Skriftserie 3 – Dödlistor 1759-1850

Pris: (50 kronor (+ porto)

Medlemmar har tillgång till denna skriftserie på medlemssidan.

För att häradsrätterna skulle kunna kontrollera att de fick in bouppteckningar efter de avlidna, så ålades prästerna att sända in utdrag från socknarnas dödböcker till respektive häradsrätt.

Befintliga dödböcker t.o.m 1920 (inkl. SCB)

Albo härad Avskrifter av dödlistor i denna skrift
Andrarum
1705-1718 1759, 1765-1766, 1769-1770, 1800, 1804-1806, 1813-1820,
1722-1734 1835-1839, 1844-1845, 1848-1850
1807-1812
1860-1920
Eljaröd
1722-1746 1759, 1765-1766, 1769-1770, 1800, 1804-1820, 1835-1839,
1860-1920 1844, 1848-1850
Rörum
1777-1920 1759-1760, 1770
S:t Olof
1801-1920 1759-1760, 1765
Ingelstads härad
Glemminge
1756-1806 1809-1810, 1815-1823
1826-1920
Onslunda
1692-1722 1794
1795-1920
Tosterup
1756-1806 1809-1811, 1815-1817, 1819-1823
1826-1920
Ö Herrestad
1806-1920 1793, 1796, 1803-1805
Ö Ingelstad
1806-1920 1795, 1803-1805