Monarki

  Danmark var fram till 1600-talet federativt, och bestod av tre mer eller mindre självständiga landsdelar; Jylland, Sjælland och Skåneland (dessa tre landsdelar tros också vara symboliserade i det danska riksvapnet av de tre lejonen). Varje landsdel hade sin egen lagstiftning: den Jyske Lov, den Sjællandske Lov och den Skånske Lov. En dansk kung behövde fram till 1584 krönas/hyllas tre gånger: i Viborg på Jylland, Ringsted på Sjælland och i vid tingshögen i Lund i Skåneland. Lunds tingshög ligger cirka 50 meter nordost om monumentet till minne av slaget vid Lund (1676).

  I Roskildefreden den 26 februari 1658 garanterades Skåneland självstyre inom Sveriges politiska gränser i fredstraktatens 9:e artikel, att man skulle få bli vid sin vanliga rätt, lag och gamla privilegier. Den utlovade skånska självstyrelsen avspeglade sig även i de kommande svenska monarkernas titlar – nedan Karl X Gustavs:

  ”Carl Gustaf med Gudz Nådhe, Sweriges, Göthes och Wendes konung, storfurste til Finland, hertig uthi Skåne, Estland, Carelen, Brehmen, Wehrden, Stethin, Pomeren, Cassuben och Werden, furste til Rügen, herre öfwer Ingermanland och Wismar, så och Pfaltz grefwe widh Klein i Bayern, til Gülich, Cleve och Bergen hertigh.” (1658 26/7)

   

  Hertigdömet Skåne under svensk överhöghet

  Pfalziska ätten:

  Karl X Gustav (hertig) 1658-1660 I Gud mitt öde. Han skall göra det.
  Karl XI:s förmyndare 1660-1672
  Karl XI (hertig) 1672-1697 I Gud mitt öde. Han skall göra det. Herren är vorden min beskyddare.
  Karl XII:s förmyndare 1697
  Karl XII (hertig) 1697-1718 Herren min beskyddare. Med Guds hjälp.
  Ulrika Eleonora (hertiginna) 1719-1729 I Gud mitt hopp.

  Hessiska ätten:

  Fredrik I (hertig) 1720-1751 I Gud mitt hopp.

  Holstein-Gottorpska ätten:

  Adolf Fredrik (hertig) 1751-1771 Statens välfärd min välfärd.
  Gustav III (hertig?) 1771-1792 Fäderneslandet.
  Gustav IV Adolfs förmyndare 1792-1796
  Gustav IV Adolf 1796-1809 Gud och folket.
  Karl XIII 1809-1818 Folkets väl min högsta lag.

  Bernadotteska ätten:

  Karl XIV Johan 1818-1844 Folkets kärlek min belöning.
  Oskar I 1844-1859 Rätt och sanning.
  Karl XV (”hertig av Skåne”) 1859-1872 Land skall med lag byggas.
  Oskar II 1872-1907 Brödrafolkens väl ( 1905 – Sveriges väl).
  Gustav V 1907-1950 Med folket för fosterlandet.
  Gustav VI Adolf (”hertig av Skåne”) 1950-1973 Plikten framför allt.
  Carl XVI Gustaf 1973- För Sverige i tiden.

   

  Skåneland under dansk överhöghet

  Margareta 1387-1397
  Erik av Pommern 1397-1439
  Kristoffer av Bayern 1439-1448
  Kristian I 1448-1481 Dygden visar vägen
  Hans 1481-1513 För lagen och folket
  Kristian II 1513-1523 Så var det bestämt (av Gud)
  Fredrik I 1523-1533 valspråk?
  Kristian III 1534-1559 Ach Gott; schaff Deinen willen
  Fredrik II 1559-1588 valspråk?
  Kristian IV:s förmyndare 1588-1596 valspråk?
  Kristian IV 1596-1648 Gudsfruktan styrker rikena
  Fredrik III 1648-1658 valspråk?