Östra Hoby gravstensinventering

Nemndemannen N:H:s och dess hustru B:O:d barn No 11 Qwarnby
-Son Hendric, *1838, +1838
-Son Olof, *1842, +1850
-Dotter Ingar, *1846, +1846
-Dotter Ingar, *1836, +1848
-Son Anders, *1849, +1849
Egodelningsrätts ledamoten Nils Henricsson, *1815, +1861
-Hustru Bengta Olsdotter, *1817, +1874
Åbon Kristoffer Hans:n, *1819, +1878
-Hustru Sissa Jönsdotter, *1823, +1895
Rusthållaren och kyrkovärden Henric Nilsson, *1784, +1837
-hustru Hanna Henricsdotter, *1785, +1810
-hustru Ingrid Andersdotter, *1782, +1822
Åbo dotteren Catharina Persson, *1840, +1882
Mjölnaren o hemmansegaren Per Jeppsson, *1802, +1879
-Hustru Boel Hansdotter, *1800, +1884
Fiskaren Måns Biörnsson, *1722, +1789
Måns Håkansson, *1797, +1871
Hustru Eljena Andersdotter, *1792, +1858
Fiskaren Björn Månsson, *1827, +1893
-Hustru Elna Olsdotter, *1825, +1877
-Dotter Anna Cecilia, *1853, +1870
Skepparen Nils Möller, *1804, +1876
-Hustru Boell Bengtsdotter, *1801, +1862
Rusthållaren Ola Åkesson, *1807, +1853
-Hustru Janna Mårtensdotter, *1813, +1884
Hemmansägaren Ola Åkesson No 12 Qwarnby och dess hustru Janna Mårtensdotter
Ola, *1839, +1848
En dödfödd *o+1846
Skiparen Nils Månsson, *1827
-Hustru Anna Persdotter, *1828, +1880
Henric Wilhelm, *1853, +1854
Anna Lovisa, *1857, +18_1
Otto Wilhelm, *1859, +1869
Edvard, *1867, +1868
Prosten och kyrkoherden Eric Krakow, *1765, +1834
Rusth. Per Nilsson, *1816, +1884
-Hustru Mätta Jensdotter, *1820
-Dotter Johanna, *1854