Järrestad

1713 höstting Järrestad

In Nomine Jesu Anno 1713 den 26 Octobr: höltz uti Hammenhög det ordinarie höstetinget med allmogen af Jerresta häradh, närwarande undertecknat häradzhöfdinge och den wanlige eedsworne nembden. Nembdeman Arfwed Håkansson i Wembnelöf – Anders Kock i Tågarp Matz Ohlson i Glemminge –...

1713 sommarting Järrestad

In Nomine Jesu Anno 1713 d: 11 maij höltz laga sommartingh med menige allmogen af Jerrestad häradh af mig untertechnat häradzhöfdinge, och den wanlige edsworne nembden. Nämbdeman Arfwedh Håkans i Wembnelöf – Anders Swens i Tågarp Matz Ohlson i Glemminge ...

1713 vinterting Järrestad

In Nomine Jesu Anno 1713 d: 16 Februarij höltz laga wintertingh med menige allmogen af Jerresta häradh, öfwerwarande Hr häradshöfdingen Mårten Bulich och den wanliga häradz nämbden Nbl: Nämbdeman Arfwed Håkansson i Wämbnelöf Anders Kock i Tågarp Matz Ohlson i Glimminge Bengt Månson i...

1712 höstting Järrestad

Anno 1712 d: 20 October blef ordinarie höstetinget hållit med meeniga allmogen af Jerrestadh häradh, öfwerwarande häradzhöfdingen och den wanliga edhsworne häradz nämbd. Sedan Tingz fred war lyst blefwoo efter fölliande förordningar publicerade Nembl:n Placat om Barnamordh Förordningen om strandade farkåster Skogz förordningen...

1712 sommarting Järrestad

In Nomine Jesu Anno 1712 den 19 Maji höltz laga sommarting med mennige allmogen af Jerrestadh härad, öfwerwarande undertechnat häradzhöfdinge och den wanliga häradz nämbden. Efter förrättat gudztienst uthlystes allmänt ting och tingzfrid, lijkmätigt lag och kongl. Maij:tz förordning, hwarefter fölliande...

1712 vinterting Järrestad

I Jesu nampn Anno 1712 den 12 februari höltz laga winterting med mennige allmogen af Jerresta härad af mig undertechnat häradz höfdinge och den wanliga edsworne nämbden Nembl:n Nämbdemannen Arfwed Håkansson i Wembnelöf Anders Kock i Tågarp Oloff Frännarsson i Örneberga Mats Olofsson i...

1711 höstting Järrestad

Anno 1711 d: 9 October blef laga hösteting hållit uti Hammenhög med allmogen af Jerresta härad öfwerwarande undertechnat häradz höfdinge, Crono Befallningz man wälbet:de Jacob Rafenius och den till förordnade häradz nämbden. Eftter förrättat gudztienst uthlystes allmänt Ting och Tingz...

1711 sommarting Järrestad

In Nomine Jesu Anno 1711 den 29 Maij höltz sommarting med Tingsökiande allmogen af Jerresta härad, öfwerwarande undertechnat häradzhöfdinge, Crono Befallningzman wälbet:de Jacob Rafenius och den wanliga häradz nämbden. Eftter förrättat gudztienst och sedan tingsrätten satt war uthlystes allmänt Ting och...

1711 vinterting Järrestad

In Nomine Jesu Anno 1711 den 23 Januarij höltz ordinarie winterting i Hammenhög med Tings sökiande allmogen af Jerrestad härad af mig undertechnat häradz höfdinge och den wanlige edh sworne nämbden  Nämbdemannen Tille Mårtensson i Rölla Anders Swensson i Tågarp Arfwed Håkansson i...

1710 höstting Järrestad

In Nomine Jesu Anno 1710 den 4 October höltz laga ting uti Hammenhög med allmogen af Jerresta härad, öfwerwarande häradz höfdingen Hr Mårten Bulich och den wanlige häradz nämbd.  Nämbdemannen Mårten Nillsson i Tomarp Tille Mårtensson i Rölla Anders Swensson i Tågarp Jöns Tohrsson...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Föreningen på facebook

Du kan även följa föreningen på vår facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/osterlenanor
- Advertisement -spot_img