Tranås

  Pastorat: Skåne-Tranås, Onslunda och Spjutstorp
  Härad: Herrestad -1890, Ingelstad 1891-
  Kommun:
  1863-1951 Tranås
  1952-1968 Onslunda
  1969-1970 Tomelilla köping
  1971- Tomelilla

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte:
  Enskifte:

  Kyrkoarkivet eldhärjades år 1795.

  Gästgivaregården år 1722 se – AID: v331250.b9000

  Litteratur:
  Tranås – En by på Österlen
  . 1997

  Häradsekonomiska kartan 1930. Kartbeskrivning: AID v1023387.b2780
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b4960.s496
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b7260.s726
  Svensk Bebyggelse 1945: AID v1018270.b5670.s565
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b4670.s417

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfver Malmöhus lähn – 1765 ( av J. L. Gillberg)
  Tranås Sokn och By har:

  Crono indelte 11/16 [Tranås nr 13 se AID: v566834.b360.s32; Tranås nr 14 se AID: v566834.b360.s32, v331250.b9040]
  Skatte 5. 9/16 [Tranås nr 5 se AID: v384786.b6550; nr 25 se: AID: v331250.b8820, v331250.b9110, v384839.b9100, v384839.b9620]
  Prestegård 5/16
  Klåckarebol 1/32
  Insokne Frällse 1 Esperöd
  Gatehus 27
  Miölqwarn 1 Kyrckians

  Åkerjorden liten och skarp, höbolet godt och högskog med någon surskog och krattmarck.

  Boaröds By har:

  Insokne Frällse 1. 1/2 Esperöd
  Gatehus 9

  Liten ock skarp åkerjord, swagt höbol och tarfwelig Torfjord.

  Esperöds Mjölqwarn 1 Herr Capitain Morman
  Enstaka Hus eller Torp 13
  Esperöds Säterie (b) 1. 1/4

  Förestående sokn med Onslunda Församling i Christianstads Lähn giör ett Regalt Pastorat.

  (b) Borggården består af 2:ne wåningar en wåning höga, bygde af korswärck med Tegeltak, hwar imellan är en Berceau af afwenbok. Ladugården består af 3:ne korswärcks Byggningar med halmtak. Trägården är wacker, anlagd i kring wånings Byggnaden med afsättningar, häckar och åtskillige slags frugtbärande trän. Åkerjorden är liten och skarp men höbohlet bättre. Gården äger här i Länet 4:ra st. Frällse hemman, 22 st. Rå och Rörs Torp, tillräckelig skog och Gården har fordom warit befäst med dubla grafwar, att Landswägen, som derförbi går, ock har kunnat beskiutas.

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfwer Malmöhus Län uti Hertigdömet Skåne af Lorentz Gillberg, andra upplagan av Nils Bruzelius år 1840.
  Tranås Socken och By
   har kyrka, 1/16 mantal Krono, 6 3/16 mantal Skatte, Prestgård 5/16 mantal, klockarebol 1/32 mantal, Frälse-Ladugård 1 mantal, 6 Gatuhus, 4 mindre kyrkolägenheter och en skattlagd watten-mjölqwarn; åkerjorden är skarp, men höbolet godt; äfwen högskog med någon surskog och torfjord finnes.

  Boaröds By har 1 ½ mantal Insockne-Frälse, 6 Gatuhus, skarp åkerjord, swagt höbol och tarflig torfjord. Torplägenheter 4 Åstrahus, 2 Missunna, 2 st. med namn Nybo.

  Esperöds Frälse-Säteri, 1 ¼ mtl, har ett större boningshus, en wåning högt, af korswirke, samt ladugård af samma byggnadssätt, jemte en större och wäl anlagd trädgård, skarp och grusblandad åker med betydligt höbol, samt tillräcklig skog. Fordomsdags har gården warit med dubbla wallar och grafwar omgifwen och befäst.
  Afwentorp en skattlagd wattenqwarn.
  Socknens areal utgör 3819 tunneland jord; upskattningswärdet 76,565 R:dr; folknummern 841, 393 man- och 448 qwinkön; ordinarie räntan 7 R:dr 6 r.; Kronotionden Råg 4 tunnor 6 ¾ kappar, Korn 9 tunnor 19 ½ kappar, Hafre 4 tunnor 19 ½ kappar.

  Förestående socken tillika med Onslunda församling i Christianstads Län utgör ett Regalt pastorat af tredje classen, taxa 218, kyrkowäg 3/8 mil. Postgång Ystad.

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur.
  Se även 1825 års jordebok: v566834.b350.s31 ff

  Tranås nr 6, 1/8 mtl 1757 dec. 8, skattebrev på 1/8 mtl (AID: v566834.b350.s31)
  Tranås nr 7, 5/16 mtl 1754 mars 27, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v884447.b1690)
  Tranås nr 8, 1/4 mtl 1794 april 11, skattebrev (AID: v566834.b350.s32)
  Tranås nr 9, 1/4 mtl 1761 maj 8, skattebrev på 1/4 mtl
  Tranås nr 10, 3/16 mtl 1794 juni 4, skattebrev på1/8 mtl; 1798 juni 24 skattebrev på 1/16 mtl (AID: v566834.b360.s32); 1856 juni 26, skattebrev (AID: v566834.b360.s34b)
  Tranås nr 11, 5/32 mtl 1761 maj 8, skattebrev på 5/32 mtl
  Tranås nr 11, (?) mtl 1734 juli 17 & 1734 oktober 14, skattebrev (AID: v566834.b360.s32)
  Tranås nr 12, 3/16 mtl 1794 april 11, skattebrev (AID: v566834.b360.s32)
  Tranås nr 19, 1/4 mtl 1761 maj 8, skattebrev på 1/4 mtl
  Tranås nr 20, 1/4 mtl 1756 okt. 27, skattebrev på 1/4 mtl
  Tranås nr 21, 1/4 mtl 1761 juni 9, skattebrev på 1/4 mtl
  Tranås nr 22, 3/8 mtl 1758 febr. 8, skattebrev på 1/8 mtl
  1761 aug. 12, skattebrev på 1/4 mtl
  Tranås nr 26, 1/4 mtl 1756 okt. 27, skattebrev på 1/8 mtl
  s.d. skattebrev på 1/8 mtl
  Tranås nr 27, 1/8 mtl 1756 okt. 27, skattebrev på 1/8 mtl

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Tranås socken
  Överflyttad till Ingelstads härad från och med år 1891.

  Per Olsson i Tranås, vald 9/5 1892;
  Carl Svensson, Furulund, n:r 23 Tranås, vald 20/10 1916 och innehar fortfarande befattningen (1944).

  Viktor Jönsson, Skåne Tranås, -1957-.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Svabesholms kompani nr 119-122 Svabesholms kompani nr 102-105 Simrishamns skvadron nr 47-50
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]


  Södra Skånska Infanteriregementet:

  1812-1816 1816-1901
  (Roterat vid Södra Skånska Inf.regementet) Albo kompani nr 51-53 [AID: v792654.b1090.s209 ]


  Värnpliktiga i Tranås

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1887 1866 Nr 8 – Albo kompani del av Ljunits, Herrestads och Vemmenhögs härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00363
  1888 1867 Nr 8 – Albo kompani del av Ljunits, Herrestads och Vemmenhögs härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00220
  1889 1868 Nr 8 – Albo kompani del av Ljunits, Herrestads och Vemmenhögs härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00489
  1890 1869 Nr 8 – Albo kompani del av Ljunits, Herrestads och Vemmenhögs härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00233
  1891 1870 Nr 8 – Albo kompani del av Ingelstads härad https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00278
  1892 1871 Nr 8 – Albo kompani del av Ingelstads härad https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00268
  1893 1872 Nr 8 – Albo kompani del av Ingelstads härad https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00316
  1894 1873 Nr 8 – Albo kompani del av Ingelstads härad
  1895 1874 Nr 8 – Albo kompani del av Ingelstads härad https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00176
  1896 1875 Nr 8 – Albo kompani del av Ingelstads härad https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00013
  1897 1876 Nr 8 – Albo kompani del av Ingelstads härad https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00163
  1898 1877 Nr 8 – Albo kompani del av Ingelstads härad https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00159
  1899 1878 Nr 8 – Albo kompani del av Ingelstads härad https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00216
  1900 1879 Nr 8 – Albo kompani del av Ingelstads härad https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00195
  1901 1880 Nr 8 – Albo kompani del av Ingelstads härad https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00207
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort

  Rusthållsförändringsförteckning 1733-1742:

  1733
  Svabesholms kompani nr 104, Tranås 21. Rasmus Jonsson tilträder detta 1/4 dels Crono hemman i stället för Jöns Mårtensson, hwars dotter han gifter sig med.

  1734
  Svabesholms kompani , Tranås 22 3/8 mtl Krono. Michell Swensson tillträder efter Påll[?] Andersson.

  Svabesholms kompani nr 104. Tranåhs 17 3/8 mtl Skatte. Per Andersson tillträdt efter Hans Jeppson.

  1739
  Svabesholms kompani nr 102. Tranås 7 5/16 mtl, Tranås 8 1/4 mtl, Tranås 10 1/4 mtl, Tranås 12 3/16 mtl Krono. Cicilia Hawichs afståt hela Rutshållet till sin nu warande Man Inspectoren Salomon Malm.

  Svabesholms kompani nr 104. Tranås 15 3/8 mtl Skatte. Lars Gummasson förmedelst ålder och swaghet, afståt hemmanet till sin sohn Swen Larsson emot lifztidz underhåld derpå.

  Svabesholms kompani nr 105. Tranås 13 1/2 mtl Skatte. hwaraf Nills Frantsson äger 1/4 del, hwilken han, i anseende till swaghet, afståt till sin Sohn Pär Nillsson, och dett emot förbehåld om sitt underhåld utj sin öfrige lifstid wid Hemmanet.

  1740
  Svabesholms kompani nr 101. Tranås 23 1/4 mtl Skatte. Mickel Swensson och Johan Mårtensson, hwilken senare will afstå sin ägande 1/8:del af berörde nummer till sin Sohn Mårten Johansson, och det emot lifztidz underhåld hoos sohnen.

  Svabesholms kompani nr 103. Tranås 19 1/4 mtl Krono. Inspector Gothander död, och Hr Fendrichen Blixencrona det samma på en offentlig Auction inropat för en Summa 328 D:r 8 öre Srmt.

  Svabesholms kompani. Tranås 11 5/32 mtl Skatte. Håkan Ohlsson: Ibm 5/32 Krono. Pär Nillsson, har afståt til den förra Håkan Ohlsson desse 5/32:dels Crono Rusthållshemman emot underhåld derwid till döde dagar, är mycket fattig, gammal och swag.

  1742
  Svabesholms kompani nr 103, Tranås 19 1/4 mtl Krono. H: Fendriken Blixencrona afståt detta hemman till Bonden Knut Lasson emot 250 D:r Srmt.

  Svabesholms kompani nr 103, Tranås 11 5/32 mtl Skatte 5/32 mtl Krono. Håkan Ohlsson förmår eij hela bruket förestå, som i skogzbygden belägit och beswärligt, afståt deraf 5/32:dels mantal Crono till Sonen Oluf Håkanss:

  Svabesholms kompani nr 104, Tranås 17 3/8 mtl Skatte. Pär Anderss: förmår eij hela hemmanet förestå, som i skogzbygden belägit och swårbrukat, hwarföre han såldt helften deraf 3/16:delar till dess Broder Oluf Andersson emot 50 D:r Srmt.

  Källa: Malmöhus läns landskontor (del 2) (M) GIab:1 (1733-1742) Bild 34 ff (AID: v98912.b34, NAD: SE/LLA/10899-2)

  Födda, vigda och döda i Tranås åren 1751-1795:

  Årtal Antal födda Födda pojkar Födda flickor Varav ”oäkta” födda pojkar Varav ”oäkta” födda flickor Antal vigslar Döda mankön Döda kvinnkön
  1751 14 7 7 1 0 1 6 7
  1752 16 7 9 0 1 5 3 1
  1753 11 5 6 0 0 5 3 5
  1754 19 11 8 0 0 2 5 7
  1755 21 9 12 0 0 7 14 26
  1756 24 9 15 0 0 6 8 5
  1757 18 11 7 0 0 5 3 2
  1758 12 8 4 0 0 4 3 2
  1759 17 7 10 0 0 9 2 13
  1760 17 8 9 0 0 4 3 4
  1761 14 9 5 0 0 8 5 7
  1762 19 9 10 0 0 4 9 9
  1763 21 5 16 0 0 8 5 1
  1764 16 3 13 0 1 2 5 3
  1765 19 11 8 0 0 7 1 3
  1766 25 14 11 0 0 2 10 7
  1767 22 15 7 0 0 0 10 6
  1768 21 13 8 0 0 2 2 1
  1769 24 10 14 0 0 0 8 5
  1770 22 11 11 1 0 0 18 17
  1771 23 9 14 0 2 7 13 9
  1772 22 12 10 0 0 1 12 11
  1773 19 7 12 0 0 5 9 10
  1774 25 14 11 0 1 3 4 6
  1775 23 10 13 0 1 3 4 8
  1776 31 17 14 2 1 4 6 6
  1777 17 8 9 1 1 6 6 10
  1778
  1779
  1780 22 11 11 2 1 5 5 4
  1781 26 12 14 0 0 3 4 9
  1782 19 10 9 1 0 4 3 14
  1783
  1784 30 18 12 1 1 1 16 17
  1785 15 7 8 0 0 7 12 10
  1786
  1787 24 6 18 0 0 8 4 11
  1788 23 8 15 1 1 3 4 7
  1789 24 10 14 0 1 4 13 15
  1790 19 9 10 0 1 2 15 5
  1791 21 8 13 3 0 10 4 5
  1792 23 12 11 1 3 4 8 4
  1793
  1794 27 15 12 1 2 5 6 6
  1795 13 9 4 1 0 2 6 9

  Källa: ships.ddb.umu.se (Tabellverket/SCB)

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling, m.fl:

  1813 10/6, N:o – (Malmöhus läns landskansli. AID: v884459.b580)
  Uppå begäran af Husmannen Nils Påhlsson i Tranås warder dess hustru Elna Swens Dotter, hwilken i början af sistl. April månad, tillika med Drängen Nils Larsson från Bontofta olofl. afwikit orten, odh derwid medtagit Sonen Swen, 11 år gammal, samt en del husgeråd af bemälte Nils Påhlssons gemensamma Bo, härmedelst allmänneligen efterlyst, med befallning till Krono- och StadsBetjente, att henne, Elna Swens Dotter noga efterspana, wid ertappandet gripa, och noga bewakad hit insända; blifwande Konungens Befallningshafwande i nästgränsande Län wänligen anmodade att en lika efterlysning utfärda låta. Elna Swens Dotter, som är född i Ramsåsa By af Färs Härad, beskrifwes wara 40 år gammal, liten och undersättsig till wäxten, med swarta hår och ögonbryn, samt fylligt ansigte, wid afwikandet befants hon i hafwande tillstånd, samt klädd i rödbrokig näsduk på hufwudet, och blå kjortel, böå nattröja, blårandigt förkläde, blå strumpor och tofflor.

  1816 22/9; N:o – (Malmöhus Lands-Cancellie, AID: v884460.b1200)
  För skuld utmätte Åboen Klemed Gunnarssons i Tranås ägande Hemman 1/16 mantal Krono och 1/16 mantal Skatte Rusthåll N:o 10 derstädes, kommer, genom offentelig Auction wid Tingsstället Stora Herrestad, att försäljas Fredagen den 25 nästinstundande October, kl. 11 f.m. Till denna hemmansdel finnes inägor till en rymd af 40 tunneland, bestående af Åker och Äng, som består af örmylla, och 15 tunneland stenbunden utmark, och någon torfjord. Åbyggnaden består af Boningslänga, inredd till Stuga, Bakhus, Kök och Torfhus, och 2:ne Ladugårdshus, det ena inredt till Loga med 2:ne Golf, samt det andra till Port, Fähus och Stall; och finnes Hemmansdelen graverad med ett årligt undantag af 2 tunnor Korn och Torfskörd till 4 lass.

  1822 25/1, N:o 11
  Gästgifwaregården Tranås 1/16 m:tl, blifwer genom Auction, som förrättas på stället den 18 näkommande Februari utbudit till försäljning. Till denne Lägenhet som är försedd med goda åbyggnader, bestående af 4 särskiltde, så kallade Längor, däribland den ena, grundmurad, innehåller källare, är instängd Trädgård med 40 st. Fruktträn af åtskillige slag åker och äng, hwaraf den senare lemnar 30 a 40 Lass hö årligen, är med dubbel stengärdesgård inhägnad. Om köpewilkoren och tiden för Lägenhetens tillträde lemnas underrättelse wid Auctionstillfället.

  1834 5/2, N:o 45
  Sedan Hof-Rätt-Commissarien G. J. Lundqwist försålt sine i Tranås ägde fastigheter, låter han derstädes å Helenelust, genom friwillig auction, den 6 nästl. Mars och följande dagar som erfordras, för sälja en betydlig del af sitt lösbo: Silfwer, Messing, Malm, Koppar, Tenn och Jernsaker, gjutna Jerndörrar, Spjell och rister; En ny wäl construerad Brännwinsredskap a 50 kannor, med rördon mäskwärmare och slang samt laggryta a 96 kannor, Polerade och målade meubler af alla slag, jemte Speglar och Lampetter; Glas och Porcelain; En stor del nya fina sängkläder, med dun och fjeder stoppning, äfwensom gröfre sängkläder, sängtäcken och omhäng; Drells och annat duktyg och åtskilligt Linne; Hästar, Oxar, flere goda Mjölkkor och fyra Tjurar, Får, Swin och Gäss; Bikupor med Bi; Råg, Twå och Sexradigt Korn, Wickor, tjenligt till utsäde; Omkring 50 Lispund Saltadt fläsk, några hundrade kannor bränwin a 7 till 8 grader; Wagnar, såkallade Berlinare och Holsteinare, arbets och höstwagnar; Åkerbruksredskap, Sal- och Seldon; Trädwaror, hwaribland jernbandade Mäskkar, Brännwinstunnor och ankare samt en ny mangel af Ek.
  Säkre och kände inropare lemnas anstånd med betalningen till den förste Oktober detta år, då betalningen på Tranås Gästgifwaregård till auctionsförrättaren erlägges, wid påföljd för underlåtenhet af ränta från Auctionsdagen. Anstalt är fogad om mat och Hästfoder emot betalning. Helenelust den 5 Februari 1834.

  1834 3/3, N:o 66
  Genom friwillig Auction, som rörrättas på stället Måndagen den 23 innewarande Månad kl. 11 f.m., försäljes till den högstbjudande, antingen tillsammans eller i styckade delar, enskiftade Skatte Rusthållshemmanen N:o 16 3/16 mtl. och N:o 22 1/4 mtl. Tranås, jemte en serskild Lägenhet af omkring 10 Tunneland jord med derå uppfört husKrångelbok kallad, i Tranås Socken och Herrestads Härad. Förstnämnde Hemman är bebyggt för Ståndspersoner och indeladt uti fyra, med dubbla stengärden instängde Wångar. N:o 22, hwartill hörer någon Skog, är äfwen instängdt, och finnes å ägornne dertill 2:ne hus uppförde. Wid N:o 16 äro utsådde 8 Tunnor 18 kappor Råg och årliga utsädet för öfrigt å samma hemman utgör ungefärligen 12 Tunnor Korn samt 16 Tunnor Hafre. Af Hö bergas derwid årligen 50 a 60 lass och tillgång på Torf finnes äfwen. Begge Hemmanens ägor gränsa till Allmänna Landswägen. Lägenheterne få nu i wår tillträdas med tillräckligt wårfoder. Betalningswillkoren hwilka för köpare blifwa fördelaktige, uppgifwas wid Auctionen, men för deras uppfyllande bör borgen ställas.

  1838 14/2, N:o 40
  I anseende till afflyttning från orten försäljer Herr Ryttmästaren och Riddaren J. M. Ljung på offentlig auktion å egendomen Helenetorp wid Tranås, Måndagen den 5 nästkommande Mars kl. 10 f.m., meubler, bättre och sämre wagnar, åkerredskap, 1 sädes windharpa, en mangel, oxar och kor, ett större parti spannemål af råg, korn och hafre, ärter och wickor, 1000 kannor 7 gradit brännwin, 100 Tunnor potatis, 100 lass torf m.m. Med betalningen lämnas säkre och kände köpare fyra månaders Credit. Mat och förtäring erhålles på stället mot betalning. Ystad den 14 Februari 1838.
  N. Eskilsson

  1839 22/2, N:o 57
  Sedan Herrestads Härads Loflige-Tings-Rätt genom beslut den 18 dennes tillåtit försäljning af aflidne Nämndemannen Håkan Håkanssons i Tranås omyndige barns fastighet kommer densamma jemte Enkans andel, utgörande tillsammans Skatte-Rusthållshemmanen N:o 17 1/4 och N:o 19 1/8 mant. Tranås, jemwäl Helenelust kallad, att genom offentelig auktion som förrättas på stället Tisdagen den 12 nästl. Mars kl. 1 på dagen till den mästbjudande försäljas, med tillträdes rättighet nästa fardag, och jemte det en större del af köpeskillingen kan emot första inteckning i fastigheten tills widare få innestå, blifwa öfrige betalningswillkoren sedan köparen ställt nöjaktig borgen äfwen förmonliga. Så wäl samma dag som påföljande Onsdagen den 13 kommer äfwen lösöreboet att till den mästbjudande försäljas, bestående af silfwer, koppar, malm, tenn, mässing, järn- och trädwahror, säng-, gång- och linkläder, åtskillige diverse waror, en större den spannemål, hästar, oxar, kor och ungboskap samt får och swinkreatur. Med betalning för lösöreboet lemnas säkre och kände köpare anstånd till den 12 nästk. Juli, men okände och mindre wederhäftige betala genast eller med antagelig borgen äro försedde. Lösöre försäljningen börjas hwarje dag kl. 9 och är anstalt fogad om mat och hästfoder emot betalning. Heinge den 19 Februari 1839, Ola Swensson

  1840 15/9, N:o 291
  Måndagen den 28 dennes kl. 10 f.m. låter Ägaren genom friwillig auktion försälja helt eller i mindre lotter Hemmanet N:o 15 3/8 m:tl Tranås, Helenetorp kalladt. Till detta Hemman, som är uppbyggdt för Ståndspersoner och hwarest finnas 10 st. tapetserade warma och beqwämliga boningsrum, tillräckeliga bergnings- och ladugårdshus, en wäl planterad och underhållen trädgård, jemte ett större bränneri, höra omkring 220 Tunneland god och bördig jord samt höstningsrätt till en större mosse. På ägorne finnes dessutom outtömlig torfjord och en del ungskog. Willkoren blifwa förmånliga och lempade efter köparens beqwämlighet, men böra dock dessa wara försedde med wederhäftig Borgen för 1/3 af köpeskillingen.
  Ystad den 15 September 1840:
  N. Eskilsson
  Kronofogde

  1840 2/10, N:o 311
  I anseende till ägarens afflyttning från orten försäljes genom auktion på Helenetorp wid Tranås Torsdagen den 29 i denna månad och påföljande dagen, om så erfordras, hästar, utmärkt god oxar, kor, ungboskap, får och swinkreatur, en del möbler, sängkläder, seldon, jern och trädwaror, åker- och körredskap, hwaribland jernharfwor och engelska plogar, en klöfwersånings-maskin, ett större wäderqwarnswerk samt åtskilliga andra waror jemte Egendomens inbergade gröda, bestående af Råg, Korn, Hafre, Ärter, Wickor, Potäter, Hö, Hafre- och klornhalm.
  Wid samma tillfälle eller den 29 kl. 12 på dagen försäljes äfwen en Torfmåsse och 50 Tunneland bördig jord i en eller flere lotter, hwaraf 15 Tunneland nu äro gödslade och besådde med Råg och 15 Tunneland sistl. år försedde med gödsel. Auktionen börjas hwarje dag kl. 9 f.m.och lämnas säkre köpare anstånd med betalningen för lösören till den 1 nästk. Mars. Betalningswillkoren för jorden, som blifwa högst förmånliga, tillkännagifwas före auktionens början.
  Ystad den 2 Okt. 1840.
  N. Eskilsson

  1845 10/5, N:o 161
  Genom friwillig auktion, som på stället förrättas Måndagen den 16 Juni, låter ägaren till N:o 21 11/96 mantal och N:o 26 1/720 mantal Tranås, i Malmöhus Län, Herrestad Härad och Tranås Socken, dessa under sambruk warande hemman till den högstbjudande försälja, att genast tillträda med wexande gröda efter 8½ tunnor rågh utsäde, samt wår-utsädet, hwilket sednare ännu owerkstäldt, kan således icke här uppgifwas. Tillträdet kan äfwen, om så af spekulanter hälst önskas, få ske den 25 Mars 1846. Hemmanet åbyggnader äro belägne inwid det så kallade Tranås Torg, der 4 allmänna landswägar tillstöta,uppförde af ekekorswirke med bränd tegelsten i yttre wäggarne. Dessa hus äro wäl och beqwämt inredde för bönder, men äfwen så att ståndspersoner dermed kunna wara fullkomligt belåtna, och i synnerhet wäl passande för handels- eller större handtwerksrörelse. I boningshuset finnas 5 inmurade jernkakelugnar som följa köpet, äfwensom alla hyllor i kök, spiskammare och packhus, under samma finnes stor och rymlig källare. Ägorne äro indelade i 5 wångar, hwaraf de 4 instängda med stengård, och finnes torfjord och bakeris till husbehof. Om spekulanterså åstunda , kanfullt inwentarium följa köpet, samt möbler i rummen. Köpewilkoren för fastigheten blifwa högst förmånliga och kunna, om så åstundas, utsträckas ända till 10 års tid, mot antaglig borgen och inteckning i egendomen.
  Tranås den 10 Maj 1845
  J. M. Ripa
  Auktionsförrättare

  1846 7/12, N:o 477
  På begäran af Magistraten i Cimbritshamn warder Skräddarelärlingen Mårten Persson, hwilken, sedan han den 25 sistl. Nowember af sin mästare Johan Persson derstädes erhållit tillstånd att afgå till sin födelseort Tranås för att derifrån afhämta sitt prestbetyg, sedermera icke återkommit, härmed allmänneligen efterlyst med befallning till krono- och Stadsbetjente att Mårten Persson efterspana och då han anträffas, inställa hos ofwanbemälte dess mästare. Mårten Persson är 23 år gammal, något lång till wexten, har ljusa hår, grå ögon och fylligt ansigte. Han war wid bortgåendet klädd i swart rock, randiga benkläder, swart sidenwäst, ljus halsduk, grå mössa och stöflor. Konungens Befallningshafwande i nästgränsande Län anmodas att en likalydande kungörelse utfärda.

  1850 7/8, N:o 226
  Natten emellan den 25 och 26 sistlidne Juli har Drängen Håkan Olsson i Öståckra funnit å landswägen söder om Tranås en grå manshatt, märkt med namnet Karlström och att wara förfärdigad i Lion, en blå klädesmössa med skärm jemte en röd tryckt bomullsduk; hwilka persedlar af rätter ägare kunna hos mig återfås emot erläggande af hittelön och intimationskostnad. Raflunda den 4 Augusti 1850.
  A. F. Montan
  Krono-Länsman

  1855 13/7, N:o 144
  Genom auktion, som förrättas på stället Onsdagen den 25:te i innewarande Juli månad, kommer den del af egendomen Esperöd, belägen inom Söfwestads socken i Färs härad och Tranås socken i Herrestads härad, som i arf tillfallit Fröken Mariane Rosencrants och innehåller en areal af 370 tunneland, att, mer eller mindre styckad till den högstbjudande försälja. Egendomen, af in- och utsockne frälse Natur skiftad i 16 större och mindre lotter från 8 till 54 tunneland i hwarje lott, af hwilka en del äro med byggander försedde, får tillträdas antingen hösten, wår eller sommar; och blifwa betalningswilkoren så mycket mer förmonliga, som en större del af köpeskillingen kan emot inteckning och billig ränta en längre tid få innestå. Sammanträdet sker på Esperöds gård kl. 10 f.m.; och skola öfriga wilkor wid utropetblifwa bestämde.
  Heinge den 6:te Juli 1855.
  Ola Swensson.

  1856 23/2, N:o 31
  Genom auktion, som förrättas på stället Onsdagen den 2 nästkommande April och börjas kl. 11 f.m., låter Herr Fanjunkaren Henric Rosencrants, helt eller styckadt, till den högstbjudande försälja frälsesäteriet Esperöd 5/8:dels mantal och Gatehuset N:o 12 Boaröd i Tranås socken och Herrestads härad, samt utsockne frälsehemmanet N:o 3 3/16:dels mantal Björkeröd i Wanstad socken och Färs härad, med en sammanlagd och sammanhängande egorymd af 172 tunneland bördig jord, att tillträdas, med åbyggnader och wäxander gröda nästa midsommar. Sedan 1/6:del af köpeskillingen wid tillträdet blifwer betalt kunna öfrige 5/6:delar, då nöjaktig säkerhet ställes få med 5 procent årlig ränta betalas under loppet af 4 eller 5 år. Köpare bör wara beredd att för minst en tredjedel af köpesumman ställa borgen wid auktionen, och blifwa öfrigewilkor wid utropet tillkännagifne.
  Heinge den 20 Februari 1856.
  Ola Swensson

  1871 4/9, N:o 344½
  Efterlysning-Kungörelse
  (Intages på begäran.)
  ”Natten mellan den 27-28 Augusti d.å. bortstals från undertecknad å betet nära min bostad ett 10-årigt swart-bläsigt stokreatur, med liten hwit stjern i pannan, en liten hwit fläck i högra näsborran samt högra bakfoten hwit.
  Tillrättaskaffaren af detta kreatur erhåller en belöning af 50 Rdr Rmt, såwida det skaffas någorlunda oskadadt, af Tranås, Esperöd den 2 September 1871.
  Per Persson
  Åbo å N:o 26 Tranås.

  1881 27/8, N:o 203 (Malmöhus län)
  Härigenom kungöres följande:
  Förteckning öfwer de hemman och lägenheter, derå lagfart blifwit meddelad under Wemmenhögs, Ljunits och Herrestads härads genom denna dag afslutade Lagtima wårting.
  70:o. Tranås n:o 5 1/512 mtl kronoskatterusthåll, för Anders Larsson och hans hustru Adda Fredriksson, hwilka, enligt köpebref den 1 Juli 1877, tillhandlat sig berörde fastighet af Nils Jeppsson och hans hustru Anna Andersdotter emot 250 kr.
  269:o Tranås n:o 15 1/128 mtl kronoskatterusthåll, för Jöns Frits, Per Nilsson, Anders Nilsson, Johan Nilsson, Elna Nilsdotter, Kjersti Nilsdotter, Hanna Nilsdotter och Christina Nilsdotter, hwilka enligt skifte den 1 April 1881, erhållit berörde fastighet i arf efter sine aflidne föräldrar Nils Persson och Anna Andersdotter.
  270:o Tranås n:o 15 1/128 mtl kronoskatterusthållshemman, för Swen Persson och hans hustru Hanna Jönsdotter, hwilka enligt köpebref den 2 April 1881, tillhandlat sig berörde fastighet af Jöns Frits, Per Nilsson, Anders Nilsson, Johan Nilsson, Elna Nilsdotter, Kjersti Nilsdotter, Hanna Nilsdotter och Christina Nilsdotter, de twå sistnämnde genom deras förmyndare Per Persson emot 5,400 kr.

  1891 5/12, N:o 306
  Kungörelse om allmänna efterlysningar.
  På begäran af: 2:o) Kronolänsmannen W. J. Back i Tomelilla.
  Ett från Åboen Lars Andersson å N:r 15 Tranås natten emellan den 27 och 28 sistlidne Nowember bortstulet swart sto, 8 år gammalt. Såsom kännetecken uppgifwes dels att å halsen finnes en hwit omkring tre tum bred strimma dels ock att högra bakfoten är hwit.

  1892 23/7, N:o 180
  Sedan Kronolänsmannen L. P. Lagerstedt i enlighet med wederbörande Kronofogdes order med biträde den 2 i denna månad werkstält utmätning hos Landtbrukaren Håkan Persson å Nr 14 Tranås för uttagande af denne för år 1891 påförde tings- och fånghusbyggnadsmedel till Ingelstads och Jerrestads härad tillhopa en krona 63 öre, så har Håkan Persson i en den 14 denna månad ingifwen af bilagor åtföljd skrift anfört beswär öfwer berörda utmätning, under yrkande om densammas upphäfwande; och warder i anledning häraf öfrige tings- och fånghusbyggnadsskyldige i nämnde härad förelagdt att inom fjorton dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från predikstolen i den kyrka, der den förklarande är boende, hit ingifwa förklaring öfwer beswären, wid påföljd, om det försummas, att målet ändå afgöres; skolande beswärshandlingarna, som till Kronofogden i orten öfwersändas, derstädes wara under förklaringstiden för genomseende tillgänglige.