Riksdagen

  Enligt 1634 års svenska regeringsform skulle till riksdag infinna sig ”en bonde av varje härad i Sverige och Finland” en bestämmelse som dock inte alltid strängt följdes. Endast krono- och skattebönder var representerade, ej frälsebönderna. Från de svenska besittningarna på andra sidan Östersjön sändes inga bonderepresentanter till Sveriges riksdag, f.ö inte heller ombud från andra stånd.

  År 1662 hölls lantdag i Malmö, bestående av alla uti Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän befintliga ständer, under direktion av Kungl. Maj:ts tillförordnade kommissarier. Till följd av vad som stadgades i Malmö recess, blev dessa länders ständer år 1664 kallade till Svea rikes ständers allmänna sammankomst för att med dem vederbörligen införlivas. Detta avlöpte ej utan gräl, särdeles på riddarhuset, där de skånska ätter, vilka sett sina fäder i danska rådet, var berättigade till säte och stämma bland svenska adelsmän enligt andra artikeln i Roskildefreden.

  År 1681 hade prästerskapet och borgarna i Skåne anhållit om svenskt kyrkoskick och svensk lag mot löfte om representation vid svenska riksdagen, och två år senare följde den skånska adeln deras exempel (not: bondeståndet anhöll inte om detta ”skick”). Så under år 1682 anhöll generalguvenör Ascheberg om tillstånd för de skånska ständerna att få deltaga i årets riksdag. Kungen (Karl XI) vägrade, då han ansåg frågan för tidigt väckt, men för att inte prästerna och borgarna skulle känna sig besvikna i sina förhoppningar, skulle generalguvernören meddela dem att den uteblivna riksdagskallelsen berodde på ett förbiseende i det kungliga kansliet. Först vid 1686 års ständermöte fick skåningarna säte och stämma på den svenska riksdagen

  I Sverige förekommer riksdag såsom namn på folkrepresentationen strängt tagit inte förrän med tvåkammarrepresentationens införande 1866. Dessförinnan betydde riksdag ”riksmöte”, medan ståndsrepresentationen som instutition kallades ”riksens ständer”.

  Österlenska riksdagsmän – förteckning över ledamöter av bondeståndet:

  1664 (Karl XI:s förmyndare)
  Albo och Gärds härader, Anders Morttensson, Lindret
  Järrestads och Ingelstads härader, Anders Pedersson, Toarp, Ullstorp

  1668
  Ingelstads, Järrestads, Herrestads och Ljunits härader, Nils Håkansson, Tjustorp. – Jacob Rasmusson

  1675 (Karl XI)
  Albo, Villands och Gärds härader, Isach Larsson
  Ingelstads, Järrestads, Herrestads och Ljunits härader, Jacob Rasmusson

  1678
  Skåne behandlades som en upprorisk provins (skånska kriget pågick) och dess invånare förlorade officiellt sin svenska medborgarrätt.

  1680
  De skånska provinserna benämns såsom ”utom riket belägna” och hade då ingen representation vid svenska riksdagen.

  1682
  Se inledningen – ingen kallelse p.g.a. ett ”förbiseende” i det kungliga kansliet.

  1686
  Kallelse till denna riksdag utgick även till Skåne och Blekinge. När bonderepresentanter skulle utses till denna riksdag, skedde det på det sättet, att häradshövdingarna (svensktillsatta) på den tillförordnade generalguvernören F. von Buchwalds befallning sammaträdde och sinsemellan överenskom om vilka som kunde vara lämpliga.

  7/2 1689 9/3
  Ingelstads, m.fl härader, Tor Olsson, Borrby 23

  1693
  Ingelstads, Järrestads, Herrestads m.fl härader, Tor Olsson (nämndeman), Borrby 23

  30/5 1710 8/6 (Karl XII)
  Oxie, Skytts, Vemmenhögs, Herrestads, Ljunits, Ingelstads, Järrestads, Måns Mårtensson (nämndeman) (f.1654-d.1733) Tjustorp 14, Smedstorp
  Gärds, Villands, Albo, Östra och Västra Göinge, Anders Andersson (nämndeman) i Tullsåkra, Västra Vram

  14/12 1713
  Oxie, Skytts, Vemmenhögs, Herrestads, Ljunits, Ingelstads, Järrestads, Olof Andersson (nämndeman), Lilla Markie, Bösarp
  Gärds, Villands, Albo, Östra och Västra Göinge, Kristen Nilsson (danneman), Ljunga, Vinslöv

  1719 (Ulrika Eleonora)
  Ingelstads, Järrestads, Måns Mårtensson (nämndeman), Tjustorp 14, Smedstorp
  Albo, Anders Nilsson (nämndeman), Gumhusa, Eljaröd

  14/1 1720 7/7 (Fredrik I)
  Herrestads, Ljunits, Ingelstads, Järrestads, Måns Bengtsson (nämndeman), Hammenhög
  Gärds, Villands, Albo, Östra och Västra Göinge, Påhl Håkensson (nämndeman), N. Sandby

  18/1 1723 18/10
  Herrestads, Ljunits, Ingelstads, Järrestads, Måns Bengtsson (nämndeman), Hammenhög
  Gärds, Villands, Albo, Jöns Larsson (nämndeman), Liarum, Äsphult

  1/9 1726-1727 5/8
  Herrestads, Ljunits, Ingelstads, Järrestads, Jeppa Trulsson (nämndeman), Onslunda
  Gärds, Villands, Albo, Jöns Larsson (nämndeman), Liarum, Äsphult

  18/1 1731 12/6
  Herrestads, Ljunits, Ingelstads, Järrestads, Nils Jonsson (nämndeman), Stiby
  Gärds, Villands, Albo, Östra och Västra Göinge, Sven Jönsson (nämndeman), V Vram

  14/5 1734 14/12
  Herrestads, Ljunits, Ingelstads, Järrestads, Erik Hindersson (nämndeman i Järrestads härad fr.o.m 1722-, AID: v331250.b9640), Vranarp, Ö Tommarp
  Gärds, Villands, Albo, Östra och Västra Göinge, Jöns Svensson (nämndeman), Sönarp/Svennarp, Glimåkra

  13/5 1738-1739 18/4
  Herrestads, Ljunits, Ingelstads, Järrestads, Nils Nilsson (nämndeman), Onslunda. Erhöll den 5 april 1739 tillstånd att resa från Riksdagen.
  Gärds, Villands, Albo, Östra och Västra Göinge, Hans Nilsson (danneman), Ripa, Åhus. Erhöll den 5 april 1739 tillstånd att resa från Riksdagen

  4/12 1740-1741 22/8
  Herrestads, Ljunits, Ingelstads, Järrestads, Nils Nilsson (nämndeman), Onslunda
  Gärds, Villands, Albo, Östra och Västra Göinge, Anders Kjerstensson (nämndeman), Ljunga, Vinslöv

  20/8 1742-1743 12/9
  Herrestads, Ljunits, Ingelstads, Järrestads, Nils Nilsson (nämndeman), Onslunda (avliden enl. protokollet den 17 januari 1743) – från den 30 april 1743, Mårten/Måns Andersson (nämndeman), Malmöhus län.
  Gärds, Villands, Albo, Östra och Västra Göinge, Sören Åkesson (nämndeman), Köpinge

  15/2 1746-1747 4/12
  Herrestads, Ljunits, Ingelstads, Järrestads, Mårten Håkansson (nämndeman), Vemmerlövstorp, Ö Vemmerlöv
  Gärds, Villands, Albo, Nils Mårtensson (nämndeman), Julaboda, Maglehem

  23/9 1751-1752 4/6 (Adolf Fredrik)
  Herrestads, Ljunits, Ingelstads, Järrestads, Mårten Håkansson (nämndeman), Vemmerlövstorp, Ö Vemmerlöv
  Gärds, Villands, Albo, Nils Mårtensson (nämndeman), Julaboda, Maglehem

  13/10 1755-1756 26/10
  Herrestads, Ljunits, Ingelstads, Järrestads, Mårten Håkansson (nämndeman), Vemmerlövstorp, Ö Vemmerlöv. Enligt Riksens ständers kommissions dom den 23/8 1756 förbjuden att vistas ”ther riksdagar hållas”.
  Gärds, Villands, Albo, Nils Mårtensson (nämndeman), Julaboda, Maglehem

  20/10 1760-1762 21/6
  Ljunits, Ingelstads, Järrestads, Eric Hindricksson (nämndeman) (f.1719-), Ö Herrestad 8 & 9 [AID: v403293.b2290]
  Villands, Albo, Anders Jeppesson (häradsdomare), Drakemölla, Brösarp

  15/1 1765-1766 15/10
  Ljunits, Herrestads, Ingelstads, Järrestads, Sven Jeppesson, Glimminge, Bolshög
  Gärds, Villands, Albo, Nils Andersson (nämndeman), Trobro/Troby, Ö Vram

  19/4 1769 Norrköping, slöts i Stockholm 1770 30/1
  Villands, Albo, Nils Svensson (nämndeman), Håslöf, Wiby (Gustav Adolf)
  Ljunits, Herrestads, Ingelstads, Järrestads, Lars Nilsson (f.1736-d.1806), Örum 24, Hörup

  13/6 1771-1772 9/9 (Kung Gustav III)
  Ljunits, Herrestads, Ingelstads, Järrestads, Lars Nilsson (nämndeman), Örum 24, Hörup
  Gärds, Villands, Albo, Nils Svensson (nämndeman), Hosslöv, Wiby (Gustav Adolf)

  19/10 1778-1779 26/1
  Ljunits, Herrestads, Ingelstads, Järrestads, Per Svensson (nämndeman), Hagestad, Löderup
  Gärds, Villands, Albo, Nils Svensson (nämndeman), Hosslöv, Wiby (Gustav Adolf)

  1/5 1786 23/6
  Talman Nils Svensson (nämndeman), Hosslöv, Wiby, Kristianstads län.
  Ljunits, Herrestads, Ingelstads, Järrestads, Lars Eriksson (f.1750-), Ö Herrestad 8 & 9 [AID: v403293.b2290]
  Gärds, Villands, Albo, Talmannen

  26/1 1789 26/4
  Ljunits, Herrestads, Ingelstads, Järrestads, Per Månsson Lundgren, (f. 1753-1815), Ö Tommarp 29
  Gärds, Villands, Albo, Nils Svensson (nämndeman), Hosslöv, Wiby

  23/1 1792 21/2 i Gävle (Gustav IV Adolf)
  Ljunits, Herrestads, Ingelstads, Nils Jeppsson (nämndeman), Norra Spjutstorp
  Järrestads, Per Månsson Lundgren (rusthållare), Ö Tommarp 29
  Gärds, Villands, Albo, Isak Karlsson (bonde), Åsumtorp, N. Åsum

  10/3 1800 15/6 i Norrköping
  Ljunits, Herrestads, Ingelstads, Järrestads, Jöns Nilsson (åbo), Tjustorp, Smedstorp
  Gärds, Albo, Isak Karlsson (bonde), Åsumtorp

  1/5 1809-1810 2/5 (Karl XIII)
  Ljunits, Ingelstads, Järrestads, Per Månsson Lundgren, Ö Tommarp 29
  Gärds, Villands, Albo, Sven Pålsson, V Vram

  23/7 1810 12/11 Urtima i Örebro och Stockholm
  Ljunits, Herrestad, Ingelstads, Järrestads, Per Månsson Lundgren, Ö Tommarp 29
  Gärds, Villands, Albo, Sven Nilsson, Trobro

  13/4 1812 18/8 Urtima i Örebro
  Ljunits, Herrestad, Ingelstads, Järrestads, Jöran Jönsson, Borrby 19
  Gärds, Villands, Albo, Sven Pålsson, V Vram

  27/2 1815 9/8 Urtima
  Ljunits, Herrestad, Ingelstads, Järrestads, Jöran Jönsson, Borrby 19
  Gärds, Villands, Albo, Sven Pålsson, V Vram

  20/11 1817-1818 21/7 (Carl XIV Johan)
  Ljunits, Herrestad, Ingelstads, Järrestads, Jöran Jönsson, Borrby 19
  Gärds, Villands, Albo, Sven Pålsson, V Vram

  15/1 1823 23/12
  Ljunits, Herrestad, Ingelstads, Järrestads, Jöran Jönsson, Borrby 19
  Gärds, Villands, Albo, Måns Matsson, Hassla

  4/11 1828-1830 19/3
  Ljunits, Herrestad, Ingelstads, Järrestads, Per Jönsson, Järrestad 24
  Gärds, Villands, Albo, Per Persson, Kjuge

  15/1 1834-1835 27/5 Urtima
  Ljunits, Herrestad, Ingelstads, Järrestads, Per Jönsson, Järrestad 24
  Gärds, Villands, Albo, Jöns Jönsson, V Vram

  14/1 1840-1841 16/6
  Ljunits, Herrestad, Ingelstads, Järrestads, Per Jönsson, Järrestad 24
  Gärds, Villands, Albo, Måns Jönsson, Ripa

  17/7 1844-1845 25/5 Urtima (Oscar I)
  Ljunits, Herrestad, Ingelstads, Järrestads, Per Jönsson, Järrestad 24
  Villands, Albo, Nils Andersson, Öståkra

  15/11 1847-1848 24/10
  Ljunits, Herrestad, Ingelstads, Järrestads, Ola Månsson (f.1808-d.1893), Gårdslösa, Smedstorp
  Villands, Albo, Nils Andersson, Öståkra

  15/11 1850-1851 1/9
  Ljunits, Herrestad, Ingelstads, Järrestads, Ola Månsson, Gårdslösa, Smedstorp
  Gärds, Villands, Albo, Nils Andersson, Öståkra

  15/11 1853-1854 5/12
  Ljunits, Herrestad, Ingelstads, Järrestads, Ola Månsson, Gårdslösa, Smedstorp
  Gärds, Villands, Albo, Nils Andersson, Öståkra

  15/10 1856-1858 10/3
  Ljunits, Herrestad, Ingelstads, Järrestads, Ola Månsson, Gårdslösa – reste under riksdagen år 1857 till Amerika
  Gärds, Villands, Albo, Nils Andersson, Öståkra

  15/10 1859-1860 20/10 (Karl XV)
  Ingelstads, Järrestads, Ola Lasson, Ö Hoby
  Gärds, Albo, Håkan Olsson, Degeberga

  15/10 1862-1863 8/12
  Ingelstads, Järrestads, Ola Lasson, Ö Hoby
  Gärds, Albo, Anders Persson, Vä

  16/10 1865-1866 22/6
  Ingelstads, Järrestads, Ola Lasson, Ö Hoby
  Gärds, Albo, Anders Persson, Vä

  Andra kammaren
  (enligt 1866 års riksdagsordning)

  Valbara till andra kammaren var män, som uppnått 25 års ålder, samt minst 1 år före valet inom den kommun eller någon av de kommuner, för vilka de väljas, uppfyllt fordringarna för aktiv valrätt, nämligen antingen äganderätt (eller stadgad åborätt) till fast egendom på minst 1.000 riksdaler eller arrende på livstid eller minst 5 år av jordbruksfastighet, taxerad till minst 6.000 riksdaler, eller bevillning till Staten för en till minst 800 riksdaler uppskattad årlig inkomst. Medlem av andra kammaren valdes på en tid av tre år. Lagtima riksdag sammanträdde utan särskild kallelse normalt den 15 januari årligen (efter 1918 den 10 januari)

  15/1 1867 16/7 (Antal ledamöter 191)
  76. Ingelstads, Järrestads, Ola Lasson (f. 1818 23/6-d.1889 17/8), Ö Hoby nr 32
  79. Gärds, Albo, Anders Persson, Vä
  83. Kristianstad, Simrishamn, Per Axel Bergström, Kristianstad

  1868 16/5 (Antal 191)
  76. Ingelstads, Järrestads, Ola Lasson, Ö Hoby
  79. Gärds, Albo, Anders Persson, Vä
  83. Kristianstad, Simrishamn, Per Axel Bergström, Kristianstad

  16/1 1869 15/5 (Antal 191)
  76. Ingelstads, Järrestads, Ola Lasson, Ö Hoby
  79. Gärds, Albo, Anders Persson, Vä
  83. Kristianstad, Simrishamn, Per Axel Bergström, Kristianstad

  1870 14/5 (Antal 191)
  75. Ingelstads, Järrestads, Ola Lasson, Ö Hoby
  79. Gärds, Albo, Sven Nilsson, Everöd
  83. Kristianstad, Simrishamn, Per Axel Bergström, Kristianstad

  17/1 1871 20/5 (Antal 191)
  75. Ingelstads, Järrestads, Ola Lasson, Ö Hoby
  79. Gärds, Albo, Sven Nilsson, Everöd
  83. Kristianstad, Simrishamn, Per Axel Bergström, Kristianstad

  11/9 1871 7/10 Urtima (Antal 191)
  75. Ingelstads, Järrestads, Ola Lasson, Ö Hoby
  79. Gärds, Albo, Sven Nilsson, Everöd
  83. Kristianstad, Simrishamn, Per Axel Bergström, Kristianstad

  1872 16/5 (Antal 191)
  75. Ingelstads, Järrestads, Ola Lasson, Ö Hoby
  79. Gärds, Albo, Sven Nilsson, Everöd
  83. Kristianstad, Simrishamn, Per Axel Bergström, Kristianstad

  1873 26/5 (Oscar II) (Antal 194)
  76. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson (f.1834 25/5-d.1897 30/1), Sandby nr 5, Borrby
  79. Gärds, Albo, Sven Nilsson, Everöd
  83. Kristianstad, Simrishamn, Carl Eugen Mauritz Clairfelt, Kristianstad

  1874 16/5 (Antal 194)
  76. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson, Sandby, Borrby
  79. Gärds, Albo, Sven Nilsson, Everöd
  83. Kristianstad, Simrishamn, Carl Eugen Mauritz Clairfelt, Kristianstad

  1875 26/5 (Antal 195)
  76. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson, Sandby, Borrby
  79. Gärds, Albo, Sven Nilsson, Everöd
  83. Kristianstad, Simrishamn, Carl Eugen Mauritz Clairfelt, Kristianstad

  1876 17/5 (Antal 199)
  79. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson, Sandby, Borrby
  82. Gärds, Albo, Sven Nilsson, Everöd
  86. Kristianstad, Simrishamn, Carl Eugen Mauritz Clairfelt, Kristianstad

  1877 25/5 (Antal 199)
  79. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson, Sandby, Borrby
  82. Gärds, Albo, Sven Nilsson, Everöd
  86. Kristianstad, Simrishamn, Carl Eugen Mauritz Clairfelt, Kristianstad

  1878 25/5 (Antal 199)
  79. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson, Sandby, Borrby
  82. Gärds, Albo, Sven Nilsson, Everöd
  86. Kristianstad, Simrishamn, Carl Eugen Mauritz Clairfelt, Kristianstad

  1879 21/5 (Antal 204)
  79. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson, Sandby, Borrby
  82. Gärds, Albo, Sven Nilsson, Everöd
  86. Kristianstad, Simrishamn, Carl Eugen Mauritz Clairfelt, Kristianstad

  1880 15/5 (Antal 204)
  79. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson, Sandby, Borrby
  82. Gärds, Albo, Sven Nilsson, Everöd
  86. Kristianstad, Simrishamn, Axel Leonard Senell, Kristianstad

  1881 7/5 (Antal 204)
  79. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson, Sandby, Borrby
  82. Gärds, Albo, Sven Nilsson, Everöd
  86. Kristianstad, Simrishamn, Axel Leonard Senell, Kristianstad

  1882 22/5 (Antal 206)
  80. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson, Sandby, Borrby
  83. Gärds, Albo, Sven Nilsson, Everöd
  87. Kristianstad, Simrishamn, Axel Leonard Senell, Kristianstad

  1883 14/6 (Antal 206)
  80. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson, Sandby, Borrby
  83. Gärds, Albo, Sven Nilsson, Everöd
  87. Kristianstad, Simrishamn, Axel Leonard Senell, Kristianstad

  1884 15/5 (Antal 206)
  80. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson, Sandby, Borrby
  83. Gärds, Albo, Sven Nilsson, Everöd
  87. Kristianstad, Simrishamn, Axel Leonard Senell, Kristianstad

  1885 22/5 (Antal 214)
  83. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson, Sandby, Borrby
  86. Gärds, Albo, Sven Nilsson, Everöd
  90. Kristianstad, Simrishamn, Carl Ehrenfrid von der Lanken, Kristianstad

  1886 16/5 (Antal 214)
  83. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson, Sandby, Borrby
  86. Gärds, Albo, Sven Nilsson, Everöd
  90. Kristianstad, Simrishamn, Carl Ehrenfrid von der Lanken, Kristianstad

  1887 5/3 upplöst (Första lagtima eller A) (Antal 214)
  83. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson, Sandby, Borrby
  86. Gärds, Albo, Sven Nilsson, Everöd
  90. Kristianstad, Simrishamn, Carl Ehrenfrid von der Lanken, Kristianstad

  4/5 1887 9/7 (Andra lagtima eller B) (Antal 221)
  Vice Talman Sven Nilsson i Everöd, Kristianstad län
  86. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson, Sandby, Borrby
  89. Gärds, Albo, vice Talmannen
  93. Kristianstad, Simrishamn, Åke Hjalmar Nordenfelt, Kristianstad

  1888 16/5 (Antal 222)
  Vice Talman Sven Nilsson i Everöd, Kristianstad län
  88. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson, Sandby, Borrby
  91. Gärds, Albo, vice Talmannen
  95. Kristianstad, Simrishamn, Åke Hjalmar Nordenfelt, Kristianstad

  1889 18/5 (Antal 222)
  88. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson, Sandby, Borrby
  91. Gärds, Albo, Sven Nilsson, Everöd
  95. Kristianstad, Simrishamn, Åke Hjalmar Nordenfelt, Kristianstad

  1890 22/5 (Antal 222)
  88. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson, Sandby, Borrby
  91. Gärds, Albo, Sven Nilsson, Everöd
  95. Kristianstad, Simrishamn, Åke Hjalmar Nordenfelt, Kristianstad

  1891 23/5
  92. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson, Sandby, Borrby
  95. Gärds, Albo, Sven Nilsson, Everöd
  99. Kristianstad, Simrishamn, Magnus Gundelach Bruzelius, Kristianstad

  1892 23/5 (Antal 228)
  92. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson, Sandby, Borrby
  95. Gärds, Albo, Nils Svensson, Olseröd
  99. Kristianstad, Simrishamn, Magnus Gundelach Bruzelius, Kristianstad

  18/10 1892 28/11 Urtima (Antal 228)
  92. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson, Sandby, Borrby
  95. Gärds, Albo, Nils Svensson, Olseröd
  99. Kristianstad, Simrishamn, Magnus Gundelach Bruzelius, Kristianstad

  1893 10/5 (Antal 228)
  92. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson, Sandby, Borrby
  95. Gärds, Albo, Nils Svensson, Olseröd
  99. Kristianstad, Simrishamn, Magnus Gundelach Bruzelius, Kristianstad

  1894 19/5 (Antal 228)
  92. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson, Sandby, Borrby
  95. Gärds, Albo, Nils Svensson, Olseröd
  99. Kristianstad, Simrishamn, ?

  1895 18/5 (Antal 228)
  92. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson, Sandby, Borrby
  95. Gärds, Albo, Nils Svensson, Olseröd
  99. Kristianstad, Simrishamn, ?

  1896 16/5 (Antal 228)
  92. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson, Sandby, Borrby
  95. Gärds, Albo, Nils Svensson, Olseröd
  99. Kristianstad, Simrishamn, ?

  1897 20/5 (Antal 230)
  89. Ingelstads, Järrestads, Lasse Jönsson, Sandby, Borrby död 30/1 1897 – från den 5/3 Esbjörn Persson i Borrby
  92. Gärds, Albo, Nils Svensson, Olseröd
  116. Trelleborg, Skanör, Falsterbo, Simrishamn, Engelholm, Ernst Hjalmar Sjövall, Trelleborg

  1898 16/5
  Ingelstads, Järrestads, Esbjörn Persson (f. 1849 25/7-d.1915 17/3), åbo på Borrby 57
  Gärds, Albo, Nils Svensson, Olseröd
  Trelleborg, Skanör, Falsterbo, Simrishamn, Engelholm, Ernst Hjalmar Sjövall, Trelleborg

  1899 15/5
  Ingelstads, Järrestads, Esbjörn Persson i Borrby
  Gärds, Albo, Nils Svensson, Olseröd
  Trelleborg, Skanör, Falsterbo, Simrishamn, Engelholm, Ernst Hjalmar Sjövall, Trelleborg

  1900 15/5
  Ingelstads, Järrestads, Esbjörn Persson i Borrby
  Gärds, Albo, Nils Svensson, Olseröd
  Trelleborg, Skanör, Falsterbo, Simrishamn, Engelholm, Ernst Hjalmar Sjövall, Trelleborg

  KällorSkånska Riksdagsmän. Förteckning öfver Ledamöterna af Bondeståndet samt af Första och Andra kamrarna. Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1600-1800 av Ludvig Mårtensson [AID: v1024805.b30.s1]; Tvåkammarriksdagen 1867-1970, Kristianstads län. 

  Litteratur: En serie artiklar i Ystads Allehanda 1973 (30/4, 5/5, 12/5, 20/5) under titeln ”Riksdagsmän från Österlen” av Ragnar Olsson.

  Riksdagsprotokoll (fyrståndsriksdag) 1521-1866
  Tvåkammarriksdagens protokoll 1867-1970