Mantal 1728 Simrishamn

  1728 åhrs mantahls längd öfwer staden Cimbritzhamn

  1 Rotan

  1                                Hr Rådman Plätz enkia, dräng Jöns och Gunnar, piga Karena och Anna
  Ibm Christian Plät ogift

  2                                Hr Rådman Isak Holm, hustru, son Oluf, dotter Johanna, dräng Trued, piga Mätta

  3                                Hålger Månsson ogift
  Ibm Hans Månsson, hustru, piga Johanna* (* Pig: yngl.)

  4                                Hr Rådman Öreus, hustru, piga Sissa

  5                                Lars Gröndvall, hustru, dräng Carsten och Anders

  6                                Nicolaus Kamp, hustru, piga Elna

  7, 8            Sörän Johansson, hustru* (*h: wistas i Hellsingborg …)

  9, 10, 11    Rådhuset

  12                            Hr Rectoren Kiönig ogift

  13                            Anders Jönsson, hustru* (* utfattige)

  14                            Bängt Knutsson, hustru

  15                            Hindrik Larsson, hustru
  Ibm Christåffer Trene, hustru, gåsse Nils

  16, 17        Jöns Andersson, hustru*, gesäll Sören, dotter Elna (* hust: fattig)

  18                            Margareta Hansdotter ogift

  19                            Nils Lundgren, hustru

  20                            Rasmus Larsson*, hustru (*m: g:l)
  Ibm Båtzman Lars Råbo*, hustru (m: i wärkel: tiänst)

  21                            Augustinus Falk*, hustru* (* aldeles tiggare)

  22                            Kierstina Hansdotter ogift

  23                            Baltzer Severin*, hustru* (* aldels utfattige)

  24                            Ingeman Ohlsson, hustru

  25                            Nils Tufwasson*, hustru* (* ald: utfattige)

  26                            Oluf Ödberg, hustru
  Ibm Jöns Jäpsson ogift

  27                            Bebos af tiggare

  28                            Likaledes

  29                            Klämmet Nilsson, hustru* (*utfattige)

  30                            Matz Hansson, hustru* (*likaledes =utfattige)

  31                            Enkan Kierstina*, son ..ls (*Enk: utfattig)

  32                            Hans Andersson, hustru* (*utfattige)

  33                            Bonde Larsson, hustru

                    Ibm Båtzman Cimmerlundh*, hustru (*m: i wärk: tiänst)

                    Tullskrifwaren Jonas Löfqvist ogift

  2 Rotan

  1                Hr Bårgmästaren Brink och fruen, dräng Johan, Hindrik, Espiorn och Jöns, pigor Mätta
  och Järtrud
  Studenten Sven Holmström
  2                                Hr Rådman Hammar, hustru, jungfru Maija, piga Bängta
  3                                Prästagården
  4                                Capellet
  5, 6            Lorens Mein, hustru, dräng Bengt, piga Ingar
  7                                Måns Hålgersson, hustru, piga Johanna
  Ibm Carl Araskog, hustru ogift
  8                                Qvartermäst: Brask*, hustru (m: niuter Pension)
  9                                Ryttmäst. Pauli, hustru, dräng Jöns, piga Johanna och Elisabet Juliana
  10                            Hr Tullnär Berghult, hustru, dräng Pär, piga Ingar
  11                            Swän Bergström, hustru
  12                            Måns Cimmerberg, hustru, piga Elsa
  13                            Christåpher Blank, hustru
  Ibm Lars Holmström
  14                            Johan Källberg, hustru, dräng Lars
  Ibm Lars Pettersson, hustru* (* utfattige)
  15                            Hindrik Ovaenius, hustru, piga Elna
  16                            Gunnar Beckman, hustru
  17                            Bebos af alm: hion
  18                            Casten Plaetz, hustru, dräng Pär, piga Elna
  19                            Pär Klausson, hustru
  20                            Gisel Ohlssons Enkia*, son Ohluf, dräng Lars (* Enk: utfattig)
  21                            Jäsper Andersson, hustru
  22                            Nils Gunnarsson, hustru* (* utfattig och siuklig)
  23                            Nils Paradis, hustru
  24                            Mätta Paradis*, dotter Sisela (* Enk: …)
  25                            Rasmus Ohlsson*, hustru (* m: g:l och …)
  26                            Oluf Jönsson, hustru* (* h: g:l och fattig)
  27, 28        Enkian Maria Lundh* (g:l och fattig)
  Ibm Fältskiärgesällen Faelden

  3 Rotan

  1                                Oluf Öreus, hustru, dräng Hindrih och Lasse, piga Elna

  2                                Pastoren Hr Mag: Corvin, hustru, dräng Nils, piga Elna, Johanna

  3                                Nils Skåning, hustru, gåsse Pär

  4                                Matz Åkasson, hustru

  5                                Nils Hagberg, hustru, gesell Jacob, dräng Mattis

  6                                Jonas Brunk*, hustru (*m: g:l afskedat corp)
  Ibm Johan Brunk ogift

  7                                Öde

  8                                Oluf Larsson, hustru, gesäll Thomas

  9                                Kyrkio Inspectoren Bergman, hustru, piga Johanna

  10                            Hans Nilsson, hustru

  11                            Petter Biurbek, hustru, piga Brita
  Ibm Båtzman Pär Cimmers* (* man i wärk: tiänst)

  12                            Jöns Pärssons Enkia*, dotter Karena och Kierstena (* …)

  13                            David Siöbom, hustru, piga Bolla

  14                            Sören Månsson, hustru, piga Anna

  15, 16        Didrik Jacobsson, hustru*, son Åke (* fattige)

  17, 18        Öde

  19                            Michel Bängtsson, hustru* (* g:l och sängliggande)

  20                            Jonas Lindström, hustru, dotter Mätta

  21                            Fredrik Hansson, hustru, dotter Elna

  22                            Pär Olsson, hustru

  23, 24        Mattis Sundberg, hustru

  25                            Nils Trene, hustru* (* h: g:l och Bräkel:)
  Ibm Jöns Biörsson, hustru

  26                            Truls Nilsson, hustru

                    Ibm Nils Jönsson, hustru
  Ibm Jöns Andersson, hustru

  27                            Hans Cimmerberg, hustru
  Ibm Tullskrif: Vessman
  Ibm Hindrik Niderfelt, hustru* (*h: g:l och fattig)

  28                            Jungfru Stina Mörk

  29                            Torkel Eriksson*, hustru (*m: g:l fattig och döf)

  30                            Bebos af utfattige

  31                            Truls Skarp Enkl:, gåsse Hans

  32                            Welas Staffensson, hustru, gåsse Christåpher

  33, 34        Lars Dalman, hustru, piga Marija

  4 Rotan

  1                                Öde

  2, 3, 4, 5    Öde

  6                             Petter Svedmark, hustru

  7, 8            Öde

  9                                Klåk: Lars Wall, hustru* (*fattig har ringa lön)

  10                            Hans Nilsson, hustru

  11                            Magnus Volin ogift, piga Cattarina

  12                            Nils Dunder, hustru*, son Mårten (* g:l och fattige)

  13                            Enk: …., son Jöns

  14, 15        Pål Jönsson, hustru*, dotter Karna (*g:l och fattig)

  16                            Christian Pålsson, hustru

  17                            Håkan Lärkia, hustru

  18                            Alsmosion

  19                            Jöran Råbou, hustru, piga Cattrina

  20                            Erland Nilsson, hustru

  21                            Esper Andersson, hustru

  22                            Philup Jacobsson*, hustru (* m: afskiedat soldat)

  23                            Bebos af utfattige
  Sonne, Esbiörn och Nils (Reservemän)

  24, 25        Öde

  26                Trued Pärsson, hustru

  27                           Germon Haralsson, hustru, piga Ingar

  28                           Christåpher Ohlsson, hustru*, son ….. (* h: g:l …)

  29                            Jacob ……sson, hustru

  30                            Matz Jepsson, hustru

  31                            Maja .…ervik

  32                            Swän Månsson, hustru

  33                            Just Pärsson, hustru* (*utfattig)

  34                            Petter Bärtelsson, hustru, gåsse Matz

  35                            Åke Mårtensson, hustru

  36                            Dafwid Trulsson, hustru

  37                Bebos af almosion

  38                            Rasmus Hemmingsson, hustru*, son Hemming (* utfattige)

                    Ibm Bängt Hall, hustru, dräng Lars och Anders

                    Ibm Oluf Fernström Enkl:

                    Ibm Måns Hulterberg, hustru

  Cimbritzhamn d: 20 Novembr 1727

  Källa: Riksarkivet, Mantalslängder 1642-1820, Kristianstads län, SE/RA/55203/55203.11/4 (1728), bildid: A0003067_00107 ff