Mantal 1698

  Mantalslängd Pro Anno 1698 (5/2) Cimbrishamn Stad

  1 Rotan

  Morten Pletz och hustru, 2 drängar, 2 pigor
  Isack Holm ogift
  Gaml: Tulnärn Nils Larsson, hustru, 1 dräng, 2 pigor
  Hr Rådhman Magnus Krabe, hustru, 1 dräng, 2 pigor
  Hr Rådhman Peter Mörck Enkeman, 3 pigor
  Håcken Ring ogift
  Jonas Pehrsson enkeman, 1 dotter
  Ibm Madtz Åekesson, hustru
  Ibm Klocharn Swen Boneus, hustru
  Johan Könningh, hustru, 1 piga
  Tullnären Johan Planch, hustru, 1 dräng, 1 piga
  Uthi Rasmus Perssons huus Hr Majorn Liberton* (* fri effter instructionen)
  Gregers Skomakare, hustru
  Påhl Hinrichsson, hustru* (* mücket elendig och odugtig)
  Lars Persson, hustru, 2 pigor
  Christen Träne, hustru
  Inhyses Kistina Hansis* (* een tiggerska)
  Hr Borgmästare Nicolaus Psilander, hustru, 1 dräng, 2 pigor
  Sören Johansson, hustru, 1 piga
  Ibm Påhl Fiskerström
  Peter Carstenberg, hustru
  Anders Jönsson, hustru
  Hans Trähne, hustru, 1 piga
  Tröskeman Lars Swensson* (*inhyses)
  Lösdrifwere Tuhle Persson* (*inhyses)
  Hans Persson, hustru
  Pehr Hermansson*, hustru* (* bräckl. och förarmat almohion)
  Oluf Nilsson ogift
  Brodern Arfwast ogift
  Augustinus Bödtker, hustru
  Rasmus Wiborg, hustru
  Inhyses Anders Snedktkare, hustru
  Rasmus Rembsnider ogift
  Oluf Hattemakare
  Nils Thuesson, hustru
  Båådzman Pehr Holm*, hustru (* fri effter instructionen)
  Inhyses Matz Håckensson, hustru
  Rasmus Lercka, hustru
  Oluf Kulle, hustru
  Jöns Knutzon*, hustru* (* inhyses)
  Jöns Hansson, hustru (g:l odugl:)
  Jöns Olsson, hustru
  Swen Waltersson* hustru*, dotter Elena (utgl: wanföre och elendige)
  Christopher Sadelmakare, hustru
  Anders Smed, hustru, dräng
  Inhyses Mons Håkansson, hustru
  Mons Axselsson, hustru, 1 piga
  Hans Lembwig, hustru, dotter
  Besögarn Mathias, hustru
  Nils Muhrrare, hustru
  Lars Andersson, hustru, 1 dräng, 1 piga
  Skomakare Sören Persson, hustru
  Joen Persson, hustru
  Mikal Feltberedare, hustru
  Daniel Gemzeus, hustru, 1 piga
  Anders Jöransson, hustru
  Pehr Murrare
  Hans Bödtkare, hustru
  Erland Nilsson, hustru, 1 piga
  Lorentz Skredare, hustru
  Didrik Jacobsson ogift
  Inhyses Jacob Nilsson*, hustru*, dotter Elena (*utgl, siukl: och födes af sonnen)
  Lars Holmboe, hustru
  Olluf Johansson, hustru
  Erik Torkelsson, hustru
  Petter Mörk, hustru, 2 pigor
  Matz Jönsson, hustru, 2 söner, 1 dotter
  Staphan Christensson, hustru
  Sussane sal: Hr Holgers, 1 dotter, 1 dräng
  Ibm: Jöns Holgersson ogift
  (dotter) Engla Bagge, piga Inger
  Hans Michelsson, hustru

  2 Rotor

  Matz Holgersson, hustru, 2 pigor
  Hr Pastoren Anders Berglin, hustru, 1 dräng, 2 pigor
  Metta sal: Christen Olsson, 1 son, 2 pigor
  Jockum Christensson, hustru, 2 söner, 1 dotter
  Mons Holgersson, hustru, 1 dräng, 1 piga
  Staphan Nilsson, hustru, 1 dräng, 1 piga
  Anders Larsson, hustru, 1 piga
  Hans Kock, hustru, 1 piga
  Jöns Bager, hustru, 1 dotter
  Nils Snedtkare, hustru
  Margreta sal: Matz Matzons
  Knut Andersson, hustru, 2 drängar, 1 piga
  Jacob Segger, hustru, 2 pigor
  Sal: borgm:ns effterlefwerska
  Karna Wefwerns, 1 piga
  Inh. Steen Johansson, hustru
  Rasmus Kock, hustru, 1 piga
  Nils Smedh, hustru
  Hr Ractor Peter Fergin, 1 piga
  Swen Thorsson, hustru
  Lisabeth sal: Anders Jacobsson, 1 son, 2 pigor
  Nils Glasmästare, hustru
  Inhyses Maria Henrichsdotter* (* Nest döf och utfattig)
  Ludiwig Praetorius, hustru, 1 piag, 1 inhyses
  Oluf Jönsson, hustru
  Reinholt Holgersson, hustru, 1 dotter
  Inh. Hyrden Stenkel Olsson, hustru
  Joen Nilsson, hustru* (* brotfälling och fattig)
  Inhyses Metta* (* tiggerska)
  Pehr Swensson, hustru
  Håken Amme(?), hustru
  Inhyses Kirstina Mortensdotter
  Anders Paradis, hustru, 1 piga
  Nils Gunnersson, hustru
  Ifwer Jönsson*, hustru (* en g:l corporal och odugtig)
  Påhl Handskemakare, hustru
  Berendt Holgersson, hustru
  Nils Olsson, hustru
  Erik Larsson, hustru
  Oluf Persson, hustru
  Anna Capitainskan
  Anders Westerwig*, hustru (* båådzm: och fri effter instruct:)
  Inh. Ingeman Andersson ogift
  Item Lorendtz Biörnsson*, hustru (en g:l soldat och fattig)
  Åke Båådzman ogift och förlofwed
  Hans Skrädare, hustru, 1 dräng
  Ingebor sal: Påhls
  Statz tiännaren Jöns Swensson, hustru
  Pehr Bilthugare, hustru
  Notarius Daniel Andersson, hustru
  Inh. Lisabeth Christophers* (* en tiggerska)
  Son Christopher Olsson
  Nils Jönsson, hustru
  Pehr Tygesson, hustru
  Pehr Truetzon, hustru
  Ibm: Bonde Pehrsson, hustru
  Peter Tang och hustru* (* gl: och förarmat)
  Pehr Andersson, hustru
  Oluf Jönsson, hustru
  Erik Nilsson, hustru
  Dominicus Skrädare, hustru
  Christian Snedtkare, hustru
  Mons Svarfware, hustru
  Lars Hansson, hustru
  Inh. Bohl Persdotter
  Henrich Klockare, hustru
  Anthonj Wefware, hustru
  Oluf Ingemarsson, hustru
  Anders Båådzman*, hustru (* utg:l tiggare)
  Pehr Jbsson, hustru, dotter
  Inh. Bengt Körrig, hustru
  Jöns Jönsson*, hustru* och dotter (* utg:l och odugtig)
  Hans Hansson Snedtkare, hustru
  Inh. Hans Andersson
  Rasmus Pehrsson, hustru
  Peter Herman, hustru
  Johan Pehrsson Blom ogift
  Matz Joensson, hustru

  Källa: Riksarkivet, Mantalslängder 1642-1820, Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/28 (1698:2), bildid: A0005477_00387 ff