Sedan 1996 har vår förening publicerat en skriftserie.

  • Skrifterna går att köpa via Bg 703-8185 (Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening).
  • Mejla gärna kassören i förväg så att inte skriften du beställer är slutsåld och för att veta portokostnaden.

Syftet med skriftserien är att publicera sådant material som många annars skulle missa i sin forskning.

Medlemmar har tillgång till  skriftserie nr 1-5 på medlemssidan.

Skriftserie 1 – Charta sigillata 1733-1743

Pris: 40 kronor (+porto) OBS! Slutsåld Medlemmar har tillgång till denna skriftserie på medlemssidan Charta sigillata är latin och betyder "stämpelpapper" (avgiftsbelagt). För åren 1733-1748 utgick en särskild skatt på lysningar till bröllop. I samband med att man tog ut lysningen hos prästen så fick man erlägga en "charta sigillata"-avgift. Denna avgift redovisade prästen sedan årsvis vidare till kronan genom utdrag ur lysnings- och vigselboken. Dessa utdrag är ytterst värdefulla i de socknar där lysnings- och vigselböcker saknas för tidsperioden. Efter utgivningen av skriften upptäckte utgivaren (2005) att även vigselboken för Södra Mellby har en lucka för år 1739. Efersom det finns...

Skriftserie 2 – Engeströmska samlingen, Järrestads härad

Pris: 40 kronor (+ porto) Medlemmar har tillgång till denna skriftserie på medlemssidan. I handskriftsavdelningen på Kungliga Biblioteket finns Engeströmska samlingen. Denna samlings material rörande Järrestads härad innehåller framförallt sockenbeskrivningar från 1729 - men även annat material. Ur innehållsförteckningen för skriften: Borrby (år 1696) Simris och Ö Nöbbelöv (år 1696) Simrishamn och Järrestad (år 1696) Gladsax och Ö Tommarp (år 1696) Borrby (år 1729) Gladsax (år 1729) Simris och Ö Nöbbelöv (år 1729) Ö Tommarp (år 1729) Christian III:s brev Stiby (år 1729) Vallby och Bolshög (år 1729) Ö Vemmerlöv (år 1729) Stiby (efter år 1750) Ö Tommarp (efter år 1750) Glimminge gård (år 1799) Glimminge gård (år 1799)

Skriftserie 3 – Dödlistor 1759-1850

Pris: (50 kronor (+ porto) Medlemmar har tillgång till denna skriftserie på medlemssidan. För att häradsrätterna skulle kunna kontrollera att de fick in bouppteckningar efter de avlidna, så ålades prästerna att sända in utdrag från socknarnas dödböcker till respektive häradsrätt. Befintliga dödböcker t.o.m 1920 (inkl. SCB) Albo härad Avskrifter av dödlistor i denna skrift Andrarum 1705-1718 1759, 1765-1766, 1769-1770, 1800, 1804-1806, 1813-1820, 1722-1734 1835-1839, 1844-1845, 1848-1850 1807-1812 1860-1920 Eljaröd 1722-1746 1759, 1765-1766, 1769-1770, 1800, 1804-1820, 1835-1839, 1860-1920 1844, 1848-1850 Rörum 1777-1920 1759-1760, 1770 S:t Olof 1801-1920 1759-1760, 1765 Ingelstads härad Glemminge 1756-1806 1809-1810, 1815-1823 1826-1920 Onslunda 1692-1722 1794 1795-1920 Tosterup 1756-1806 1809-1811, 1815-1817, 1819-1823 1826-1920 Ö Herrestad 1806-1920 1793, 1796, 1803-1805 Ö Ingelstad 1806-1920 1795, 1803-1805

Skriftserie 4 – Gårdarna i Glemminge 1658-1804

Pris: 80 kronor (+ porto) Slutsåld Medlemmar har tillgång till denna skriftserie på medlemssidan. Skriften innehåller förteckning - gård för gård - över vilka som bor i Glemminge socken under tidsperioden 1658-1804. Uppgifterna har hämtats ur kyrkoböcker, mantalslängder, jordeböcker och domstolshandlingar. Glemminge nr 1-45 Glemminge-Tågarp nr 1-12 Södra Spjutstorp nr 1-11 

Skriftserie 5 – Böter i kyrkoräkenskaperna 1719-1760

Pris: 60 kronor (+ porto) Medlemmar har tillgång till denna skriftserie på medlemssidan. Denna skrift innehåller utdrag ur kyrkoräkenskaperna för tiden 1719-1760. Man fick böta till kyrkan för t.ex lönskeläger, hor, förkvävda barn, oljud i kyrkan, otidigt sängelag. Skriften innehåller uppgifter för följande år: Albo härad Andrarum 1719, 21-22, 24-27, 31-32, 34-36, 38-39, 41-42, 44-45, 47-53, 57, 60 Brösarp 1719, 23, 29, 34, 42, 45-46, 48, 50-57, 59 Eljaröd 1719, 22-25, 30, 36, 38-39, 41, 43-44, 48-56, 60 Fågeltofta 1742-44, 46, 49-50, 54, 56, 59-60 Ravlunda 1720, 22, 34, 36, 38-40, 47-50, 55-60 Rörum 1724, 32, 34, 36, 45, 52, 56 Sankt Olof 1750, 53, 57 Södra Mellby 1733-34, 37-38, 40, 44, 49-51, 53, 58-60 Vitaby 1734, 37, 56 Ingelstads härad Benestad 1736, 38-39,...

Skriftserie 6 – Böter i kyrkoräkenskaperna 1761-1800

Pris: 80 kronor (+ porto) Denna skrift innehåller utdrag ur kyrkoräkenskaperna för tiden 1761-1800. Man fick böta till kyrkan för t.ex lönskeläger, hor, förkvävda barn, oljud i kyrkan, otidigt sängelag. Skriften innehåller uppgifter för följande år: Albo härad Andrarum 1761-64, 66, 68-69, 73-77, 80, 83, 86, 88-93, 96, 00 Brösarp 1762-63, 66-67, 69-71, 73-75, 78-83, 86, 91, 94-95, 97-98, 00 Eljaröd 1762-65, 68, 73-74, 77, 81-82, 84, 91, 96-97 Fågeltofta 1761-62, 64-68, 75-77, 79, 82, 84, 91, 93, 95, 00 Ravlunda 1761, 63-65, 67-71, 78-81, 83-89, 92-96, 00 Rörum 1763, 67, 69, 71-72, 75, 77-82, 87, 89, 98, 00 Sankt Olof 1761, 63, 66, 69, 72, 76, 78-79, 83, 87, 92-93, 95-96, 98-00 Södra Mellby 1762, 65-66, 68-69,...

Ö Hoby socken – Gårdaförteckning över Hoby kyrkby med Kvarnby och Skillinge

Skiften är gjord av Bengt Olsson, Borrby. Säljs normalt vid våra arrangemang för 150 kr. Finns däremellan även att köpa (efter överenskommelse) hos ordföranden.

Jubileumsskrift 25 år

Föreningens 25-årsjubileum (1987-2012) firades genom utgivning av en jubileumsskrift: Galgbackarna på Österlen, sammanställd av Magnus Lindskog. Skiften såldes vid våra arrangemang för 75 kr (OBS! Slutsåld)

Jubileumsskrift 30 år

Föreningens 30-årsjubileum (1987-2017) firades genom utgivning av en jubileumsskrift: Österlens "oäkta" barn, sammanställd av Östen Lundström. Skiften säljs normalt vid våra arrangemang för 150 kr. Finns däremellan även att köpa (efter överenskommelse) hos ordföranden, vice ordföranden och kassör.