Vallby gravstensinventering

Rusthållaren, Nämndemannen Per Persson, *1795, +1858
-Förra maka Kersti Persdotter, *1794, +1822
-Andra maka Karna Andersdotter, *1796, +1869
Rusthållaren, Kyrkovärden Ola Andersson, *1790, +1857
-Maka Bengta Torkelsdotter, *1798, +1868
Åbon Jöns Nilsson, *1832, +1869
-Hustrun Anna Nilsdotter, *1830
Åboen Åke Persson, *1829, +1859
-Son Åke, *1859, +1859
Inspector C. Trägårdh, *1828, +1861
Åboen Jöns Nilssons o dess hustru Anna Nilsdotters son Pehr, *1862, +1864
Åbo Jöns Nils[sons] och dess hus[tru] Anna Nilsdotters [dotter] Anna, *1859
Hemmansegaren Christoffer Tufvesson, *1803, +1878
-Hustru Bengta Mårtensdotter, *1801, +1860
Hemmansegaren Nils Persson, *1816, +1883
-Hustrun Kjersti Lassdotter, *1826, +1898
Sven Mårtensson Haaks Familje Grav
Hofkamereraren Geo. The. Grönvall, *1777, +1842
-Maka Bot. Larsson, *1774, +1833
-Barn Maria Sophia, *1814, +1816
-Barn Maria Sophia, *1819, +1821
-Barn Jochim Willhelm, *1811, +1835