dagzwärken 31 Gathehuus: Olof Nilsson 1 Ett lijtet stycke huuslängia
  Truls Pehrss: änckia 1 sammanbygdt
  Dito till Borby Gårdh medh dagzwärke 32 Ennewoldh Beijesson 1 Dito Ett stycke huus, fattig åbo
  -”- 33 Thua Jönsson 1 Dito beskaffanheeth
  -”- 34 Jeppe Ingwarss: Änckia 1 -”-
  -”- 35 Mårten Madtzon 1 -”-
  Hr Probstens Frälse och sigh tillhandlat 1 Een qwarn Ingwardh Möllare 1 Een lijten qwarn, består af 2 små qwarnar och 3 stycken huusläng:r wedh macht, Nyligen medh stor Omkåstnadt antaget och bebygt

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 82 / sid 77 ff (AID: v98462.b82.s77)

  Länskungörelser (Kristianstads län)
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling:

  1785 25/8, N:o – [Malmö Landskanslis kungörelse AID: v884451.b340]
  Uppå inkomne behörige requisitioner, blifwa följande Rymmare härigenom allmänneligen Efterlyste:
  2.do En Dreng wid Namn Anders Pehrsson hwilken sedan sidstl. Påsk warit i Tjenst hos Magister Corvin i Hagestad af Ingelstads Härad, har begådt Tidelag med et bemelte Magister tilhörigt Stoo, samt therefter den 1 i denna Månad afwikit. han beskrifwes 30 år gammal, liten och undersättsig till wäxten, med swart brunt yfwigt hår och koppärrigt ansigte, warit klädd uti blå tröija och linbyxor, samt barfotad.

  1802 22/2, N:o – [Malmö Landskanslis kungörelse]
  Genom offentlig Auction, som hålles Torsdagen den Åttonde (8:de) nästkommande April i Hagestads By, af Löderups Socken och Christianstads Län, försäljes framledne Enke-Fru Christina Elisabeth Östmans lösöre-egendom, af tenn, koppar, mässing, malm, järn- och trädwaror; säng- gång och lin kläder: hwarjehanda husgeråd och Meubler, med åtskilligt annat, som ej så noga utsättas kan; tillika med Utsockne Frälse-Hemmanet N:o 48 1/2 mantal, belägit uti nyssnämnde Socken och By, med den rätt och förmån, at genast få tilträdas. Hemmanet, som är försedt med nödige bonings- och ladugårds-hus för en Bonde eller så kallad Landtbrukare, har tillika ärforderlige hus och rum för Stånds-Person i 3:ne särskilte längor, af hwilka sjelfwa wåningslängan är upförd af nytt Eke korsswirke med murtegel; samt utanför wåningslängan en med många både frucktbärande och wilda träd bewäxt trägård. detta Hemman, som är belägit i en af de bördigaste trackter på Skånska slättbygden, 2 mil från Ystad och 2 mil från Cimbritshamn, har gemensamma ägor i åcker, äng och betesmarck med de andra Hemmanen i Byn; et under N:o 49 nummererat och et onummererat gate-hus, en förmånlig torf-måse, samt ålfiske i hafwet, som gränsar intil ägorne. bredwid gården är en särskilt inhägnad, som wanligen gifwer circa 20 tunnor spannemål och 16 à 18 lass utwaldt hö. Nuwarande Bonde eller Landtbrukare, som nyttjar Hemmanet efter förra ägarnes Städjo-bref utgör 10 1/3 tunna Landgille säd; nemliga: 1 tunna Råg, 8 1/3 tunna Korn och 1 dito Hafre, samt för ägarens räkning med sit folk och dragare, häfdar, drifwer, höstar och inbärgar nyssnämnde inhägnad; wärkställer gödsel-utföring, torf-inkörsel och andra körslor, som ärfordras för en på stället boende ägare. Uti denna inhägnad är utsådt 1/2 tunna winter Råg, den öfriga jorden kommer at besås med wåhr-säd; hwartil utsädet anskaffas af ägaren och icke af Bonden. Lösöre-inropen ärlägges antingen på stället den Trettonde (13:de) nästkommande Maji, efter dessförinnan hos Herr Hof-Råtts-Rådet Wettercrona i Hammenhög, hwarest betalningen för Fastigheten äfwen mottages; och bör den samma på nämde dag eller den 13:de instundande Maji fullt utgöras, så wida icke andra wilkor wid Auctionen skulle blifwa betingade; hwarom en köpare tordes kunna göra sig tämmelig säker i hänseende til en stor del af köpe-summan, så wida wederbörande finna hos den blifwande köparen åstundad säkerhet för den innestående betalningen. hwilket, uppå därom gjord ansökan, härigenom tilkännagifwes. Malmö Lands-Cancellie den 22 Februari 1802.

  1806 20/3, N:o 41
  Tisdagen den 15 nästkommande April kl. 10 f.m. blifwer wid Sandhammar genom auktion försåld, bärgade Tacklagen af strandade Engelske Briggen Felinty om 85 Läster med dess Last, hwilken i Memel är intagen och består af 246 st. furu-balkar från 16 till 46 fots längd, och 535 st. furu-plankor från 6 till 10 alnar långa; hwilket till hugade köpares underrättelse härmedelst kungjordt warder.

  1813 5/10, N:o – [Malmö Landskanslis kungörelse AID: v884459.b970]
  Natten emellan den 11 och 12 sistledne September är från Åboen Pehr Olsson i Hagestads by, af Ingelstads Härad och Christianstads Län, bortstulit ett silfwer Fickur med dubbla boetter och kapsel samt derå Ystads Stads stämpel och bokstäfwerne M. S. B., och har ägaren, bemälde Åbo, utfäst nöjaktig wedergällning åt den, som upptäcker tjufwen.

  1821 27/2, N:o 35
  Hos mig hafwa Åboerne Lars Andersson och Anders Nilsson anhållit att få till Skatte inlösa hwardera 1/64 m:tl af N:o 26 Löderup, krono-Rusthållshemman, belägit i Ingelstad Härad och Löderups Socken, och anslaget till Rusthålls-Stammen N:o 26 wid Borreby Esquadron af Kongl. Skånska Carabinier-Regementet, hwilket härmedelst kungöres på det hwar och en som tror sig äga Laga fog till klander må hafwa sådant hos Konungens Befallningshafwande anmäla inom en månad efter kungörelsen, hwarefter frågan i Laga ordning skall blifwa pröfwad och afgjord. Åliggandes emellertid Skatteköpssökanderne, att öfwer denna Kungörelses upläsande å Predikstolarne i Ingelstads härad förskaffa, och till Konungens Befallningshafwande insända bewis.

  1822 14/2, N:o 20 (Se även nedan: 1822 28/2, N:o 26)
  Genom Auction, som den 6 instundande Junii kl. för 12 på dagen förrättas å Ingelstads Härads Tingställe Hammenhög kommer att till försäljning utbjudas det för skuld i mät tagne hemmanet N:o 24 1/12 m:tl Löderup Socken och Ingelstads Härad. Med tillträdet af detta till 433 R:dlr 16 ss. Banko uppskattade hemman förhålles efter lag och Köpeskillingen ärlägges inom Fjorton dagar efter Auctionen till Krono-Fogden i Orten som förrättar den samma och om hemmanets beskaffenhet lemnar närmare upplysning.

  1822 28/2, N:o 25 (se även nedan 1822 10/6, N:o 91) [Se även Jordebok år 1789: AID: v566846.b350]
  De under Säteriet Bollerup lydande, i Hagestads By belägne, enkiftade, men ännu ej bebyggde Utsockne Frälsehemman, N:o 9. 13. 14. 30 och 44., utgörande tillhopa 4 ½ m:tl, till hwilka, hopalagdt, finnas 527 tunneland Inägor i Åker och Äng, utom 224, tunneland utmark i de små och store så kallade Mälarne, 54 tunneland i Gärarne samt 39 tunneland torfjord, har höga Egaren beslutat, att, å Allmänn och Offentlig Auction, som förrättas på stället Tisdagen den 2 April nästinstundnade, till den högstbjudande låta försälja, emot följande köpewilkor: 1:o Försälgning får ske till och med i åttondedelar, och betales af köpeskillingen, första 1/4:dedelen den 2 Julii, andra fjerdedelen den 2 October 1822, 3:dje fjerdedelen den 2 April 1823 och sidste fjerdedelen den 2 October sidstnämnde år, då hela Köpeskillingen skall wara Gulden. Köparen ärlägger för de tre sidste fjerdedelarne af Köpesumman, 3 procents löpande ränta, tills Summan betald blifwit, och måste köparen, så wida å hans anbud skall göras afseende, wara försedd med 2:ne wederhäftige och godkände mäns borgen för hela Inropssummans ärläggande å dertill nu bestämde terminer, 2:o den wanliga utflyttningshjelpen delas alla Köparne emellan i mohn af den jordrymd eller det Mantal, som enhwar inropar, 3:o åstundar någon köpare att inropa flere hemmans delar eller lotter, är sådant honom obetagit, ehuru upropen ske i Åttondedelar; hwarwid köparen får tillse, att hopdragning af de köpte Lotterne må ske och kunna äga rum. de öfrige Saluwilkoren blifwa å Auctionsdagen tillkännagifne; Och anmodas wördige Prästerskapet, att 2:ne särskilte gångor upläsa denne kungörelse, sidsta gången, Söndagen näst före Auctionsdagen.

  1822 28/2, N:o 26
  Den utmätnings Auction som blifwit utlysd att härstäds förrättas den 6 instundande Junii å hemmanet N:o 24 Löderup, kommer att inställas, i anseende till nu mera träffad öfwerenskommelse emellan Borgenär och Gäldenär om betalning af skulden för hwilka utmätning följt.

  1822 23/3, N:o 49
  Jemlikt Kongl. Kungörelsen den 22 Febr. 1749 warda följande Åboförändringar å Krono-Rusthåll härmed allmänneligen kungjorde nemligen /…/
  N:o 29 1/12 m:tl Löderup af Drängen Anders Andersson öfwerlåtit till Jöns Persson och Ribo[Rigborg] Pålsdotter emot 666 R:dlr 32 ss R:G:S;
  N:o 27 1/3 mtl Hagestad öfwerlåtet af Ingeman Ingemansson till Mårten Ingemansson emot 1166 R:dlr 32 ss R:G:S.

  1822 10/6, N:o 89
  Å Måndagen den 1:ste och näst följande dagar i Julii Månad nästinstundande, anställes friwillig Auction i Löderups Prästgård uppå aflidne Härads Prostens J[ohan]. Grams efterlemnade Qwarlåtenskap, bestående af Guld, Silfwer, Koppar, Then, Mässing, Malm, Jern och trädwaror, Meubler af särskilde slag, täkte och Suffletteswagnar, Arbetswagnar, Slädar, Åker och Plogredskap. Säng och Linkläder, häst- Fä- Får- och Swinkreatur, flere Kupor Bi, Böcker och andre waror. Säkre köpare lämnas anstånd med betalningen till den 1 December instundande, men okände eller mindre wederhäftige måpste betala wara, som inropas innan den från stället får afhämtas.

  1822 10/6, N:o 91
  Af Enehanda skäl, som föranledt till Hans Maj:t Konungens [Karl XIV Johan ägde Bollerups säteri sedan år 1818/Min not.] första Nådiga beslut, att medelst klyfning af större Hemman, bereda tillfälle åt allmogen, att kunna mindre delar däraf under egande rätt förwärfwa, will Hans Maj:t, att ytterligare försök till försäljning af de under Säteriet Bollerup lydande, i Hagestads By belägne, enskiftade men ännu ej utflyttade eller bebyggde Utsockne Frälsehemman N:o 9, 13, 14, 30 och 44 utgörande 4 ½ m:tl, må ske; warande till desse hemman in alles 253 T:ld Inägor i Åker och Äng, 184 T:ld Utmark, 224 T:ld i små och stora Mälarne, 54 T:ld i Gärarne och 39 T:ld Torfjord; äfwensom Auctionen på stället är utsatt att hållas Tisdagen den 23 Julii instundande, då utrop kommer att ske antingen af det hela på en gång, eller som förut warit föreskrifwit i åttondedelar; Och måste köparen wara försedd med wederhäftig Borgen för betalningen af de twänne förste Posterne af köpeskillingen, hwilken till en Sjettedel ärlägges å den dag, som wid Auctionen tillkännagifwes, men af de återstående fem Sjettedelarne betales hwarje år en Sjettedel, jemte ränta till Tre för hundrade om året för hwad således af Köpeskillingen innestår, den wanliga Utflyttningshjelpen delas köparne emellan, i mohn af det Mantal, som inropas; och de öfrige Saluwilkoren blifwa wid Auctionen Kungorde; men hugade Spekulanter kunna emedlertid på stället göra sig närmare underrättade om Egendommens godhet och förmoner, samt äfwen till winnande af kännedom i detta fall anmäla sig hos Lagman Billberg på Hammenhög. – Och anmodas wördige Prästerskapet att uppläsa denne Kungörelse 2:ne gånger, sista gången Söndagen näst före Auctionsdagen.

  1822 20/12, N:o 335
  Efterskrefne, till gäldande af Domfäste skulder i mät tagne Fastigheter komma att till den högstbjudande försäljas wid offentlige Auctioner, som förrättas af wederbörande Krono-Befallningsmän å nedannämde ställen:
  2:o Krono Skatte Rusthålls hemmanet, N:o 48 1/7 mantal Hagestad, belägit i Löderups Socken och Ingelstads Härad, tillhörig Åboen Nils Larsson samt wärderadt till 1000 R:lr å Hammenhögs Tingsställe den 14 [April]

  1823 23/7, N:o 225
  Å Kronoskatte Rusthållshemmanet N:o 38 Ett åttondels mantal Hagestad, hwilket wid anställd utmätningsauction den 8:de dennas, i saknad af köpare, icke kunnat försäljas, kommer ytterligare Auction att werkställas af Kronofogden i Orten å Tingstället Hammenhög den 3 instundade Nowember, derwid de i min kungörelse den 17 sistl. Mars meddelade föreskrifter tjena till efterrättelse.

  1823 15/8, N:o 247
  2:o Måns Håkanssons i Onslunda tillhörige Krono Rusthållshemman N:o 2, 1/12 mantal Onslunda och Jöns Mårtenssons ägande Krono Skattehemman N:o 3 1/8 m:tl Hagestad, begge belägne, i Ingelstads Härad, hwilka den 26 i sistnämnde månad å Hammenhögs Tingsställe af tillförordnade Befallningsmannen Holmer till den högstbjudande afyttras.

  1823 31/10, N:o 174
  I anledning af t.f. Krono-befallningsmannen E. G. Holmers under den 15 denna månad utfärdade städjobref, hafwa efternämnde Åboer af Kongl. Maj:ts Befallningshafwande blifwit wilkorligen antagne nemligen: Per Larsson å Krono-ograwerade Gatuhuset N:o 61 Hagestad af Löderups Socken och Ola Hansson ä hälften af Krono-ograwerade Gatuhuset N:o 7 Kåseberga af Walleberga Socken. Hwilket Konungens Befallningshafwande, i grund af Kongl. Kammar-Collegii Kungörelse den 29 Febr. 1808 får härmed till wederbörandes efterrättelse kungöra, med föreläggande till den eller de, som tro sig äga bättre rätt till lägenheterne, att inom natt och år ifrån kungörelsens uppläsande å Predikostolarne inom Ingelstads Härad, samma rätt, wid förlust af all talan i målet, hos Konungens befallningshafwande anmäla och fulltyga; hwarefter Konungens Befallningshafwande will deröfwer sig, laglikmätigt utlåta. Äfwenledes warder härmed kungjordt, att Konungens befallningshafwande, i grund af nyss bemälte Krono-Befallningsmans städjobref den 15 dennas antagit Lars och Nils Swenssöner till Åboer å Kronoograwerade Gatuhuset N:o 11 Kåseberga af Walleberga Socken, hwilket fadren Swen Nilsson till dem öfwerlåtit, samt Lasse Swensson å Krono ograwerade Gatuhuset N:o 50 Hagestad af Löderups Socken, hwilket likaledes efter aflidne fadren Swen Salomonsson blifwit honom öfwerlåtit.

  1823 22/11, N:o 319 (se även 1823 27/8, N:o 247; 1824 1/4, N:o 78)
  För skuld i mät tagne Kronoskatte Rusthållshemmanet N:o 18 3:16 m:tl Hagestad i Ingelstads Härad, hwilket wid utlyst Auction den 17 dennes, i saknad af köpare icke kunnat afyttras, kommer ytterligare att till försäljning utbjudas wid Offentlig Auction, som förrättas af t.f. Krono Befallningsmannen i Orten å Hammenhögs Tingställe måndagen den 15 Mars nästkommande år; Och gäller i afseende på Försäljningsåtgärden de i min Kungörelse den 27 Augusti nästledne redan meddelade föreskrifter.

  1824 9/1, N:o 4
  I början af October Månad sistledit År hafwa Tjufwar brutit sig in i Löderups Kyrka och sedermera försökt att intränga i det Rum der Kyrko Medlen m.m. förwaras, hwilket försök likwäl blifwit utan ändamål. Uppå Löderups och Hörups Församlingars ansökning hafwa Konungens Befallningshafwande och Biskops Embetet i Lund fastställt en belöning af 50 R:dlr B:co, att tilldelas den som bewisligen uptäcker de Personer, hwilka berörde wåld föröfwat, som allmänneligen kungöres. Och anmodas Öfwer-StåthållareEmbetet och Konungens Befallningshafwande i Rikets öfrige Län att enahanda Kungörelse benägit utfärda.

  1824 8/3, N:o 35 (se även 1824 30/7, N:o 219 – nr 33 och 26 kunde inte säljas och utlyses ny auktion 3/11)
  Till gäldande af åtskillige domfäste fordringar komma nedannämnde fasta egendommar, att å utmätnings Auctioner, försäljas å efterskrefne dagar och ställen neml.
  2:o Skatte Rusthållsdelarne N:o 33 1/8 samt N:o 38 1/24 Hagestad i Löderups Socken, hwilka å utlyst Auction den 3 i denna månad icke kunnat försäljas, på Tingsstället Hammenhög den 6 instundande Julii.
  3:o Skatte Rusthållshemmanet N:o 26 1/32 mantal Löderup;
  4:o Krono-Skatte Hästhemmanet N:o 17 1/12 mantal Löderup.

  1824 10/4, N:o 55
  Som Kongl. Maj:ts och Rikets Kammar Collegium uti Bref den 4 sistledne Mars förordnat, det borde 43 st. Åhledrätter och Åhlefisken uti Cimbris, Nöbbelöf, Borrby, Hofby och Löderups Socknar af Ingelsta och Jerresta Härader innom Christianstads Län, hwilka wid innewarande års slut blifwa Arrende ledige, genom Auction så wäl å Lands Contoiret härstädes som genom Krono-Fogden i de Socknar der Åhledrätterne äro belägne, å nyo på Sex års tid borrt Arrenderas; Altså warder härmedelst kungjordt det Auction å berörde Åhledrätter kommer att för sig gå å Lands-Contoiret härstädes Fredagen den 18 nästkommande Junii kl. 10 föremiddagen; Börande den högstbjudande, hwars anbud likawäl skall underställes Kongl. Kammar Collegii pröfning, wid Auctionen wara försedd med antagelig borgen för Arrende skyldigheternes uppfyllande; Kunnandes hågade Arrendatorer hos Krono-Fogden i Orten, äga tillfälle att göra sig underrättade om desse Fiskens beskaffenhet till Nummer, Läge Alnetal och Ränta jemte öfrige Arrende willkoren. Och behagade Konungens Befallningshafwande i Malmöhus Län en lika kungörelse benägit utfärda låta.

  1824 6/4, N:o 89
  Å Kronoskatte Rusthållshemmanet N:o 2 1/12 Mantal Onslunda och Kronoskattehemmanet N:o 3 1/2 mantal Hagestad, hwilka för skuld blifwit i mättagne, men wid utlyst Auction den 31 Mars sistlidne, i saknad af Köpare, icke kunnat säljas, förrättas ytterligare Auction af Krono-Fogden i Orten på Tingstället Hammenhög den 31 instundande Julii, derwid de i min Kungörelse den 5 December förledit år meddelte föreskrifter gälla till efterrättelse.

  1824 20/4, N:o 110
  Kronoskatte Rusthållshemmanet N:o 42 Ett Sjettedels Mantal Löderup uti Löderups Sockn af Ingelstads Härad har wid utlyst Auction den 14 dennes i sakand af Köpare, icke kunnat försäljas, I anseende hwartill Auction å denna utmätte fastighet kommer att förrättas å Tingstället Hammenhög af kronoBefallningsmannen i Orten den Nionde instundande Augusti, derwid de i min kungörelse den 20 December förledit år meddelte föreskrifter skola tjena till efterrättelse.

  1824 21/8, N:o 257
  Till godtgörande af Drängen Mårten Kristenssons i Gislöf hos Nemndemannen Nils Persson ägande fordran, kommer denne sistnämndes Kronoskatte Rusthållshemman N:o 38 Ett Adertondedels Mantal Hagestad, belägit i Löderups Socken af Ingelstads Härad att den 6 instundande December till de mestbjudande försäljas genom offentlig Auction som förrättas af Krono Befallningsamnnen i Orten å Tingsstället Hammenhög. Om egendommens beskaffenhet winnes upplsyning af det hållne utmätnings och Wärderings förrättningar. med Köpeskillingens erläggande och Hemmannets tillträde förhålles efter lag; Och böra Intecknings Egare om Auctions åtgärden underrättas antingen emot bewis, som wid Auctions tillfället företes, eller genom denna Kungörelses införande i allmänna Tidningarne 3:ne gångor, sista gången, minst 14 dagar före Auctionen.

  1824 7/9. N:o 270
  Nedannemnde för skulder i mättagne Fastigheter komma genom offentlige Auctioner att försäljas till den högstbjudande: 1:o Utsockne Frälsehemmanet N:o 6 1/16 mantal Löderup, tillhörige Åboen Nils Månsson, å Tingsstället Hammenhög den 17 December nästkommande. /…/ Wedebörande Krono Befallningsmän, hos hwilka Utmätnings och Wärderings förrättningarne äro att tillgå, förrätta Auctionerne. med tillträdet af Hemmanen och köpeskillingarnes erläggande förhålles efter lag och böra Intecknings Egare om Auctions åtgärden underrättas antingen emot bewis, som wid Auctions tillfället företes eller genom denna Kungörelses införande i allmänna Tidningarne Tre gånger, sista gången minst 14 dagar före Auctionen.

  1834 31/1, N:o 21
  Landshöfdinge-Embetet har under denna dag meddelat nedannämnde Personer wilkorlig införsel i besittningsrätten till följande Krono Hemman och Lägenheter, neml:
  1:o Skomakare-Gesällen Hans Petersson å Krono Gatehuset N:o 56 Hagesta, i Löderups Socken och Ingelsta Härad, på grund af Niclas Jacobsson och Hanna Persdotters öfwerlåtelse emot transportskilling 66 Rdr 32 sk. banco.
  4:o Lars och Anders Perssöner samt Anna och Ellna Persdöttrar å gatehuset N:o 64 Hagestad, i Löderups Socken och Ingelstads Härad, hwilken Lägenhet dem tillfallit efter afledne Fadren Per Larsson.
  10:o Per Andersson och dess Hustru Kjerstin Åkesdotter å Rusthållshemmanet N:o 11 1/4 mtl, Löderup, i Löderups Socken och Ingelsta Härad, hwilken hemmansdel afledne Per Mårtenssons Arfwingar upplåtit nämnde personer till bruk och nyttjande under 9 års tid från år 1831 eller till den 25 Mars 1840; och
  11:o Bemälte Per Andersson och Kjerstin Åkesdotter å Rusthålls hemmanet N:o 21 1/8 mtl. Löderup i ofwannämnde Socken och Härad i följd af Per Mårtenssons arfwingars öfwerlåtelse.

  1834 29/10, N:o 145
  Nedannämnde personer hafwa erhållit willkorlig införsel i besittnings rätt till Kronohemman, neml:
  7:o Swen Nilsson å Krono-Rusthållshemmanet N:o 23 1/24 dels mantl. Hagestad, i Löderups Socken och Ingelstads Härad, enligt öfwerlåtelse af Åke Åkesson, emot 366 Rd 32 sk. Banco.

  1834 6/11, N:o 150
  Jemlikt Författningarne kungöres nedannämnde Åbo förrättningar å KronoRusthåll, neml.
  1:o N:o 24 3/8 mantl. Walleberga, i Walleberga Socken och Ingelsta Härad transporterat på Ingeman Bengtsson och dess Hustru Bengta Erwatsdotter, af Swen Clausson och dess Hustru Bengta Larsdotter emot 1/12 mantl. af Krono-skatte Rusthållshemmanet N:o 20 Löderup och mellangift af 1555 RD 26 sk. 8 r:st Banco.
  3:o N:o 31 1/12 mantl. Hagestad, i Löderups Socken och nämnde Härad, transporterat af Nils Andersson uppå Drängen Ola Hansson och Mätta Andersdotter, emot 333 Rd 16 sk. Banco.

  1834 30/12, N:o 184
  Nedannämnde personer hafwa erhållit willkorlig införsel i besigtningsrätt till följande Kronohemman och Lägenheter, neml:
  1:o Swen Nilsson och dess Hustru Anna Jonsdotter å Krono Rusthållshemmanet N:o 23 1/12 mtl. Hagestad, i Löderup Socken och Ingelsta Härad, öfwerlåtit af Erland Persson, emot 533 Rdr 16 sk. Rgd.

  1835 14/4, N:o 46
  Följande Åbo förändringar å Krono-Hemman och Lägenheter, warda, enligt Författningarne kungjorde:
  1:o å Gatehuset N:o 32 Löderup, i Löderups Socken och Ingelsta Härad, öfwerlåtit af Lasse Andersson och Karna Persdotter uppå Anders Mårtensson och Hanna Jeppsdotter, emot 233 Rd 10 sk. Banco.

  1835 13/8, N:o 227
  För domfäste skullder i mättagne nedannämnde fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättes att till den högstbjudande försäljas, neml.
  2:o Skatte Rusthållshemmanet N:o 45 1/16 mantal Hagestad af Jerrestads[!] härad, på stället, Fredagen den 30 October kl. 11 f.m.

  1835 14/9, N:o 114
  Jemlikt författningarne kungöres följande Åbo förändringar å Krono-Hemman, neml.
  8:o Å Krono-Rusthållshemmanet N:o 23 1/6 mant. Hagestad, i Löderups Socken och Ingelsta Härad, öfwerlåtit af Eric Trullsson på brodern Nills Trullsson, emot 944 Rd 21 sk. 4 r:st Banco.

  1837 11/4, N:o 85
  Som Löderups Kyrkas hemman N:o 15 1/8 mantal Löderup, belägit i Löderups Socken och Ingelsta Härad, enligt wederbörliga beslut, kommer att på 29 års tid, räknad från midfastan nästa år, utarrenderas, så warder i sådant ändamål Auction så wäl härstädes, som å Hemmanet den 11:te i nästa månad kl. 12 på dagen förrättad; hwilket till hugade speculanters efterrättelse kungöres, äfwensom att hemmanet, hwilket är enskiftat, har en ägorymd af 23 Tunne- 12 kappeland inäger, uppskattade till 20 Tunne- och 25 kappeland, och 44 Tunne-land utmark, uppskattad till 4 Tunne- 6 kappland, samt är bebygd med 4 Längor, inredde på sätt i orten brukas; att af inägorna äro omkring 22 Tunneland öppen jord och resten, bestånde af kärr, begagnas till äng, hwaremot utmarken är sandjord, deraf en del upptagas endast hwarje 8:de eller 10:de år och återstoden gagnas till bete; att arrendewillkoren äro upfattade i uprättat project Contract, som finnes till påseende härstädes och hos Herr Prosten Bruzelius i Löderup, hwilken dessutom lemnar närmare upgift om hemmanets beskaffenhet; samt sluteligen, att af berörde willkor här upgifwas, att blifwande Arrendatorn bör wid Auctionen aflemna en af Domaren i orten till wederhäftigheten styrkt borgen för alla Arrendeskyldigheternes fullgörande under de Tio första åren, äfwen i den händelse Arrendatorn skulle under denna tid med döden afgå.

  1837 28/9, N:o 114
  Följande Åbo ombyten å Kronohemman och lägenheter, warda härmedelst kungjorde, neml.
  7:o Å Gatehuset N:o 54 Hagestad, i Löderups Socken och Ingelsta Härad, öfwerlåtit af Ola Frank och Gertrud Göransdotter på Drängen Trulls Jönsson, emot 133 Rd 16 sk. Banco.

  1837 11/12, N:o 147
  Jemlikt Författningarna, kungöras följande Åbo-ombyten å Kronohemman och Lägenheter, neml:
  15:o Å hälften af gatehuset N:o 62 Hagestad, i Löderups Socken och Ingelsta Härad, af Jöns Trulsson och Karna Jonsdotter transporterat på Soldaten Olof Blix och deras dotter Ellna Jönsdotter, emot 77 RD 22 sk. Banco.

  1838 3/2, N:o 27
  Nedannämnde för Domfäste skulder i mättagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas att till den högstbjudande försäljas, neml:
  2:o Krono-Skatte-Rusthållshemmanet N:o 24 1/36 mantal Löderup af Ingelsta Härad, på stället, den 11 April kl. 10 f.m.

  1838 21/2, N:o 12
  Jemlikt Författningarne, warda följande Åbo förändringar å Kronohemman härmedelst kungjorde:
  10:o Å Rusthållshemmanet N:o 26 1/64 mantal Löderup, i Löderups Socken och Ingesta Härad, af Nils Mårtensson och dess Hustru transporterat på Drängen Per Jönsson emot 611 Rd 5 sk. 4 r:st Banco; och
  11:o Å Rusthållshemmanet N:o 21 1/16 mantal Löderup, i sistnämnde Socken och Härad, af Per Mårtensson och dess Hustru öfwerlåtit på Mårten Månsson, emot 866 Rd 32 sk. R:gd.

  1838 29/3, N:o 29
  Under denna dag har Konungens Befallningshafwande till Åboer å nedannämnde Kronohemman och Lägenheter willkorligen antagit följande personer, neml.:
  2:o Ola Ericsson uppå i Löderups Socken och Ingelsta Härad belägna Rusthållshemmanet N:o 7 1/4 mantal Löderup, som han erhållit efter dess afledna Fader, emot utlösen till Syskon 444 Rd 21 sk. 4 r:st Banko.
  7:o Swen Swensson och dess Hustru å Gatehuset N:o 54 Hagestad, i Löderups Socken och Ingelsta Härad, af Trulls Jönsson öfwerlåtit emot 103 Rd 16 sk. Banko.

  1838 19/6, N:o 65
  Följande Åbo förändringar å Krono-Rusthåll, och lägenheter warda härmedelst kungjorda neml:
  1:o N:o 11 1/4 mant. Löderup, i Löderups Socken och Ingelsta Härad, af Enkan Kjerstin Åkas dotter transporterat uppå dotterns Elna Persdotter och dennas fästman Assar Nilsson.

  1839 22/4, N:o 54
  Den uppfostringshjelp, för sistl. års senare hälft, som tillfaller nedannämnde fattige barn inom detta Län, och hwilken från Kongl. Seraphimer-Ordens Gillet nu ankommit, kan af barnens föräldrar eller wårdare, emot aflemnande lefnadsbetyg af Presterskapet samt derå tecknadt qwitto för beloppet, hos Läns-Bokhållaren Bergschöld lyftas, nemligen från:
  Löderups Församling: Johanna Tufwesdotters fosterdotter Christina 2 Rdr.

  1839 15/11, N:o 134
  Jemlikt författningarne kungöres efternämnde åboantagningar, nemligen:
  13:o å Krono Rusthållshemmanet N:o 1 1/8 mtl Hagestad i Löderups socken och Ingelstad härad, hwilket Jöns Hansson fått på sig öfwerlåtit af sin moder Margaretha, emot 666 R:dr 32 sk. banco.
  1839 15/11, N:o 134
  Jemlikt författningarne kungöres efternämnde åboantagningar, nemligen:
  19:o å dito dito [Krono Rusthållshemmanet] N:o 21 1/8 mtl. Löderup i Löderups socken och sistnämnde [Ingelsta] härad, som Assar Nilsson och dess hustru Elna erhållit i arf efter denne senares moder Kjerstina Åkesdotter.

  1840 11/6, N:o 68
  Som det Löderups Kyrka tilldömde Rusthålls-Hemmanet N:o 22 1/4 m:tl Löderup, i Ingelsta Härad, kommer attför Kyrkans räkning utarrenderas på Trettio års tid, räknad från midfastan nästa år, så warder auktion härmed utsatt, att för sådant ändamål härstädes och wid hemmanet måndagen den Tjugusjunde (27) nästkommande Juli kl. 12 på dagen förrättas, under willkor, som finnas intagne uti upprättadt project till Arrende-Kontrakt, hwilket här å Lands-Kontoret och hos Herr Prosten Bruzelius i Löderup är att tillgå; börande hugade spekulanter wara beredde, att wid auktionen aflemna en af 2:ne män, hwilkas wederhäftighet är af Domaren i orten intygad, en för båda och båda för en, såsom för egen skuld, ingången borgen för arrende-skyldigheternas fullgörande under de Fem första arrendeåren, äfwen i den händelse Arrendatorn under denna tid skulle med döden afgå. – Detta Hemman, som är enskiftat, och bebyggdt med Fyra Längor, inredde på sätt i orten wanligen brukas, har en ägorymd af 27 Tunne- och 31 Kappeland så kallad inrösningsjord, af den godhet, att den blifwit uppskattad till 24 Tunne- och 5 Kappeland, hwaraf 16 Tunneland utgöra åker och resten äng, samt 27 Tunne- och 19 Kappeland utmark, uppskattade till 4 Tunne- 27 Kappeland, och bestående till en större del af stenbunden Tufwe-mark, som icke warit odlad, samt till en mindre del af upptagen jord, men hwilken af Hemmanets förre innehafware warit bortarrenderad och för närwarande finnes så illa häfdad, att den på flera år icke kan gagnas till annat än bete; och skall Hemmanet till omkring 1/16:del deltaga i rustnings-skyldigheten med Rusthållet N:o 39 af Borreby Esqvadon och Skånska Kongl. Dragon-Regementet.

  1841 30/6, N:o 74
  Följande Kronohemman och lägenheter hafwa blifwit försedde med nya Åboer, nemligen:
  4:o. Rusthållshemmanet N:o 26 1/18 m:tl Hagestad, i Löderups socken och Ingelsta härad, af aflidne Åboen Mårten Pehrssons Enka och arfwingar transporteradt uppå Drängen Mårten Ingemansson och Mårten Pehrssons dotter Sissa, emot 666 R:dr 32 sk. B:co.
  5:o. Hälften af Gatehuset N:o 55 Hagestad, i Löderups socken och Ingelstads härad, derå Nils Olsson blifwit till Åbo antagen.

  1841 30/8, N:o 257
  Genom Utmätnings-auktioner, som af Kronofogden förrättas, komma nedannämnde för Domfäste skulder i mät tagne fastigheter att till den högstbjudande försäljas, neml.:
  4:o Utsockne Frälsehemmanet N:o 48 1/4 mtl. Hagestad i Löderups socken och Ingelstads Härad, på stället, den 10 Dec. kl. 11 f.m.

  1841 7/9, N:o 268
  Wid Entreprenad-auktion som hålles på stället Tisdagen den 12 Okt. instundande kl. 12 på dagen, upplåtes åt den minstbjudande uppbyggandet af ett nytt skolhus i Löderups kyrkoby af Ingelstads härad, dertill kostnaden, enligt upprättadt förslag, beräknats till 1164 R:dr 8 sk. B:co. Närmare underrättelse om willkoren och husets beskaffenhet erhålles hos Herr Prosten M. Bruzelius, som föranstaltar om auktionen.

  1841 1/11, N:o 242
  Genom utmätnings-auktioner, som förrättas af Kronofogden i orten å de dagar och ställen här utsättas, komma nedannämnde fastigheter att till den högstbjudande försäljas, neml.:
  1:o Utsockne Frälsehemmanen N:o 5 och 8, 1 mtl Hammar med qwarn och N:o 12 1/8 mtl. Löderup likaledes med Qwarn, belägne i Ingelstads härad, på förstnämnda stället, den 19 Januari nästk. år kl: 11. f.m.

  1841 12/11, N:o 121
  Jemlikt författningarne, warda följande åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter härmedelst kungjorde:
  6:o. Å Rusthållshemmanet N:o 33 1/32 mtl. Hagestad, i Löderups socken och Ingelsta härad, af Esbjörn Nilsson transporteradt på Anders Jonsson emot 600 R:dr R:gs.

  1842 23/11, N:o 341
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas, att till den högstbjudande försäljas, neml.
  5:o) N:o 5 & 8 1 mantal Hammar, Margretewall kalladt, med skattlagd wäderqwarn i Ingelstorps Socken, samt N:o 12 1/8 mantal Löderup, i Löderups Socken och Ingelstads Härad, på Tingstället Hammenhög, den 16 likaledes i Februari månad kl. 11 f.m.

  1844 22/3, N:o 40
  Å nedannämnde kronohemman och lägenheter hafwa åboombyten ägt rum, som härmed kungöres, neml.
  3:o Å Rusthållshemmanet N:o 26 1/2 mantl. och gatehuset N:o 64 Hagestad, i Löderups Socken och Ingelsta Härad, hwilka Lars Persson dels ärft efter fadren Per Larsson, dels till sig löst af sina syskon emot 2,000 R:dr R:gd.

  1844 27/3, N:o 43
  Måndagen den (13) Trettonde nästkommande Maj kl. 12 på dagen, hålles här å Landskontoret och i Löderups Socknestuga, arrendeauktion å Kronoåledrätten Persdrejlen, belägen utanför Hagestads ägor i Löderups Socken och Ingelstads Härad. Arrendetiden blifwer 6 år och öfrige wilkor äro uppfattade i Projektkontrakt, som härstädes och hos Kronobefallningsmannen Bergklint är att påse; börande spekulanter wara beredde att wid auktionen af lemna af Domaren i orten till wederhäftigheten styrkt borgen för arrendeskyldigheternas fullgörande, samt skeende anbud Kongl. Kammar-Kollegii pröfning underställas.

  1844 6/4, N:o 76 (se även: 1844 9/7, N:o 163)
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas att till den högstbjudande försäljas, neml.:
  2:o.) Utsockne-Frälsehemmanet N:o 4 3/32 mantal Hagestad, i Löderups Socken och Ingelstads Härad, på stället den 19 i samma månad kl. 11 f.m.

  1844 26/4, N:o 96
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma, å de dagar och ställen här utsättas, att till den högstbjudande försäljas, neml.:
  13:o.) Krono-Skatte-Rusthållshemmanet N:o 28 1/16 mantal Löderup, i Löderups Socken och Ingelstads Härad, på stället den 7 Augusti kl. 11 f.m.

  1844 3/6, N:o 138
  Nedannämnde för Domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å dagar och ställen här utsättas, genom auktioner, hwilka af Kronofogden i orten förrättas, att till den högstbjudande försäljas, neml.:
  7:o.) Krono-Skattehemmanet N:o 5 Et 8, Ett m:tl Hammar, af Ingelstorps socken och utsockne-frälsehemmanet N:o 12, 1/8 m:tl Löderup, i Löderups socken, begge belägne i Ingelstads härad, hwilka fastigheter å förut werkställd auktion blifwit inropade af Inspektor A. F. Borgqwist; men som köpeskillingen derföre ännu icke blifwit erlagd, kommer ny auktion på Borgqwists äfwentyr att på förstnämnde stället förrättas den 29 Juli kl. 11 f.m.

  1844 18/11, N:o 123
  Som, jemlikt wederbörlige beslut, Löderups Kyrkas Hemman N:o 8, 3/16 mtl Hagestad, beläget i Löderups Socken och Ingelsta Härad, bör under 30 år, räknade från den 25 Mars nästkommande år, utarrenderas, så kommer auktion för nämnde ändamål att härstädes och å Hemmanet förrättas Tisdagen den sjunde (7) nästkommande Januari kl. 12 på dagen, med iakttagande af arrendewillkor, hwilka blifwit uppfattade i projektkontrakt, som å Landskontoret och hos Herr Prosten Bruzelius i Löderup äro att tillgå; börandes spekulanter wara beredde att wid auktionen aflemna af Domaren i orten till wederhäftigheten styrkt borgen för arrendeskyldigheternas fullgörande de fem första åren, ingången af 2:ne personer de der begge, en för båda och båda för en såsom för egen skuld, äfwen i den händelse Arrendatorn under nämnde tid med döden afgår.
  Hemmanet, som är enskiftadt, har en egorymd af 25 tunne- och 25 kappeland, deraf åker 12 tunneland och resten äng, samt dessutom 4 tunne 2 kappeland torfjord, och utmark, som till stor del består af sandjord och gagnas till bete samt någon höstnad. Åbyggnaderne utgöras af fyra längor, inredde på sätt i orten wanligen brukas.

  1844 27/12, N:o 140
  Å nedannämnde Kronolägenheter hafwa inträffat och härstädes blifwit anmälde åboförändringar, hwilka härmed kungöras, neml.:
  5:o.) Å Gatehuset N:o 57 Hagestad, i Löderup, i Löderups Socken och Ingelsta Härad, öfwerlåtet af Per och Lasse Nilssöner uppå Anders Käck emot 100 R:dr Rgs.
  7:o.) Å halfwa Gatehuset N:o 62 Hagestad, i Löderups Socken och Ingelsta Härad, hwilken hälft Jöns Trulsson öfwerlåtit å dess swärson Ola Schön, emot 66 R:dr 32 sk. Rgs.

  1845 7/8, N:o 108
  Jemlikt Författningarne kungöras följande åboförändringar å kronohemman och Lägenheter neml:
  13:o å hälften af Gatehuset N:o 5 Löderup, i Löderups Socken och Ingelsta Härad, öfwerlåten af Christoffer Larsson på Per Olsson, emot 144 R:dr 21 sk. 4 r:st banko.

  1846 9/4, N:o 37
  Enligt författningarnes föreskrift, kungöras följande Åbo-ombyten å Krono-hemman och Lägenheter, neml.:
  1:o å Rusthållshemmanet N:o 26 1/18 m:tl. Hagestad, i Löderups Socken och Ingelsta Härad, öfwerlåtet af Måns Ingemansson uppå Åke Larsson, emot 1.322 R:dr 1 sk. 4 rst.R:gd.
  5:o å Gatehuset N:o 57 Hagestad, i Löderups Socken och Ingelsta Härad, öfwerlåtet af förre Gardisten Käck och Hustru på Skomakaren Hans Petersson och Hustru, emot 116 R:dr 32 sk. R:gd.
  6:o å hälften af Gatehuset N:o 51 Hagestad, i sistnämnde Socken och Härad, transporterad af Nils Dahl på Drängen Nils Månsson och dess Fästeqwinna Sissa Månsdotter, emot 100 R:dr Banko.

  1846 30/10, N:o 136
  På grund af härstädes företedde handlingar, hafwa nedannämnde personer blifwit wilkorligen antagne till Åboer å följande Krono-Rusthållshemman, neml.:
  9:o Anders Nilsson å N:o 26, 1/64 mantal Löderup, i Löderups Socken och Ingelsta härad, i följd Nils Nilssons öfwerlåtelse, emot 266 R:dr 32 sk. Banko.

  1847 10/2, N:o 16
  Uppå nedannämnde Kronohemman och Lägenheter har Konungens Befallningshafwande wilkorligen antagit nya Åboar, neml.:
  9:o) Å hälften af Gatehuset N:o 55 Hagestad, i Löderups Socken och Ingelsta Härad, öfwerlåtet af Anders Flinck på Husmannen Anders Mårtensson, emot 66 R:dr 32 sk. b:ko.
  10:o) Å hälften af Gatehuset N:o 62 Hagestad, i sistnämnde Socken och Härad, transporteradt af Ola Blixt på Husmannen Jöns Mårtensson och dess hustru Agda Swensdotter, emot 88 R:dr 42 sk. 8 r:st banko.

  1847 19/4, N:o 48
  Nedannämnde Åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter, warda likmätigt Författningarnes föreskrift, härmed kungjorde, neml.
  15:o) å hälften af Gatehuset N:o 35 Hagestad, i Löderups Socken och Ingelsta Härad, af Nils Olsson transporteradt på Mårten Larsson, emot 100 R:dr Banko.

  1847 16/9, N:o 102
  Enligt Författningarnes föreskrift, warda härstädes anmälte åboförändringar å nedannämnde Kronohemman och Lägenheter kungjorde, neml.
  3:o Å Gatehuset N:o 63 Hagestad, i Löderups Socken och Ingelsta Härad, af Skomakaren M. Hansson öfwerlåtet å Drängen Anders Olsson och af denne på Snickaren Anders Håkansson och Karna Hansdotter, emot 255 R:dr 26 sk. 8 r:st Banko.:

  1847 12/11, N:o 375
  Med anledning af 5 § 2 mom. af Kongl. Quarantäns-Förordningen warder till wederbörandes efterrättelse tillkännagifwit, att till Quarantäns-Befälhafware och uppsyningsmän äro utsedde och förordnade:
  2:o) Borgmästaren i Cimbrishamn Herr Assessor E. Landgren såsom Quarantäns-Befälhafware å kusten från Malmö Länsgräns wid Köpinge å till Wyks Fiskläge, innefattande stränderne wid Ingelstads och Jerrestads Härader, jemte honom biträdande och underlydande Quarantäns-Uppsyningsmän: Å Kabusa Åboen Nils Olsson på N:o 7 Kabusa, å Kåseberga Båtskepparen Jöns Nilsson i Kåseberga, å Mälarhusen Åboen Johan Börjesson i Hagestad, å Sandhammaren Åboen Per Jeppsson i Hofby, å Skillinge Wärdshusidkaren J. Schultz i Skillinge, å Gislöfshammar Åboen Mårten Tufwasson i Gisslöf, å Brantewik Kustsergeanten Hurtig och å Baskemölla Kustsergeanten Löfberg.
  3:o) Herr Öfwer-Uppsyningsmannen C. E. Nordenstedt i Åhus såsom Quarantäns-Befälhafware å kusten ifrån och med Wyks Fiskeläge intill Blekinge Läns gräns, innefattande Albo, Gerds, och Willands Härader samt till biträdande Quarantäns-Uppsyningsmän: /…/ wid Knäbäck Strandfogden Anders Andersson och Fiskaren Ola Johansson i Knäbäck, wid Kiwik Strandfogden Nils Frantsson och Fiskaren Per Sonasson i Kiwik, och wid Wyk Åboen Jöns Jönsson på Wyk.

  1847 22/11, N:o 128
  Å Nedannämnde Kronohemman och Lägenheter hafwa Åboförändringar blifwit hos Landshöfdinge-Embetet anmälde och wilkorligen bewiljade, neml.:
  4:o) Å hälften af Gatehuset N:o 55 Hagestad, i Löderups Socken och Ingelsta Härad, af Anders Mårtensson öfwerlåtet å Mårten Larsson, emot 111 R:dr 5 sk. 4 r:st B:ko.
  6:o) Å Gatehuset N:o 58 Hagestad, i Löderups Socken och Ingelsta Härad, hwilket hus Lars Persson sig tillbytt af Ingnar[!] Andersson och Mätta Larsdotter, emot annan jord

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Löderups d:o (Socken) Nämndemannen Anders Eriksson i Hagestad

  1850 21/2, N:o 25
  Genom denna dag utfärdade Resolutioner har Konungens Befallningshafwande till Åboer å nedannämnde Kronohemman och Lägenheter willkorligen antagit följande personer, neml.:
  1:o) Måns Persson och dess hustru Sissa Månsdotter å hälften af Gatehuset N:o 51 Hagestad i Löderups Socken och Ingelstads härad, i följd af arfwingarnes efter aflidne Matts Jönsson öfwerlåtelse emot 111 R:dr 5 sk. 4 r:st. Banko.

  1852 23/6, N:o 71
  Landshöfdinge-Embetet har denna dag meddelat nedannämnde personer willkorlig införsel i besittningsrätt till följande Kronohemman och Lägenheter, neml.
  10:o) Per Andersson å Gatehuset N:o 31 Löderup, i Löderups Socken och Ingelsta Härad, enligt Ingar Andersdotters öfwerlåtelse emot 200 R:dr Banko.
  12:o) Swen persson å Gatehuset N:o 32 Löderup, i Löderups Socken och Ingelsta Härad, på grund af Per Swenssons öfwerlåtelse emot 133 R:dr 16 sk. Banko.

  1852 27/11, N:o 382
  Torsdagen den 17 nästkommande December kl. 11 f.m. låter Nils Andersson försälja sitt egande Skatte-Rusthållshemman N:o 21 29/96 mantal Hagestad i Löderups socken, Ingelstads härad. Hemmanet har en inegorymd af 52 tunneland bördig jord, inhägnad med stengärdesgård, Nio tunneland god torfjord samt omkring 30 tunneland utmark. Egendomen är bebyggd med fyra nya längor, deraf boningslängan är uppförd af tegel och ladugårdsbyggnaderne af gråsten. Tillträdet af Hemmanet får ske den 25 Mars nästkommande år, med wårfoder, samt utsådd wintersäd af råg och hwete, Köpewillkoren blifwa förmånlige och kan köpeskillingen få inbetalas på Tio år.
  Cimbrishamn den 26 Nowember 1852.
  P. J. Wadstein

  1853 23/4, N:o 50
  Genom auktion, som hålles såwäl här i Landskontoret som hos Domkyrko-Rådet i Lund Onsdagen den 8:de instundande Juni kl. XII på dagen, utbjudes arrenderättigheten i 30 års tid, räknad från midfastan 1854, å Domkyrkohemmanet N:o 10 ett helt mantal Löderup i Ingelstads härad af detta län.
  Wid auktionen bör den blifwande Arrendatorn ställa en af Konungens Befallningshafwande eller Domaren i orten godkänd borgen för alla i arrendekontraktet föreskrifne skyldigheters fullgörande, hwilken borgen sedermera förnyas på sätt wid auktionen närmare kommer att föreskrifwas; och warda wederbörande spekulanter jemwäl derom underrättade att beskrifning om hemmanets egor och förmåner är att tillgå såwäl i Landskontoret härstädes, som hos Domkyrko-Rådet, samt att det ankommer på Konungens Befallningshafwande och Biskops-Embetet om det skeende anbudet antages eller förkastas. Konungens Befallningshafwande i Malmöhus län anmodas att enehanda kungörelse låta utfärda.

  1854 12/5, N:o 59
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anmält sig till erhållande af stadfästelse å besittningsrätten till nedannämnde Krono-Rusthållshemman och Lägenheter, neml.:
  3:o) Johan Börjesson och dess hustru Hanna Trullsdotter till hemmanet N:o 33 1/32 mantal Hagestad i Löderups socken, Ingelsta härad, transporterat af Jöns Andersson genom afhandling den 28 September sistlidne år.

  1854 5/11, N:o 131 (se även: 1854 9/12, N:o 146; 1855 17/4, N:o 37 om åledrätterna 5-21)
  Som wid de auktioner, hwilka, jemlikt Landshöfdinge-Embetets kungörelse den 25 sistlidne September, den 19, 20 och 21 derpåföljde Oktober hållits i och för försäljning under skattemannarätt af åtskillige Kronoåldrätter, några anbud å nedannämnde drätter icke blifwit gjorde, så komma nya auktioner för drätternes försäljning att följande dagar kl. 12 på dagen anställas såwäl här å Landskontoret, som i socknestugorne för de församlingar, hwarigenom drätterne äro belägne, nemligen:
  Onsdagen den 6 i samma månad (December): Å åledrätterne N:o 1 med ränta 4 R:dr 4 sk., N:o 2 med ränta 2 R:dr 9 sk., N:o 3 med ränta 2 R:dr 36 sk., N:o 4 med ränta 3 R:dr 21 sk., N:o 5 med ränta 4 R:dr 5 sk., N:o 6 med ränta 3 R:dr 39 sk., N:o 7 med ränta 3 R:dr 44 sk., N:o 8 med ränta 3 R:dr 5 sk., N:o 9 med ränta 1 R:dr 40 sk., N:o 10 med ränta 1 R:dr 11 sk., N:o 11 med ränta 2 R:dr 10 sk., N:o 12 med ränta 2 R:dr 26 sk., N:o 13 med ränta 3 R:dr 15 sk., N:o 14 med ränta 3 R:dr 33 sk., N:o 15 med ränta 4 R:dr 19 sk., N:o 16 med ränta 3 R:dr 8 sk., N:o 17 med ränta 2 R:dr 25 sk., N:o 18 med ränta 1 R:dr 29 sk., N:o 19 med ränta 1 R:dr 31 sk., N:o 20 med ränta 2 R:dr 3 sk. och N:o 21 med ränta 2 R:dr 25 sk. i Löderups socken och Ingelstads härad;
  Denna försäljning eger rum under följande wilkor: att ofwan wid hwarje drätt upptagne, af Kongl. Kammar-Kollegium fastställde räntor skola af köparne allt framgent årligen utgöras; att om inropare sådant åstundar och wid auktionstillfället anmäler, Kongl. Kammar-Kollegium eger, då skälig anledning detill förekommer, medgifwa skattelösens erläggande under loppet af sex år med en sjettedel årligen; att Kronan icke ikläder sig annan hemulsskyldighet, än återbäring af skatteköpeskillingen; att drätterna få tillträdas då skattebref blifwit utfärdade; att Kongl. Kammar-Kollegium eger pröfwa de skeende anbudens antaglighet och det de godkännas, utfärda skattebref, för hwilka annan lösen, än den för resolutioner stadgade icke må beräknas; och att, i afseende på de fisken, som äro belägna wid serskilda hemmans eller byalags stränder, i förra fallet hemmansinnehafwarne och i det sednare byalagen skola ega optionsrätt till deras inlösande för hwad derpå wid auktionen bjudes och finnes antagligt, derom anmälan bör göras hos Konungens Befallningshafwande inom tre månader efter auktionen, hwarje månad till trettiodagar räknad, wid äfwentyr att berörde rättighet annars anses förfallen.

  1854 18/11, N:o 284
  Sedan, uppå ansökning af Bruksegaren Sasser Larsson i hagestad, Konungens Befallningshafwande genom Utslag den 23 April sistlidet år ålagt Åboen, sedermera Husmannen derstädes Anders Persson att, enligt ett den den 12 Juni 1852 af denne sistnämnde till Åboen Ola Olsson i Hagestad eller ordres utgifwet och den 13 i samma månad på Sasser Larsson öfwerlåtet skuldebref och en serskild af bemälde Anders Persson den 21 Februari sistlidet år till Sasser Larsson uthändigad förbindelse, till denne sistnämnde utgifna Sextioåtta R:dr 23 sk. 4 r:st Banko jemte sex procent med bewillningsafdrag minskad ränta å Femtionio R:dr 23 sk. 4 r:st. från den 1 Februari sistlidet år och fem procent ränta å Nio R:dr från den 9 påföljde Mars tills betalning sker och Tre R:dr 32 sk. nämnde mynt i lagsökningskostnadsersättning; samt för uttagande deraf t. f. Kronolänsmannen E. G. Trägårdh den 2 Juli sistlidet år i Anders Perssons hemwist och i närwaro af dennes hustru Bengta Swensdotter werkställt utmätning, derwid i mät tagits Anders Perssons å N:o 15 Löderups ägor belägne hus med tomt,wärderade till Åttatio R:dr Banko; men Anders Persson, enligt här företedde bewis, sedermera icke kunnat anträffas för att delgifwas Utslaget och utmätnings-förrättnings-instrumentet och hans wistelseort icke är känd; alltså och i anledning af Sasser Larssons derom gjorde anhållan, warder merbemälde Anders Persson härmed allmänneligen efterlyst med föreläggande att inom sex weckor efter det denna kungörelse tre gånger warit i Post- och Inrikes-Tidningar inför, hwilket genom sökandens försorg bör ske, sig inställa å Kronofogdekontoret i Hammenhög sjelf eller genom befullmäktigadt ombud för att emottaga nyssberörde handlingar, wid äfwentyr att, om han sådant uraktlåter, den executiva åtgärden kommer att i laga ordning fortgå och det utmätta att försäljas.
  Kongl. Öfwerståthållare-Embetet och Konungens Befallningshafwande i Rikets öfrige län anmodas att enahanda kungörelse utfärda.

  1855 21/3, N:o 55
  Wid offentlig auktion, som förrättas i Löderups Prestgård af Ingelstads härad Onsdagen den 11 instundande April klockan 11 förmiddagen, utbjudes:
  1:o) Till försäljning antingen styckadt eller helt, samt i sednare faller antingen med eller utan kreatur, inwentarier och spannemål, Frälse-Säteriet Gyllerup och Fröslöf, tillsammans 1 341/1536 mantal med en egorymd af 214 tunneland 29 kappeland bördig jord, jemte goda och tillräckliga ladugårds- och manbyggnader, de sednare nyligen uppförda samt för ståndspersoner inredda. Egendomen, som tillhörer framlidne Prosten och Ordens-Ledamoten M. Bruzelii sterbhusdelegare, samt är belägen i Hörups och Walleberga socknar af Ingelstads härad och Christianstads län, ungefärligen 2:ne mil från hwardera af städerna Cimbrishamn och Ystad, får af köpare genast tillträdas med wintersåd, gödsel och tillräckligt wårfoder.
  2:o) Till arrendebruk under Enkefru Prostinnan Bruzelii och hennes omyndige barns Nådårstid ofwannämnde Prestgård, till hwilken, jemte en derunder brukad kyrkofästa, höra 115 á 120 tunneland till största delen utmärkt bördig jord, som med tillräcklige åbyggnader, winter- och klöfwerutsäde jemte wårfoder får af Arrendator genast tillträdas. Jordberedningen och inbergningen samt ett större antal äckor werkställas och utgöras af Pastoratets Annexbönder; och öfwerlåtas äfwen till Arrendatorn äcker och dagswerken af Pastoratet.
  Försäljnings- och Arrendewilkoren, som blifwa förmånliga, tillkännagifwas före utropet; men wid auktionen bör antaglig borgen ställas för köpeskilling och arrendeafgift samt fullgörandet af öfrige wilkoren.
  Lund den 19 Mars 1855.
  M. Larsson

  1855 25/6, N:o 133
  Utsockne Frälsehemmanen N:ris 4, 5, 9, 12, 13, 14, 17, 20, 28, 30, 37, 41, 43 och 44 Hagestad, tillsammans 12 21/32 mantal, uti Löderups socken, Ingelsta härad, utbjudas till försäljning genom auktion på stället Onsdagen den 25 nästkommande Juli kl. 11 f.m.; och meddelas till spekulanters rättelse: att arealen utgör 1958 tunnland 25 kappland jord, deraf en stor del jemngod med den bästa i prowinsen; att egendomen utbjudes så wäl hel, som till någon del i mindre lotter, om 1/4 mantal, dock så, att till den redan bildade hufwudgården [AID: v403325.b3480] kommer att höra circa 700 tunneland; att till hwarje lott är utlagd tillräcklig torfjord af god beskaffenhet, samt att tillträdet kan få ske antingen genast eller den 25 Mars nästa år.
  Upplysningar om egendomen och försäljningswillkoren meddelas af Herr Kommissions-Landtmätaren M. Brorström i Borrby, som jemwäl under hand emottager anbud af köpare, som af en eller annan orsak kunna wara förhindrade att wid auktionen sig inställa.
  Lund den 25 Juni 1855.
  P. Nordström
  Häradshöfdning

  1855 6/10, N:o 93
  Hos Konungens Befallningshafvande hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till åboer å nedannämnde Kronohemman och lägenheter, neml:
  11:o) Nils Persson och dess hustru Elna Nilsdotter i Kronogatehuset N:o 53 Hagesta i Löderups socken och Ingelsta härad, som sökanderne fått på sig transporteradt af Per Larsson och Marna Bodersdotter genom afhandling den 20 Maj 1854.

  1856 28/1, N:o 17
  Å ägorne till Hagestadsborg i Löderups socken af Ingelstads härad upptogs i sistlidne Nowember månad ett swart sto omkring 8 år, som egaren kan emot ersättning för foderlega återfå hos undertecknad.
  Hagestadsborg den 28 Januari 1856.
  F. Hageman
  Inspektor

  1857 9/3, N:o 19
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till Åboer å nedannämnde kronohemman och lägenheter, neml.
  4:o) Lars Olsson å kronogatehuset N:o 60 Hagestad, i Löderups socken och Ingelsta härad, som på honom blifwit transporteradt af Swen Jönsson och Erik Andersson m.fl, enligt afhandlingar den 14 Juli 1855 och den 9 Augusti 1856.

  1857 10/11, N:o 261
  På begäran af Herr Konsul Carl Gram, såsom Ombud för wederbörande Assuradenser, förrättas auktion wid Sandhammaren Tisdagen den 17 dennes kl. 9 f.m.till färsöljning af 888 st 5 tums och 622 st 6 à 7 tums Sparrar, 146 st. 8 à 9 tums Bjelkat, 888 st. 3 tums Plankor och 550 st. 1 tums, 7 alnar, Bräder, bergade från Skonerten Albert, förd af Kapten Herlitz. Ystads Auktionskammare den 4 Nowember 1857.
  C. F. Wendt

  1858 7/12, N:o 323
  Genom Executiv auktion, som Måndagen den 14 Februari nästkommande år klockan XII på dagen förrättas å Ingelstads Härads Tingsställe Hammenhög, försäljes Åboen Christen Swenssons egande Skatte-Rusthålls-Hemmanet N:o 29 1/18 mantal Löderup i Löderups socken af ofwannämnde Härad, som blifwit i mät skrifwit till gäldande af Åboen Bengt Nilssons i Hagestad fordran.

  1859 17/1, N:o 8 (se även: 1859 31/3, N:o 88; 1859 9/5, N:o 115)
  Genom executiv auktion, som Måndagen den 21 nästkommande Mars kl. 12 på dagen kommer att förrättas å Ingelstads Härads Tingsställe i Hammenhög, försäljes Åboen Nils Swenssons egande 1/12 mantal af Skatte-Rusthålls-hemmanet N:o 29 Löderup, i Löderups socken af Ingelstads Härad, till gäldande af Swen Claessons i Löderup, Bengt Nilssons i Hagestad och Måns Månssons i Löderup fordringar.

  1859 4/2, N:o 28
  Hos Konungens Befallningshafvande hafva följande personer anhållit att blifva antagne till Åboer å nedannämnde Kronolägenheter, nemligen:
  3:tio) Ola Ericsson å ograverade halfwa Gatehuset N:o 5 Löderup, i Löderups socken och Ingelstads Härad, på honom transporteradt af Per Olsson och Kjersti Petersdotter, enligt afhandling den 21 December 1856.

  1859 14/7, N:o 172
  Genom executiv auktion, som förrättas å Tingsstället i Hammenhög Tisdagen den 27 nästkommande September kl. 12 på dagen, kommer att försäljas 1/170[?] m:tl af Kronoskatte-Rusthållshemmanet N:o 21 Hagestad i Löderups socken och Ingelstads härad hvilken hemmansdel blifvit frånmätt Åboen Anders Dahlqvist derstädes för skuld till Skånes Enskilda Bank. Villkoren för försäljningen af denna hemmansdel blifva vid auktionen tillkännagifne, och erhålles såväl här som hos Kronofogden i orten upplysning om hemmanets beskaffenhet.

  1861 2/3, N:o 27
  Hos Konungens Befallningshafvande har Nils Andersson anhållit att blifva till Åbo antagen å krono-gatehuset N:o 53 Hagestad i Löderups socken och Ingelstads Härad, hvilken lägenhet blifvit på honom transporterad af Nils Persson, anligt afhandling den 5 April 1860, som, jemte det att den sökta inskrifningen denna dag blifvit beviljad ad interim, härmed kungöres, med föreläggande för den eller dem som tro sig äga bättre rätt till lägenheten, att inom natt och år sin rätt härstädes anmäla och styrka.
  Wördige Presterskapet inom Ingelsta Härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bevis torde blifva till Krono-Fogden i orten, antingen genom vederbörande Krono-Länsman eller direkte insändt.

  1862 19/2, N:o 23
  Hos Konungens Befallningshafvande hafwa följande personer anhållit att blifva antagne till Åboer å nedannämnde Kronolägenheter, nemligen.
  6:o Sven Olsson å Gatehuset N:o 61 Hagesta i Löderups socken och Jngelsta härad, hvaraf han blifvit innehafvare genom transport af Tufve Thulin d. 14 Aug. 1860.

  1862 2/5, N:o –
  Som efterföljande Åboer härstädes anhållit att få till skatte inlösa här nedan efter hvarderas namn upptagne Kronohemman och lägenheter, så varder sådant härmed kungjordt, med tillkännagifvande, att den som skatteköpet klandra vill, bör, vid talans förlust, anmäla sig härstädes inom En månad från denna kungörelses uppläsande, neml.:
  Ingelsta härad, Löderups socken:
  Lars Persson å krono-gatehuset N:o 62 Hagesta
  Nils Persson å d:o N:o 53 ibm
  Assar Nilsson å d:o N:o 31 Löderup.

  1867 12/8, N:o 406
  Uti ingifwen ansökning hafwa Swen Hansson, egare af 3/8 mantal, Nils Hansson, egare af 1/4 mantal och Tufwe Andersson, egare af 3/8 mtl, allt N:o 12 Hagestad, anhållit, att som den lagligen fastställde rågången å torfjordsskiftena till berörde hemman samt Nämndemannen Erik Anderssons hemman N:o 24 och Åboen Per Esbiörnssons hemman N:o 46 jemwäl i Hagestad, i Löderups Socken och Ingelstads Härad, funnes twetydig, enär råmärken förkommit, så att twist uppkommit om rågångens räta sträckning, Herr Commissions-Landtmätaren N. L. Åfeldt måtte förordnas att i laga ordning uppgå och utstaka rågången å torfjordsskiftena till Sökandernes ofwanberörde hemman N:o 12 Ett mantal Utsockne frälse Hagestad samt Hemmanen N:ris 24 5/16 mantal och N:o 46 1/3 mantal krono skatte rusthåll derstädes.
  Som nu egarne till desse sistnämnde hemman icke underskrifwit ansökningen så warda de, jemlikt 13 § i Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Stadga om skifteswerket i Riket den 9 November 1866, härmed förelagde, att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från predikstolen i förutnämnde Sockens kyrka, hit inkomma med yttrande, huruwida de förena sig med Sökanderna i walet af förrättningsman, wid påföljd att de förlorat rättigheten att i frågan widare höras.

  1867 11/11, N:o 592
  Uti ingifwen ansökning hafwa S. Nilsson, Anders Mattsson, Anders Jönsson, Swen Johansson, Anders Hansson, M. Haak och Matts Mattsson anhållit om förordnande för Herr Kommissions-Landtmätaren N. L. Åfeldt att werkställas laga skifte å egorne till hemmanet N:o 29 1/4 mantal Löderup i Löderups socken och Ingelstads Härad, emellan Sökanderne, samt uträkna hemmantalet emellan delegarne Swen Nilsson, M. Haak den yngre, M. Haak den äldre, Swen Johansson och Anders Jönsson, hwilka tillsammans egde 1/12:dels mantal.
  Som nu öfrige delegarne, hwilkas rätt kan af förrättningen wara beroende, icke underskrifwit ansökningen, så warda desse, jemlikt 13 § i Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Stadga om skifteswerket i Riket den 9 November 1866 härmed förelagde, att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från predikstolen i förutnämnde Sockens kyrka, hit inkomma med yttrande, huruwida de förena sig med Sökanderne i walet af förrättningsman, wid påföljd att de förlorat rättigheten att i frågan widare höras.

  1868 15/4, N:o 30
  Hos Konungens Befallningshafwande i Länet hafwa nedannämndeÅboer anmält sig till erhållande af stadfästelse å besittningsrätten till följande hemman, nemligen:
  3:o Tufwe Åkesson till Krono-Rusthållshemmanet N:o 26 1/9:dels mantal Hagesta i Löderups socken och Ingelsta härad, som på honom transporterats af Åke Larsson, medelst afhandling den 29 Januari 1867.
  4:o Per Åkesson till Krono-Rusthållshemmanet N:o 26 1/9:dels mantal Hagesta i Löderups socken och Ingelsta härad, som har fått på sig transporteradt af nämnde Åke Larsson, medelst afhandling den 29 Januari 1867, hwilket äfwensom af de sökta inskrifningarne blifwit denna dag bewiljade ad interim, härmed kungöres, med tillkännagifwande att wederbörande arfwingar eller skyldemän, hwilka önska göra deras lösningsrätt gällande, äga att derom härstädes inom natt och år efter kungörelsens uppläsande sig anmäla, samt delägare i rusthåll inom tre månader efter det arfwingarnes fatalier lupit till ända.
  Herrar pastorer inom ofwannämnde härader anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse näst Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplett-exemplar af kungörelsen, torde blifwa till Kronofogden i orten insändt.

  Hos Konungens befallningshafwande i Länet hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till Åboer å nedannämnde Kronolägenheter, nemligen:
  1:o Smeden Sjöberg, å Krono-Gatuhuset N:o 63 Hagesta, hwilket på honom öfwerlåtits af A. Håkansson, enligt afhandling den 27 Mars 1862.

  1868 23/4, N:o 33
  Som efternämnde Åboer härstädes anhållit att få till skatte inlösa här nedan efter hwarderas namn upptagne kronohemman och lägenheter, så warder sådant härmed kungjordt med tillkännagifwande att den som skatteköpet klandra will, bör, wid talans förlust, anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande, neml.:
  Ingelsta Härad, Löderups Socken
  Swen Olsson: Krono-Gatuhuset N:o 61 Hagesta

  1870 10/1, N:o 4
  Som efternämnde Åboer anhållit, att få till skatte inlösa här nedan efter hwarderas namn upptagne kronohemman och lägenheter, så warder sådant härmed kungjordt med tillkännagifwande att den som skatteköpet klandra will, bör, wid talans förlust, anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande, neml.:
  Ingelsta Härad. Löderups Socken
  Per Åkesson å Krono-Rusthållshemmanet N:o 26 1/9 mantal Hagesta
  Tufwe Åkesson å d:o N:o 26 1/9 mantal ibm
  Carl Sjöberg och hans hustru Elna Blom å Krono-Gatuhuset N:o 63 Hagestad.

  1870 12/10, N:o 67
  Wid offentlig auktion, som Tisdagen den 13 nästkommande December klockan tolf på dagen anställes såwäl inför Löderups kyrkoråd i Löderups sockenstuga, som inför Konungens Befallningshafwande här å Landskontoret, kommer till arrende på trettio års tid, räknad från midfastan år 1871, att utbjudas Löderups kyrka tillhöriga hemmanet N:o 22 1/4 mantal Löderup; hwilket till spekulanters kännedom kungöres med tillkännagifwande: att den högstbjudande bör wid auktionen aflemna till wederhäftigheten styrkt borgen för fullgörandet af alla i arrendekontraktet föreskrifna skyldigheter under de fem första arrendeåren, äfwen i den händelse Arrendatorn skulle under tiden aflida, ingången af twänne personer, en för båda och båda för en, såsom för egen skuld; att project till arrendekontrakt finnes att tillgå härstädes och hos Pastors-Embetet i Löderup; samt att det ankommer Konungens Befallningshafwande och Biskops-Embetet, hwilka utfärda arrendekontrakt, att blifwande anbud antaga eller förkasta.

  1871 17/1, N:o 15
  Kungörelse om wal af Kommunal-Ordförande.
  Enligt inkomne anmälanden hafwa följande personer blifwit walde till Ordförande i nedan uppräknade socknars Kommunal-Nämnder, nemligen:
  i Löderups socken: Landtbrukaren Swen Gulin i Hagestad.

  1872 4/5, N:o 30
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit att blifwa till åboer antagna, nemligen inom
  Ingelstads Härad:
  Löderups socken:
  Hans Olsson å Kronogatuhuset N:o 57 Hagestad, hwartill besittningsrätten blifwit af Hans Petersson å honom öfwerlåten medelst afhandling den 25 Mars 1869 emot en löseskilling af 225 Rdr Rmt.

  1872 25/11, N:o 439
  Genom exsekutive auktioner, som å nedannämnde tider och ställen förrättas, komma att till försäljning i laga ordning utbjudas följande för gäld utmätte hemman, nemligen:
  1:o) Utsocknefrälse hemmanet N:o 12, 1/96 mantal Löderup, beläget i Löderups socken af Ingelstads härad, Fredagen den 7 förstkommande Februari kl. 12 middagen å Landskansliet härstädes.

  1873 13/2, N:o 51
  Genom förnyad exekutiv auktion, som Fredagen den 21 nästkommande Mars kl. 12 på dagen å Landskansliet härstädes förrättas, kommer att till försäljning i laglig ordning ånyo utbjudas utmätta Utsocknefrälsehemmanet N.o 12 1/196 mantal Löderup i Löderups socken och Ingelstads härad.

  1873 9/4, N:o 39
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit att warda till åboar antagna, nemligen inom
  Ingelstads Härad
  Nils Hansson och hans hustru Bengta Persdotter å Gatuhuset N:o 56 Hagestad, hwartill åborätten blifwit å dem medelst afhandling den 27 Augusti 1872 af Hans Pettersson öfwerlåten emot en köpesumma af 200 Rdr rmt och undantagsförmåner; Hwilket härmed kungöres och åligger det dem som jemlikt Kongl. Kammar-Kollegii Kungörelse den 29 Februari 1808 och Kongl. Kungörelsen den 8 Maj 1863 eger företrädesrätt till besittningen af någon utaf förenämnda egendomar och will sig deraf begagna, att inom natt och år efter denna Kungörelses upläsande i häradets kyrkor sin rätt härstädes anmäla och fulltyga samt derwid hos Konungens Befallningshafwande dels nedsätta löseskillingsbeloppet och dels ställa wederhäftig borgen för den ersättning, som för nödig och nyttig, å egendomen under tiden nedlagd förbättring kan warda afträdaren tillerkänd.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från Predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1873 31/7, N:o 82
  Wid offentlig auktion som Lördagen den 30 nästkommande Augusti kl. 12 på dagen anställes såwäl inför Löderups Kyrkoråd i Löderups sockenstuga som och inför Konungens Befallningshafwande här å Landskontoret, kommer till arrende på Tretio års tid, räknad från midfastan år 1874, att i twenne lotter, hwardera om 1/8 mtl, utbjudas Löderups kyrka tillhöriga hemmanet N:o 15 1/4 mtl Löderup, i Löderups socken och Ingelstads härad och innehållande hela hemmanet i areal 142 Tunneland 16,235 kappeland, hwaraf 94 T:ld till odling otjenlig mark och flygsand samt omkring 48 T:ld inegor och torfjord; Hwilket till spekulanters kännedom kungöres med tillkännagifwande: att den högstbjudande bör wid auktionen aflemna till wederhäftigheten styrkt borgen för fullgörandet af alla i arrendekontraktet föreskrifna skyldigheter under de fem första arrendeåren äfwen i den händelse arrendatorn skulle under tiden aflida, ingången af twänne personer, en för båda och båda för en, såsom för egen skuld; att projekt till arrendekontrakt finnes att tillgå såwäl härstädes som hos Pastors-Embetet i Löderup; samt att det ankommer Konungens Befallningshafwande och Biskops-Embetet, hwilka utfärda arrendekontrakt, att blifwande anbud antaga eller förkasta.

  1873 14/8, N:o 93
  Uti hit ingifne ansökningar hafwa följande personer anhållit att få till skatte inlösa nedannämnde kronolägenheter, neml.:
  Husmannen Hans Olsson: Gatuhuset N:o 57 Hagestad i Löderups socken och Ingelstads Härad;
  Hwilket härigenom kungöres med tillkännagifwande att, om någon will klandra ifrågawarande skatteköp, bör han sådant inom en månad från denna kungörelses upläsande i Häradets kyrkor härstädes anmäla wid påföljd, i fall sådant försummas, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda Härader anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet; derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1874 17/3, N:o 30
  Hos Konungens Befallningshafwande har Swen Persson anhållit att warda till åbo å ena hälften af kronogatuhuset N:o 5 Löderup, i Löderups socken och Ingelstads härad, dertill besittningsrätten blifwit af Andreas Smidt och dess hustru Sissela Swensdotter å honom öfwerlåten medelst afhandling den 19 Mars 1845 emot en löseskilling af 70 rdr rmt; Och åligger det den, som jemlikt Kongl. Kammar-Kollegii Kungörelse den 29 Februari 1808 och Kongl. Kungörelsen den 8 Maj 1863 eger företrädesrätt till besittning af berörde halfwa gatuhus och will sig deraf begagna, att, inom natt och år efter denna kungörelses uppläsande i häradets kyrkor, sin rätt härstädes anmäla och fulltyga samt derwid hos Konungens Befallningshafwande dels nedsätta löseskillingsbeloppet och dels ställa wederhäftig borgen för den ersättning, som för nödig och nyttig, å egendomen under tiden nedlagd förbättring kan wara afträdaren tillerkänd.
  Herrar pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1874 16/5, N:o 52
  Uti ingifna ansökningar hafwa följande personer anhållit att få till skatte inlösa nedannämnde kronoegendomar, neml.:
  Mårten Nilsson: Gatuhuset N:o 54 Hagestad i Löderups socken och Ingelstads härad:
  Hwilket härigenom kungöres med tillkännagifwande, att, om någon wille klandra ifrågawarande skatteköp, bör han sådant inom en månad från denna kungörelsens uppläsande i häradets kyrkor härstädes anmäla wid påföljd, ifall sådant försummas, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne upläsa denna kungörelse nästa söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1874 22/6, N:o 64
  Wid offentlig auktion, som Måndagen den 17 nästkommande Augusti kl. 12 på dagen anställes såwäl inför Löderups Kyrkoråd i Löderups sockenstuga som inför Konungens Befallningshafwande här å Landskontoret, kommer till arrende på tretio år, räknade från midfastan år 1875, att utbjudas Löderups kyrkas hemman N:o 8 3/16 mtl Hagestad, i Löderups socken och Ingelstads härad, hwilket, de så kallade gärarne inberäkande, innehåller i areal 55 tunnland 25,564 kpld; Blifwandei öfrigt till spekulanters kännedom kungjordt: att den högstbjudande bör wid auktionen aflemna till wederhäftigheten styrkt borgen för alla i arrendekontraktet föreskrifna skyldigheter under de fem första arrendeåren, äfwen i den händelse arrendatorn skulle under tiden aflida, ingången af twänne personer, en för båda och båda för en, såsom för egen skuld; att projekt till arrendekontrakt finnes att tillgå såwäl härstädes som hos Pastors-Embetet i Löderup; samt att det ankommer Konungens Befallningshafwande och Biskops-Embetet, hwilka utfärda arrendekontrakt, att blifwande anbud antaga eller förkasta.

  1874 31/8, N:o 292
  Allmänneligen efterlyses: På begäran af: 1:o) Kronolänsmannen C. P. Fundahl:
  Kringstrykande manspersonen Anders Jönsson Örn från Löderup, hwilken genom en den 5 dennes å fiskaren Anders Persson från Nybro misshandel, lärer warit wållande till hans den 22 i denna månad inträffade död; Börande Anders Jönsson Örn, som är 26 år gammal, ungefär 5 fot 8 tum lång, med ljusa hår och mustacher samt långlagdt blekt ansigte och war wid wåldets föröfwande iklädd ljusa sommarkläder, derest han anträffas gripas och till länscellfängelset införpassas.

  1877 5/3, N:o 6 (Serien II)
  Ang. åboantagning å gatuhusen N:ris 33, 34 och 35 Löderup
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa Swen Persson och hans hustru Sissa Andersdotter anhållit att warda antagna till åboar å kronogatuhusen N:ris 33 och 34 Löderup samt å hälften af kronogatuhuset Nr 35 Löderup i Löderups socken och Ingelstads härad, deraf ena hälften tillfallit den förre i arf efter hans fader Per Swensson och andra hälften jemte 1/4 af kronoskattegatuhuset Nr 31 Löderup och omkring 12 kappland af en från hemmanet Nr 27 Löderup afsöndrad hejda å dem öfwerlåtits af Lars Persson genom köpeafhandling den 3 April 1869 emot en löseskilling af 666 kronor 67 öre; Och åligger derföre den, som jemlikt Kongl. Kammar-Kollegi kungörelse den 29 Februari 1808 och Kongl. Kungörelsen den 8 Maj 1863 eger företrädesrätt till besittning af ifrågawarande kronoegendomar och will sig deraf begagna, att inom natt och år efter denna kungörelses uppläsande i häradets kyrkor sin rätt härstädes anmäla och fulltyga samt derwid hos Konungens Befallningshafwande dels nedsätta löseskillingbeloppet och dels ställa wederhäftig borgen för den skada, som för nödig och nyttig förbättring kan warad afträdaren tillerkänd.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1877 22/11, N:o 22 (Serien II)
  Kungörelse angående skatteköp.
  Uti ingifne ansökningar hafwa Claus Mårtensson, Anders Jönsson och Jöns Hinriksson anhållit att få till skatte lösa, Claus Mårtensson, å Walleberga kommuns wägnar, hälften af kronogatuhuset N:o 1 Fröslöf i Walleberga socken och Ingelstads härad, Anders Jönsson hälften af Kronogatuhuset 35 Löderup i Löderups socken Ingelstads härad samt Jöns Hinriksson 1/32 mtl af hemmanet N:o 33 Hagestad i sistnämnde socken af samma härad; hwilket härmed kungöres med tillkännagifwande att om någon will bestrida det sökta skatteköpet bör han sådant inom en månad från kungörelsens uppläsande i nämnda härads kyrkor härstädes anmäla wid påföljd ifall af försummelse härutinnan, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1878 8/2, N:o 1 (Serien II)
  Ang. skatteköp af kronogatuhuset N:o 55 Hagestad
  Uti hit ingifwen ansökning hafwa Per Nilsson Rosenqwist och Kjersti Olsdotter anhållit att få till skatte lösa kronogatuhuset N:o 55 Hagestad i Löderups socken af Ingelstads härad; hwilket härmed kungöres med tillkännagifwande att, om någon will klandra ifrågawarande skatteköp, bör han sådant inom en månad från kungörelsens uppläsande i häradets kyrkor härstädes anmäla, wid påföljd, ifall sådant försummas att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1878 1/2, N:o 24 (Landskansliet)
  Om lagfart. Förteckning öfwer de hemman och lägenheter hwarå lagfart meddelats wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätts lagtima hösteting år 1877.
  18:o) Hagestad N:o 38, tjugofem femhundrasjutiosjettedels mtl, som Enkan Hanna Månsdotter köpt af Nils Lindqwist och omyndige Petter Lindqwists förmyndare för 11,430 kronor;
  78:o) hälften af den till ett åttondels mtl. Hagestad N:o 16 hörande utmark med åsatt ett fyratioåttondels mtl, som Ola Larsson och h. h. Augusta Rauk köpt af Mårten Nilsson och Cicilia Nilsdotter för 1,800 kr.;
  88:o) Hagestad N:o 38, ett twåtusentrehundrafjerdedels mtl. som Mårten Jönsson och h . h. Bengta Andersdotter köpt af Kerstina Andersdotter för 97 kr. 23 öre.
  97) Hagestad No 44, tre twåtusentwåhundrafyrtiondels mtl. som Soldaten Anders Sjöstedt och h. h. Ingar Rasmusdotter köpt af Swen Lejon och Elna Lejon för 458 kr. 34 öre;
  106) Löderup nr. 21 sjuttisju fyra tusen åttahundradedels mtl förslagswis som Swen Persson och hans hustru Sissa Andersdotter köpt af Per Swensson och Una Persdotter för 2,333 kr. 33 öre.
  107) Hagestad nr. 14 tre sextondels mtl utom dertill ett sextondels mtl hörande torfjord, hwilken hemmansdel Anders Hansson och hans hustru Hanna Olsdotter köpt af Anders Andersson och Karna Hansdotter för 7,800 kr.
  125) Löderup nr. 27 tjugofyra tusen sexhundrasjuttitwåendels mtl, som Jöns Persson och hans hustru Elna Nilsdotter köpt af Åke Bengtsson och Bengta Johansdotter för 500 kr.
  169) Löderup nr. 30 ett etthundratjugoåttondels mtl, som Per Larsson och hans hustru Anna Olsdotter köpt af Swen Larsson för 1,000 kr.
  170) Hagestad nr. 32 tre sextondels mtl med undantag af dertill hörande torf och s.k. göra-skiften, för Bengt Hägg och hans hustru Kersti Nilsdotter hwilka köpt nämnde fastighet af Lars Leufstedt och Bengta Månsdotter för 10,000 kronor.
  178) Det till ett åttondels mtl Hagestad nr. 9 hörande torfskifte med förslagswis åsatt ett etthundrasextiondels mtl, som Swen Eriksson och hans hustru Hanna Larsdotter köpt af Per Swensson och Elna Olsdotter för 300 kr.
  185) Löderup nr. 27 tjugofyra fyra tusen sexhundrasjuttitwåendels mtl, som Åke Månsson och hans hustru Elna Larsdotter köpt af Måns Persson och Silla Andersdotter för 430 kr.
  186) Löderup nr. 12 sextio twå tusen femhundrasextiondels mtl, som Nils Jönsson och hans fästeqwinna Ingar Hansdotter köpt af Jöns Olsson och Sasser Nilsson, såsom förmyndare för den förres omyndige barn Ola, Måns och Karna för 4,000 kr.
  187) Löderup nr. 12 etthundratrettiåtta twå tusen femhundrasextiondedels mtl, som Nils Jönsson och hans fästeqwinna Ingar Hansdotter köpt af Jöns Olsson samt Mätta Jönsdotter och hennes man Sasser Nilsson för 3,000 kr.
  188) Löderup nr. 12 tjugotre twå tusen fenhundrasextiondels mtl, som Nils Jönsson ärft efter sin moder Eljena Nilsdotter.

  1881 7/9, N:o 157 (Landskansliet)
  Kungörelse om meddelad lagfart. Under innewarande års Wårting har lagfart meddelats å följande fastigheter, nemligen
  g) Wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätt
  51. Ett ettusenåttahundratrettiosjettedels mantal af utmarken till Hagestad nr 23, för Swen Olsson, hwilken köpt fastigheten af Swen Nilsson för 100 kr.
  87. Dels Hagestadborgs egendom, bestående af Hagestad n:ris 17, 20, 28, 30 och 37, hwardera ett mtl, nr 41, fem åttondels mtl, och nr 44, ett sextondels mantal, Gatehusen Hagestad nr 10 och 52 samt Lönebergshusen nr 1 och 2, Åhlfiskena nr 19 och ”Wigradrätten”, samt dels egendomen Larsbo, utgörande hemmanen nr 12, ett halft, nr 25, ett sextondels, nr 28, ett halft, och nr 41, ett halft mantal Glemminge, för Fru Clara Amalia Stjernswärd, född Friherrinna von Nolcken, hwilken ärft nämnda fastigheter efter sin aflidna moder, Enkegrefwinnan Dorothée von Nolcken, född Ehrenswärd.
  90. 0,52 qvadratref, till läge och gränser bestämd jord, med åsatt twå fyratusensexhundrasjuttiotwåendels mantal af Löderup nr 27, för Hans Olsson och hans hustru Elna Mattsdotter, hwilka köpt nämnde fastighet af Måns Mattsson och Bengta Nilsdotter för 150 kronor.
  96.. Löderup nr 24, ett sextiofjerdedels mtl, för J. L Otterström, hwilken köpt detsamma af sina föräldrar Lars Gummesson och Karna Jönsdotter för 2,000 kronor.
  97. Löderup nr 24, ett sextiofjerdedels mtl, för Ola Larsson, hwilken köpt detsamma af sin broder J. L. Otterström för 2,000 kronor.
  128. Hagestad nr 41, ett sextondels mantal, och nr 43, ett sextondels mtl, för Anders Mårtensson, hwilken köpt nämnda fastigheter af Swen Olsson och Karna Andersdotter för 7,000 kronor.
  129. Hagestad nr 11, fem trettiotwåendels mtl, och nr 9, nitton etthundrasextiondedels mantal, för Swen Persson, hwilken köpte nämnda fastigheter af sina föräldrar Per Swensson och Elna Olsdotter för 17,000 kronor samt förbindelse att utgöra undantag.
  153. Hagestad nr 44, tre twåhundrafemtiosjettedels mantal, för Per Olsson, hwilken köpt detsamma af Ingeman Månsson för 750 kronor.
  154. Hagestad nr 44, ett fyratioåttondels mtl, med undantag af omkring 6 kappland förut frånsåld jord, för Per Olsson, hwilken köpt nämnde fastighet från förre Soldaten Hans Björklund för 1,802 kronor.
  155. Hagestad nr 41, ett nittiosjettedels mtl, med undantag af förut frånsåld torfjord, för Per Olsson, hwilken köpt nämnde fastighet från Hans Björklund och hans hustru Maria Rauh för 800 kronor.
  156. Hagestad nr 41, ett nittiosjettedels mtl, med undantag af förut frånsåld torfjord, för Smeden Nils Berggren, hwilken köpt nämnde fastighet utaf Per Olsson för 800 kronor.
  172. Ålfisket nr 5 Löderup, för Swen Lindgren, hwilken köpt detsamma af Enkan Elna Sassersdotter samt Lars Swensson och omyndiga Cecilia Swensdotter, den sistnämnda genom hennes förmyndare Nils Lasson, för 150 kronor.
  306. Ett åttondels mtl Hagestad nr 43, för Ola Nilsson och hans hustru Kersti Nilsdotter, hwilka köpt detsamma af Nils Persson och Sillu Månsdotter för 4,500 kronor.
  307. Ett sextondels mantal Hagestad nr 43, för Måns Andersson och hans hustru Maria Hansdotter, hwilka köpt detsamma af Måns Olsson och Elna Olsdotter för 3,500 kronor.
  308. Ett sjuhundratjugondedels mantal Hagestad nr 2, för Matts Åkesson, hwilken ärft detsamma efter sin moder Elna Mårtensdotter.
  309. Sju trehundrasextiondedels mtl Hagestad nr 2, för Åke Swensson samt hans barn Swen, Mårten, Kersti och Bolla, hwilka efter aflidna Elna Mårtensdotter bekommit, Åke Swensson ett sjuttiotwåendels mtl i giftorätt samt barnen tillsammans ett etthundraåttiondedels mtl i arf.
  310. Sju trehundrasextiondedels mantal Hagestad nr 2, för Matts Åkesson, hwilken köpt detsamma af sin fader Åke Swensson samt syskonen Swen Åkesson, Mårten Åkesson, Kersti Åkesdotter och Bolla Åkesdotter för 600 kronor.
  311. Fyratioåtta fyratusensexhundrasjuttiotwåendels mantal Löderup nr 27, för Lars Hansson och hans hustru Cecilia Wahlström, hwilka köpt detsamma af Åke Bengtsson och Sillu Larsdotter för 2,166 kronor 67 öre och förbindelse att utgöra undantag.
  312. Gatehuset Hagestad nr 64 med derå uppförd qwarn, för Lars Persson och hans hustru Ingar Persdotter, hwilka köpt nämnde fastighet af Lars Persson och Elna Persdotter för 8,666 kronor 67 öre.
  381. Hälften af gatehuset Hagestad nr 64, för Lars Persson, som bekommit nämnde fastighet i giftorätt efter sin aflidna hustru Ingar Persdotter.
  382. Hälften af gatehuset Hagestad nr 64 med der uppförd qvarn, för Lars Persson, hwilken bekommit nämnde fastighet i testamente efter sin aflidna hustru Ingar Persdotter.

  1885 29/9, N:o 19 (Landskontoret.) (Serien II)
  Kungörelse angående åboantagning å halfwa gatuhuset n:r 5 Löderup
  Hos Konungens Befallningshafwande har Snickaren Lars Swensson anhållit att warda antagen till åbo å halfwa Kronogatuhuset N:r 5 Löderup, i Löderups socken och Ingelstads härad, och förständigas den, som jemlikt Kongl. Kammar-Collegii kungörelse den 29 Februari 1808 och Kongl. Kungörelsen den 8 Maj 1863, anser sig hafwa företrädesrätt till besittning af förberörda kronogatuhuset och will göra sådan rätt gällande, att wid talans förlust, inom natt och år efter denna kungörelses uppläsande i häradets kyrkor sig härstädes anmäla och sin rätt styrka.
  Herrar pastorer i Ingelstads härad anmodas att låta från predikstolen uppläsa denna kungörelse nästa söndag efter mottagandet, derom bewis tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1892 6/2, N:o 10
  Kungörelse om exekutiva auktioner.
  b) Torsdagen den 17 nästkommande Mars kl. 10 f.m. kommer exekutiv auktion att förrättas å Ingelstads och Jerrestads härads tingsställe i Hammenhög för försäljning af från hustru Elna Rosenberg utmätta fastigheten en till läget bestämd andel af Löderup N:r 27 med åsatt 3/4672 mtl i Löderups socken.
  egendomen, som håller i rymd 9,2 ar, allt trädgård, är försedd med ett boningshus, inredt till 4 rum och kök samt har utmätningswärderats till 600 kr. De, hwilka hafwa fordran, som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall wid auktionen iakttagas, kallas att derwid sin rätt bewaka.
  Hammenhög i kronofogdekontoret den 4 Februari 1892.
  P. L. Leth