Mantal 1659

  Cimbritz Hambn Stad 1659 (Mantalslängd)

  Borgmest. Eskel Ollsson 1
  D[reng] Per 1
  P[iga] Ingebor 1

  Michel Pletz 1
  Hustrun 1

  Nils Jakobsson 1
  Hustrun 1

  Jörgen Persson 1
  Hustrun 1

  Olof Smedh 1
  Hustrun 1

  Olof Jönsson 1
  Hustrun (1)

  Jörgen Nilsson 1
  H[ustrun] Elin 1

  Per Ollsson 1
  Hustrun 1

  Villatus 1
  Hustrun Johanna (1)

  Hendrick Jönsson 1
  Hustru (1)

  Håkan Skomakare 1
  Hustrun 1

  Anders Svensson 1
  Hustrun 1
  D[reng] Per 1
  Gårdman Mårten 1
  Dreng Per hoos Mårten 1

  Lussj Bondes (1)
  Sohn Oloff 1

  Nils Jönsson 1
  Hustrun 1

  Erich Wäfware 1
  H[ustrun] Karina 1
  P[iga] Pernilla 1

  Jörgen Smedh 1
  Hustrun Elin 1

  B. Jöns Hansson 1
  Hustrun 1

  Clas Pettersson 1
  Hustrun 1

  Daniel Larsson 1
  Piga 1

  Jeppe Jönsson 1
  Hustrun (1)

  Christen Hansson 1
  Hustrun 1

  Christoffer Renholt 1
  Hustrun Johanna 1

  Anders Madtzon 1
  H[ustrun] Ingredh 1
  S[on] Madtz 1

  Jesper Pedersson 1
  Hustrun Una 1

  Hans Lericka (1)
  H [ustrun] Ellsa 1

  Per Tule 1
  H[ustrun] Johanna 1

  Jörgen Tule 1
  H[ustrun] Kerstin 1

  Juhl Larsson 1
  H[ustrun] Johanna 1

  Olof Torlarsson 1
  Hustrun 1
  D[reng] Anders 1

  Nils Månsson 1
  Hustrun Trued 1

  Per Jppsson 1
  H[ustrun] Sigredh 1
  S[on] Oloff 1
  P[iga] Ingredh 1

  Mårten Truedsson 1
  Hustrun Gunnil 1

  Anders Larsson 1
  Hustrun 1

  Truedh Persson 1
  Hustrun 1

  Hendrich Skomakar 1
  Hustrun 1

  Lars Jeppesson 1
  Hustrun 1

  Swen Torkendh 1

  Nills Persson 1
  Hustrun (1)

  Åke Bengtsson 1
  Hustrun (1)

  Joen Carlsson 1
  Hustrun (1)

  Christpher Ollsson 1
  Hustrun 1

  Christer Skomakare 1
  Hustrun

  Trulls Jönsson 1
  Hustrun 1

  Lars Esping 1
  Hustrun 1

  Anders Skräddare 1
  Hustrun (1)

  Christian Ifwersson 1
  Hustru Anna 1
  Dreng Anders 1

  Sålunda wara ricktigt angifwit och der efter anteknat
  Attesteras Eshilld Oloffsön
  Cimbritzhamn d: 2 Aug. 659

  Källa: Mantalslängder 1642-1820, Kristianstads län, SE/RA/55203/55203.11/1 (1659)
  Länk: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0003064_00047