Mantal 1742

  Mantals och Matlags Längd Öfwer Staden Cimbrishamn Pro Anno 1742

  1 Rotan

  1                1 Carsten Pletz, hustru, doteren Andrietta, dräng Nils, piga Johanna
  1 Ibm Rådman Ovenius, hustru, döttrar Dorothea och Stina Maria, dräng Måns, pigor Johanna och Jertrud
  1 Ibm Terning Owenius ogift

  2                1 Christian Pletz, hustru, dräng Anders, piga Ingar, flicka Anna

  3                1 Holger Areskog, hustru, piga Elna
  1 Ibm David Siöbom, hustru, son Christian, dotter Dorothea, dräng Cornelius, piga Elna
  1 Ibm Adjutanten Palmblad*, hustru, piga Una (*mannen i tienst)

  4                1 Kyrko=Inspecktoren Bergman, hustru, döttrar Anna Caisa och Lena Maja, dräng Mårten, piga Anna och Ingebor

  5                1 Lars Grönwall, hustru, gesällen Camp, lärodrängar Daniel och Johan, flicka Elna
  1 Ibm Erich Hansson, hustru
  1 Ibm Lars Öfwerberg, hustru

  6                1 Rådman Hult, hustru, dräng Anders, piga Elna

  7, 8            1 Lars Holmström, hustru, dräng Per, piga Sissa

  9, 10          Rådhuset

  11, 12        1 Hans Öhrnberg, hustru, gesäller Mårten, Per och Johan

  13              1 Nills Jönsson*, hustru (*mannen …. fattig)
  1 Ibm Stadstienaren Olof Rasmusson, hustru
  1 Ibm Lars Järallsson ogift

  14              1 Magnus Ludahl, hustru

  15              1Klåckaren Hindrich Larsson, hustru
  1 Ibm Lars Lundstedt, hustru, dräng Per, piga Ingar

  16, 17        1 Jöns Anderssons änka*, dotter Elna (* änkan öfwer 63 år gam:l, doteren är utfattig)
  1 Ibm Carl Andersson, hustru, piga Kierstena

  18              1 Mattis Hansson, hustru
  1 Ibm Margareta Hansdotter ogift

  19              1 Nils Lundgren, hustru, son Erland

  20              1 Hans Nilsson, hustru

  21              1 Christen Jonsson, hustru

  22              1 Kierstena Hansdotter ogift
  1 Ibm Jeppa Ekberg, hustru, gesäll Anders, läredräng Peter, piga Una

  23              1 Jöns Andersson, hustru

  24              1 Ingeman Ohlsson, hustru, son Peter

  25              1 Afskedade Dragonen Hagerman*, hustru (*Man Gratialist)
  1 Ibm Nils Tuassons Änka*, dotter Mätta (*hust: gam:l och siukl:)
  1 Ibm Pär Nilsson änkling

  26              1 Oluf Ödberg, hustru
  1 Ibm Peter Korn, hustru* (*hust: gam:l och skröpl:)
  1 Ibm Jöns Jeppsson, hustru
  1 Ibm Måns Orttman, hustru, flicka Ellna
  1 Ibm Welats Staffansson, hustru, son Erich, lärodräng Isach

  27, 28        1 Rasmus Lärkas Änka*, dotter Marna (* Änkan gam:l och sängliggande, skötas af dotern)
  1 Ibm Nils Kulle, hustru
  1 Ibm Ingemar Tusson, hustru
  1 Ibm Per Maths Änka*, dotter Marna (*Änkan gam:l och sängliggande, skiötes af dotern)

  29              1 Lars Kulle ogift
  1 Ibm Lars Lundgren, hustru

  30              1 Clemmet Nilssons Änka*, dotter Johanna (* Änkan gam:l och skröpl: skötes af dotern)
  1 Peter Almeroth, hustru

  31              1 Bengt Knutsson, hustru, dotter Stina

  32              1 Nils Mattisson, hustru
  1 Ibm Truls Skarp, hustru, son Jacob, gesäll Anders

  33              1 Måns Möller, hustru, läredräng Lars

  34              1 Anders Smedh, hustru, gesäll Christian, läredräng Samuel

  1 Ibm Magnus Malmgren ogift
  1 Ibm Tullskrifwaren Wetterberg ogift

  2 Rotan

  1                1 Hr Borgmästaren Brinck, frun, drängar Michel, Mattis, Anders, Erich, pigor Hedewig, Lisbeth och Anna.
  Tienstehion på Stora och Lilla Ramnakulla, dräng Mårten, piga Kierstena

  2                1 Hr Rådman Hammar, hustru, swägerskan jungfru Maja, dräng Bengt, piga Karna
  1 Ibm Lars Areskog ogift

  3                Öde

  4                Capellet

  5, 6            1 Rådman Mejer, hustru, broderdotter Greta, dräng Nils, pigor Moder och Margreta
  1 Ibm Tullnären Jöns Filenius ogift

  7                1 Carl Areskog, hustru, piga Karna

  8                1 Johan Grunenberg, hustru, piga Ingar
  1 Ibm MantalsCommissarien och Rådmannen Johan Öhreus, hustru, dräng Anders, piga Ingar

  9                1 Magnus Wollin, hustru, swägerskan jungfru Stina, dräng Johan, pior Ellna och Arna

  10-13         1 Magnus Cimmerberg änkling, dotter Caisa Maja, dräng Jöns, piga Anna

  14              1 Kyrkoherden Hr Cronander, hustru, piga Karna

  15               Öde

  16               Afbrände d 4 Aug 1741

  17               Afbrände d 4 Aug 1741

  18               Afbrände d 4 Aug 1741

  19               Afbrände d 4 Aug 1741

  20               Afbrände d 4 Aug 1741
  1 Rectoren Harlin, hustru, piga Ingebor

  21               1 Torbiörn Siöwall, hustru
  1 Ibm Rasmus Ohlssons Änka, dotter Beata
  1 Ibm Rainholt Rasmusson ogift
  1 Ibm Boel Paradis Änka*, son Lars (*Änkan gam:l, skröpl: och fattig)
  1 Ibm Juhl Persson, hustru, söner Erland och Per

  22               Afbrände d 4 aug 1741

  23               Afbrände d 4 aug 1741

  24               Afbrände d 4 aug 1741

  25               Afbrände d 4 aug 1741

  26               Afbrände d 4 aug 1741

  27               Afbrände d 4 aug 1741

  28               Afbrände d 4 aug 1741

  3 Rotan

  1                1 Olof Öhreus, hustru, dotter Bodella Helena, drängar Erich och Michel, pojke Per, pigor Marna och Bengta

  2, 3, 4        1 Nicolaus Brandeborg, hustru, dotter Dorothea, läregosse Nils, amman Bereta, piga Ellna, flicka Karna

  5                1 Nils Hagberg, hustru, piga Gunnela
  1 ibm Lars Kinberg, hustru
  1 ibm Johannes Hagberg, hustru, gesellen Oluf, Läredräng Lars

  6, 7            1 Carl Gustaf Rheboufskj, hustru, drängar Hans och Arfwed, piga Karna

  8                1 Olof Larssons Änka* (*Almosehion)
  1 Ibm Anders Bengtsson, hustru
  1 Ibm Påhl Berg, hustru
  1 Ibm Anders Hagman änkling

  9                Afbrände d 4 aug 1741

  10              Afbrände d 4 aug 1741

  11              Öde

  12              Öde

  13              Afbrände d 4 aug 1741

  14              Afbrände d 4 aug 1741

  15, 16        Afbrände d 4 aug 1741

  17, 18        1 Anders Håkansson, hustru
  1 Ibm Erich Tydell, hustru, dotter Caisa, piga Boel

  19              1 Jonas Lindström*, dotter Dorothea (*Fadern gam:l och sängliggande skiötes af dotern)

  20              Öde

  21              1 Fredrik Hansson, hustru
  1 Ibm Nils Fredrichsson ogift
  1 Ibm Nils Skåning, hustru, gesäll Peter, läredräng Jacob

  22              1 Pär Kulle, hustru
  1 Ibm Mattis Kulberg, hustru

  23              Öde

  24              1 Niclas Camps Änka
  1 Ibm Gunnar Bäckman, hustru, piga Bolla

  25              1 Åke Didrichsson ogift
  1 Ibm Jöns Biörn, hustru (utfattige tiggare)
  1 Ibm Nils Träne (utfattig tiggare)

  26              1 Per Clausson, hustru (gam:la och utfattiga)

  27              1 Christopher Tränes Änka*, dotter Christina (*Änkan gam:l och utfattig)
  1 Ibm Truls Nilsson änkling
  1 Ibm Besökaren Cimmerberg, hustru

  28              Öde

  29              Öde

  30              1 Torkel Eriksson, hustru
  1 Ibm Hans Christiansson, hustru

  31              Öde

  32              Öde

  33, 34        Afbränt d 4 aug 1741
  1 hustru Anna

  4 Rotan

  1, 2 ,3         Öde

  4, 5             1 Nils Jönsson*, hustru (*Mannen kröpling och fattig)

  6, 7             1 Besökaren Aquilonius, hustru

  8, 9            1Magnus Jönsson, hustru
  1 Ibm Peter Swedmark* hustru (*Man gam:l och afskedat officerare)
  1 Ibm Hans Nilsson, hustru, son Jöns
  1 Ibm Volonteuren Boman*, hustru (*Man i wärkl: tienst)

  10               Afbrände d 4 aug 1741

  11               Afbrände d 4 aug 1741

  12               Afbrände d 4 aug 1741

  13               Afbrände d 4 aug 1741

  14, 15         Afbrände d 4 aug 1741

  16              1 Christian Påhlsson, hustru, son Hans, gesäll Jöns, läredräng Swen
  1 Ibm Matts Hansson, hustru

  17              1 Håkan Lärkia, hustru

  18              1 Peter Hörlin, hustru
  1 Ibm Nils Andersson Lungren, hustru
  1 Ibm Bonde Larsson, hustru, son Hans

  19              1 Jöran Råbo, hustru, systern Catharina
  1 Christian Hällström, hustru, gesäll Påhl, pojke Nils

  20              1 Erland Nilsson, hustru, son Jöns
  1 Ibm Anders Erlandsson, hustru
  1 Ibm Nils Erlandsson, hustru

  21              1 Oluf Nilsson, hustru
  1 Ibm Mårten Nilsson, hustru, piga Truen

  22              1 Jeremias Wernasson, hustru, systern Rebecha, piga Lisken

  23              1 Nils Wästerwjk, hustru, piga Ingar
  1 Ibm Påhl Kierman, hustru, läredräng Nils
  1 Ibm Oluf Möller, hustru, gesäll Peter

  24              1 Esbiörn Wästerwjk, hustru

  25              1 Nicolaus Rab, hustru, gesäll Nils, läredrängar Christopher och Elias
  1 Ibm Anders Sanström, hustru

  26              1 Jöns Truetsson, hustru
  1 Ibm Per Truetsson ogift
  1 Ibm Anders Hansson, hustru

  27              1 Anders Almeroth, hustru, pigor Jertrud och Johanna
  1 Ibm Knut Kinberg, hustru

  28              1 Christopher Ohlsson, hustru, piga Kierstena
  1 Margreta Berents, son Berent
  1 Jacob Almeroths Änka, piga Anna

  29              1 Nils Fisker, hustru, söner Sönne och Swen

  30              1 Lorens Malmström, hustru, flicka Elsebeth

  31              1 Marja Wästerwjk ogift

  32              Afbrände d 4 aug 1741

  33              Afbrände d 4 aug 1741

  34              Afbrände d 4 aug 1741
  1 Hindrich Persson, hustru

  35              1 Jöns Mårtensson änkling
  1 Ibm Swen Mårtensson, hustru

  36              1 David Trulsson, hustru, dotter Johanna

  37              1 Besökaren Hemming Rasmusson, hustru

  38              1 Rasmus Hemmingsson, hustr
  1 Ibm Nils Hansson ogift

  Arbetare wid Tegelbruket
  1 Tegelmästaren Hammorich ogift
  1 Takstenstäckare Swen ogift
  1 Bardkiöraren Johan ogift
  1 Walkaren Nils ogift
  1 Leråkaren Erich ogift
  1 Bladstrykaren Mårten, hustru
  1 Lergrafwaren Bengt, hustru

  Cimbrishamn d: 18 Novembr Anno 1741

  Källa: Kristianstads läns landskontor t o m ca 1900 EIII:1 (1742-1742) Bild 3280 / sid 638 ff (AID: v98700a.b3280.s638, NAD: SE/LLA/108941)