Övraby gravstensinventering

Kyrkoherden [m.m.] Carl Ejlert von Schantz, *1774, +1836
-Dess älsta Dotter Fröken Margaretha Sophia von Schantz
Kyrkoherden Bernhard Darin, *1743
[-] Prostinnan Anna Beata Sundius, *1742, +1783
Pehr Hansson, *1782, +1862
-Hustru Kjersti Ifvarsdotter, *1798, +1852
Åboen Nils Jöransson, *1815, +1875
-Hustru Kjersti Andersdotter, *1821, +1870
Åboen Ola Jönsson, *1801, +1862
-Hustru Lena Andersdotter, *1803, +1852
Sognepræst Bjørn Andersen, +1646
-Hustru Maren Hansdatter og 8 børn
Landskammereraren och häradsskrifaren Mathias Gjese, *1767, +1835
Dotter Anna Jöransdotter, +1813
Barn Lars Pehrsson, +1832
Barn Karna Pehrsdotter, *1837, +1850