Skriftserie 1 – Charta sigillata 1733-1743

Pris: 40 kronor (+porto) OBS! Slutsåld

Medlemmar har tillgång till denna skriftserie på medlemssidan

Charta sigillata är latin och betyder ”stämpelpapper” (avgiftsbelagt). För åren 1733-1748 utgick en särskild skatt på lysningar till bröllop. I samband med att man tog ut lysningen hos prästen så fick man erlägga en ”charta sigillata”-avgift. Denna avgift redovisade prästen sedan årsvis vidare till kronan genom utdrag ur lysnings- och vigselboken. Dessa utdrag är ytterst värdefulla i de socknar där lysnings- och vigselböcker saknas för tidsperioden.

Efter utgivningen av skriften upptäckte utgivaren (2005) att även vigselboken för Södra Mellby har en lucka för år 1739. Efersom det finns Charta sigillata bevarat så finns nu den att se här på vår hemsida under Södra Mellby.

Befintliga lysnings- och vigselböcker t.o.m 1920 (inkl. SCB)

Albo härad Charta sigillata avskrifter i skriften
Andrarum
1722-1734 1735-1743, (1746)
1807-1812
1860-1920
Rörum
1777-1920 1733, 1736, 1738-1739, 1741-1743, (1746)
S:t Olof
1801-1920 1733, 1736-1743, (1746)
Ingelstads härad
Onslunda
1692-1702 1733, 1743
1706-1721
1795-1920
Östra Herrestad
1806-1920 1733, 1743
Östra Hoby
1777-1920 1733, 1743
Östra Ingelstad
1807-1920 1733, (1743)
Järrestads härad
Bolshög
1717-1727 1733
1734-1920
Gladsax
1656-1661, 1664-1688 (1733)
1690-1692, 1695, 1698
1721-1728, 1734-1920
Stiby
1742-1920 1733, 1735-1741
Vallby
1756-1920 1733, 1735-1743, (1746)