Österlenforskning

Österlens befolkning tillhörde olika sociala och byråkratiska grupper historiskt. Fram till 1866 hade Sverige ståndsriksdag där de fyra stånden representerades och styrdes av kungen. De allra flesta svenskar bodde på landsbygden och tillhörde bondeståndet. Dina anfäder kan finnas i flera källor än folkbokföringen kyrkan hade i uppdrag att föra. Här presenteras information och källor som rör Österlens forskningsområde. Du hittar exempelvis namnen på kronofogdar, var du finner soldater och hur du finner källor om hantverkare.

Samhällsstruktur

Kronan | Monarki | Riksdag
Krigsmakt | Byråkrati | Finansväsen
Adel | Präster
Storborgare
Hantverkare | Bönder

År 2008 publicerade vi i vårt medlemsblad ”Släkt och Bygd” vår medlem Bengt Olssons upptäckt av det hittills äldsta belägget (år 1745) av namnet på vår bygd: Österlen
”Hedersamma och dygdiga pigan Bodella Siöström som warit i tiugu åhr i denna Skurups församling är barnfödd i Walby på österlen /…/”
(Riksarkivet bildid: C0070253_00695)

Albo härads ”samhörighet” till Österlen betygades vid häradsrätten 1728 16/11:
”Att alldrig i Manna Minne eller hundrade år tillbakars, hafwa Albo Härads Inwånare wid Hornestad grift något Arbete giordt, hafwandes ikke heller med Christianstads Boarne någon särdeles kiöpenskap för detta haft, eller hädan efter hafwa willja, utan enär någon ting, af dem behöfwes, med wederbörande utj de närmare Städerne, såsom Ysted och Cimbritshamn, handla”
(AID: v384819.b4540.s346)

Texten till österlendelen av den Skånska rekognoseringskartan från 1810-talet finns här i pdf-format. Kartan hittar man hos kartbild.com