Onslunda

  Pastorat: Skåne-Tranås, Onslunda och Spjutstorp
  Härad: Ingelstad
  Kommun:
  1863-1968 Onslunda
  1969-1970 Tomelilla köping
  1971- Tomelilla

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskifts delning. En begynt i Onslunda by för 4. a 5. år och afstadnadt medelst tvist som nu är i hofrätten” [år 1762]
  Enskifte: 1832
  Register:
   Lantmäteriförrättningar

  Arkeologiska undersökningar:
  Renen 1:1 Onslunda kyrkogård (år 2013) (pdf)

  Kyrkoarkivet eldhärjades år 1795.
  Onslunda kyrkobok anges år 1723 vara inköpt år 1689 – se utdrag från år 1710 nedan (AID: v234803.b1740)

  Litteratur:
  Barup, K. Onslunda. 1980
  Byggnads- och kulturnämnden i Tomelilla kommun. Onslunda. 1980
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 126-127. 1981

  Häradsekonomiska kartan 1931. Kartbeskrivning: AID v1023387.b1850
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b3740.s374
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b4920.s492
  Svensk Bebyggelse 1945: AID v1018270.b4920.s490
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b4400.s390

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Lysningar och vigslar 1733, 1743 (Skriftserie 1)
  Dödlistor 1794 (Skriftserie 3)

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Onslunda Sokn och By har:

  Skatte 2. 9/16
  Crono indelt 8. 7/48
  Annex 1
  Utsokne Frällse 1/8 Handelsm. Baas 1/16, Åboens 1/16.
  Qwarn 1
  Gatehus 30

  Sandig och skarp åker, nödigt höbol, tillräckelig torfjord, någon surskog, kalckstensbrått och Soknen har 66 st. hemmansbrukare, hwilcken ligger till Tranås Pastorat i Malmö Lähn.

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev.

  Onslunda nr 1, en mjölkvarn 1763 nov. 23, skattebrev
  Onslunda nr 2, 1/12 mtl 1815 juni 2, skattebrev (AID: v566850.b780, v1024056.b5650)
  Onslunda nr 2, 1/12 mtl 1848, skattebrev (AID: v566850.b810)
  Onslunda nr 2, 5/96 mtl 1857, se länskungörelse nedan
  Onslunda nr 2, 1/16 mtl 1872, se länskungörelse nedan
  Onslunda nr 3, 1/3 mtl 1757 dec. 19, skattebrev på 1/6 mtl
  Onslunda nr 3, 1/6 mtl 1790 sep. 28, kvittens i landskontoret
  Onslunda nr 4, 1/24 mtl 1813 december 21, skattebrev (AID: v566850.b780)
  Onslunda nr 4, 1/24 mtl 1814 september 21, skattebrev (AID: v566850.b780)
  Onslunda nr 4, 1/12 mtl 1823 juli 12, skattebrev (AID: v566850.b780)
  Onslunda nr 4, 1/12 mtl 1831 november 1, skattebrev (AID: v566850.b810)
  Onslunda nr 4, 1/12 mtl 1849 juli 6, skattebrev (AID: v566850.b810)
  Onslunda nr 5, 1/6 mtl 1814 september 21, skattebrev (AID: v566850.b780)
  Onslunda nr 5, 1/6 mtl 1821 februari 26, skattebrev (AID: v566850.b780)
  Onslunda nr 9, 1/12 mtl 1821 februari 2, skattebrev (AID: v566850.b780)
  Onslunda nr 9, 1/12 mtl 1821 april 9, skattebrev (AID: v566850.b780)
  Onslunda nr 9, 1/6 mtl 1790 sep. 28, kvittens i landskontoret
  Onslunda nr 9, 1/6 mtl 1838 juni 12, skattebrev (AID: v566850.b810)
  Onslunda nr 9, 1/12 mtl 1849 juli 6, skattebrev (AID: v566850.b810)
  Onslunda nr 10, 3/32 mtl 1847, skattebrev (AID: v566850.b810)
  Onslunda nr 10, 3/32 mtl 1854, skattebrev (AID: v566850.b810)
  Onslunda nr 11, 3/16 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 3/16 mtl
  Onslunda nr 12, 1/16 mtl 1840 augusti 25, skattebrev (AID: v566850.b810)
  Onslunda nr 13, 1/16 mtl 1790, skattevärdering
  Onslunda nr 14, 1/32 mtl 1831, skattebrev (AID: v566850.b810)
  Onslunda nr 16, 3/16 mtl 1790 sep. 28, kvittens i landskontoret
  Onslunda nr 17, 1/32 mtl 1837(?) juni 27, skattebrev (AID: v566850.b810)
  Onslunda nr 19, 3/16 mtl 1755 febr. 13, skattebrev på 3/16 mtl
  Onslunda nr 20, 1/3 mtl 1790, skattevärdering
  Onslunda nr 20, 1/12 mtl 1828 okotober 7, skattebrev (AID: v566850.b820)
  Onslunda nr 20, 1/16 mtl 1834 november 27, skattebrev (AID: v566850.b820)
  Onslunda nr 20, 1/16 mtl 1839 oktober 15, skattebrev (AID: v566850.b820)
  Onslunda nr 20, 1/36 mtl 1848 december 11, skattebrev (AID: v566850.b820)
  Onslunda nr 20, 1/36 mtl 1852 oktober 19, skattebrev (AID: v566850.b820)
  Onslunda nr 20, 1/32 mtl 1856 mars 14, skattebrev (AID: v566850.b820)
  Onslunda nr 20, 1/96 mtl 1870, se kungörelse nedan
  Onslunda nr 21, 1/18 mtl 1840 augusti 25, skattebrev (AID: v566850.b820)
  Onslunda nr 21, 1/12 mtl 1844, skattebrev (AID: v566850.b820)
  Onslunda nr 27, 1/3 mtl 1757 dec. 19, skattebrev på 1/6 mtl
  s.d., skattebrev på 1/6 mtl
  Onslunda nr 28, 1/16 mtl 1798 juni 19, kvittens i landskontoret
  Onslunda nr 29, 1/3 mtl 1790 apr. 23, kvittens i landskontoret
  Onslunda nr 29, 1/12 mtl 1840 augusti 25, skattebrev (AID: v566850.b820)
  Onslunda nr 29, 1/112 mtl 1856 oktober 6, skattebrev (AID: v566850.b820)
  Onslunda nr 29, 1/48 mtl 1871, se kungörelse nedan
  Onslunda nr 31, 1/3 mtl 1790, skattevärdering
  Onslunda nr 31, 1/12 mtl 1790, skattevärdering
  Onslunda nr 31, 1/18 mtl 1861, se kungörelse nedan
  Onslunda nr 31, 1/192 mtl 1870, se kungörelse nedan
  Onslunda nr 31, 1/192 1870, se kungörelse nedan
  Onslunda nr 32, 3/32 mtl 1845, skattebrev (AID: v566850.b820)
  Onslunda nr 32, 1/8 mtl 1846, skattebrev (AID: v566850.b820)
  Onslunda nr 33, 3/16 mtl 1761 mars 2, skattebrev på 3/16 mtl
  Onslunda nr 34, 1/4 mtl 1761 aug. 6, skattebrev på 1/4 mtl
  Onslunda nr 35, 1/6 mtl 1790 sep. 28, kvittens i landskontoret
  Onslunda nr 35, 1/12 mtl 1812 oktober 30, skattebrev (AID: v566850.b790)
  Onslunda nr 35, 1/12 mtl 1821 mars 12, skattebrev (AID: v566850.b790)
  Onslunda nr 37, 1/3 mtl 1762 aug. 25, skattebrev på 1/6 mtl
  Onslunda nr 37, 1/6 mtl 1790, skattevärdering
  Onslunda nr 40, 1/64 mtl 1852 oktober 19, skattebrev (AID: v566850.b820)
  Onslunda nr 40, 7/64 mtl 1868, se länskungörelse nedan
  Onslunda nr 41, 1/4 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/4 mtl
  Onslunda nr 44, 1/12 mtl 1849 augusti 8, skattebrev (AID: v566850.b820)
  Onslunda nr 44, 1/16 mtl 1872, se länskungörelse nedan
  Onslunda nr 45, 1/4 mtl 1790 apr. 23, kvittens i landskontoret
  Onslunda nr 45, 1/32 mtl 1841, skattebrev (AID: v566850.b820)
  Onslunda nr 45, 3/32 mtl 1844, skattebrev (AID: v566850.b820)
  Onslunda nr 46, 1/4 mtl 1790, skattevärdering
  Onslunda nr 47, 1/4 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/4 mtl
  Onslunda nr 48, 1/4 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/4 mtl
  Onslunda nr 49, 1/2 mtl 1790, skattevärdering
  Onslunda nr 49, 1/8 mtl 1812 oktober 21, skattebrev (AID: v566850.b800)
  Onslunda nr 49, 3/32 mtl 1842 januari 28, skattebrev (AID: v566850.b820)
  Onslunda nr 49, 1/32 mtl 1841, skattebrev (AID: v566850.b820)
  Onslunda nr 50, 1/32 mtl 1841, skattebrev (AID: v566850.b830)
  Onslunda nr 50, 1/32 mtl 1842 januari 28, skattebrev (AID: v566850.b830)
  Onslunda nr 51, 1/8 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/8 mtl
  Onslunda nr 52, 1/8 mtl 1818 november 19, skattebrev (AID: v566850.b800)
  Onslunda nr 53, 1/8 mtl 1813 juli 14, skattebrev (AID: v566850.b800)
  Onslunda nr 54, 1/8 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/8 mtl
  Onslunda nr 55, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
  Onslunda nr 56, 1/8 mtl 1872, se kungörelse nedan
  Onslunda nr 58, 1/4 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/4 mtl
  Onslunda nr 59, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
  Onslunda nr 59, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
  Onslunda nr 60 o 61, 1/4 mtl 1792 mars 1, kvittens i landskontoret

  ”Förr, jemte alle öfrige hemman utöfwer N:rer 39 i denna By hafva utgjort Onslunda Ladugård, som står i 1749 års Jordebok för 4 1/4 Hemmantal och Ordinarie Ränta 173 D: 24 ./. Smt eller 57 R:d 44 s Specie och i Tionde 5 Tunnor Korn och 1 Tunn 10 2/3 skpr Hafra. Dåvarande Egaren Ryttmästaren och Riddaren Cronacker försålde 1753 Onslunda Gårds säterifriheten till hemman i Vinslöfs Socken och By, och sjelfva Gården äfven fördelad i desse motstående med flere följande hemman, som då uppkommo med dem åsatta Räntorne, hvarå Tionden fördelad utgör äfven hvad för hvarje hemman är utfört.”
  Ur: 1825 års Jordebok (AID: v566850.b800)

  Om Onslunda ladugård se även 1726 års dombok AID: v384776.b510

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 11 5/6 hemman, af hvilka 1/8 äro frälse, 10 103/192 skatte och 1 11/64 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Svabesholms kompani nr 111-118 Svabesholms kompani nr 108-115 Simrishamns skvadron nr 54-61
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]

  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Albo kompani 54 [AID: v792654.b1100.s211 ]


  Värnpliktiga i Onslunda

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1560
  1887 1866 Nr 8 – Albo kompani I. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00370
  1888 1867 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00268
  1889 1868 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00516
  1890 1869 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00261
  1891 1870 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00270
  1892 1871 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00261
  1893 1872 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00308
  1894 1873 Nr 8 – Albo kompani
  1895 1874 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00166
  1896 1875 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00004
  1897 1876 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00156
  1898 1877 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00152
  1899 1878 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00208
  1900 1879 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00186
  1901 1880 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00200
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Onslunda Onslunda 1852 Dräng Nils Jönsson
  1848 Dito Åke Persson

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Onslunda socken
  År 1825 tjänstgjorde för denna socken nämndemannen Nils Hansson i Onslunda. Hans efterträdare med samma namn Nils Hansson valdes 1831, därefter följde

  Hans Andersson, vald 1833
  Per Jönsson, vald 13/8 1836
  Anders Persson, som tjänstgjorde 1854-1857
  Knut Jönsson å n:r 42 Onslunda, vald 30/5 1858
  Anders Svensson, tjänstgjorde 1875
  Hans Mårtensson, vald 3/5 1875
  Jöns Bengtsson, tjänstgjorde 1880 till 1903
  Bengt Jönsson, vald 25/2 1903
  Anders Filipsson, vald 26/3 1905 och fortfarande tjänstgörande (1926)

  Axel Nilsson, Onslunda, -1957-.

  Onslunda socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Wälborne Hr General Major Kock undher Rustningh till LadhuGårdhen.
  [Nr 1] Underlagt Ladugårdhen
  1 Onslunda: Een Öde grundh Staphan Olsson Afhyst i många Åhr och brukedt ladugården Underlagdt
  [AID: v913675.b2930, RA 1712]
  -”- 2 Oluff Månss: och Lars Olsson ½ Haf:r 3 små huuslengior bonden fattigh [AID: v1024057.b5650]
  -”- 3 Jöns Staphansson ½ Dito beskaffenheeth
  -”- 4 Hans Clemedtzon ½ Dito 3 längior och bonden hielper sigh
  -”- 5 Måns Pehrsson Myra ½ Har 4 huuslängior wedh macht bondhen hielper sigh tembligh
  -”- 6 Gathehuus: Pehr Månss: Ibruch 1/16 Een huuslengia Åboen ähr fattigh
  Dito Underlagt Ladugårdhen 7 Kyrckio fästa Afhyst i många Åhr och bruket Underlagt Ladhu Gårdhen
  Wälborne Hr General Major Kock undher Rustningh till LadhuGårdhen 8 Nils Pehrsson 1/2 Har 4 huuslengior och bonden hielper sigh
  -”- 9 Torckel Olss: och Joen Sönness: ½ Dito 4 huus och bönde: fattige [RA 1780]
  -”- 10 Clemedt Knuthss: nu Håkon Nilss: 1/4 Een huuslängia på 3 golff, fattig
  -”- 11 Mårten Nilsson 1/4 Har 3 små huuslengior och bonden fattigh [AID: v384839.b8870]
  -”- 12 Gathehuus Clemedt Knuthsson Ibruk 1/16 Ett lijtet stycke huus och Åboen fattigh
  -”- 13 Dito Pehr Jbsson 1/16 Dito huus och Uthfattigh
  -”- 14 Måns Nillsson 1/16 Fins Ett stycke huus Ödhe och Åbon bordt flytt
  Dito Ladugårdhen Underlagt 15 Oluff Månsson Afhyst uthj 29 Åhr och bruket Ladu Gården Underlagdt [AID: v98859a.b6780.s3162]
  General Major Kock undher Rustningh till LadhuGårdhen 16 Oluff Nilsson ¼ 1/2 Består aff 5 st:n huuslengior
  Oluff 3 huusl: fattig och Oluff Staphansson 2 st:n Dito fattigh
  -”- 17 Oluff Staphansson ¼ -”-  -”-
  -”- 18 Mårten Mårtensson 1/16 Har ett lijtet stycke huus och Åboen fattigh
  -”- 19 Håkon Månsson 1/4 Har 2 små huuslengiar bonden fattigh
  -”- 20 Lars Håkonss: och Nichlaus Jönsson 1/2 Dito beskaffenheeth
  Undher Dito Rusthåldh 21 Pehr Tykesson och Hindrich Hansson 1/2 Har 2 små huuslengior bönderne fattige
  Ladugårdhen Undherlagt dhe medh dess bruuk 22 Håkon Isachsson Afhyst uthj 30 Åhrs tijdh
  [AID: v98859a.b6780.s3162]
  -”- 23 Håkon Jönsson Dito Dito beskaffenheeth [AID: v98859a.b6780.s3162]
  Prästens Anexe hemman 24 Mårten Hindrichss: och Pehr Bengdtsson 1 Har 3 st: huuslengiar fattige
  Ut Supra Hr General Major Kock undher 8 st: Rustningar medh sielfue LadhuGårdhen 25 Gathehuus: Swen Månsson 1 Ett lijtet stycke huuslengia Åboen Uthfattigh
  -”- 26 Dito Thor Nilsson 1 Dito Ett lijtet stycke huus och Een g:l tiggiare
  -”- 27 Pehr Matzon och Jöns Jbsson 1/2 Hafua 4 st: huuslengior och bönderne hielpa sigh
  -”- 28 Oluff Lasson 1/16 Ett lijtet stycke huus Åboen Uthfattigh
  -”- 29 Truls Jbsson och Erlan Henningsson 1/2 Har 3 stycke huuslengior och Een nederfallen Uthfattigh
  -”- 30 Gathehuus Truls Jbsson nu Ryttaren Gunnar Kock 1 Ett lijtet stycke huuslengia
  -”- 31 Lasse Anderss: ¼
  Lasse Nilss: och Oluff Larsson 1/4
  1/2 Fins 3 st:n huuslengior och bönderne fattige
  -”- 32 Pehr Nilsson 1/2 Haf:r 3 st: Dito längiar och bonden Uthfattigh, säges wara allenast ¼ hemman i brukadt
  -”- 33 Lars Åkesson 1/4 Har 2 st:n längior bondhen ähr fattigh
  -”- 34 Jepp Nilsson 1/2 Har 3 st: längior bonden fattig
  -”- 35 Anders Pehrsson 1/2 Har 4 huuslengior och bonden hielper sigh
  -”- 36 Gathehuus: Nichlaus Jönsson 1/16 Ödhe och Obruukadt dock fins ett lijtet stycke huus
  -”- 37 Håkon Tykesson och Swen Sönnesson 1/2 Haf:a 4 små längior, fattige
  Dito under Rustning som ofuanbem:te uthj Sochnen
  [Nr 38] Halfua bruukat Undherlagdt Ladugårdhen
  38 Ibm: Nils Brunckelsson 1/16 Een lijten huuslengia Uthan taak Åbon Uthfattigh
  -”- 39 Isach Bengdtzon nu Jöns Jepsson 1/16 Fins 2 små lengior nyligen antagen och ähr Uthfattigh
  -”- 1 Qwarn: Torckel Swensson 1 Een lijten qwarn kan mahla höst och wåår fins 2 huuslengior
  -”- 1 Ladugården Hr Gen: Major Kock Ibruuk Består aff fyra huusleng:r tembl: wedh macht

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 129 / sid 126 ff (AID: v98462.b129.s126)

  Onslunda ladugård år 1682:

  Relation Öffver Setterien och Herregårdernes Beskaffenhed udj Ingelsted Herrad, effter medgiffne Instruction, Ifran Laglig Commisson, af den som fölger Anno 1682 .p.
  /…/
  Onslunde Ladegard tilhörer Cronen och er Boringholmbs Vederlagh.

  Ladegården henhörer Under Tundbyeholms Arende.

  Ladegårds bygningen består Udj _4 lenger af thömer, med leerWege och tagt med langhalm. Och effter Randsagning, Ungefehr for en 38 åhr siden, skall den were af Sal: Welb: Her Hendrich Huitfeld aff en 16 eller 17 heman bygt och Funderat, och liger samme Ladegårdz Ager och Enge, Iblandt Onslunde bönders, der i Wångarne beblandet.

  Kand saes til laegarden åhrligen Rugh. Inted
  Biugh _60 T:r, Haffre _15 T:r
  Höe höstningh _150 lass.

  Onslunde Sogen och bye, tilhörer Cronen. Uden alleeniste Prestens Anexe gaard. de andre ere Uggedagstienare til for: Ladegaardh. p. Och Onslunde Mölle.
  /…/
  Disse ofvanskreffne Herregårder och Setterij, hafr Wj Undertegnede ofwerseet och Werrett på Åstederne, Så och UdRandsaget, Saavit Vj kunde faa Udspörge och faa WnderRettelse omb. Attesteres medh Woress Henders Underskrifft. Datum ut Supra.
  Christen Thoustrup Nillssen Haand – Olof Svendsson Min haand

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066305_00227

  Källa: Skånska generalguvernementskontorets och Landsbokhålleriets arkiv, Handlingar rörande tionde, Tiondekommissionens dokumentbok 1682-1683, SE/LLA/10880/G III e/5 (1682-1683)

  Utdrag ur tidigare bevarade kyrkoböcker

  ”Copia af Onslunda Kyrkiobook, kiöpt 1689
  Anno 1710. d: 2 Decembr Erik Persson ock Karna Lars dotter Trolofwade, d: 28 dito Wigde” [AID: v234803.b1740]

  Födda, vigda och döda i Onslunda åren 1750-1793:

  Årtal Antal födda Födda pojkar Födda flickor Varav ”oäkta” födda pojkar Varav ”oäkta” födda flickor Antal vigslar Döda mankön Varav döda mankön  i Skriftserie nr 3 Döda kvinnkön Varav döda mankön  i Skriftserie nr 3
  1750 13 3 10 1 0 2 2 7
  1751 17 11 6 0 0 0 4 4
  1752 28 8 20 0 1 2 2 4
  1753 21 9 12 0 0 4 5 4
  1754 23 7 16 0 3 2 8
  1755 31 19 12 2 0 1 17 22
  1756 26 16 10 1 0 5 10 18
  1757 34 16 18 0 0 4 6 8
  1758 19 13 6 0 0 3 6 4
  1759 25 12 13 1 2 4 7 4
  1760 25 16 9 1 0 0 7 3
  1761 16 8 8 0 0 2 5 6
  1762 24 17 7 0 0 0 12 17
  1763 23 14 9 0 0 3 3 6
  1764 23 12 11 0 1 6 8 9
  1765 30 15 15 0 0 4 5 10
  1766 22 13 9 0 0 2 16 9
  1767 27 10 17 0 0 3 3 8
  1768 15 8 7 0 1 2 2
  1769 23 11 12 0 0 5 9 8
  1770 21 12 9 0 0 5 8 16
  1771 16 9 7 0 1 5 8 8
  1772 16 5 11 0 0 4 7 11
  1773 15 10 5 1 3 8 5
  1774 20 11 9 0 0 0 3 8
  1775 20 12 8 0 0 5 5 8
  1776 20 9 11 0 1 11 8 3
  1777 23 9 14 1 2 2 8 7
  1778 19 10 9 0 0 3 7 10
  1779 29 14 15 1 0 1 7 4
  1780 20 14 6 0 0 5 3 5
  1781
  1782 23 7 16 0 0 4 11 6
  1783
  1784
  1785 23 7 16 0 0 7 5 12
  1786 19 11 8 0 0 3 10 6
  1787 24 14 10 0 0 6 4 6
  1788 25 7 18 0 1 5 3 8
  1790 22 12 10 1 1 2 12 11
  1791 25 12 13 0 5 3 20
  1792
  1793 29 17 12 0 1 4 8 9
  1794 7-11 4-8

  Källa: ships.ddb.umu.se (Tabellverket/SCB); Onslunda kyrkoarkiv G:1 & 2, Befolkningsstatistiska tabeller (Eg.: döpta, vigda och begravda).

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling, m.fl:

  1791 1/8 [Malmö Landskanslis kungörelse – AID: v884452.b810]
  På therom gjord wederbörlig Requisition efterlyses Drängen Anders Clemmedsson, som, för något öfwer en Månad sedan, från sin Lagstadde Tjenst hos Frälse-Åboen N:o 19 i stora Herrestad olofligen bortgått och sedermera icke åstadkommit. Han förmenas först hafwa tagit sin tillflyckt till Krono-Befallningsman Jutmans Fögderie af Christianstads Lähn och skall sedermera dels therstädes och dels i Ystad sig uppehållit. Thenne Dräng, som tillika är Reserve-Karl, är, efter egen utsago, född i Onslunda och beskrifwes wara 23 eller 24 år gammal, medelmåttig till wäxten med swarta hår, bleklagd och pussig i Ansigtet, samt wid afwikandet klädd i then Bonde-Drägt, som på hans födelse ort är brukelig. Icke allenast alle kostnaders ersättning, utan äfwen skälig belöning för beswäret är utlofwad till then, som thenne Dräng tillrätta skaffar och på Herrestads Sätesgård aflämnar.

  1811 8/2, –
  Nedannämde Åboar, som under den 18de Januarii sistwekne i Landtränteriet lefwereradt Sex års sammanslagen ränta såsom löseskilling för deras ägande Krono-Rusthållshemman, hafwa hos mig anhållit att derå winna Skatterättighet, neml.
  Nils Persson på N:o 35 1/12del Onslunda 8 Rd 26 ss.: Anders Hansson på N:o 49 1/8del ibidem 10 Rd 10 ss 6 rst och Knut Andersson på N:o 53 1/8del ibidem 10 Rd 12 ss., allt Banko; och som desse hemman äro belägne i Christianstads Län, Ingelsta Härad och Onslunda socken, bör denna Kungjörelse å Prädikstolarne uti berörde Härad uppläsas på det hwar och en som tror sig äga lagligt fog till klander, kan sådant hos mig anmäla inom En månad efter Kungörelsens afkunnande, då frågan skall blifwa pröfwad och afgjord; men emedlertid åligger Skattekjöpssökanderne, att insända bewis om Kungjörelsens uppläsande i Häradet.

  1822 23/3, N:o 49
  Jemlikt Kongl. Kungörelsen den 22 Febr. 1749 warda följande Åboförändringar å Krono-Rusthåll härmed allmänneligen kungjorde nemligen /…/
  N:o 52 1/24 m:tl Onslunda af Per Bengtsson och Hanna Persdotter öfwerlåtit på Nils Tyckasson, emot 350 R:dlr banko.
  N:o 21 1/6[?] m:tl Onslunda Öfwerlåtit på Nils Hansson intill dess hans hustrus Elna Håkansdotters Son Håkan upnått myndige år.

  1822 12/4, N:o 59 (se ävne nedan: 1822 6/9, N:o 171)
  Sedan till Skulders gäldande Skatte Rusthållsqwarnen N:o 1 3/8 m:tl Onslunda mölla belägen i Onslunda Socken af Ingelstads härad /…/ blifwit i brist af annan tillgång, tagne i mät; Så komma desse Lägenheter, att genom offentlig utrop till den mästbjudande försäljas å den 7 instundande Augusti, Onslunda Mölla å Tingsstället Hammenhög /…/.

  1822 6/9, N:o 171
  Wid den Auction som warit utlyst, den 7 sistlidne Augusti förrättas å Tingstället Hammenhög, till försäljning af i mät tagne och till wärde af 3277 R:dlr 37 ss. 4 rst. banko uppskattade Fastigheten Onslunda Mölla, belägen i Onslunda Socken af Ingelstads Härad, har wäl anbud blifwit gordt med 2555 R:dlr 26 ss. 8 rst. samma mynt; men som detta anbud, såsom wida ringare, än wärderingssumman nu icke kan antagas; så kommer nämnde Lägenhet att till försäljning ytterligare utbjudas genom Auction den kronofogden i orten förrättar å ofwanberörde Tingställe den 3:dje Januari instundande år 1823. Med tillträdet af Egendomen och Köpeskillingens ärläggande förhålles efter lag, på sätt i Konungens Befallningshafwandes den 12 sistl. April utfärdade Kungörelse föreskrifwes. Och om Lägenhetens beskaffenhet kan underrättelse ärhållas dels på stället och dels af den wid Kronofogde-Contoret befintlige wärderingsförrättning.

  1822 12/7, N:o 99
  Till förrättande af en del reparationer å Onslunda Kyrka, kommer Entreprenad Auction att hållas wid nämnde Kyrka den 2 nästkommande Augusti kl. 10 f.m.; hwilket härmed kungöres, med tillkännagifwande att blifwande Entrepreneuren bör ställa borgen för Arbetets fullgörande, samt att Förslag öfwer kostnaderne hos Pastor på stället kan beses.

  1822 16/10, N:o 146
  Som åboen Jöns Pehrsson och dess hustru Elna Andersdotter hos mig anhållit att få till skatte inlösa Krono Rusthållshemanet N:o 4 1/12 m:tl Onslunda, belägit i Ingelsta härad af Christianstads Län och Onslunda Socken, indelt till RusthållsStam under N:o 114, wid SecundMajorens Esqadron af Skånska Kongl. Dragon-Regementet; alltså och då lösningsskillingen blifwit i Landt-Ränteriet nedsatt med Sex års sammanslagen ränta, warder sådant härmedelst Kungiordt på det hwar och en som tror sig äga fog till klander må hafwa tillfälle sådant hos mig anmäla inom en månad efter Kungörelsen, då frågan i laga ordningskall blifwa pröfwad och afgjord; Åliggandes emedlertid SkatteköpsSökanden at förskaffa och till mig insända bewis öfwer denna Kungörelses upläsande i Kyrkorne inom Ingelsta Härad.

  1823 15/8, N:o 247
  2:o Måns Håkanssons i Onslunda tillhörige Krono Rusthållshemman N:o 2, 1/12 mantal Onslunda och Jöns Mårtenssons ägande Krono Skattehemman N:o 3 1/8 m:tl Hagestad, begge belägne, i Ingelstads Härad, hwilka den 26 i sistnämnde månad å Hammenhögs Tingsställe af tillförordnade Befallningsmannen Holmer till den högstbjudande afyttras.

  1824 6/4, N:o 89
  Å Kronoskatte Rusthållshemmanet N:o 2 1/12 Mantal Onslunda och Kronoskattehemmanet N:o 3 1/2 mantal Hagestad, hwilka för skuld blifwit i mättagne, men wid utlyst Auction den 31 Mars sistlidne, i saknad af Köpare, icke kunnat säljas, förrättas ytterligare Auction af Krono-Fogden i Orten på Tingstället Hammenhög den 31 instundande Julii, derwid de i min Kungörelse den 5 December förledit år meddelte föreskrifter gälla till efterrättelse.

  1834 31/1, N:o 21
  Landshöfdinge-Embetet har under denna dag meddelat nedannämnde Personer wilkorlig införsel i besittningsrätten till följande Krono Hemman och Lägenheter, neml:
  8:o Håkan Nilsson och dess hustru Bengta Nilsdotter å Rusthållshemmanet N:o 17 1/32 mtl. Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, jemligt Håkan Bengtssons öfwerlåtelse emot 416 Rdr 32 sk. Rgs.

  1834 10/3, N:o 37
  På grund af härstädes företedde afhandlingar, hafwa nedannämnde personer erhållit wilkorlig införsel i besittningsrätt å Krono Rusthållshemman, neml:
  3:o Hans Swensson och dess Hustru Karna Jonsdotter N:o 44 1/24 mtl. Onslunda i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, som Swen Nilsson och Hanna Andersdotter öfwerlåtit emot 200 Rdr Banko.

  1834 11/8, N:o 113
  Jemlikt Författningarne kungöres nedannämnde personers willkorliga antagning till Åbor å Krono hemman, neml.
  2:o Måns Persson och dess hustru Sissella Nilsdotter å Rusthålls hemmanet N:o 17 1/32 mantal Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta härad, af Ola Ericsson och Ellna Olsdotter å dem transporterat, emot 653 R:dr 26 sk. 8 r:st Banco.

  1834 6/11, N:o 150
  Jemlikt Författningarne kungöres nedannämnde Åbo förrättningar å KronoRusthåll, neml.
  2:o N:o 49 1/8 mantl. och N:o 50 1/8 mantl. Onslunda i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, öfwerlåtit af Johan Håkansson och dess barns förmyndare uppå Drängen Carl Jacobsson och Johan Håkanssons dotter Ingar, emot 1583 Rd 16 sk. R:ds.
  4:o N:o 32 1/16 mantl. Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad transporterat af Ola Swensson uppå Per Olsson, emot 770 Rd 37 sk. 4 r:st Banco; och
  5:o 1/48 mantl. af N:o 2 Onslunda, i nämnde Socken och Härad, öfwerlåtit af Karna Olsdotter å Drängen Tufwe Olsson från Tungby, emot 291 Rd 16 sk. 4 r:st Banco.

  1835 9/6, N:o 167
  För Domfäste skulder i medtagne nedannämnde fastigheter, komma å de dagar och ställen här utsättas att till den högstbjudande försäljas neml.
  1:o Besittnings Rätten till Krono-Rusthållshemmanet N:o 17 1/32 mant. Onslunda, på stället, Tisdagen den 25:te nästkommande Augusti kl. 10 f.m.

  1835 17/6, N:o 191
  Jämlikt Borgenärernes i förre Nämndemannen Åke Perssons och hans hustrus Gäldbundna Bo denna dag fattade beslut komma genom Auction som förrättas å stället Fredagen den 31 nästkommande Juli klockan 11 f.m. att försäljas Massans Fastigheter Krono-Skatte-Rusthållshemmanet N:o 57 1/4 mant. och Besittnings Rätten till Krono-Rusthållshemmanet N:o 58 1/8 mant. Onslunda i Ingelstads Härad och Christianstads Län. Blifwande köpesumman skall erläggas i tre terminer, tre månader emellan hwarje, och bör köparne wid klubbslaget aflämna antaglig borgen för en tredjedel deraf. Närmare underrättelse om Hemmanen lemnas wid Auctionen och jemwäl dessförinnan af undertecknad Syssloman i Boet.
  Wid samma tillfälle torde de Borgenärer, som sådant nödigt akta, tillstädeskomma för att öfwerlägga och besluta att åtskillige Boets angelägenheter.
  Cimbrishamn och Stiby den 17 Juni 1835
  Folke Kraak.

  1835 21/7, N:o 90
  Jemlikt författningarne kungöres nedannämnde Åbo antagningar å Krono-Hemman:
  1:o Å Krono-Rusthållshemmanet N:o 20 1/48 mantal Onslunda i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, hwilket Jöns Jönsson och dess Hustru Bengta Persdotter på Hans Tykesson och dess Hustru Ingar Hansdotter öfwerlåtit emot 3400 daler eller 377 Rd 37 sk. 4 r:st Banco.

  1835 13/8, N:o 227
  För domfäste skullder i mättagne nedannämnde fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättes att till den högstbjudande försäljas, neml.
  1:o Skatte Rusthållshemmanet N:o 5 1/12 mantal Onslunda af Ingelsta härad, på Tingsstället Hammenhög, Torsdagen den 29 October kl. f.m.

  1836 30/1, N:o 20
  Lördagen den 20 nästkommande Februari kl. 11 f.m. låta förmyndarne för omydnige ägarne af N:o 13 1/24 mantal och N:o 9 1/12 mant. Krono Skatte Rusthåll i Onslunda af Ingelstads härad, med wederbörligt tillstånd, genom offentelig auction försälja dessa Hemmansdelar, hwartill hörer 22 binningars hus, särdeles god åker, äng och skogmark samt torfjord till afsalu. Af köpeskillingen erlägges 1/3 del wid tillträdet den 25 nästkommande Mars 1/3 del samma dag 1837 och 1/3 del den 24 nästföljande October. Onslunda den 23 Januari 1836.

  1836 25/6, N:o 93
  Likmätigt Författningarne, warda följande Åbo-förändringar å Kronohemman kungjorde, neml:
  2:o Å Krono-Rusthållshemmanet N:o 20 1/72 mantal Onslunda, i berörde (Ingelstad) Härad och Onslunda Socken, hwilket Nils Bengtsson och Bolla Larsdotter öfwerlåtit å Dragonen Nils Borgström och dess hustru Bertha Månsdotter, emot 244 RD 21 sk. 4 rst, Banco.
  3:o Å 1/36dels mantal af sistnämnde hemman hwilket bemälte Nils Bengtsson och hustru transporterat på Drängen Anders Hansson och dess tillämnade hustru, emot 555 RD 26 sk. 8 rst. Banco.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Ingelstads och Jerrestads Härader
  från Onslunda Socken genom Hof-Rätts-Commissarien Lundqwist 8 R:dr.

  1838 8/11, N:o 150
  Under denna dag hafwa till Åboer å nedannämnde Kronohemman och Lägenheter blifwit willkorligen antagne följande personer neml.:
  1:o Dragonen Anders Nord och dess Hustru Kjerstin Andersdotter å Krono-Rusthållshemmanet N:o 17 1/32 mant. Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, af Hof-Rätts-Commissarien J. G. Lundqwist, hwilken inköpt besittningsrätten från Måns Persson, transporterat emot 611 RD 5 sk, 4 r:st Banco.

  1837 2/1, N:o 2 [Se även 9/5 om ny auktion, N:o 117]
  Nedannämnde för skulder i mättagne fastigheter komma genom utmätnings Auctioner som förrättas af Krono Fogden i Orten å de dagar och ställen här utsättes,
  5:o Skatte Rusthållshemmansdelarne N:o 18 1/16 & 39 1/32 mantal Onslunda, i Onslunda Socken och sistnämnde [Ingelstads] Härad, på stället, den 17 Mars kl 11 f.m.

  1837 27/2, N:o 63
  I följd af Ingelstads Härad-Rätts derom meddelte beslut, kommer aflidne Åboen Johan Jönssons omyndige Barns fastigheter, Krono-Skatte Rusthållshemmanet N:s 5 1/12 och 39 1/8 mant., belägne i Onslunda by och Socken, Ingelstads Härad och Christianstads Län, att antingen gemensamt eller hwardera aärskildt försäljas genom auktion som förrättas på stället Thorsdagen den 23 Mars innewarande år kl. 12 på dagen. Af köpeskillingen kan en betydlig del längre tid få innestå; och tillträdet sker genast. Men för inropets fullgörande ställer inroparen wid klubbslaget antaglig borgen. Widare underrättelse om ägendomarne och försälgningswillkoren lämnas wid auktionen eller dessförinnan hos undertecknad. Onslunda den 20 Februari 1837. Jöns Andersson.

  1837 28/7, N:o 93
  Följande Åbo ombyten å Kronohemman, warda, enligt författningarnas föreskrift, härmed kungjorde, neml.
  3:o Å Rusthållshemmanet N:o 57 1/8 mant. Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, af J. G. Lundqwist öfwerlåtit öfwerlåtit uppå Nils Andersson och Hanna Åkesdotter, emot transportskilling, som gemensamt för detta och hemmanet N:o 58 1/4 mant. ibm., blifwit bestämd till 3166 Rdr 32 sk. Banco.
  4:o Å Rusthållshemmanet N:o 20 1/16 mant. Onslunda, som Jöns Jönsson och Bengta Persdotter, emot 2166 Rdr 32 sk. Rgd öfwerlåtit uppå Ola Swensson och Sine Nilsdotter.

  1837 9/11, N:o 134
  Å nedannämnde Kronohemman och lägenheter hafwa följande Åbo-förändringar inträffat, neml:
  1:o Rusthållshemmanet N:o 20 1/48 mantal Onslunda i Onslunda Socken och Ingelsta härad, öfwerlåtit af Hans Tykasson och Ingar Hansdotter uppå Drängen Åke Persson, emot 555 Rd 26 sk. 8 r:st Banco.

  1837 11/12, N:o 147
  Jemlikt Författningarna, kungöras följande Åbo-ombyten å Kronohemman och Lägenheter, neml:
  3:o Å Rusthållshemmanet N:o 45 1/32 mantal Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, öfwerlåtit af Jöns Hansson och Kristina Andersdotter uppå Drängen Ola Lundqwist och dess hustru Ingar Andersdotter, emot 144 Rd 21 sk. 4 r:st Banco.
  4:o Å Rusthållshemmanet N:o 20 1/36 mant. Onslunda, som Nils Jeppsson och Karna Swensdotter transporterat på Per Swensson och Ellna Månsdotter, emot transportskilling för en hälften 188 Rd 32 sk. och andra hälften 205 Rd 26 sk. 8 r:st, allt B:co.
  5:o Å Rusthållshemmanet N:o 2 1/96 mantal Onslunda, af Anders Knutsson och Mätta Swensdotter öfwerlåtit uppå Swen Persson och Anna Bengtsdotter, emot 200 Rd Banco,

  1838 11/1, N:o 4
  Följande Åbo ombyten å Krono-hemman warda, jemlikt Författningarna, kungjorde:
  4:o Å dito [Rusthållshemmanet] N:o 49 1/32 och N:o 50 1/32 mantal Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, af Carl Jacobsson och Ingar Johansdotter transporterat uppå Håkan Persson och dess hustru Mätta Olsdotter, emot 555 Rd 20 sk. 8 r:st Banco

  1838 20/1, N:o 22
  Enligt Ingelstads Härads-Rätts af den 23 sistl. December meddelte Beslut, blifwer 1/18:dels mantal af Skatte-Rusthållshemmanet N:o 31 Onslunda som är aflidne Nils Nilssons Arfwingar tillhörigt, genom offentlig Auction den 15 instundande Februari på stället till den högstbjudande försåldt Hemmanets tillhörighet så af Åker som Äng, och Torfjord jemte Betesmark är wid skiftesdelningen i ett sammanhang lagdt, utom en del utmark som på annat ställe är beläget.
  Egendomens tillträde sker den 25 förstkommande Mars, och erläggas 1/3:del af köpeskillingen den förste October detta år, öfrige willkor på köpet skola wid Auctionens början blifwa tillkännagifne.
  Swen Larsson anmodan Auctionsförrättare

  1838 29/3, N:o 29
  Under denna dag har Konungens Befallningshafwande till Åboer å nedannämnde Kronohemman och Lägenheter willkorligen antagit följande personer, neml.:
  4:o Nils Hansson och Ellna Håkansdotter å Rusthållshemmanet N:o 21 1/18 mantal Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, af Anders Persson och Ingar Nilsdotter transporterat emot 555 Rd 26 sk. 8 r:st Banko.

  1838 23/6, N:o 155
  Följande för Domfäste skulder i mättagne fastigheter, hwilka å förut werkställde auktioner icke kunnat, i brist på Speculanter och antaglige anbud, afyttras blifwa, å de dagar och ställen här utsättas genom utmätnings-auktioner försållde, neml.:
  6:o Skatte-Rusthållshemmanet N:o 1 3/8 mant. Onslunda mölla, med 2:ne par skattlagda Qwarnstenar, på Tingstället Hammenhög, den 16 Augusti kl. 10 f.m.allt instundande Månad.

  1838 8/10, N:o 118
  Lördagen den 10 i nästinstundande månad kl. 12 på dagen, kommer, wid Onslunda kyrka i Ingelsta härad, entreprenad auktion att förrättas å werkställighet af åtskillige reparationer å nämnde kyrka, bestående uti stolinredningens iståndsättande, nytt golfs inläggande samt upphuggning af nytt fönster å Norra sidan m.m., hwilka i upprättat kostnadsförslag beräknats till 357 Rd 16 sk. banko; kunnades hugade speculanter hos Kyrkoherden Trägård i Tranås påse nämnde förslag och erhålla närmare uppgift om reparationernes beskaffenhet och wilkoren för entreprenaden, bland hwilka sednare här nämnes, att godkänd borgen för åtaganders fullgörande och arbetets bestånd i 10 års tid skall wid auktionen af blifwande etrepreneuren aflemnas. – Och skola skeende anbud Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1839 22/4, N:o 54
  Den uppfostringshjelp, för sistl. års senare hälft, som tillfaller nedannämnde fattige barn inom detta Län, och hwilken från Kongl. Seraphimer-Ordens Gillet nu ankommit, kan af barnens föräldrar eller wårdare, emot aflemnande lefnadsbetyg af Presterskapet samt derå tecknadt qwitto för beloppet, hos Läns-Bokhållaren Bergschöld lyftas, nemligen från:
  Onslunda Församling: Per Nilssons son Johan 4 Rdr, allt banko.

  1839 3/6, N:o 72
  Jemlikt författningarne kungöras följande åboförändringar å nedannämnde Kronohemman neml
  7:o Å Rusthållshemmanet N:o 17 1/32 mant. Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, af Anders Nord och Kjerstina Andersdotter öfwerlåtit uppå Håkan Nilsson och Bengta Nilsdotter, emot 1,116 R:dr 32 sk. R:gd.

  1839 15/11, N:o 134
  Jemlikt författningarne kungöres efternämnde åboantagningar, nemligen:
  14:o å dito dito [Krono Rusthållshemmanet] N:o 32 1/64 mtl Onslunda i Onslunda socken och nysslämnde [Ingelstad] härad, af Anders Swensson, emot 333 R:dr 16 sk. R:gs, öfwerlåtit på Hans Persson och dess hustru Eljena..
  15:o å dito dito [Krono Rusthållshemmanet] N:o 32 1/64 mtl. dito, som samme man transporterat på Måns Ifwersson och dess hustru Ingar, emot 333 R:dr 16 sk. rgs.
  16:o å dito dito [Krono Rusthållshemmanet] N:o 32 1/32 mtl. dito, som samme man öfwerlåtit på Per Olsson och dess hustru Elna, emot 411 R:dr 5 sk. 4 r:st banco.
  17:o å dito dito [Krono Rusthållshemmanet] N:o 32 1/108 mtl. dito, som Per Olsson transporterat på Per Persson och dess hustru Pernilla emot 366 R:dr 32 sk. rgs.
  18:o å dito dito [Krono Rusthållshemmanet] N:o 36 1/16 mtl. dito, som Lars Swensson öfwerlåtit på Måns Persson emot 1185 R:dr 9 sk. banco och andra beting.

  1840 16/4, N:o 44
  Följande härstädes anmälde Åbo-ombyten å Krono-Hemman och Lägenheter warda, enligt Författningarne, härmed kungjorda:
  1:o å Rusthålls-Hemmanet N:o 31 1/96 m:tl Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, af Pehr Pehrsson transporteradt uppå Åboen Nils Persson och dess hustru Ingar Mårtensdotter, emot 100 R:dr B:ko
  2:o å 1/96 m:tl af beröde Hemman, som bemälte Per Persson öfwerlåtit uppå Åboen Arfwid Jeppsson och dess hustru Maria Mårtensdotter, emot lika transport-skilling.

  1840 24/7, N:o 81
  Nedannämnde Åbotransporter å Krono-Hemman och Lägenheter warda, jemlikt Författningarne härmed, kungjorde:
  4:o å 1/48 m:tl af Rusthålls-Hemmanet N:o 20 Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, af aflidne Åke Pehrssons arfvingar transporteradt uppå Åboen Nils Andersson, emot 669 R:dr, 5 sk. 4 r:st B:ko.

  1841 2/4, N:o 30
  Likmätigt författningarne, kungöres följande härstädes anmälde Åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter, neml:
  1:o) Å Rusthållshemmanet N:o 17 1/32 mantal Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, af Håkan Nilsson och Bengta Nilsdotter transporteradt uppå åboen Håkan Holmqwist och dess hustru Ellna Pehrsdotter ifrån Sällshög, emot 1050 R:dr Banko.
  6:o) Å Rusthållshemmanet N:o 20 1/72 mantal Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, af Nils Jeppsson öfwerlåtet uppå åboen Anders Hansson derstädes emot 750 R:dr R:ds.

  1841 27/11, N:o 371
  Enligt härstädes gjord anmälan har, natten emellan den 26 och 27 sistl. Oktober, stöld af twenne å bete gående hästkreatur, tillhörige Åboarne Håkan Nilsson på N:o 17 och Håkan Nilsson på N:o 21 Onslunda, blifwit föröfwad. Af dessa hästkreatur, war det ena swartbrunt sto 13 år gammalt, omkring 9 qwarter högt, samt brändt på ena låret med bokstafwen A. jemte ett kors, och en skåra i ena örat, samt det andra likaledes swartbrunt, dräktigt sto med stjern, 8 år gammalt, omkring 9 qwarter högt, med en fläck på hofwen af ena frambenet. Såwäl de stulna kreaturen som tjufwarne warda härmed allmänneligen efterlyste, med befallning till Krono- och Stadsbetjente att derefter anställa efterspaningar, och wid anträffandet dermed lagenligt förfara.

  1841 20/12, N:o 401
  Nedannämnde för Domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas att till den högstbjudande försäljas, neml.
  3:o Kronoskatte Rusthållshemmanet N:o 18 1/16 mtl. i Onslunda by af Onslunda socken och Ingelsta härad, på stället, den 25 Februari kl. 11 f.m.

  1842 19/2, N:o 81 (se även: 1842 28/5, N:o152)
  Genom utmätnings-auktioner, som af Kronofogden i Orten förrättas, komma nedannämnde för domfäste skullder i mät tagne fastigheter att till den högstbjudande försäljas neml.
  1:o Skatte Rusthållshemmanet N:o 18 1/16 mantal Onslunda, af Onslunda Socken och Ingelstads Härad, på stället, den 7 nästkommande Maj kl. 10 f.m.; warandes å detta hemman auktion en gång tillförene utlyst, men hwilken då icke kunde för sig gå i brist på speculanter och antaglige anbud.

  1842 4/4, N:o 92
  Nendannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas att till den högstbjudande försäljas neml.
  4:o Krono Skatte Rusthållshemmanet N:o 27 1/126 mantal Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelstads Härad, på Tingstället, den 22 Juni kl. 11 f.m.
  5:o Krono Skatte Rusthållshemmanet N:o 5 1/64 mantal Onslunda af samma Socken och Härad med föregående Hemman, på Tingstället Hammenhög, den 22 Juni kl. 12 på dagen.

  1842 29/6, N:o 71
  Såsom följd af författningarnes föreskrift, kungöres nedannämnde personer blifwit till Åboer å kronohemman och lägenheter willkorligen antagne, neml.
  17:o Hans Andersson och dess hustru Bengta Lassdotter å Rusthållshemmanet N:o 31 1/36 mantal Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelstads Härad, enligt öfwerlåtelse af Jöns Olsson och dess hustru Ingar Mårtensdotter emot 2000 R:dr Banko.
  18:o Anders Nilsson och dess hustru Sara Persdotter å Rusthållshemmanet N:o 31 1/32 mantal Onslunda, i nyssnämnde Socken och Härad, på grund af Hans Anderssons och dess hustru Bengta Lassdotters öfwerlåtelse mot 222 R:dr 10 sk. 8 rst. Banko.

  1842 19/11, N:o 128
  Till följe af författningarnes föreskrift warda efterföljande åboombyten kungjorde neml:
  4:o) å Krono Rusthållshemmanet N:o 40 1/32 mantal Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, som Nils Nilsson öfwerlåtit på Ola Nilsson och dess hustru Eljena Jönsdotter för 200 R:dr Banko.
  5:o) å Krono Rusthållshemmanet N:o 31 1/96 mantal Onslunda, i sistnämnde Socken och Härad, hwilket af Hans Andersson och dess hustru Bengta Larsdotter öfwerlåtits på Mårten Andersson emot transportskilling 444 R:dr 21 sk. 4 rst. banko.
  6:o) å Krono Rusthållshemmanet N:o 31 1/96 mantal Onslunda i nyssnämnde Socken och Härad, som Arwid Jeppsson och dess hustru Maria Mårtensdotter transporterat emot 465 R:dr 26 sk. 8 rst Banko, på Ola Nilsson och dess hustru Eljena Jönsdotter
  7:o) å Krono Rusthållshemmanet N:o 57 5/48 mantal Onslunda, i Socken af samma namn och sistnämnde Härad, hwilket Anders Knutsson och dess hustru Mätta Swensdotter fått på sig, emot 728 R:dr 18 sk. Banko och andre beting, öfwerlåtet af Nils Andersson och dess hustru Hanna Åkesdotter.

  1842 12/12, N:o 369
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas, att genom auktioner, dem Kronofogden i orten förrättar, att till den högstbjudande försäljas, neml:
  9:o) Krono Skatte Rusthållshemmanet N:o 13 1/16 mantal Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelstads Härad, på stället den 8 Mars kl. 11 f.m.

  1843 14/3, N:o 37
  Följande Åboombyten å Krono Rusthållshemman, warda, jemlikt författningarne, härmed kungjorde, neml:
  5:o) Håkan Nilsson å 1/36 mantal af N:o 21 Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, honom tillfallet efter modren Elna Håkansdotter.

  1843 15/4, N:o 87
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas att till den högstbjudande försäljas, neml:
  3:o) Krono Skatte Rusthållshemmanet N:o 18 1/16 mantal Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelstads Härad, på stället den 5 Juli kl. 10 f.m.
  7:o) Krono Skatte Rusthållshemmanet N:o 13 1/16 mantal Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, hwarå auktion förut warit utlyst, på stället den 8 Juni kl. 11 f.m.

  1843 31/5, N:o 71
  Jemlikt författningarne kungöres härstädes anmäldte Åboombyten å följande Kronohemman neml:
  6:o) å dito (Rusthållshemmanet) N:o 52 1/12 mantal Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, af Nils Tykesson och hustru öfwerlåtet på deras son Tyke Nilsson emot 400 R:dr Banko.

  1843 13/7, N:o 170
  Genom utmätningsauktioner, som af Kronofogden i orten förrättas, komma nedannämnde fastigheter, å de dagar och ställen här utsättas, att till den högstbjudande försäljas, neml:
  10:o) Krono Skatte Rusthållshemmanet N:o 18 1/16 mantal Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelstads Härad, hwarå auktion fillförene warit utlyst, på stället den 30 Aug. kl. 11 f.m.

  1844 19/9, N:o 107
  Härstädes anmälde åboförändringar å nedannämnde Kronohemman och Lägenheter warda härmed kungjorde, neml.:
  4:o.) Å Rusthållshemmanet N:o 20 1/72 mantal Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, af Nils Bergström och Berta Månsdotter öfwerlåtet på Ola Håkansson och dess hustru Ellna Månsdotter, emot 666 R:dr Banko.

  1844 5/12, N:o 135
  Enligt författningarne kungöras följande åbotransporter å Kronohemman och Lägenheter, neml.;
  4:o.) Å Rusthållshemmanet N:o 36 1/16 Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, transporteradt af Måns Persson på Håkan Jönsson och af denne sednare uppå Bertel Andersson och dess hustru Sissa Månsdotter emot 500 R:dr Banko.
  5:o.) Å Rusthållshemmanet N:o 10 3/32 mantal Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, af Bengt Jönsson och Karna Nilsdotter transporteradt uppå deras Son Hans Jönsson emot 508 R:dr Banko.
  6:o.) Å 3/32 af sistnämnde hemman, som bemälte Bengt Jönsson och Karna Nilsdotter öfwerlåtet på deras Son Per Jönsson och dess hustru Anna Nilsdotter emot 250 R:dr Banko.

  1845 11/4, N:o 48
  Nedannämnde Åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter warda härmed kungjorde, nemligen:
  3:o.) Å Rusthållshemmanet N:o 57 1/48 mantal Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, öfwerlåtet af afl. Nils Anderssons arfwingar uppå Ola Nilsson och dess hustru Elna Andersdotter, emot 266 R:dr 32 sk. Banko.

  1845 30/5, N:o 76
  Wid hemmanet N:o 5 Onslunda samt här å Landskontoret hålles, Måndagen den Fjortonde (14) nästkommande Juli kl. 12 på dagen, auktion för att under arrende på 30 år, räknade från midfastan nästa år, utbjuda en Onslunda Kyrka tillhörig och intill nämnde hemman liggande jord, om 18.590 kappelands rymd, Skärrekärrsåkern kallad, för hwilket arrende projekt-kontrakt är att tillgå hos Herr Prosten Trägårdh i Tranås; börandes hugade spekulanter wara beredde att wid auktionen aflemna till wederhäftigheten styrkt, af 2:ne män, en för båda och båda för en, såsom för egen skuld ingången borgen för arrendeskyldigheternes fullgörande under de fem första arrendeåren, att gälla äfwen i den händelse arrendatorn under samma tid skulle med döden afgå; och skola skeende anbud Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1845 19/6, N:o 172
  För domfäste skulder i mät tagne nedannämnde fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas, att, genom offentlige auktioner till de högstbjudande försäljas, nemligen:
  4:o Krono-Skatte-Rusthållshemmanet N:o 18 1/16 mantal Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelstads Härad, på Tingstället den 3 Sept. kl. 12 på dagen.
  5:o Krono-Skatte-Rusthållshemmanet N:o 31 1/96 mantal Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelstads Härad, på Tingstället den 3 Sept. kl. 2 e.m.

  1845 7/8, N:o 108
  Jemlikt Författningarne kungöras följande åboförändringar å kronohemman och Lägenheter neml:
  1:o å Rusthållshemmanet N:o 31 1/288 mantal Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, af Hans Andersson öfwerlåtet på Mårten Andersson och hans Fästeqwinna Bengta Nilsdotter emot 66 R:dr 32 sk. banko.

  1845 13/9, N:o 261
  Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas, att till den högstbjudande försäljas, neml.:
  1:o) Skatte-Rusthållshemmanet N:o 27 1/126 m:tl Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelstads Härad, på Tingstället Hammenhög, den 26 nästkommande Nowember kl. 11 f.m.

  1845 8/12, N:o 167
  På grund af härstädes företedde afhandlingar, hafwa Husmannen Ola Håkansson och dess hustru Hanns Bengtsdotter samt Muraren Hansson och dess hustru Bengta Olsdotter blifwit wilkorligen antagne till Åboer å 1/48:dels m:tl hwardera af Krono-Rusthållshemmanet N:o 44 1/24:dels m:tl Onslunda i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, som af Hans Swensson och dess hustru Karna Jönsdotter blifwit å dem öfwerlåtne, emot transportskilling 333 R:dr sk. R:gd för hwarje 1/48:dels m:tl, jemlikt författningar, kungöres, med anmodan till wördige Presterskapet att anteckna dagen, då denna kungörelse uppläses, på det bewis om afkunnandet framdeles må kunna meddelas.

  1846 9/4, N:o 37
  Enligt författningarnes föreskrift, kungöras följande Åbo-ombyten å Krono-hemman och Lägenheter, neml.:
  12:o å Rusthållshemmanet N:o 29 1/24 m:tl. Onslunda i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, öfwerlåtet af Nils Larsson och Mätta Göransdotter uppå Bengt Persson och dess Hustru Mätta Larsdotter emot 1,722 R:dr 10 sk. 8 rst. Banko.
  13:o å dito (Rusthållshemmanet) N:o 40 1/64 m:tl. Onslunda, i sistnämnde Socken och Härad, af Ola Nilsson och Eljena Jönsdotter transporteradt på Dragonen Håkan Fridt och dess hustru Marna Larsdotter, emot 366 R:dr 32 sk. Banko.

  1846 25/6, N:o 84
  Under denna dag har Konungens Befallningshafwande till Åboar å nedannämnde Kronohemman och lägenheter wilkorligen antagit följande personer, neml.
  1:o Måns Mårtensson och dess hustru Mätta Andersdotter å 1/96:dels m:tl. af Krono Rusthållshemmanet N:o 2 Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, till följd af Anders Knutssons och Mätta Swensdotters öfwerlåtelse emot 333 R:dr 16 sk. banko.
  2:o Åboen Swen Lennartsson och dess hustru Else Håkansdotter, å 1/144:del af nämnde hemman, som förut innehafts af denne sednares omyndiga barn och med wederbörligt tillstånd dem afhändt emot 200 R:dr banko.

  1846 6/8, N:o 99
  Enligt Författningarnes föreskrift, warda följande härstädes anmälde åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter härmedelst kungjorde:
  6:o Å Rusthållshemmanet N:o 44 1/16 m:tl. Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, transporteradt af Måns Nilsson på Per Persson och Trufwa Persdotter, emot 588 R:dr 32 sk. Banko.

  1846 19/11, N:o 146
  Under denna dag har Konungens Befallningshafwande till Åboar å nedannämnde Krono-Rusthållshemman wilkorligen antagit följande följande personer, neml.:
  1:o Swen Persson och dess hustru Anna Bengtsdotter å 1/36 mantal af N:o 20 Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, i följd af Anders Hanssons öfwerlåtelse, emot 1,222 R:dr 10 sk. 8 r:st Banko
  2:o Christian Jönsson och dess hustru Anna Jönsdotter å 1/72 mantal af samma hemman, som Per Swensson och Ellna Månsdotter å dem öfwerlåtit emot 666 R:dr 32 sk. Banko.

  1847 10/2, N:o 16
  Uppå nedannämnde Kronohemman och Lägenheter har Konungens Befallningshafwande wilkorligen antagit nya Åboar, neml.:
  1:o) Å Rusthållshemmanet N:o 44, 1/12 m:tl Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, hwilket hemman Dragonen Håkan Persson, enligt Konungens Befallningshafwandes Utslag den 17 Juli 1843, emottagit efter fadren Per Olsson.
  3:o) Å Rusthållshemmanet N:o 20, 1/72 m:tl Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, af Anders Hansson och Karna Christensdotter öfwerlåtet på Ola Isaksson och hans hustru Ingeborg Nilsdotter, emot 611 R:dr 5 sk. 4 r:st banko.

  1847 30/7, N:o 87
  Å nedannämnde Kronohemman och Lägenheter hafwa nya Åboer blifwit af Konungens Befallningshafwande wilkorligen antagne, nemligen:
  9:o) Rusthållshemmanet N:o 44, 1/32 m.tl Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelstads Härad, af Nils Olsson öfwerlåtet på Ola Wahlqwist och Else Persdotter, emot 111 R:dr 5 sk. 4 r:st Banko.
  10:o Rusthållshemmanet N:o 2, 1/96 m:tl Onslunda, i Onslunda, i sistnämnde Härad och Socken, transporteradt af Tufwe Olsson och Ingar Persdotter uppå Swen Lennartsson emot 400 R:dr

  1847 16/9, N:o 102
  Enligt Författningarnes föreskrift, warda härstädes anmälte åboförändringar å nedannämnde Kronohemman och Lägenheter kungjorde, neml.
  5:o) Rusthållshemmanet N:o 20, 1/72 m:tl Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelstads Härad, af Per Swensson och Elna Månsdotter transporteradt på Ola Isaksson och Ingeborg Nilsdotter, emot 555 R:dr 20 sk. 8 r:st Banko.

  1847 22/11, N:o 128
  Å Nedannämnde Kronohemman och Lägenheter hafwa Åboförändringar blifwit hos Landshöfdinge-Embetet anmälde och wilkorligen bewiljade, neml.:
  9:o) Å Rusthållshemmanet N:o 2, 1/32 m:tl Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, af Hans Nilsson och Elna Håkansdotter öfwerlåtet uppå deras swärson och dotter Swen Nilsson och Sofia Hansdotter, emot 166 R:dr 32 sk. B:ko; och
  10:o) Å Rusthållshemmanet N:o 31, 1/18 m:tl Onslunda, i sistnämnde Socken och Härad, af Anders Nilsson och Sara Persdotter transporteradt på Per Persson och Mätta Larsdotter, emot 1000 R:dr B:ko.

  1847 30/12, N:o 150
  Under denna dag hafwa nedannämnde, härstädes anmälde Åboförändringar på Kronohemman och Lägenheter blifwit af Landshöfdinge-Embetet willkorligen bifallna, nemligen:
  15:o å Rusthållshemmanet N:o 52 1/24 mantal Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, öfwerlåtet af afledne Åboen Per Bengtssons Sterbhusdelägare uppå Dragonen Lasse Möller och dess Fästeqwinna Hanna Persdotter, emot 111 R:dr 5 sk. 4 r:st. banko.

  1848 1/2(?), N:o 36
  Torsdagen den 17:de Februari 1848 kl. 10 f.m. upplåtes uppförandet af en Skolhusbyggnad i Onslunda, neml. hwad som innefattas under Murareprofessionen, på entreprenadauktion. Kostnadsförslaget, som uppgår till Ett tusende twåhundradefyratiotre (1243) R:dr R:gs, är att tillgå hos Skolstyrelsen. Auktionen hålles i gamla Skolhuset derstädes och bör blifwandeEntreprenören wara försedd med till wederhäftigheten styrkt borgen, såwida afseende skall fästas på hans anbud. Öfrige wilkor tillkännagifwas före auktionens början. Onslunda den 18 Januari 1848.
  Skolstyrelsen.

  1848 15/4, N:o 37
  Jemlikt Författningarne kungöras följande härstädes anmäldte åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter, nemlingen:
  2:o) Å dito (Rusthållshemmanet) N:o 31, 7/144 m:tl Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad deraf å Mårten Nilsson och dess hustru Signe Tufwasdotter öfwerlåtits 1/24:dels m:tl af Arwid Jeppsson och Maria Mårtensdotter, emot 888 R:dr 42 sk. 8 r:st; och 1/144:dels m:tl af Ola Nilsson och Eljena Jönsdotter emot 222 R:dr 10 sk. 8 r:st, allt banko.

  1848 11/8, N:o 88
  Nedannämnde personer hafwa, på derom gjord anhållan, blifwit wilkorligen antagne till Åboer å följande Kronohemman och Lägenheter, nemligen:
  8:o) Åke Erlandsson och dess hustru Bolla Swensdotter å Rusthållshemmanet N:o 2, 1/96:dels mantal Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelstads Härad, öfwerlåtet af Tufwe Olsson och Ingar Persdotter, emot 444 R:dr 21 sk. 8 r:st Banko.
  9:o) Knut Nilsson och dess hustru Elsa Persdotter å 1/96:dels mantal af sistnämnde hemman, som Tufwe Olsson och Ingar Persdotter transporterat, emot 555 R:dr 26 sk. 8 r:st Banko.
  10:o) Jöns Nilsson och dess hustru Boel Persdotter å 1/96:dels mantal af sistberörde hemman, hwilket Swen Persson och Anna Bengtsdotter transporterat, emot 1000 R:dr R:gs.
  11:o) Hans Nilsson och dess hustru Ingar Hansdotter å Rusthållshemmanet N:o 31, 1/188:dels mantal Onslunda, af Ola Nilsson och Eljena Jönsdotter öfwerlåtet emot 200 R:dr Banko.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Onslunda d:o (Socken) Åboen Nils Hansson i Onslunda.

  1849 23/2, N:o 26
  Uppå nedannämnde Kronohemman och Lägenheter hafwa Åboförändringar härstädes blifwit anmälde och wilkorligen bewiljade, neml.;
  6:o) Å Rusthållshemmanet N:o 32, 1/128 m:tl Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, öfwerlåtet af Måns Ifwersson och Ingar Johansdotter på Per Hansson och dess hustru, emot 444 R:dr 21 sk. 4 r. Banko.
  7:o) Å 1/128 m:tl af sistnämnde hemman, som bemälte Måns Ifwersson och Ingar Johansdotter transporteradt på Anders Hansson och dess hustru, emot 144 R:dr 21 sk. 4 r. B:ko.
  8:o) Å Rusthållshemmanet N:o 40, 7/64 m:tl Onslunda, i sistnämnde Socken och Härad, öfwerlåtet af Ola Nilsson och Eljena Jönsdotter, på Nils Nilsson och dess hustru Anna Andersdotter, emot 1777 R:dr 37 sk. 4 r. Banko.
  9:o) Å Rusthållshemmanet N:o 2, 1/96 m:tl Onslunda, som Hans Nilsson och Elna Håkansdotter transporteradt på deras son Håkan Hansson, emot 300 R:dr Banko.

  1849 12/6, N:o 93
  Jemlikt Författningarnes föreskrift kungöres härmedelst nedannämnde härstädes anmälda Åboförändringar å kronohemman och lägenheter, neml.:
  8:o) å Rusthållshemmanet N:o 32 1/64 mantal Onslunda, i Onslunda socken och Ingelsta härad, af Hans Persson och Eljena Isacsdotter öfwerlåtet uppå dottren Ingar Hansdotter och hennes tillämnade man Nils Mårtensson, emot 333 R:dr 16 sk. banko.

  1849 18/10, N:o 140
  Likmätigt författningarne kungöres, att nedannämnde personer blifwit, genom denna dag utfärdade Resolutioner, wilkorligen antagne till Åboer å följande kronohemman och lägenheter, neml.:
  16:o) Hustru Mätta Nilsdotter i Tranås å Rusthållshemmanet N:o 31 1/72 mantal Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, af Mårten Andersson och Bengta Nilsdotter öfwerlåtet, emot 888 R:dr 37 sk. 4 r. Banko

  1850 21/2, N:o 25
  Genom denna dag utfärdade Resolutioner har Konungens Befallningshafwande till Åboer å nedannämnde Kronohemman och Lägenheter willkorligen antagit följande personer, neml.:
  8:o) Nils Olsson å Rusthållshemmanet N:o 17 1/16, N:o 43 1/8 och N:o 57 1/48 mantal Onslunda, i Onslunda socken och Ingelsta härad, hwilka hemmansdelar blifwit å honom öfwerlåtne af föräldrarne, Ola Nilsson och Elna Andersdotter, emot 1333 R:dr 10 sk. Banko.
  9:o) Swen Lennartsson å Rusthållshemmanet N:o 2 1/288 mantal Onslunda, i sistnämnde socken och härad, af Else Håkansdotter transporteradt, emot 33 R:dr 16 sk. Banko; och
  10:o) Per Mårtensson och dess hustru Elna Olsdotter å 5/96 mantal af sistberörde hemman, som Hans Nilsson och Elna Hansdotter till 1/48 mantal emot 400 R:dr samt Swen Nilsson och Sissa Hansdotter till 1/32 mantal emot 200 R:dr Banko å honom öfwerlåtit.

  1850 29/11, N:o 139
  Genom Resolutioner denna dag har Konungens Befallningshafwande till Åboer willkorligen antagit:
  4:o) Lasse Andersson å Krono-Rusthållshemmanet N:o 32 1/64 m:tl Onslunda, i Onslunda socken och Ingelsta härad, i följd af Nils Mårtenssons och Ingar Hansdotters öfwerlåtelse, emot 1000 R:dr B:ko.

  1851 19/2, N:o 44
  Genom utmätningsauktion, som den 9 instundande Maj kl. 12 på dagen å stället förrättas, kommer hemmanet Onslunda N:o 27 m:tl 1/324 Kronoskatte-Rusthåll af Ingelstads härad att till den högstbjudande försäljas. Med detta hemmans tillträde och köpeskillingens erläggande förhålles enligt lag; och kunna spekulanter inhemta närmare upplysning om hemmanets beskaffenhet etc. hos Kronofogden Tydell och härstädes, hwilket härmed kungöres.

  1851 9/10, N:o 106
  Följande Åboförändringar å Krono-hemman och lägenheter warda härmed kungjorde:
  4:o) Å Rusthållshemmanet N:o 31 1/72 m:tl Onslunda, i Onslunda socken och Ingelsta härad, af Nils Håkansson och Mätta Nilsdotter öfwerlåtet på Åke Jakobsson i Löfwestad, emot 1000 R:dr banko.

  1851 3/11, N:o 353
  Genom utmätnings-auktion, som å stället förrättas Onsdagen den 31 nästkommande December klockan 11 förmiddagen, kommer att till försäljning utbjudas från Åboen John Nilsson utmätte fastigheten Onslunda N:o 21 1/8 m:tl Krono-Skatte Rusthåll, wärderadt till 2,500 R:dr R:gs.
  Med tillträdet af denna fastighet och köpewilkoren förhålles enligt lag; och kunna spekulanter angående hemmanets beskaffenhet erhålla underrättelse så wäl härstädes, som hos Kronofogden i orten.

  1851 19/12, N:o 140
  Genom denna dag utfärdade Resolutioner har Landshöfdinge-Embetet till Åboer å nedannämnde Kronohemman willkorligen antagit följande personer, neml.:
  6:o) Mårten Andersson och dess hustru Bengta Nilsdotter å Rusthållshemmanet N:o 31 1/24 mantal Onslunda, i Onslunda socken och Ingelstads härad, på grund af Mårten Nilssons och Sigrid Tufwesdotters öfwerlåtelse, emot 2550 R:dr 26 sk. 8 r:st Banko.

  1852 8/5, N:o 157 (se även: 1852 24/7, N:o 236)
  Då, i saknad af spekulanter, den utmätningsauktion å Krono-Skatte-Rusthållshemmanet Onslunda N:o 37 1/288 m:tl, som finnes utlyst i Landshöfdinge-Embetets kungörelse den 18 sistl. Mars, N:o 95, icke kunnat försiggå, så warder ny auktion, att förrättas å Tingstället Hammenhög den 9 nästkommande Juli kl. 12 på dagen härmed utlyst å samma fastighet, angående wilkoren för hwas tillträdande och i öfrigt Landshöfdinge-Embetets ofwanberörde kungörelse lända till efterrättelse.

  1852 24/7, N:o 237 (se även: 1852 16/10, N:o 331; 1852 4/12, N:o 393)
  Å nedannämnde för gäld utmätte fastigheter komma exekutiwe auktioner att förrättas nemligen:
  Å Krono-Skatte Rusthållshemmansdelen N:ris 17 och 43 1/128:dels mantal Onslunda å Tingstället Hammenhög Onsdagen den 13:de instundande Oktober kl. 11 förmiddagen.

  1852 22/11, N:o 374 (se även nedan 1853 15/1)
  Genom exekutiw auktion, som å stället förrättas Onsdagen den 9:de Februari nästkommande år kl. 12 på dagen, kommer till den högstbjudande att försäljas Krono-Skatte-Rusthållshemmanet N:o 32 1/16 mantal Onslunda i Ingelstads härad, hwilket för skuld blifwit frånmätt Åboen S. J. Johannesson och om beskaffenheten af hwilket närmare upplysning kan winnas såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten. Med köpeskillingens erläggande och hemmanets tillträde förhålles enligt lag; kommandes öfrige willkor att wid auktionstillfället tillkännagifwas.

  1853 15/1, N:o 12
  Som det fel influtit i Konungens Befallningshafwandes kungörelse den 22 sistl. Nowember N:o 80, angående den till den 12:te nästkommande Februari utlyste utmätningsauktion å N:o 32 1/16 m:tl Onslunda i Ingelstads härad, att det enligt kungörelse skolat utmätas från Åboen S. J. Johansson, då det deremot blifwit utmätt från Åboen Måns Andersson så warder berörde fel därmed rättadt.

  1853 8/6, N:o 158
  Genom ytterligare executiv auktion, som förrättas å Tingstället i hammenhög Måndagen den 11 nästkommande Juli kl. 12 på dagen, kommer att till den högstbjudande aflåtas rustnings- och besittningsrätten till 1/128 mantal N:ris 17 och 43 Krono-Skatte-Rusthåll Onslunda, i Ingelstads Härad. Ifrågawarande hemmansdel, som för skuld blifwit frånmätt Anders Håkansson, har wid 2:ne redan werkställde auktionsförsök, i saknad af spekulandet, icke kunnat försäljas.

  1853 13/9, N:o 278
  Genom exekkutive auktioner, som å ställena förrättas, komma till de högstbjudande att försäljas nedannämnde fastigheter, neml.:
  2:o) 2/256 mantal Krono-Skatte-Rusthåll Onslunda i Onslunda socken af Ingelstads härad, Onsdagen den 14 nästkommande December kl. 12 på dagen; hwilka hemman blifwit för skuld utmätte, /…/ det sednare från John Nilsson och om beskaffenheten hwaraf närmare kan erhållas såwäl härstädes som hos Kronofogden i Orten.
  Med köpeskillingarnes erläggande och hemmanens tillträde kommer att förhållas enligt lag; kommandes öfrige wilkoren att wid auktionstillfällena tillkännagifwas.

  1854 12/5, N:o 59
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anmält sig till erhållande af stadfästelse å besittningsrätten till nedannämnde Krono-Rusthållshemman och Lägenheter, neml.:
  2:o) Knut Jönsson och dess hustru Margreta Persdotter till hemmanet N:o 42 1/8 mantal Onslunda i Onslunda socken och Ingelstads härad, hwilket Jöns Nilsson och Elna Knutsdotter på Sökanderne transporterat genom afhandling den 13 sistlidne Januari.
  4:o) Tyke Nilsson och dess hustru Karna Olsdotter till hemmanet N:o 52 1/24 mantal Onslunda i Onslunda socken och Ingelsta Härad, öfwerlåtet af L. Möller och Hanna Persdotter genom afhandling den 15 Augusti sistlidne år.

  1854 6/10, N:o 118
  Hos Landshöfdinge-Embetet hafwa följande personer anmält sig till erhållande af stadfästelse å besittningsrätten till nedannämnde Krono-Rusthållshemman, neml.
  3:o) Anders Sonessons: till hemmanet N:o 44 1/32 mantal Onslunda i Onslunda socken och Ingelsta härad, hwilket han, genom serskildte afhandlingar den 24 Oktober 1853 af Mårten Nilsson, Nils Nilsson, Kersti Olsdotter och Ola Wahlqwist, fått på sig transporteradt; hwilket, liksom att de sökte inskrifningarne denna dag blifwit ad interim bewiljade, härmed kungöres med tillkännagifwande att wederbörande arfwingar och skyldemän, hwilka önska att göra deras lösningsrätt gällande, äga att derom härstädes inom natt och år efter kungörelsens uppläsande, sig anmäla, samt delegare i Rusthållena inom tre månader efter det arfwingarnes fatalier lupit till ända.

  1855 6/10, N:o 92
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anmält sig till erhållande af stadfästelse å besittningsrätten till nedannämnde Krono-Rusthållshemman, neml.
  7:o) Ola Nilsson och dess hustru Else Åkesdotter till hemmanet N:o 57 5/48 mantal Onslunda i Onslunda socken och Ingelstads härad, som af O. Wahlqwist och Agda Swensdotter öfwerlåtits enligt afhandling den 10 sistl. April; hwilket, äfwensom att de sökta inskrifningarne denna dag blifwit bewiljade ad interim, härmed kungöres, med tillkännagifwande, att wederbörande arfwingar och skyldemän, hwilka önska att göra deras lösningsrätt gällande, ega att derom härstädes inom natt och år efter kungörelsens uppläsande, sig anmäla, samt delegare i Rusthållena inom tre månader efter det arfwingarnes fatalier lupit till ända.

  1855 30/11, N:o 227 (se även: 1855 10/12, N:o 232 – förnamn ändrat från Lars till Bengt)
  Genom executiv auktion, som förrättas å Hammenhögs Tingsställe den 12 Februari nästkommande år klockan tolf på dagen, kommer att i Laga ordning till den högstbjudande försäljas från Åboen (Bengt) Nilsson i Onslunda utmätta Krono-Skatte Rusthållshemmansdelen N:o 37 1/288:dels mantal Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelstads Härad.

  1856 28/3, N:o 31
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anmält sig till erhållande af stadfästelse å besittningsrätten till nedannämnde Krono-Rusthållshemman, neml.
  1:o) Mårten Persson till hemmanet N:o 31 1/72 m:tl Onslunda, i Onslunda socken och Ingelstads härad, hwilket han fått på sig öfwerlåtet af Åke Jakobsson genom afhandling den 11 Oktober 1854.
  2:o) Per Nöjd och Ingar Rasmusdotter till hemmanet N:o 31 1/90 m:tl Onslunda, hwilken hemmansdel, som i transport-afhandlingen den 18 Mars 1842, blifwit oriktigt uppgifwen till 1/96 m:tl, desse personer fått på sig öfwerlåten af Lars Hall och Ingar Larsdotter; hwilket, äfwensom att de sökta inskrifningarne denna dag blifwit bewiljade ad interim, härmed kungöres, med tillkännagifwande att wederbörande arfwingar och skyldemän, hwilka önska att göra deras lösningsrätt gällande, äga att derom härstädes, inom natt och år efter kungörelsens uppläsande, sig anmäla samt delägare i Rusthållena inom tre månader efter det arfwingarnes fatalier lupit till ände.

  1856 23/8, N:o 158
  Tillersättande af befintlige wacancer wid Kongl. Södra Skånska Infanteri-Regementet och den del av Albo Compagni, som är förlagd inom detta Län, kommer rekryteringsmöte att hållas i Onslunda by Onsdagen den 17 instundnade September kl. 8 f.m., hwilket till wederbörande Rotehållares kännedom och efterrättelse härmed kungöres.

  1856 8/8, N:o 86
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anmält sig till erhållande af stadfästelse å besittningsrätten till nedannämnde Krono-Rusthållshemman, neml.
  1:o) Hans Olsson till hemmanet N:o 36 1/16 m:tl Onslunda i förberörde socken och (Albo) härad; öfwerlåtit på sökanden af Bertil Andersson och Sissa Månsdotter, jemlikt afhandling den 5 Augusti 1853.
  2:o) Hans Månsson till hemmanet N:o 44 1/16 m:tl Onslunda i ofwannämnde socken och härad, hwilket hemman blifwit på sökanden öfwerlåtit af Per Persson och Truen Persdotter enligt afhandling den 1 April 1856, hwilket, äfwensom att de sökta inskrifningarne denna dag blifwit bewiljade ad interim, härmed kungöres, med tillkännagifwande att wederbörande arfwingar och skyldemän, hwilka önska att göra deras lösningsrätt gällande, äga att derom härstädes, inom natt och år efter kungörelsens uppläsande sig anmäla, samt delägare i Rusthåll inom tre månader efter det arfwingarnes fatalier lupit till ände.

  1857 9/3, N:o 19
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anmält sig till erhållande af stadfästelse å besittningsrätten till nedannämnde Krono-Rusthållshemman, neml.
  6:o) Mårten Swensson och dess hustru Kjersti Håkansdotter till hemmanet N:o 32 1/64 mantal Onslunda, i Onslunda socken och Ingelsta härad, hwilket blifwit på dem transporteradt af Lasse Andersson och Hanna Mårtensdotter enligt afhandling den 3 April 1856.
  7:o) Per Persson till hemmanet N:o 31 1/18:dels mantal Onslunda, i Onslunda socken och Ingelsta härad, på sökanden öfwerlåtit af föräldrarne Per Persson och Mätta Larsdotter jemlikt afhandling den 20 April 1854.

  1857 18/6, N:o 55
  Hos Konungens Befallningshafvande hafwa följande personer anmält sig till erhållande af stadfästelse å besittningsrätten till nedannämnde Krono-Rusthållshemman, neml:
  3:o) Håkan Håkansson till hemmanet N:o 36 1/16 mantal Onslunda, i Onslunda socken och Ingelsta härad, på honom transporteradt af Hans Olsson, enligt afhandling den 9 Aug. 1856.efter hwarderas namn upptagne kronohemman, så warder sådant härmed kungjordt, med tillkännagifwande, att den som skatteköpet klandra will, bör, wid talans förlust, anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande, nemligen:
  Ingelsta Härad, Onslunda socken:
  Per Mårtensson, krono-rusthållshemmanet N:o 2 5/96 mantal Onslunda.

  1857 13/7, N:o 60
  Som efterföljande Åboer härstädes anhållit att få till skatte inlösa här nedan

  1858 16/2, N:o 20
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anmält sig till erhållande af stadfästelse å besittningsrätten till nedannämnde Krono-RusthållsHemman, neml.:
  5:o Hans Persson till hemmanet N:o 2 1/96 mantal Onslunda, hwilket han fått på sig öfwerlåtet af Mårten Persson och Agda Nilsdotter, jemlikt afhandling den 1 Nowember 1856.

  1858 2/3, N:o 54 (se även: 1858 12/7, N:o 178)
  Genom executiw-auktion, som förrättas å Tingsstället Hammenhög den 18 instundande Maj kl. 12 på dagen, försäljes från Åboen Måns Månsson utmätte N:o 27 1/36 mantal Kronoskatte-Rusthållshemman Onslunda. Angående hemmanets beskaffenhet kunna upplysningar erhållas såwäl å lands-Cansliet härstädes som hos Kronofogden i oretn; och blifwa köpewillkoren wid auktionen tillkännagifne.

  1858 26/3, N:o 35
  Som efterföljande Åboer härstädes anhållit att få till Skatte inlösa här nedan efter hwarderas namn upptagne Kronohemman, så warder sådant härmed kungjordt, med tillkännagifwande, att den, som Skatteköpet klandra will, bör, wid talans förlust, anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande, nemligen:
  Ingelsta härad. Onslunda Socken
  Christian Jönsson å 1/72:dels mantal af Krono-Rusthållshemmanet N:o 20 Onslunda.

  1858 14/5, N:o 117
  Genom executiwe auktioner, som förrättas å nedanstående ställen och dagar, komma att i laga ordning försäljas:
  e) Å stället Fredagen den 30 instundande Juli kl. 12 på dagen 1/32 m:tl af N:o 19 och 3/64 m:tl af N:o 34 Onslunda i Ingelstads härad, för skuld utmätt från Åboen Lars Nilsson derstädes.
  f) Å stället Måndagen den 2 instundande Augusti kl. 12 på dagen 1/36 m:tl af Krono-Skatte-Rusthållshemmanet N:o 21 Onslunda i Ingelstads härad, för skuld utmätt från Åboen Per Larsson derstädes.
  g) Å stället Tisdagen den 3 instundande Augusti kl. 12 på dagen 1/64 m:tl af Hemmanet N:o 48 Onslunda i Ingelstads härad, för skuld utmätt från Åboen Håkan Arfwedsson derstädes.
  h) Å stället Tisdagen den 3 instundande Augusti kl. 3 eftermiddagen 2519/52480 m:tl af Kronoskatte-Rusthållshemmanet N:ris 60 & 61 Onslunda i Ingelstads härad, för skuld utmättfrån Åboen Håkan Arfwedsson i Onslunda.

  1858 3/8, N:o 201 (se även: 1858 25/10, N:o 280; 1859 24/1, N:o 16; 1859 31/3, N:o 88)
  Genom executiv-auktioner, som förrättas å nedanstående dagar, kommer att i laga ordning till försäljning utbjudas:
  c) Å Hammenhögs Tingsställe Måndagen den 11 nästk. Oktober kl. 12 på dagen, 7/64 m:tl af Skatte-Rusthållshemmanet N:o 55 Onslunda, utmätt från Åboen Måns Månsson derstädes.

  1858 14/10, N:o 97
  Som efterföljande Åboer härstädes anhållit att få till skatte inlösa här nedan efter hwarderas namn upptagne Kronohemman, så warder sådant härmed kungjordt, med tillkännagifwande, att den som skatteköpet klandra will, bör, wid talans förlust, anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande, nemligen:
  Ingelstads härad. Onslunda Socken
  Mårten Persson å Krono Rusthållshemmanet N:o 31 1/72:dels mantal Onslunda
  Mårten Swensson å Krono Rusthållshemmanet N:o 32 1/64:dels mantal Onslunda

  1858 25/10, N:o 280 (se även: 1859 17/1, N:o 9)
  Genom exekutiv Auktioner, som förrättas å Hammenhögs Tingsställe nedannämnde dagar, komma att i laga ordning till föräljning utbjudas:
  8:o. Sistnämnde dag (3 Januari) kl. 12 på dagen 35/1152:dels mantal af Skatte Rusthållshemmanet N:o 4 Onslunda, i Onslunda socken, frånmätt Åboen Åboen Anders Persson.

  1859 4/2, N:o 27
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anmält sig till erhållande af stadfästelse å besittningsrätten till nedannämnde krono-rusthållshemman, neml.:
  5:te) Bengt Nilsson och hans hustru Anna Persdotter till Krono-Rusthållshemmansdelarne N:o 14 1/32:dels och N:o 44 1/32:dels mantal Onslunda, i Onslunda socken och IngelstadsHärad, hwilka hemmansdelar blifwit på dem öfwerlåten af Per Nilsson och Sissa Johnsdotter genom afhandling den 25 Januari 1858.
  6:te) Åke Olsson till Hemmanet N:o 37 5/32:dels m:tl Onslunda, i Onslunda socken och Ingelstads Härad; på honom transporteradt af Ola Nilsson och Else Åkesdotter, enligt afhandling den 22 Februari 1858.

  1859 10/10, N:o 241 (se även: 1859 14/10, N:o 246)
  Genom executiv auktion, som förrättas å Tingstället i Hammenhög Fredagen den 23 nästkommande September klockan XII på dagen, kommer att försäljas Kronoskatte-Rusthållshemmanet N:o 19 1/32 mantal Onslunda.
  Kännedom om hemmanets beskaffenhet kan erhållas säväl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1860 24/3, N:o 63
  Nedannämnde för skuld utmätte fastigheter komma att i laga ordning försäljas vid Executive auktioner som förrättas:
  2:o På samma ställe (Tingsstället Hammenhög) Måndagen den 4 nästinstundande Juni kl 2 eftermiddagen å Kronoskatte-Rusthållshemmansdelen N:o 34 3/64 mantal Onslunda i Onslunda socken och Ingelstads härad, frånmätt Åboen Lars Nilsson derstädes för skuld till Åboen Anders Henriksson äfven i Onslunda.
  Angående beskaffenheten af dessa hemmansdelar erhålles upplysning såväl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1861 10/1, N.o 12
  Som nedannämnde hemmansdelar vid derå utlyste exekutive auktioner härmed utsatte att förrättas å Tingsstället i Hammenhög, efternämnde dagar, neml.:
  3:o Lördagen den 16 i ofvannämnde [Februari] månad kl. 12 på dagen å Krono-Skatte-Rusthållshemmansdelen N:o 8 3/64 mant. Onslunda, och
  4:o Lördagen den 9 äfven i nästa Februari månad kl. 2 eftermiddagen, å Krono-Skatte-Rusthållshemmansdelen N:o 8 1/192:dels mantal Onslunda, jemte en å egorne befintlig skattlagd vädermjölqvarn samt ett boningshus, hvilket till vederbörandes efterrättelse härmed kungöres.

  1861 17/2, N:o 53 (se även: 1861 8/4, N:o 98)
  Enär Krono-Skatte-Rusthållshemmansdelen N:o 8 3/64 mtl Onslunda icke kunnat försäljas vid den till den 16 i denna månad utlyste auktion, så varder ytterligare executiv auktion å berörde hemmansdel härmed utsatt att förrättas å Tingsstället i Hammenhög Lördagen den 30 nästkommande Mars klockan XII på dagen, hvilket till vederbörandes efterrättelse härmned kungöres.

  1861 2/3, N:o 26
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anmält sig till erhållande af stadfästelse å besittningsrätten till nedannämnde Krono-RusthållsHemman
  4:o) Åke Erlandsson och dess hustru Bolla Svensdotter å hemmanet N:o 2 1/96 mtl Onslunda i Onslunda Socken och Ingelstads Härad, hvilket på dem öfverlåtits af Knut Nilsson och Else Persdotter jemlikt afhandling den 28 April 1860.

  1861 26/3, N:o –
  Som efterföljande Åboer härstädes anhållit att få till skatte inlösa här nedan efter hvarderas namn upptagne kronohemman, så varder sådant härmed kungjordt med tillkännagifvande att den som skatteköpet klandra vill bör, vid talans förlust, anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande nemligen:
  Ingelsta härad, Onslunda socken:
  Per Persson å Krono-Rusthållshemmanet N:o 31 1/18 mtl Onslunda.

  1861 23/4, N:o 45
  Genom offentlig entreprenad-auktion vid Onslunda Kyrka Onsdagen den 22 nästkommande Maj komemr att upplåtas uppförandet af ny Kyrka och Torn, i enlighet med af Kongl. Maj:t i Nåder stadfästade ritning och kostnadsförslag å 15,912rdr 66 öre. Arbetet skall vara till vederbörlig afsyning färdigt den 1 Okt. 1862, och grunden dertill lagd d. 1 nästinstundande Oktober. vederhäftig, såsom för eget åtagande ingången borgen för arbetets fullbordan inom föreskrifven tid samt dess goda bestånd under de 6 nästföljande åren, såsom ock för förskotten å entreprenade-summan, bör vid auktionstillfället aflemnas. Pastors-Embetet lemnar fullständigare underrättelser om arbetet. Antagligheten af de skeende anbuden kommer att pröfvas af Kon. Befallningshafvande och Biskops-Embtete. landh.-Embetet i Malmöhus och Blekinge län anmodas låta bland sina kungöresler införa detta.
  Tranås d.. 22 April 1861
  Å Kyrko-föreståndarnes vägnar.
  C. N: Ahnfelt
  P. l.

  1862 19/2, N:o 22
  Hos Konungens Befallningshafvande hafva följande personer anmält sig till erhållande af stadfästelse i besittninsgrätten till nedannämnde Krono-rusthållshemman:
  1:o Måns Olsson och dess hustru Jngar Olsdotter å hemmanet N:o 2 1/96 mantal Onslunda i Onslunda socken och Jngelsta härad, hvilket blifvit på dem transporteradt af Måns Mårtensson enligt afhandling den 15 December 1860.
  2:o Jöns Persson och dess hustru Metta Nilsdotter å hemmanet N:o 40 7/64 mantal Onslunda i Onslunda socken och Jngelsta härad, som på dem blifvit transporteradt af Rasmus Persson och Jngar Persdotter enligt afhandling den 16 Februari 1861.
  3:o Ola Mårtensson å hemmanet N:o 31 5/96 mantal Onslunda i Onslunda socken och Jngelsta härad, som på honom öfverlåtits af Nils persson ocj Jngar Mårtensdotter, enligt afhandling den 13 Maj 1861, hvilket, äfvensom att de sökte inskrifningarne blifvit denna dag beviljade ad interim, härmed kungöres med tillkännagifvande att vederbörande arfvingar eller skyldemän, hvilka önska göra deras lösningsrätt gällande, äga att derom härstädes inom natt och år efter kungörelsens uppläsande sig anmäla samt delegare i rusthåll inom tre månader efter det arfvingarnes fatalier lupi till ända.
  Wördige presterskapet inom ofvannämnde härad anmodas låta från predikostolarne uppläsa denna kungöresle nästa Söndag efter emottagandet, derom bevis torde blifva till Kronofogden i orten, antingen genom vederbörande Krono-Länsman eller direkte insändt.

  1862 2/5, N:o –
  Som efterföljande Åboer härstädes anhållit att få till skatte inlösa här nedan efter hvarderas namn upptagne Kronohemman och lägenheter, så varder sådant härmed kungjordt, med tillkännagifvande, att den som skatteköpet klandra vill, bör, vid talans förlust, anmäla sig härstädes inom En månad från denna kungörelses uppläsande, neml.:
  Ingelsta härad, Onslunda socken:
  Jöns Persson å 1/96 mtl Krono-Rusthåll N:o 2 Onslunda
  Ola Håkansson å 1/72 mtl mtl d:o N:o 20 ibm
  Per Nordqvist och Nils Andersson såsom förmyndare för Mattis Nilssons efterlemnade omyndige barn å 3/56 mtl Krono-Rusthåll N:o 29 Onslunda.
  Sven Jönsson å 1/24 mtl Krono-Rusthåll N:o 29 Onslunda; och anmodas vederbörande Pastors-Embeten i ofvannämnde härader, att i till dem ankommande dupplettexemplar af denna kungörelse meddela bevis om dagen då kungörelsen blifvit uppläst och samma bevis till Kronofogden i orten insända.

  1862 27/5, N:o 178
  Genom executiv auktion, som förrättas å stället Lördagen den 9 instundande Augusti kl. 10 f.m., kommer att försäljas Krono-Skatte-Rusthållshemmansdelen N:o 19 3/704 mantal Onslunda i Onslunda socken af Ingelstads härad.
  Angående hemmanens beskaffenhet kan erhållas upplysning såväl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1867 28/2, N:o 19
  Hos Konungens Befallningshafwande i Länet hafwa nedannämnde Åboer anmält sig till erhållande af stadfästelse å besittningsrätten tillföljande hemman, nemligen:
  5:o Lasse Nilsson till Kronorusthållshemmanet N.o 20 1/96 mantal Onslunda i Onslunda socken och Ingelsta Härad, hwilket hemman på honom transporterats af Nils Andersson och Agda Lassdotter emot 1,000 Rdr rmt, enligt afhandling den 19 Augusti 1865.
  6:o Anders Persson till Kronorusthållshemmanet N:o 31 1/192 mantal Onslunda i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, som han fått på sig öfwerlåtet af fadren Per Hansson emot 1,000 Rdr rmt, enligt afhandling den 28:de November 1866.
  7:o Jöns Mattsson och dess hustru Anna Persdotter till Kronorusthållshemmanet N:o 31, 1/192 mantal Onslunda i Onslunda Socken och Ingelsta Härad, hwilket hemman de fått på sig öfwerlåtet af fadren och swärfadren Per Hansson emot 1,000 Rdr rmt, enligt afhandling den 28 November 1866; hwilket, äfwensom att de sökta inskrifningarne blifwit denna dag bewiljade ad interim, härmed kungöres, med tillkännagifwande att wederbörande arfwingar eller skyldmän, hwilka önska göra deras lösningsrätt gällande, äga att derom härstädes inom natt och år efter kungörelsens uppläsande sig anmäla samt delägare i rusthåll inom tre månader efter det arfwingarnes fatalier lupit till ända.

  1867 27/8, N:o 434
  Uti ingifwen ansökning har Hans Jönsson i Onslunda anhållit om förordnande för Herr Commissions-Landtmätaren N. L. Åfeldt att uppå rågångarne emellan Sökandens inegor till hemmanet N:o 10 3/32 mantal Skatte-Rusthåll Onslunda i socknen med samma namn och Ingelstads Härad samt torfmossen Store Mosse kallad, enligt den öfwer Sökandens egor fastställde charta.
  Som nu samtelige delegarne icke underskrifwit ansökningen, så warda desse, jemlikt 13 § i Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 9 November 1866, härmed förelagde, att inom Åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från Predikstolen i förutnämnde Sockens kyrka hit inkomma med yttrande, huruwida de förena sig med Sökanden i walet af förrättningsman, wid påföljd att de förlorat rättigheten, att i frågan widare höras.

  1867 14/11, N:o 109
  Som efternämnde Åboer härstädes anhållit, att få till Skatte inlösa här nedan efter hwarderas namn upptagne Kronohemman och lägenheter, så warder sådant härmed kungjordt med tillkännagifwande att den som skatteköpet klandra will, bör, wid talans förlust, anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande, nemligen.
  Ingelsta Härad, Onslunda Socken
  Tyke Nilsson och Karna Olsdotter: Krono-Rusthållshemmanet N:o 52 1/8 mantal Onslunda
  Knut Jönsson och Margreta Persdotter: Krono-Rusthållshemmanet N:o 42 1/8 mantal Onslunda

  1867 11/12, N:o 124
  Wid offentlig auktion, som Onsdagen den 8 nästinstundande Januari klockan 12 på dagen anställer så wäl här på Lands-Contoret som i Onslunda sockenstuga, komma att under arrende på trettio år, räknade från midfastan år 1868, utbjudas följande Onslunda kyrka tillhöriga jordar, nemligen

  Jordens nummer Nuwarande brukarens Namn. Jordens areal i kappland.
  1,2 och 3. Anders Mårtensson 3,5
  4. Densamme 7,5
  5. Måns Nöjd 8,3
  6. Kjersti Östergren 3,4
  7. Hans Hansson 7,4
  8. Else Swensdotter 1,9
  9. Nils Lundgren 3.
  10. Per Jeppsson 8,6
  11. Nils Sonesson 4,9
  12. Per Olsson 6,3
  13. Anders Persson 3,2
  14. Nils Rasmusson och Hanna Swensdotter 2,6
  15. Johan Bergin 7,2
  16. Swen Hansson 4,3

  Hwilket till spekulanters kännedom kungöres med tillkännagifwande, att den högstbjudande bör wid auktionen aflemna en af twänne personer, en för båda och båda för en,, såsom för egen skuld ingången, till wederhäftigheten styrkt borgen för alla i arrendekontraktet föreskrifna skyldigheters fullgörande under de fem första arrendeåren, äfwen i den händelse arrendatorn skulle under tiden aflida; att projekt till arrendekontrakt finnes att tillgå härstädes och hos Pastors-Embetet, samt att det ankommer på Konungens Befallningshafwande och Biskops-Embetet, hwilka utfärda arrendekontrakt, att blifwande anbud antaga eller förkasta.

  1868 23/4, N:o 3
  Som efternämnde Åboer härstädes anhållit att få till skatte inlösa här nedan efter hwarderas namn upptagne kronohemman och lägenheter, så warder sådant härmed kungjordt med tillkännagifwande att den som skatteköpet klandra will, bör, wid talans förlust, anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande, neml.:
  Ingelsta Härad, Onslunda Socken
  Jöns Persson och Mätta Nilsdotter: Krono-Rusthållshemmanet N:o 40 7/64:dels mantal Onslunda.

  1868 22/8, N:o 403
  Uti ingifwen ansökning hafwa Ingwar Swensson och Anders Andersson i Onslunda anhållit om förordnande för Herr Commissions-Landtmätaren N. L. Åfeldt att i skifte utlägga egorne till Skatterusthållshemmanet N:o 1 3/8 mantal Onslunda, i Onslunda Socken och Ingelstads Härad, hwilket hemman eges af Sökanderne jemte Mårten Pehrsson och Nils Månsson.
  Som nu desse sistnämnde icke underskrifwit ansökningen, warda desse, jemlikt föreskriften i 13 § Kongl. Maj.ts förnyade Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 13[!] November 1866, härmed förelagde, att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst i förenämnde sockens kyrka hit inkomma med yttrande, huruwida de förena sig med Sökanden i walet af förrättningsman, wid påföljd, att de eljest förlorat rättigheten att sig widare i frågan höras.

  1868 9/9, N:o 439
  Uti hit ingifwen ansökning hafwa Jöns Lind, Bengt Carlsson, Jöns Håkansson och Bengt Larsson i Onslunda anhållit om förordnande för Herr Commissions-Landtmätaren P. S. Herbst, att werkställa laga delning af samtlige wägarne tid Onslunda by, i socknen af samma namn och Ingelstads härad samt, der behofwet så kräfde, desamma utstaka efter fastställde laga skifteskartan.
  Som nu öfrige delägarne icke underskrifwit ansökningen, warda desse, jemlikt föreskriften i 13 § Kongl. Maj.ts förnyade Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 13[!] November 1866, härmed förelagde, att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst i predikstolen i förutnämnde sockens kyrka hit inkomma med yttrande, huruwida de förena sig med Sökanderne i walet af förrättningsman, wid påföljd, att de eljest förlorat rättigheten att sig widare i frågan höras.

  1869 9/2, N:o 10
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till rusthållare för nedannämnda hemman, nemligen:
  6:o) Bengt Persson för 1/48 mantal N:o 29 Onslunda i Onslunda socken och Ingelstads Härad, hwilket blifwit öfwerlåtet den 1 Juli 1865 af Anders Larsson på Per Jönsson, den 2 November 1867 af Per Jönsson på Nils Jönsson och den 27 December 1867 af den sistnämnde på Sökanden, hwarje gång emot enahanda lösningssumma eller 2087 Rdr Rmt.

  1869 11/2, N:o 68
  Enligt hit inkommen anmälan har Per Olsson i Onslunda blifwit wald till Ordförande i Onslunda församlings Kommunal-Nämnd och Stämma.

  1869 7/8, N:o 378
  Genom executive auktioner, som å nedannämnde tider och ställen förrättas, komma att till försäljning i laga ordning utbjudas för gäld utmätte fastigheter, nemligen:
  b) å Tingsstället i Hammenhög
  Lördagen den 23 nästkommande Oktober,
  3:o) kl. 1 e.m. Skatterusthållshemmanet N:o 39 49/768 mantal Onslunda, i Onslunda socken;
  4:o) kl. 2 e.m. Kronoskatterusthållshemmanet N:o 45 7/128 mantal Onslunda, i socken af samma namn;
  Angående lägenheternes beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1869 27/12, N:o 601 (se även 1870 17/3, N:o 103; 1870 25/4, N:o 159)
  Genom executive auktioner, som å Landskansliet härstädes förrättas Fredagen den 11 Mars nästkommande år kl. 12 på dagen, komma att till försäljning i laga ordning utbjudas följande för gäld utmätte fastigheter, nemligen:
  1:o) Hemmansdelen N:o 49 11/288:dels mantal Onslunda, i Onslunda socken och Ingelstads härad;
  Angående hemmanens beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1870 10/1, N:o 4
  Som efternämnde Åboer anhållit, att få till skatte inlösa här nedan efter hwarderas namn upptagne kronohemman och lägenheter, så warder sådant härmed kungjordt med tillkännagifwande att denn som skatteköpet klandra will, bör, wid talans förlust, anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande, neml.:
  Ingelsta Härad.
  Onslunda Socken:
  Jöns Mattisson och dess hustru Anna Persdotter å Krono-Rusthållshemmanet N:o 31 1/192 mantal Onslunda
  Anders Persson å Krono-Rusthållshemmanet N:o 31 1/192 mantal Onslunda
  Lasse Nilsson å dito N:o 20 1/96 mantal Onslunda.

  1870 7/3, N:o 91
  Genom executive auktioner, som å nedannämnde tider och ställen förrättas, kommer att till försäljning i laga ordning utbjudas följande för skulder i mät tagne fastigheter, nemligen:
  2:o) Kronoskatterusthållshemmanet N:o 59 3/80:dels mantal Onslunda,beläget i Onslunda socken af Ingelstads härad, Måndagen den 23 nästkommande Maj kl. 12 på dagen å häradets tingsställe i Hammenhög.
  Angående hemmanens beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

  1870 11/5, N:o 33
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till rusthållare för nedannämnde Kronohemman, neml.:
  3:o) Anders Olsson för N:o 2 1/16 mtl Onslunda i Onslunda socken och Ingelsta härad, som han fått på sig öfwerlåtet af Jakob Nilsson och Kjersti Olsdotter samt Swen Lennartsson och Elsa Håkansdotter emot en summa af 4000 Rdr Rmt enligt afhandling den 24 Mars 1870; hwilket härmed kungöres;

  1870 5/10, N:o 66
  Genom Utslag denna dag har Konungens Befallningshafwande förordnat att kronorusthållshemmanet N:o 56 1/8 mantal Onslunda i Onslunda socken af Ingelstads Härad skall anses såsom åboledigt och warda derföre den eller de, som förmena sig på något sätt wara berättigade att till rusthållare för hemmanet warda antagne, härmed förständigade att, ehwad de äro inom eller utom riket wistande, sådant ofördröjligen och sist inom natt och år från denna dag räknadt, härstädes anmäla och sina skäl förete; Börande denna kungörelse i kyrkorne inom ofwannämnde härad upläsas sednast den 23 innewarande månad.

  1870 26/11, N:o 79
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till rusthållare för nedannämnde Kronohemman neml.:
  2:o) Jakob Mårtensson för N:o 2 1/96 mantal Onslunda i Onslunda socken och Ingelsta Härad, hwilket på honom öfwerlåtits af Hans Persson för 1166 rdr 67 öre, enligt afhandling den 12 Maj 1868.

  1871 20/1, N:o 5
  Som åboen Bengt Pehrsson härstädes anhållit att få till skatte inlösa 1/48:dels mantal af kronorusthållshemmanet N:o 29 Onslunda i Onslunda socken och Ingelsta Härad, så warder sådant härmed kungjort med tillkännagifwande att den som skatte köpet klandra will, bör, wid talans förlust, anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande.
  Herrar Pastorer inom Ingelsta Härad anmodas att från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande dupplett exemplar af kungörelsen, torde blifwa till Kronofogden i orten insändt.

  1871 30/3, N:o 112
  Kungörelse om wal af Kommunal-Nämnds-Ordförande
  Ordförande i Onslunda sockens Kommunal-Nämnd är enligt inkommen anmälan utsedd Åboen Jöns Bengtsson å N:o 37 Onslunda.

  1871 27/4, N:o 31
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till rusthållare för nedannämnde kronohemman, nemligen:
  2:o) Per Nilsson och hans hustru Elna Jakobsdotter för 1/96:dels mantal N:o 21 Onslunda i Onslunda socken och Ingelsta Härad, som på dem transporterats af Anders Olsson och Mätta Hansdotter emot 1,000 rdr rmt, enligt afhandling den 26 November 1869, hwilket härmed kungöres; åliggande det wederbörande skyldemänoch rusthållare, som på grund af Kongl. Förordningen den 22:dre Februari 1749 wilja inlösa något af ofwannämnde hemman, att sådant, de förre inom natt och år efter denna kungörelses uppläsande från predikstolarne i häradets kyrkor och de sednare inom tre månader efter det arfwingarnes fatalier lupit till ända, härstädes anmäla och sin rätt styrka samt då jemwäl aflemna bewis att lösningsrätten blifwit i Landt-Ränteriet insatt.
  Herrar Pastorer i ofwannämnde härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande dupplett-exemplar af kungörelsen, torde blifwa till Kronofogden i orten insändt.

  1872 22/4, N:o 24
  Uti hit ingifne ansökningar hafwa följande personer anhållit att få till skatte inlösa nedannämnda kronohemman och lägenheter, nemligen:
  Åboen Per Nilsson: Rusthållshemmanet N:o 56 ett åttondedels mantal Onslunda i Onslunda socken och Ingelstads härad; hwilket härigenom kungöres, med tillkännagifwande att, om någon will klandra ifrågawarande skatteköp, bör han sådant inom en månad från denna kungörelses uppläsande i häradets kyrkor härstädes anmäla, wid påföljd, i fall sådant försummas, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnde härader anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1872 3/6, N:o 46
  Uti hit ingifne ansökningar hafwa följande personer anhållit att få till skatte inlösa nedannämnde kronohemman och lägenheter, nemligen:
  Åboen Anders Olsson och hans hustru Mätta Hansdotter: rusthållshemmanet N:o 2 ett sextondedels mantal Onslunda i Onslunda socken och Ingelstads Härad; samt
  Åboen Hans Månsson: ett sextondedels mantal N:o 44 Onslunda i sistnämnde socken och härad;
  Hwilket härigenom kungöres med tillkännagifwande att, om någon will klandra ifrågawarande skatteköp, bör han sådant inom månad från kungörelsens upläsande i Häradets kyrkor härstädes anmäla, wid påföljd, i fall sådant försummas, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1872 28/11, N:o 445
  Genom exekutiv auktion, som å stället förrättas Måndagen den 10 instundande Februari kl. 12 på dagen, kommer att till försäljning i laga ordning utbjudas utmätta fastigheten N:o 55 55/512 mtl Kronoskatte Rusthållshemmanet Onslunda i Onslunda socken och Ingelstads härad.
  Angående hemmanets beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos kronofogden i orten.

  1873 8/5, N:o 44
  Uti hit ingifna ansökningar hafwa följande personer anhållit att få till skatte inlösa nedannämnda Kronohemman och lägenheter, hwartill de hafwa lagligen befästad besittningsrätt, nemligen:
  Måns Olsson och hans hustru Ingar Olsdotter: rusthållshemmanet N:o 2 1/96 mantal Onslunda i Onslunda socken och Ingelstads härad;
  Jakob Mårtensson och hans hustru Ingar Månsdotter: rusthållshemmanet N:o 2 1/96 mantal Onslunda i samma socken och härad;
  Anders Sonesson: rusthållshemmanet N:o 44 1/32 mantal Onslunda i samma socken och härad;
  Hwilket härigenom kungöres med tillkännagifwande att, om någon will klandra ifrågawarande skatteköp, bör han sådant inom månad från denna Kungörelses upläsande i häradets kyrkor härstädes anmäla, wid påföljd, i fall sådant försummas, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härader anmodas låta från Predikstolarna upläsa denna kungörelse nästa söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa Kronofogden i orten tillsändt.

  1873 24/10, N:o 120
  Uti hit ingifwen ansökning har Åke Erlandsson, som den 11 Augusti 1848 af Konungens befallningshafwande wilkorligen antogs till rusthållare för 1/96 mtl N:o 2 Onslunda i Onslunda socken och Ingelstads härad, derom wanlig kungörelse då utfärdades för att i Häradets Kyrkor upläsas, under förmälan att åtkomsthandlingarne för honom gått förlorade, anhållit, att den honom sålunda wilkorligt bewiljade besittningsrätt måtte warda lagligen befästad; Och warda derför den eller de, som förmena sig wara berättigade till besittningen af berörda 1/96 mantal Onslunda, härmed förständigade att, hwad de äro inom eller utom riket wistande, sådant ofördröjligen och sist inom natt och år, från denna dag räknadt, härstädes anmäla och sina skäl förete; Börande denna kungörelse inom ofwannämnda härad upläsas sednast Söndagen den 9 nästkommande November, derom bewis, tecknade å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde af Herrar Pastorer Kronofogden i orten tillsändas.

  1878 30/1, N:o 10 (Serien II)
  Som anmält blifwit, att Hustru Hanna Hansdotter från Onslunda öfwergifwit och förlupet sin man Åboen Anders Andersson å N:o 31 derstädes, så warder bemälda Hanna Hansdotter jemlikt Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätts den 17 i denna månad meddelade beslut härmed förelagd att inom natt och år från kungörandet infinna sig hos sin man för äktenskapets fortsättande wid den påföljd 13 kapitlet 4 § Giftermåls Balken bestämmer.

  1878 1/2, N:o 24 (Landskansliet)
  Om lagfart. Förteckning öfwer de hemman och lägenheter hwarå lagfart meddelats wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätts lagtima hösteting år 1877.
  25:o) Onslunda N:o 8, ett trettiosjettedels mtl. förslagswis, som Per Jakobsson och h. h. köpt till twå etthundraåttiniondedels mtl. af Måns Andersson och Bengta Swensdotter samt till tretton sjuhundrafemtiosjettedels mtl. allt förslagswis af A. Stenström och Hanna Swensdotter för tillsammans 4,500 kronor.
  26:o) Onslunda N:o 8 ett sextifjerdedels mtl. förslagswis, som Ola Jakobsson och h. h. Kersti Knutsdotter köpt af A. Stenström och Hanna Swensdotter för 2,500 kronor;
  27:o) det till Onslunda N:o 34 ett trettiotwåendels mtl. hörande s.k. Stenaskiftet med förslagswis åsatt ett sexhundrafyrtiondels mtl. som Per Persson köpt af Matts Person och Ingar Persdotter för 75 kronor;
  28:o) Onslunda N:o 11, ett etthundratjugoåttondels mtl. som Swen Henriksson och h. h. Kersti Jönsdotter köpt af Swen Rasmusson och Eljena Nilsdotter för 1,900 kronor.
  55:o) Onslunda N:o 40 tre sextiofjerdedels mtl. förslagswis, som Mårten Månsson och h. h. Hanna Persdotter köpt af Jöns Persson och Mätta Nilsdotter för 2,000 kr.;
  56:o) Onslunda N:o 40, ett sextondels mtl. förslagswis, som Per Hansson köpt af Jöns Persson och Mätta Nilsdotter för 2,500 kr.;
  81:o) Onslunda N:o 11, sextiosju tretusentwåhundradels mtl. och 54 etthundranio tretusensexhundradedels mtl. förslagswis, hwilka hemmanslotter, med undantag af dertill hörande betesmarks- och skogslotter, Anders Andersson och h. h. Petronella Nilsdotter köpt af Bengt Persson och Hanna Mårtensdotter för 5000 kr.;
  103) Onslunda No 59, ett fyrtiondels mtl. som Pigan Kersti Hansdotter köpt af Ingar Hansdotter och hennes man Jöns Person för 400 kr.
  134) Dels Onslunda nr. 75, en från ett tjugofjerndels mtl förslagswis nr. 2 afsöndrad lägenhet om 0,105 qv.-ref, dels Onslunda nr. 76, lägenhet om 0,406 qv.-ref afsöndrad från en till etthundratrettionio twå tusen trehundrafjerndels mtl förslagswis beräknad andel af nr. 39, för Mårten Nilsson Prahl och hans hustru Agda Rasmusdotter, hwilka köpt nämnde fastigheter af Klemed Nilsson och Anna Persdotter för 200 kr.
  135) Onslunda nr. 34 sju ett tusen femhundranittisjettedels mtl förslagswis, som Nils Persson och hans hustru Hanna Nilsdotter köpt af Jöns Persson och Elna Andersdotter för 625 kr.
  136) Onslunda nr. 11 ett fyrahundradels mtl och nr. 54 ett twåhundratjugofemtedels mtl, som Nils Bengtsson och hans fästeqwinna Kersti Nilsdotter köpt af Bengt Larsson och Karna Reinhold för 200 kr.
  139) Onslunda nr. 2 ett nittisjettedels mtl, som Theodor Barnekow och hans hustru Kersti Wahlqwist köpt af Jöns Persson och Karna Persdotter för 5,000 kronor.
  140) Onslunda nr. 48 ett sextifjerndels mtl, som Per Mårtensson och hans hustru Elna Olsdotter köpt af J. Rosengren och Bengta Olsdotter för 1,500 kronor.
  141) Onslunda nr. 48 ett sextifjerndels mtl, som Swen Jönsson och hans hustru Kersti Olsdotter köpt af Per Mårtensson och Elna Olsdotter för 2,000 kronor.
  142) Onslunda nr. 14 ett etthundranittitwåendels mtl, som Håkan Andersson och hans hustru Maria Enbom köpt af Erik Jönsson och Johanna Hansdotter för 400 kronor.
  143) Onslunda nr. 14 ett etthundranittitwåendels mtl, som Swen Nilsson och hans hustru Sofia Hansdotter köpt af Håkan Andersson och Maria Enbom för 500 kronor.
  151) Onslunda nr. 77 en från ett fyrtiåttondels mtl nr. 27 och ett sextifjerndels mtl nr. 49 afsöndrad lägenhet om 3,78 qv.-ref torfjord, som Daniel Jönsson och hans hustru Karna Lassdotter samt Håkan Lasson och hans hustru Kersti Olsdotter köpt af Per Månsson och Ingar Månsdotter för 500 kr.
  164) Onslunda nr. 66, en från ett åttondels nr. 52 afsöndrad lägenhet om 11,62 qv.-ref, utgörande hemmanets skogslott, för sterbhusdelegarne efter Lars Andersson, hwilken tillika med sin hustru Hanna Nilsdotter köpt nämnde fastighet af Tyke Nilsson samt Lasse Möller och Hanna Persdotter för 200 kr.
  167) Onslunda nr. 16 tre etthundratjugoåttondels mtl, som Nils Persson och hans hustru Ingrid Larsdotter köpt af Lars Melander och Sofia Andersdotter för 6,033 kr. 33 öre.
  173) Onslunda nr. 11 ett sextifjerndels mtl, som Anders Nilsson och hans hustru Ingar Jönsdotter köpt af Jakob Olsson, äfwen såsom förmyndare för sin dotter Anna, för 3,833 kr. 33 öre.
  203) Onslunda nr. 4 fem nittisjettedels mtl förslagswis, som Jöns Nilsson och hans fästeqwinna Mätta Jönsdotter köpt af den förres föräldrar Nils Jönsson och Hanna Jönsdotter för 4,000 kr. samt wilkor om undantag.

  1878 27/4, N:o 4 (Serien II)
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa Åboen Ola Nilsson och hans hustru Hanna Månsdotter anhållit att warda antagna till rusthållare för kronohemmanet N:o 32 1/128 mantal Onslunda i Onslunda socken och Ingelstads härad, dertill besittningsrätten blifwit å dem öfwerlåten af Per Hansson och dess hustru Hanna Larsdotter medelst afhandling den 28 sistlidne Mars emot en köpeskilling af 1,000 kronor; och förständigas derföre wederbörande skyldemän och rusthållsdelsegare, som på grund af Kongl. Förordningen den 22 Februari 1749 wilja inlösa berörde egendom, att sådant, de förra inom natt och år efter denna kungörelses uppläsande från predikstolarne i häradets kyrkor och de senares inom tre månader efter det skyldemännens fatalier lupit till ända, härstädes anmäla och sin rätt styrka.

  1884 29/3, N:o 66 (Landskansliet) (Se även 1884 27/3, N:o 36)
  Kungörelse om allmän efterlysning. På begäran af: A) Kronofogden P. L Leth.
  Borstbindaren Lars Larsson från Onslunda, hwilken genom Ingelstads och Jerrestads häradsrätts utslag den 26 Nowember sistlidet år blifwit fälld att, för hemfridsbrott i förening med skadegörelse å person och egendom , hållas till fängelse i twå månader.

  1885 31/3, N:o 7 (Landskontoret) (Serien II)
  Kungörelse angående åboantagning å Nr 21 5/288 mantal Onslunda
  Hos Länsstyrelsen har Mätta Nilsdotter anhållit att warda antagen till rusthållare för kronohemmanet Nr 21 5/288 mtl Onslunda, i Onslunda socken och Ingelstads härad, dertill besittningsrätten blifwit på denne öfwerlåten af Jöns Persson medelst afhandling den 23 Juni 1884, och förständigas derföre wederbörande skyldemän och rusthållsdelegare, som på grund af Kongl. Förordningen den 22 Februari wilja inlösa berörda egendom, att sådant, de förre inom natt och år efter denna kungörelses uppläsande från predikstolarne i häradets kyrkor och de senare inom tre månader efter det skyldemännens fatalier lupit till ända, härstädes anmäla och sin rätt styrka.
  Herrar pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen, torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1885 27/7, N.o 69 (Landskansliet)
  Kungörelse om exekutiv auktion
  Fredagen den 11 nästkommande September kl. 10 f.m. kommer exekutiv auktion att förrättas å Ingelstads och Jerrestads härads tingsställe i Hammenhög för försäljning af utmätta hemmanet Nr 17 1/96 mtl Onslunda, i Onslunda socken. Denna egendom, som innehåller 7 a 8 tlds rymd, öppen åkerjord på grus- och lerbotten, och derå finnas uppförde ett boningshus samt en uthusbyggnad, är wärderad till 1,000 kr.
  De, hwilka hafwa fordran, som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall wid auktionen iakttagas, kallas att derwid sin rätt bewaka.
  Hammenhög å Kronofogdekontoret den 25 Juli 1885.
  P. L. Leth.

  1885 28/12, N:o 155 (Landskansliet) (Serien II)
  Kungörelse o exekutiva auktioner
  a) Måndagen den 1 nästkommande Februari kl. 10 f.m. kommer exekutiv auktion att förrättas å Ingelstads och Jerrestads Härads tingsställe i Hammenhög för försäljning af utmätte kronoskatterusthållshemmanet nr 8 1/192 mtl Onslunda i Onslunda socken.
  Nämnde hemman hwartill hörer ett tunnland god åkerjord och hwarå finnes uppförda boningshus samt wädermjölqwarn är wärderadt till 2,400 kronor.
  De hwilka hafwa fordran, som bör ur fastigehten gäldas eller annan rätt, som skall wid auktionen iakttagas, kallas att derwid sin rätt bewaka.
  Hammenhög å kronofogdekontoret den 21 December 1885.

  1895 7/9, N:o 140 (Serien II)
  Kungörelse om exekutiva auktioner.
  d) Måndagen den 14 nästkommande Oktober kl. 10 f.m. kommer exekutiv auktion att förrättas å Ingelstads och Jerrestads härads tingsställe i Hammenhög för försäljning af från Bengt Carlsson utmätta kronoskatterusthållshemmanet 1/96 mantal N:o 8 Onslunda med undantag af dertill hörande torfjord i Onslunda socken och Ingelstads härad.
  Egendomen, som innehåller i egowidd omkring 3,46 hektar, deraf 2,71 hektar åker samt återstoden betesmark, samt är bebygd med en bonings- och en uthuslänga, har utmätningswärderats till 2,500 kronor.
  De, hvilka hafwa fordran, som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall wid auktionen iakttagas, kallas att derwid sin rätt bewaka.
  Hammenhög i kronofogdekontoret den 5 September 1895.
  e.f.
  Nils Leth

  1896 21/3, N:o 85 (Uppläses i länets kyrkor.)
  Kungörelse om allmänna efterlysningar
  På begäran af: 1:o) Chefsembetet vid Kungl. Skånska Dragonregementet.
  Hofslagaredragonen vid Cimbrishamns sqvadron n:r 54 Måns Kristian Svensson Hedin, hvilken den 4 i denna månad afvikit från hemorten. Hedin, som är född i St. Köpinge socken i Malmöhus län den 20 Mars 1868, är 1,751 meter lång, mager och klent bygd, blond, samt har stor näsa och ihåliga kinder, skolande Hedin, som är gift och varit bosatt i Onslunda by, efterspanas och, om han anträffas, häktas och till regementet öfverlemnas.