Valleberga

  Pastorat: Löderup, Hörup, Valleberga, Glemminge och Ingelstorp
  Härad: Ingelstad
  Kommun:
  1971– Ystad

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskiften eij begierte, äro otienlige” [år 1762]
  Enskifte: Fröslöv 1814, Valleberga 1818, Peppinge 1818

  Byordningar:
  Valleberga 1671. Byordningar i avskrifter (på Riksarkivet i Lund), skänkta av Institutet för folklivsforskning i Stockholm
  Valleberga byordning stadfäst 1725 26/2
  Fröslöv saknade byordning 1778

  Litteratur:
  Andersson, H. Klockarna i Ingelstorp och Valleberga
  Hörlén, A, Valleberga kyrka. 1957
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 137-138. 1981

  Häradsekonomiska kartan 1931. Kartbeskrivning: AID v1023387.b3370
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b5440.s544
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b8390.s839
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b4240.s374

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Valleberga kyrkogård 2015 (pdf)

  Ur: Inledning till geographien, öfwer Sweriges Rike, af Eric Tuneld, Skåne, Tryckt 1746, Lund.
  URBANS Graf-hög, wid Hafsstranden, I Ingelsta Härad belägen, är ock märkwärdig. Menes hafwa blifwit upkastad öfwer en Biskop URBAN, som warit i Skåne.

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Walleberga Sokn och By har:

  Skatte 3. 11/24
  Utsokne Frällse 7 Tåsterup 3, Bållerup 3, Högesta 1/2 och Probsten Sommar 1/2
  Crono indelte 4. 23/24
  Annex 1/2
  Mensal, Utsok. Fr. 3 Pastorns.
  Gatehus 14 Tåsterup 1, Kyrckans 4.

  Tillräckelig åker, liten äng, tillräckelig torfjord med ål- och laxefiske i saltsiön.

  Fröslöf har:

  Skatte 1. 1/8
  Crono indelt 5/16
  Utsokne Frällse 4 Gyllerup 1. 1/2 och Tåsterup 2. 1/2
  Qwartermästar Boställe 1/2
  Gyllerup 6 till Gyllerup 3 st.

  God och ömnig åker samt liten äng men ej mera.

  Kåseberga fiskeläye har: [AID: v884450.b20]

  Hus 26 Tåsterup 1 och Bollerup 1.
  Åledrätter 6

  Här fånges marswin, lax, ål, flundror, torsk och tobbis.

  Sokn har 62 st. hemmansbrukare och giör med Ingelstorps Sokn ett Regalt Pastorat.

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev.

  Backhufvudsdrätten, åledrätt 1851 augusti 14, skattebrev (AID: v566850.b1240)
  Baffadrätten, åldedrätt 1851 december 29, skattebrev (AID: v566850.b1240)
  Djupaskers Drätten, åledrätt 1854, skattebrev (AID: v566850.b1240)
  Gamla van, åledrätt 1854 december 11, skattebrev (AID: v566850.b1240)
  Hosätteret, åledrätt 1854 september 3, skattebrev (AID: v566850.b1240)
  Qvedradrätten, åledrätt 1854 december 11, skattebrev (AID: v566850.b1240)
  Ramnakulla drätten, åledrätt 1851 november 3, skattebrev (AID: v566850.b1250)
  Ramnakulla nr 1, halva kronofisket 1885, se länskungörelse nedan
  Sandskärs drätten, åledrätt 1854, skattebrev (AID: v566850.b1250)
  Fröslöv br 1, halva gatehuset 1877, se länskungörelse nedan
  Fröslöv nr 2, 1/8 mtl 1840 december 22, skattebrev (AID: v566850.b1220)
  Fröslöv nr 9, 5/8 mtl 1761 juni 9, skattebrev på 5/8 mtl
  Fröslöv nr 12, 3/16 mtl 1790 mars 1, kvittens i landskontoret
  Kåseberga nr 2, gatehus 1885, se länskungörelse nedan
  Kåseberga nr 7, halva gatehuset 1885, se länskungörelse nedan
  Kåseberga nr 8, halva gatehuset 1868, se länskungörelse nedan
  Kåseberga nr 9, halva gatehuset 1885, se länskungörelse nedan
  Kåseberga nr 11, en fjärdedel av gatehuset 1895, se länskungörelse nedan
  Kåseberga nr 12, gatehus 1885, se länskungörelse nedan
  Valleberga nr 2, 1/4 mtl 1790 juli 15, kvittens i landskontoret
  Valleberga nr 4, 5/16 mtl 1791 maj 24, skattebrev (AID: v566850.b1200)
  Valleberga nr 5, 1/4 mtl 1761 maj 4, skattebrev på 1/4 mtl
  Valleberga nr 6, 1/4 mtl 1761 maj 4, skattebrev på 1/4 mtl
  Valleberga nr 12, 1/4 mtl 1844, skattebrev (AID: v566850.b1220)
  Valleberga nr 18, 1/8 mtl 1847, skattebrev (AID: v566850.b1220)
  Valleberga nr 24, 3/8 mtl 1838 mars 27, skattebrev (AID: v566850.b1220)
  Valleberga nr 28, 1/4 mtl 1837 januari 31, skattebrev (AID: v566850.b1220)
  Valleberga nr 35, 1/64 mtl 1856 oktober 6, skattebrev (AID: v566850.b1230)
  Valleberga nr 37, 1/4 mtl 1838 februari 27, skattebrev (AID: v566850.b1230)
  Valleberga nr 38, 1/4 mtl 1790 aug. 14, kvittens i landskontoret
  Valleberga nr 44, 3/8 mtl 1842, skattebrev (AID: v566850.b1230)
  Valleberga nr 49, 1/32 mtl 1838 februari 27, skattebrev (AID: v566850.b1230)
  Valleberga nr 49, 1/8 mtl 1840 augusti 25, skattebrev (AID: v566850.b1230)
  Valleberga nr 49, 1/64 mtl 1841, skattebrev (AID: v566850.b1230)
  Valleberga nr 50, 3/32 mtl 1837 januari 31, skattebrev (AID: v566850.b1230)

  Ålfiske och åldrätter
  Med en drätt avses rätten att fiska med fasta redskap utanför en strandremsa av en viss längd. Drätter är skattlagda fisken och betraktas som fast egendom. Platserna för ålfisket har i Skåne fått namnet ”drätter” (ordet drätt härleder ur verbet draga, där pluralformen är drätte, men även orden ”sätteren” och ”sättet” används ibland i namnet – med betydelsen plats där man sätter fiskredskap).
  Läs mer: ”Ålfiske och åldrätter” i ALE 1996 nr 3 av Birgitta Gjörtler och även en riksdagsmotion (2014/15:143) om: ”Respekt för äganderätt till åldrätter”. Nedan följer de ålfiske och åldrätter som är omnämnda i kartbeskrivningen till Häradsekonomiska kartan som för Österlen upprättades c:a år 1930 – för kartan se: kartbild.com. Drätterna finns markerade ute i havet på 1970-talskartan (”ekokarta”) – som även den finns som s.k. ”lager” (karta att välja) hos kartbild.com:

  Namn, m.m. Ägare (c:a 1930) Ev. arrendator (c:a 1930)/Anteckningar /[AID]
  Bockhuvudsdrätt 1:1 (Backhuvudsdrätt), ett ålfiske Johan Jönsson 1/2, Kåseberga 8:1; Albin Olin 1/4 och Johan Kristersson 1/4
  Boffadrätten 1:1, (Buffadrätten) ett ålfiske Jöns Persson, Gustaf Andersson, Lars Håkansson och Ola Bengtsson 1/4 vardera
  Djupaskärsdrätten 1:1, ett ålfiske Nils Månsson Ahls stärbhus 1/2, Valleberga 14:30; Jöns Kristensson 1/4, Kåseberga 9:1 och Elin Kristersson 1/4
  Jularedrätten 1:1, ett ålfiske Kronan Innehavare Claus Clausson, Vallby, Vallby socken, se även Kvedradrätten 1:1
  Kvedradrätten 1:1, ett ålfiske Frans Larsson 1/18; Ola Ahl 1/30, Kåseberga 6:1; Nils Bengtsson 1/10; Nils Peter Svenssons stärbhus 1/18; Johan Mårtensson 1/6; Sven Nilsson 4/45; Anders Jönsson 1/24; Nils Nilsson 1/6; Claus Clausson 1/6 (Se Jularedrätten 1:1); Jöns Månsson 1/8
  Kvedradrätten 1:2, avsöndring Aktiebolaget Kåseberga hamn, se Valleberga 9:4
  Ramnekulla 1:1, ett ålfiske Sven Nilsson, Nils Svensson och Nils Åkesson (se även Toppenhult 1:1)
  Toppenhult 1:1, ett ålfiske Per Åkesson 1/2, Kåseberga 12:1; Sven Nilsson, Nils Svensson och Nils Åkesson 1/2 (se Ramnekulla 1:1)

  Lagfartsbok, Skattlagda fisken i Valleberga socken [~1854-1899] se AID: v834534.b3060.s294, v834534.b3120.s300 ff
  Lagfartsbok, Skattlagda fisken i Valleberga socken [~1900-1930] se AID: v834542.b1310.s126 ff

  Ur: SOU 1925:19, Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster:
  Saltsjöfisken i Kristianstads län
  Här förtecknade i ordning efter deras läge, så vitt detta är känt, räknat på södra kusten från väster till öster och på östra kusten från söder norrut. Under fiskena angivna längdmått beteckna deras bredd d.v.s. deras sträckning utefter havsstranden.
  Ingelstads härad
  Valleberga socken
  2. Hosätteret eller (enligt 1825 års jordebok) Hosätteriet, en åldrätt, skatte, upptogs 1760 mot vänta till kronan; skattlagt 1852 30/7; skatteköpt 1855 3/9 under 5/24 mtl frälse Valleberga nr 48; innehåller enl. 1825 jordebok en bredd av 175 famnar, gränsar i väster till en större sten, Skallesten, och i öster till Räddaresättet.
  3. Räddaresättet eller Riddaresättet, en åldrätt, frälse, lyder under Tosterup enligt rannsakningsprotokoll 1849 24/11 .
  4. Kvedradrätten nr 1, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), skatte, kallas även Bollerupsdrätten, upptogs 1760 mot ränta till kronan; skattlagd 1852 30/7; skatteköpt 1854 11/12; beläget utanför Kåseberga fiskläge, 110 famnar.
  5. Ramnekulla nr. 1, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), skatte, upptogs 1760 mot ränta till kronan; 1/2 skatteköpt 1851 3/11 och 1/2 1885 1/7 under frälsehemmanen Valleberga nr 9 och 14; 666 alnar i bredd ifrån Bollerupsdrätten i öster till Toppenhultsdrätten.
  6. Toppenhult nr 1, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), skatte, upptogs 1797 emot ränta till kronan; 1/2 skatteköpt 1851 3/11 och 1/2 1886 4/6 under frälsehemmanen Valleberga nr 9 och 14; 400 alnar.
  7. Djupaskärsdrätten nr 1 (enligt 1874 års jordebok) eller Djupaskärshallen, ett ålfiske, skatte, upptogs 1760 emot ränta till kronan; skattlagt 1852 30/7; öster om Kåseberga, gränsar i väster till Toppenhult och i öster till Baffadrätten; 140 famnar; skatteköpt 1854 11/12.
  8. Baffadrätten nr 1, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), skatte, upptogs 1760 emot ränta till kronan; gränsar i väster till Djupaskärsdrätten och i öster till Berevadsdrätten (Gamla Van) samt innehåller 270 famnar; skatteköpt 1851 29/12.
  9. Gamla Van, ett ålfiske (enligt 1825 års jordebok), skatte, upptogs 1760 emot ränta till kronan; skattlagt 1852 30/7; skatteköpt 1854 11/12 under frälsehemmanen Löderup nr 7, 12 och 30.
  10. Sandskärsdrätten, ett ålfiske (enligt 1825 års jordebok), skatte, upptogs 1773 emot ränta till kronan; skattlagt 1852 30/7; skatteköpt 1854 11/I2 under skattehemmanet nr 7 samt frälsehemmanen nr 12 och 30 Löderup.
  11. Gyllerups drätt (enligt rannsakningsprotokoll 24/11 1829), frälse, skattlagt vid jordrevningen 1670-1671 till 3 dlr smts ränta under frälsesäteriet Gyllerup i Hörups socken.
  12. Jularedrätten nr 1, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), krono enskild disposition, upptogs 1763 emot 3 dlrs ränta till kronan; brukas av åborna å hemmanet Valleberga nr 4 enligt Kammarkollegiets utslag 1854 20/2.
  13. Löderups drätt (enligt rannsakningsprotokoll 24/11 1829 ägd av Hans Andersson i Löderup).
  14. Backhufvudsdrätten nr 1, ett ålfiske (enligt 1874 års jordebok), skatte, upptogs 1760 mot ränta till kronan; skatteköpt 1851 14/8 ; 1,200 alnar från gränsen av Brygg-Sjövallens enskifte österut mot Kåseberga.
  De här ovan under 10-14 upptagna ålfiskena Sandskärsdrätten, Gyllerups drätt, Jularedrätten nr 1, Löderups drätt och Backhufvudsdrätten nr 1 äro med sannolikhet icke belägna vid Valleberga bys och sockens strand utan torde vara att söka vid stranden av Löderups by, som före enskiftet icke var genom rågång skild från Valleberga by och socken. Det under Ingelstorps socken upptagna ålfisket Rena nr 1 torde till en del vara beläget inom Valleberga socken. Endast stranden vid Kåsehufvud synes sålunda vara fri från skattlagda fisken.

  Ur: SOU 1925:20, Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster, del 2, bilagor:
  Den 11 september 1911 i municipalrummet i Skillinge fiskläge. Detta sammanträde var utlyst att äga rum med strandägare och fiskare med flera från Ingelstads och Järrestads härad.
  I närvaro av kammarrådet Dufwa och fiskeriintendenten Nordqvist tillstädeskommo härvid: länsmannen i Järrestads länsmansdistrikt landsfiskalen Nils Adolf Persson; kustroddarna Sven Åberg och A. Nilsson i Skillinge; följande strandägare, /…/
  b) Valleberga sockens kust. Strandägaren Bengtsson i Kåseberga: Hela denna kuststräcka upptoges av skattlagda ålfisken, vilka från Löderups sockens gräns räknat västerut i nedan nämnd ordning vore: Baffadrätten, Djupaskärsdrätten, Toppenhult, Ramnakulla, Kvedradrätten, Jularedrätten och Bockhufvudsdrätten. Innehavarna av dessa ålfisken förbehölle sig icke blott ålfisket utan även laxfisket inom drätterna. Annat fiske, som på denna kuststräcka dock vore obetydligt, hindrades däremot icke. De skattlagda fiskenas områden borde sträcka sig ända in till land med rätt till upplagsplatser på stranden.

  Sjövant folk på Österlen år 1742

  Källa: Kristianstads läns landskontor Giab:8, LLA (ur artikel tidigare publicerad i Släkt & Bygd)

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 25 13/24 hemman, af hvilka 15 1/2 äro frälse, 9 27/224 skatte och 619/672 krono.

  Ur: Allmogelivet i Ingelstads härad i Skåne av Nils G. Bruzelius (sid. 118)
  Nära havet vid Kåseberga läge ligger på en sandås en särdeles ansenlig fornlämning, ursprungligen bestående av en över hundra alnar lång, av 48 stenar bildad skeppssättning med ett mindre skepp på varje sida. Nämnda fornlämning kallas av allmoge för ”Urbans grav” eller ”Ales stenar”. Numera äro endast mittskeppet och ena sidoskeppet kvar, men då författaren (N. Bruzelius) för nära 30 år sedan (=c:a 1846) för första gången besökte platsen, omnämnde ägaren, en gammal bonde, att i hans ungdom även det andra skeppet var oskadat. Han omtalte tillika, att en sjöhjälte, vid namn Ale, hade sin grav i mittskeppet, och att mycket buller, hördes där om nätterna, så att ingen vågade gå där förbi, sedan det blivit mörkt.

  Ur: Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning 1873, Martin Weibull, s. 8-10
  Nära sjökanten vid Kåseberga fiskläge ligger en ansenlig fornlemning, bestående af ett ofantligt stort stenskepp med ett mindre stenskepp på hvarje sida, af allmogen kallad ”Urbans-graf, Ales och Hedestenar”. Numera [1873] består fornlemningen af ett omkring 106 alnar långt och 30 alnar bredt, af 48 stenar bestående skepp, liggande i sydost och nordvest. Se 3:dje planschen, hvarest dock står sydvest för nordvest. Den i fören stående stenen är 6 alnar ofvan jord och den i aktern, nu kullfallen, är 9 alnar. Som teckningen visar, äro de öfrige stenarne lägre, samt de vid ändarne och i midten högst. I sydöstra ändan är skeppet bredare än i den andra. Vid den ena sidan ligger ett af åtta mindre stenar bildadt skepp, omkring 32 alnar långt och 10 alnar bredt. På andra sidan skeppet äro endast ett par stenar qvar, men bonden, som egde jorden för omkring 20 år sedan, omtalte, att i hans ungdom fans ett liknande skepp vid andra sidan. Utan tvifvel hvilar här någon sjökonung, som velat högas i närheten af hafver, för att ständigt höra svallet af vågorne, som fordum burit hans kölar till seger och ära. Otroligt är det ej, att fornlemningen skall föreställa ett drakskepp, bundet midtemellan tvenne mindre fartyg, såsom vikingarne brukade i sjöstrider. Mig veterligen finnes intet stenskepp i Norden, som i storlek öfverträffar ”Hedestenar”, äfven om åtskilliga finnas, som kunna uppvisa vida högre omgifningsstenar. Stenarne bestå af qvarts-artad sandsten och äro säkerligen hemtade från ”Gislöfs hallar”, alldenstund, enligt trovärdige personers uppgift denna stenart ej finnes på närmare håll. Denna ansenliga fornlemning är ej omnämnd hos någon fornforskare, åtminstone såvidt jag vet, men i ”Inberetninger til O. Worm” nämner Presten Niels Ipssön derom följande: ”Paa Wallebierg Marck, hos Kaasebierge Leye, j Fierdings Weis fraa dett Reeff, som kalldis Sandhammer, udj Vester, starr dj Stene, som kalldis Als Stene. Dj ere disponerat og sette ligesom et Skib, small udj den vester Ende og britt udj den östre. Disse stene ere udj deras Tall – 56. Lengden inden udj ere 90 gemeinlig Triin. Bridden fra den ene Side til den anden middelst udj ere 25 gemeenlige Triin.
  Bönderne der hos siger, at gammelt Tale staar: at Ale haffde satt sig forre, at han ville gjöre sig en Haffn neden for dette Bierg, som disse Stene staae paa, udj den dall, som ligger mellom dj syndre og nörre Bierge; og at han ville gjöre sit Indlöb ok Udlöb til sine Skibe igennom dj 2 Skaar udj di syndre Bierge nest Haffuett, som kalldis Kaasebierg Skaar og Lynde Skaar.
  Af denna berättelse finner man, att under tidernas lopp 8 stenar blifvit borttagna, såvida det mindre skeppets stenar ej också blifvit tagna med i räkningen; hvilket dock är mindre troligt, ty i så fall borde detsamma hafva varit omnämndt.
  I ett föregående häfte af denna Tidskrift har författaren häraf sökt visa, att Skånes kust i trakten af Ystad sänkt sig ej obetydligt under tidernas lopp. Ej blott fynden i Ystads hamn bevisa nemligen, att en verklig sänkning af landet egt rum, utan äfven det faktum, att massor af kullfallna träd och stubbar ligga i hafvet på 7 till 10 fots djup på ett afstånd från stranden af 200 á 250 fot i en längd af bara en mil längs byarne Köpinge, Kabusa och Hammars område ändra fram mot Kåseberga gräns. Ehuru inga trädstammar blifvit mig veterligen anträffade i närheten af Kåseberga fiskläge, erbjuder dock denna plats äfven ett talande bevis derpå, att stranden åtminstone på de sista 120 åren betydligt minskats, ehuru det är svårt att afgöra, om denna landminskning beror på en verklig sänkning eller endast på vågornas underminerande af den höga stranden. Kåseberga läge, hvilket fordom låg helt nära hafvet, men numera ligger ett helt stycke från stranden i en liten däld bakom den yttersta raden af sandkullar, flyttades till sitt nuvarande rum omkring 1740, alldenstund vågorna årligen inkräktade på den plats, der det fordom var beläget. Denna plats visas ännu på en sluttning emellan hafvet och de yttersta sandkullarne, ehuru densamma till en stor del under tidernas lopp försvunnit i hafvet och årligen minskas. Ett stycke från land ligger en stor sten, som kallas af fiskarne ”Räddaren” och om hvilken berättas, att densamma stått nära dörren i ett af de gamla husen. För endast några år sedan slingrade sig en väg längs hafvet nedanför sluttningen, men numera är densamma, om ej helt och hållet, åtminstone delvis bortsköljd, så att det är omöjligt att köra derstädes. Flera fiskare berättade, att sjön med hvarje år inkräktade mera af stranden eller, som en af dem uttryckte sig, ”lannet ger sej ud i vannet”, hvilket visar att landminskningen äfven af allmogen blifvit bemärkt”.

  Ur: Slott och herresäten i Sverige, Skåne 3: Kristianstads län (edit. Sven T Kjellberg),  s. 99
  Till Tosterups säteri hörde sedan gammalt utsockne frälsegårdar i Ingelstorps och Valleberga socknar med hoveriskyldighet till säteriet. Av dessa bildade greve Gustaf Ehrensvärd en avelsgård, som han kallade Hedvigsdal efter sin andra fru, friherrinnan Hedvig Liljencrantz, och som han avsåg till änkesäte åt henne. Den omfattade då cirka 1200 tunnland. Gustaf Ehrensvärd kompletterade 1839 den befintliga mangårdsbyggnaden med två ståndsmässiga envåningsflyglar.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Borrby kompani nr 23-29, 36 Borrby kompani nr 22-29 Borrby skvadron nr 27-34
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]


  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Ingelstads kompani 65-69, 110-111 [AID: v792654.b1100.s211 ]


  Värnpliktiga i Valleberga

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1610
  1887 1866 Nr 7 – Ingelstads kompani IV. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00321
  1888 1867 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00176
  1889 1868 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00417
  1890 1869 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00178
  1891 1870 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00203
  1892 1871 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00151
  1893 1872 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00238
  1894 1873 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1895 1874 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00035
  1896 1875 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00102
  1897 1876 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00137
  1898 1877 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00130
  1899 1878 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00100
  1900 1879 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00137
  1901 1880 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00134
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Walleberga Kåseberga 1849 Skräddare Ferdinand Westerlind

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Ingelstorps och Walleberga socknar
  Vid distriktsindelningen 1825 tjänstgjorde Per Hansson i Ingelstorp. Han avgick 1853. Efter honom valdes

  Sven Persson, n:r 13 Ingelstorp, vald 16/10 1853;
  Ola Nilsson, n:r 24 Walleberga, vald 28/9 1865, tjänstgjorde ännu 1893;
  Nils Svensson, n:r 48 Ingelstorp, vald 30/9 1893;
  Anders Larsson, Walleberga, vald 14/4 1900;
  Nils Henriksson, Walleberga, vald i juli 1909;
  Kvarnägare Måns Svensson, Ingelstorp, vald 7/8 1915;
  Nils Henriksson, Walleberga, åter vald 1922;
  Per Nilsson, n:r 48 Ingelstorp, vald 2/8 1924, vilken fortfarande innehar befattningen (1926)

  Einar Ingvarsson, lantbrukare, Valleberga, -1957-.

  Valleberga socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Jöns Joensson Rusthåldh men Ordin:e till kyrckian 1 Walleberga: Madtz Mårtensson ½ Har 3 små husl:r något wedh macht, bondhen fattigh
  Pastorens Rusthåldh 2 Olof Jönsson ½ Fins 3 huusl: bonden och husen wedh macht
  Tycke Månss: Rusthåldh 3 Nils Andersson ½ Dito 3 huusläng:r Ut supra
  Förbytt ifrån Buckwaldt till Cronan Pastorens Rusthåldh 4 Lasse Thuasson ½ Har 4 huusläng:r någorlundha wedh macht, wedh macht och behållen
  Nils Esbiörnss: Rusthåldh 5 Östre Nils Thuass: Ibruch ½ Afhyst och Ibruch
  -”- 6 Mattias Sigwardhss: Ibruch ½ Dito Afhyst och Ibruch
  Prästens Mensalhemman 7 Mårten Jönsson 1 Haf:r 3 huusläng:r wedh macht bonden fattigh
  Dito Nils Esbiörnss: Rusthåldh 8 Mattis Sigwardss: för Töke Gårdh(?) ¼ Afhyst och Ibruch
  Till Bollerup 9 Östre Nils Hindrichsson ½ Har 4 huuslängior tembl: wedh macht bonden fattigh
  På Mensalhemmanets grundh 10 Gathehuus: Swen Åckesson Upbygdt 1 Ett lijtet stycke huus, Uthfattigh Åbo
  Östre Tycke Månss: Rusthåldh 11 Swen Nilsson ½ Fins 4 g:le bröstfeldige huslängiar bonden hielper sigh
  Jep Jönss: Rusthåldh men Ordi:e till kyrckian 12 Lasse Erichsson Ibruch ½ Fins 2 små golfz huusl: ingen Åbo Ibruch
  Mensal hemman 13 Måns Swensson 1 Fins 4 husl: tembl: wedh macht och Åbo
  Till Swanneholm 14 Andhers Ollsson 1 Har 4 husl: någorlunda wedh macht
  Nils Erichss: Rusthåldh 15 Åcke Pehrsson ½ Haf:r 3 odogl: husl: bonden Uthfattigh
  Nils Erichss: Rusthåldh men Ordin:e till kyrckian 16 Jep Pehrsson ½ Har 3 små husläng:r och een stompa bröstfeldig bonden fattigh
  Rusthållare 17 Östre Tycke Månsson ½ Har 3 behålne huusläng:r och åboen hielper sigh
  Förbydt ifrån Hr Buckwaldt Tycke Månss: Rusthåldh 18 Thuas Nilsson ½ Fins 3 små husläng:r bonden fattigh
  Olof Jönss: Rusthåldh 19 Anders Ollsson Ibruch ½ Haf:r 3 små husläng:r wedh macht
  -”- 20 Olof Jönsson Ibruch ½ Afhyst och Ibruch
  Pastorens Rusthåldh 21 Lasse Håckonsson ½ Fins 2 små husläng:r, Uthfattigh Åbo
  Olof Jönss: Rusthåldh 22 Anders Pehrsson ½ Afhyst och Ibruch
  [v331250.b11510]
  Nils Erichss: Rusthåldh 23 Nils Erichsson ½ Fins 3 husläng:r bonden hielper sigh tembl:
  -”- 24 Åcke Nilsson ½ Har 3 små husläng:r wedh macht nyligen antaget och Åboen hielper sigh
  Till Tåsterup 25 Olof Andersson 1 Haf:r 2 små bröstfeldige husläng:r bonden fattigh
  Nils Lass: Rusthåldh
  Landg:le till kyrckian
  26 Anders Erichsson 1 Har 3 små husläng:r bonden fattigh
  Olof Jönss: Rusthåldh 27 Matz Åckesson ½ Nyligen af ödhe Uptaget och bygdt 6 golfz huus [v331250.b9990]
  Nils Lassons Rusthåldh 28 Anders Esbiörnss: Rusthål: Ibruch ½ Fins 2 huslängiar gandske förfallit bonden bordtrymbdt
  Uthlagdt ifrån Tåsterup till Pastoren i Weethsköfle 29 Thuas Swensson ½ Fins 2 små husläng:r bonden fattigh [v1007934.b11380.s1133]
  Mensal hemman 30 Lasse Swensson ½ Haf:r 3 små husläng:r bonden hielper sigh
  Jöns Joenss: Rusthåldh 31 Jöns Joenss: Ibruch ½ Fins Eeen lijten huslängia Ibruch
  Jöns Joenss: Rusthåldh 32 West: Tycke Månsson ½ Fyra g:le bröstfeldige husläng:r
  -”- 33 Jöns Joensson ½ Har 4 husl: wedh macht och bonden behål:
  Uthlagdt ifrån Tåsterup till Hr Christian Bille på Dybeck 34 Nils Thuasson ½ Har 2 husl: wedh macht, bonden hielper sigh [v1007934.b11380.s1133]
  Nils Lass: Rusthåldh, landg:le til kyrckian, ringa Rusthåldh 35 Mårten Nilss: nu Hindrich Nills: Hök ½ Har 2 stomper huusl: bonden hielper sigh lijtet
  Till Bollerup 36 Jöns Thuasson Ibruch ½ Afhyst och Ibruch
  Nils Lass: Rusthåld 37 Hindrich Nilsson Hök 1 Haf:r 3 bröstfeldige husl: bonden fattigh
  Lasse Ploghsson Rusthållare
  Landg:le till kyrckian
  38 Plogh Nilss: och Lasse Ploghsson 1 Haf:r 4 huusläng:r behållen bondhen
  Till Tåsterup 39 West: Thua Nilsson ½ Haf.r 3 huusläng:r något wedh macht
  Kyrckians 40 Gathehuus Thua Smedh 1 Har 2 stomper huusl: hielper sigh [AID: v384826.b6800]
  Kyrckians och Prästens 41 Nils Thorss: nu Hans Bruuse 1 Ett lijtet förfallit stycke huus
  -”- 42 Matz Hyras Änckia 1 Dito beskaffanheeth
  Mensalhemman 43 Anders Perss: och Hans Nilsson ½ Fins 3 små husläng:r och bönderne hielper sigh
  Rusthållare
  Landg:le till kyrckian
  44 Nils Lasson ½ Fins 4 g:le bröstfeld: husl: Åboen hielper sig
  Lasse Ploghss: Rusthåldh 45 Wets: Nils Hindrichsson ½ Har 3 huusl: förfalne och bondhen Uthfattigh
  Till Bollerup 46 Anders Nilsson 1 Haf:r 3 små husl: bonden Uthfattigh
  Lasse Plogss: Rusthåldh 47 Lars Thuasson ½ Har 3 huusläng:r bonden fattigh
  Till Swanneholm 48 Åcke Nilsson Ibruch ½ Afhyst i Uhrminnes tijdh
  Lasse Ploghss: Rusthåldh 49 Spincke Gårdhen Jöns Mårtenss: Ibruch 1 Afhyst och Ibruch ähr mycket ringa bruk och meriteratz ingen bygningh
  Jöns Joenss: Rusthåldh 50 Jöns Thuasson Ibruch ½ Afhyst, finns 1 lijtet stycke ruinerat hus
  [v331250.b10310; v913675.b3060]
  Mensalhemman 51 Jöns Nilsson ½ Fins 4 små husläng:r hielper sigh
  Ifrån Tåsterup till Hr Rotsteens Arfwing:r i Danm:k 52 Berge Gårdhen Pehr Swenss:n 1 Har 3½ huslängia wedh macht och behållen Åboo
  Cronans Ograverat 1 Fröslöf: Gathehus: Thron Madtzon 1 Fins een lijten husl: Uthfattigh
  Jeppe Jönss: Rusthåldh i Fröslöf 2 Asmund Ingemanss: nu Jeppe Ibruch ¼ Har 2 st: g:le huusläng:r bondhen ifrån gårdhen
  Till Öhrup 3 Matz Joensson 1 Fins 3½ husläng:r 2 bröstfeldige bonden hielper sigh lijtet
  Ifrån Tåsterup till Efwert Weijman i Kiöpenhambn 4 Pehr Nilsson 1 Har 4 g:le huusläng:r, bonden hielper sigh
  Hr Major Böhns Uthfrälse 5 Gathehuus Nils Ollsson 1 Består af ett stycke huus och Gyllerup Män bruka dess Egendomb
  Dito till Efwert Weijman I Kiöpenhambn 6 Hans Nilsson ½ Haf:r 3 g:le huslängiar bonden tembl: wedh macht
  Uthlagdt ifrån Tåsterup till Hr Måns i Brobyy 7 Hans Joensson 1 Haf:r 3 g:le huuslängiar
  Rusthållare 8 Jeppe Jönsson 1 Haf:r 4 behål: huusläng:r wähl wedh macht
  Till Gunnarlöf 9 Pehr Pehrsson ½ Finns 2 små g:le huusläng:r bonden fattigh
  Qwartermäst: hestehemman 10 Lasse Nilss: och Olof Nilsson 1 Har 3 g:le förfalne huuslängiar bönderne Uthfattiga [AID: v1006576.b5740; v1006590.b7680; v1006599.b7870]
  Till Örup 11 Mårten Andersson ½ Fins 2 g:le förfalne huuslängiar ödhe och obrukadt
  Jeppe Jönss: Rusthåldh 12 Truedt Perss: nu Jeppe Ibruch ½ Afhyst I Uhrminnes tijdh och nu Ibruch
  Kårseberga Fiskeleye
  Till Bollerup 1 Swen Jönsson 1 Har 2 små stycken husl: Åboen Uthfattigh
  Cronans Ograverade 2 Christen Nilsson 1 Haf:r hwardera ett stycke huus, Uthfattighe
  -”- 3 Olof Ploghsson 1 -”-
  -”- 4 Jacob Hansson 1 -”-
  -”- 5 Esbiörn Mårtensson 1 -”-
  -”- 6 Hans Jacobss: Änckia 1 -”-
  -”- 7 Nils Swensson 1 -”- [AID: v384851.b630]
  -”- 8 Knuth Nilsson 1 Har 2 stycken hus, Uthfattigh Åbo
  -”- 9 Lasse Pehrsson 1 Dito 2 stomper huus, fattigh Åbo
  -”- 10 Knuth Andersson 1 Halft annat golfz huus, Uthfattig Åboo
  -”- 11 Mårten Pehrsson 1 Ett lijtet stycke huus, Åboen fattigh
  -”- 12 Håckon Christensson 1 Dito Uthj een längia bebygdt
  -”- 13 Jöns Mårtensson 1 -”-

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 87 / sid 82 ff (AID: v98462.b87.s82)

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling, m.fl:

  1778 18/7 [Lokal kungörelse i Simrishamns stadsarkiv, LLa]
  Genom offentlig auction kommer till den mästbiudande at försälljas en dehl lösöre Persedlar, som efter skifte d: 23 maij detta åhr tillfallit afledna Åboen Hans Svenssons på Kyrko hemmanet N: 21 1/2 Walleberga efterlämnade 3:ne Barn, Sönerna Jöns, Trulls och Sven, bestående utj Järn- Trä-wahror, Säng- gång- och Linnkläder, hästar, fää- och swijn-creatur, med mera, som icke, så noga kan Specificeras, måndagen den Tiugosiunde /27/ dennas utj Walleberga hos Hans Svenssons efterlefwande Änka.
  Auctions Penningarna betalas utan rest den 26:te nästkommande spetember på stället, hwilket allt härigenom till hågade kiöpares underrättelse kunngiort warder. Smedstorp d: 18 Julij 1778
  Efter befallning
  B. W Rundberg

  1782 11/1 [Malmö Landskanslis kungörelse AID: v884450.b20]
  Uppå Konungens Befallnings hafwandes i Christianstad requisition warder härmed till hågade kjöpares efterrättelse kundgjordt at Kåseberga Wäderqvarn belägen på Kåseberga Fiske-läge uti Wallberga Sockn och Ingelstad Härad samt Christianstads Lähn, kommer i brist af annan tilgång Onsdagen then Sjette (6) nästkommande Februari til betalande af Femtio Nio R D:lr Specie ådömd ärsättning til Herreskaperne på Tåsterup: Warandes denne Qvarn bygd på stamkfot med god beklädning och segel, jemte ny spån til en omsegling, stenarne bestå af 11½ span 13 tum tjocka, med all thertill hörande redskap, jemte hakor, järnstångar och Stenrep.

  1805 23/11, N:o 169 (AID: v1023941.b900)
  Å Thorsdagen den 19 nästkommande December, försäljes till den högstbjudande genom offentlig auktion på stället, Krono-Skatte Rusthålls hemmanet N:o 50, 3/16:dels mantal Walleberga med åbyggnader, i Ingelstads Härad och Walleberga Socken belägit 1½ mil nära Ystad. Upgift på beloppet af utsäde och höhöstnad, samt underrättelse om öfriga beskaffenheten af denna egendom hwartill lyder en på ägorne upförd god husbehofs wäderqwarn, lemnas före auktionen, som börjas klockan 10 föremiddagen; hwilket på derom gord anhållan kungordt warder.

  1816 5/9; N:o – (Malmöhus Lands-Cancellie, AID: v884460.b1120)
  Torsdagen den 26 i denna månad, kl. 11 f.m., kommer Entreprenad-Auction, att förrättas wid Walleberga Kyrka i Ingelstads Härad på uppläggande af nytt Koppartak, efter kostnadsförslag på 1195 R:dlr. Blifwande Entrepreneuren bör wara försedd med antagelig borgen. Wid samma tillfälle försäljes ett partie gammal Takkoppar af omkring 1 skeppunds wigt.

  1822 23/3, N:o 49
  Jemlikt Kongl. Kungörelsen den 22 Febr. 1749 warda följande Åboförändringar å Krono-Rusthåll härmed allmänneligen kungjorde nemligen /…/
  N:o 18 1/8 mtl Valleberga af Jeppa Nilsdotter och Anna Nilsdotter uplåtit till Nils Persson och Ingeborg Månsdotter emot 1333 R:dlr 16 ss banko.

  1822 2/7, N:o 98
  Krono Skatte Rusthåls hemmansdelen N:o 4 5/32 M:tl i Walleberga kyrkoby af Ingelstads härad, hwilken, tilhörig Bonden Måns Esbjörnsson, blifwit för inteknas Skuld tagen i mät, kommer at å den 18 instundande October försäljas genom Auction, som af kronofogden i orten förrättas wid häradets Tingställe Hammenhög. Med tilträdet af denne hemmansdel, som i wärde är upskattad till 666 R:dlr 32 ss. Bko, förhålles efter 5 Cap. U:blken, och Köpeskillingen ärläggas inom 14 dagar efter det Auctionsåtgärden wunnit laga Kraft, så wida längre betalningsanstånd icke kan betingas af fordrings egaren, hwilken om försäljningen bör i gid tid underrätta de personer, som till äfwentyrs ega inteckningar i den utmätte fastigheten och hwilkas hemwist äro kände; men till öfrige Inteckningsegares underrättelse skall denne Kungörelse införas 3:ne gångor i allmänna Tidningarne och sidsta gången inom Fjorton dagar före Auctionen.

  1822 15/12, N:o 202
  Drängen Per Olsson har hos mig anhållit om fastställning å dess städjorätt till orubbad besittning å Krono ograwerade Gatehuset N:o 1 Fröslöf i Walleberga Socken af Ingelsta Härad, hwilket härmed Kungöres i anledning af Kongl. Kammar-Collegii Kungörelse den 29 Febr. 1808, med föreläggande att den eller de, som tro sig äga bättre rätt än Per Olsson till berörde besittning, bör sådant härstädes innom natt och år från denna Kungörelses uppläsande från Predikstolarna i Ingelsta Härads Kyrkor, anmäla wid förlust af alla talan.

  1823 25/9, N:o 145 (se även: 1823 25/11, N:o 188)
  Jemlikt Konungens Befallningshafwandes och Biskops Embetets, den 22 dennas, gemensamt fattade beslut, kommer, för werkställighet af Koppartaktäckning med flere reparationer å Walleberga Kyrka, Entreprenad-Auktion att af Pastor å stället förrättas, Måndagen den 3 nästkommande Nowember, kl. 10 f.m.; hwilket till hågade Speculanters efterrättelse kungöres, med tillkännagifwande, att blifwande Entrepreneuren bör wid Auctionstillfället wara försedd med behörigen werificerad borgen för arbetets riktiga förrättande samt 10:åriga bestånd; och kan kostnadsförslaget, så wäl före, som wid Auctionen, hos wederbörande Pastor få beses. Konungens Befallningshafwande i Malmöhus Län anmodas wänligen, att en lika kungörelse benäget utfärda låta.

  1823 31/10, N:o 174
  I anledning af t.f. Krono-befallningsmannen E. G. Holmers under den 15 denna månad utfärdade städjobref, hafwa efternämnde Åboer af Kongl. Maj:ts Befallningshafwande blifwit wilkorligen antagne nemligen: Per Larsson å Krono-ograwerade Gatuhuset N:o 61 Hagestad af Löderups Socken och Ola Hansson ä hälften af Krono-ograwerade Gatuhuset N:o 7 Kåseberga af Walleberga Socken. Hwilket Konungens Befallningshafwande, i grund af Kongl. Kammar-Collegii Kungörelse den 29 Febr. 1808 får härmed till wederbörandes efterrättelse kungöra, med föreläggande till den eller de, som tro sig äga bättre rätt till lägenheterne, att inom natt och år ifrån kungörelsens uppläsande å Predikostolarne inom Ingelstads Härad, samma rätt, wid förlust af all talan i målet, hos Konungens befallningshafwande anmäla och fulltyga; hwarefter Konungens Befallningshafwande will deröfwer sig, laglikmätigt utlåta. Äfwenledes warder härmed kungjordt, att Konungens befallningshafwande, i grund af nyss bemälte Krono-Befallningsmans städjobref den 15 dennas antagit Lars och Nils Swenssöner till Åboer å Kronoograwerade Gatuhuset N:o 11 Kåseberga af Walleberga Socken, hwilket fadren Swen Nilsson till dem öfwerlåtit, samt Lasse Swensson å Krono ograwerade Gatuhuset N:o 50 Hagestad af Löderups Socken, hwilket likaledes efter aflidne fadren Swen Salomonsson blifwit honom öfwerlåtit.

  1823 10/11, N:o 316
  Å Onsdagen den 3:dje Mars nästkommande försäljes till den högstbjudande, för skuld i mät tagne hemmanen N:o 33 Ett Åttondedels och N:o 38 Ett Åttondedels mantal Hagestad jämte N:o 1 Ett Fjredels mantal Stensberg, alla belägne inom Ingelstads Härad, genom offentlig Auction, som förrättas af T. f. Krono-Befallningsmannen i Orten å Tingstället Hammenhög. Med tillträdet af hemmanen och köpeskillingens erläggande förhålles efter Lag; men Intecknings Egare böra om Auktionsåtgärden underrättas bewisligen minst Fjorton dagar förut.

  1824 23/2, N:o 34
  Tisdagen den 16 nästkommande Mars kl. 10 f.m. försäljes genom Auction, som hålles wid Kåseberga Fiskeläge, bergade Tacklaget utaf strandade Engelska Briggen Brothers, bestående af Twenne Ankare med tåg, Segel, stående och löpande Gods med mera; hwilket, på begäran af Magistraten i ystad härigenom kungöres.

  1834 31/1, N:o 21
  Landshöfdinge-Embetet har under denna dag meddelat nedannämnde Personer wilkorlig införsel i besittningsrätten till följande Krono Hemman och Lägenheter, neml:
  5:o Nils Larsson och Boel Andersdotter å hälften af Gatehuset N:o 10 Kåseberga, i Walleberga Socken och Ingelsta Härad, i följd af Ola Anderssons och Karna Månsdotters öfwerlåtelse emot en icke uppgifwen transportskilling.

  1834 18/2, N:o 41
  Genom Utmätnings-Auktion, som förrättas af KronoFogden i Orten, komma nedannämnde Fastigheter att till den högstbjudande försäljas, neml.
  6:o Skatte RusthållsHemmanet N:o 8 1/32 mtl. Fröslöf, hwarå 2:ne Auktioner förrättats, på Tingsstället Hammenhög, Onsdagen d. 16 April kl. 11 f.m.

  1834 6/5, N:o 67
  Som det af Åboen Lars Larsson i Fröslöf innehafwande arrende å hälften af krono Åhlefisket Boffadrätter i Walleberga Socken och Ingelsta Härad, den 1:ste nästk: October tilländagått; så kommer samma hälft af detta kronofiske att, enligt Kgl. Kammar Collegii förordnande, å Auction härstädes och wid Walleberga Fredagen den 20 nästk: Juni kl. 12 på dagen till ytterligare Arrende på Sex års tid räknadt från ofwannämnde dag till den 1 October 1840, utbjudes, med de willkor, som innefattas uti upprättat project till Arrende-Contract, hwilket kan här å Lands-Contoret och hos Krono-Befallningsmannen Bergklint påses; börande den högstbjudande, hwars anbud skall underställas Kongl. Kammar-Collegi pröfning, wid Auctionen aflemna af Domaren i orten till wederhäftigheten styrkt borgen för arrendewilkorens uppfyllande under Arrandetiden.

  1834 11/8, N:o 113
  Jemlikt Författningarne kungöres nedannämnde personers willkorliga antagning till Åbor å Krono hemman, neml.
  4:o Mårten Larsson och Kjerstin Jönsdotter å Rusthålls hemmanet N:o 44 3/16 mantal Walleberga, i Walleberga Socken och Ingelsta härad, af Gertrud Jönsdotter, Lars Jönsson och John Jönsson öfwerlåtit emot 1083 R:dr 16 sk: R:gs.

  1834 6/11, N:o 150
  Jemlikt Författningarne kungöres nedannämnde Åbo förrättningar å KronoRusthåll, neml.
  1:o N:o 24 3/8 mantl. Walleberga, i Walleberga Socken och Ingelsta Härad transporterat på Ingeman Bengtsson och dess Hustru Bengta Erwatsdotter, af Swen Clausson och dess Hustru Bengta Larsdotter emot 1/12 mantl. af Krono-skatte Rusthållshemmanet N:o 20 Löderup och mellangift af 1555 RD 26 sk. 8 r:st Banco.

  1834 3/12, N:o 168
  Att jag under denna dag meddelat Jon Jönsson och dess hustru Hanna Swensdotter willkorlig införsel i besittnings rätten till Krono Rusthålls hemmanet N:o 44 3/16 mantal Walleberga, i Walleberga Socken och Ingelsta härad, hwilken hemmansdel Jon Jönssons Moder och omyndiga syskons förmyndare öfwerlåtit emot 916 R:dr 32 sk. R:gs; sådant warder, jemlikt Författningarne, härmed kungjordt.

  1835 20/5, N:o 149
  Tisdagen den 2 Junii i nästkommande kl. 10 f.m. försäljes genom Offentlig Auction wid Kåseberga Fiskeläge ett större parti Jern af olika dementioner, hwarföre betalningen erlägges å den dag som wid Auctionen bestämmes; hwilket på begäran kungöres.

  1836 4/1, N:o 3
  Nedannämnde personer hafwa, på grund af förtedde transport afhandlingar, blifwit willkorligen antagne till Åboer å krono=Rusthåll, neml:
  3:o Lars Andersson och dess hustru Eljena Andersdotter å N:o 50 3/32 mant. Walleberga, i Walleberga Socken och Ingelsta Härad, af den förres Föräldrar Anders Swensson och Gertrud Hansdotter öfwerlåtit, emot 333 RD 16 sk. Rgs.

  1836 4/3, N:o 37
  Jemlikt författningarne kungöres följande Åboförändringar å Kronohemman, neml.
  4:o Rusthållshemmanet N:o 49 1/32 mant. Walleberga, i Walleberga Socken och Ingelsta Härad, af Magnus Henricsson och Anna Larsdotter samt Jöns Andersson och Greta Persdotter transporterat uppå Jöns Persson, emot 536 R:dr 21 sk, 4 r:st Banco.

  1836 25/6, N:o 93
  Likmätigt Författningarne, warda följande Åbo-förändringar å Kronohemman kungjorde, neml:
  1:o Å Krono-Rusthållshemmanet N:o 49 1/64dels mantal Walleberga, i Walleberga Socken och Ingelstad Härad, som Jöns Andersson och Bengta Persdotter transporterat på Husmannen Jöns Nilsson och dess hustru Christina Persdotter, emot 547 RD Banco.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Ingelstads och Jerrestads Härader
  från Ingelstorps och Walleberga Socknar genom Herr Härads Prosten Nordström 22 R:dr 21 sk. 4 r.st

  1837 28/7, N:o 93
  Följande Åbo ombyten å Kronohemman, warda, enligt författningarnas föreskrift, härmed kungjorde, neml.
  5:o Å Rusthållshemmanet N:o 26 1/16 mant. Walleberga, i Walleberga Socken och Ingelsta Härad, hwilket hemman Ola Assarsson erhållit efter föräldrarne Asser Persson och Kjerstina Olsdotter.

  1837 9/11, N:o 134
  Å nedannämnde Kronohemman och lägenheter hafwa följande Åbo-förändringar inträffat, neml:
  4:o Rusthållshemmanet N:o 2 1/32 mantal Fröslöf, i Walleberga Socken och Ingelsta härad, af Nils Persson och Bengta Swensdotter transporterat på Husmännen Jöns Jeppsson och dess hustru Elna Andersdotter och Ola Nilsson och dess hustru Karna Mårtensdotter samt Drängen Pär Olsson och dess Fästeqwinna Kjerstin Olsdotter, emot 533 Rd 16 sk. Banco.

  1838 21/2, N:o 12
  Jemlikt Författningarne, warda följande Åbo förändringar å Kronohemman härmedelst kungjorde:
  1:o Å Rusthållshemmanet N:o 2 1/32 mantal Fröslöf, i Walleberga Socken och Ingelstad Härad, af Nils Persson transporterat på Nils Swensson och Sissela Persdotter emot 520 Rd 16 sk. Banco.

  1838 31/3, N:o 31 (se även: 1840 28/1; N:o 12; 1845 16/12, N:o 169; 1846 25/4, N:o 46)
  Med anledning af Kongl. Kammar.Collegii förordnade den 14 dennes, förrättas här å Lands-Contoret och i Walleberga Socknestuga Måndagen den Sjunde (7) nästkommande Maj kl. 12 på dagen offentlig auktion, för att under arrende i 2 års tid, räknad från den 1 Oktober detta år till samma dag 1840, upplåta hälften af Krono-Åhldrätten Baffadrätten kallad, belägen i Walleberga Socken och Ingelsta Härad; kunnade project till arrende Contract härstädes och hos Krono-Befallningsmannen Bergklint påses af hugade speculanter, som böra wara beredda att wid auktionen aflemna till wederhäftigheten styrkt borgen för arrendewilkorens uppfyllande under hela arrendetiden, äfwen om arrendatorn under samma tid skulle med döden afgå; och ankommer högsta arrendebudets antagande på Kongl. Kammar-Collegii pröfning.

  1838 29/3, N:o 29
  Under denna dag har Konungens Befallningshafwande till Åboer å nedannämnde Kronohemman och Lägenheter willkorligen antagit följande personer, neml.:
  3:o Nils Swensson och dess Hustru Sissela Persdotter å Rusthållshemmanet N:o 2 1/16 mantal Fröslöf, i Walleberga Socken och Ingelsta Härad, af Anders Nilsson öfwerlåtit emot 1,257 Rd 21 sk. 4 r:st banko.

  1839 20/9, N:o 108
  Nedannämnde Åbo-ombyten å Krono-Hemman och Lägenheter, warde härmedelst kungiorde, neml.:
  11:o Rusthållshemmanet N:o 35 1/48 mantWalleberga, i Walleberga socken och Ingelstads härad, af Måns Larsson och Ingefrid Swensdotter transporterat uppå Ola Ericsson och dess hustru Elljena Jönsdotter, emot 366 Rdr 32 sk. B:co.
  12:o Å 1/64 mant. af sistnämnde hemman, som Swen Larsson och Marna Jönsdotter öfwerlåtit å Trulls Christensson och dess hustru Karna Andersdotter, emot 333 Rdr 16 sk. B:co.

  1840 16/4, N:o 44
  Följande härstädes anmälde Åbo-ombyten å Krono-Hemman och Lägenheter warda, enligt Författningarne, härmed kungjorda:
  1:o å Rusthålls-Hemmanet N:o 49 1/64:dels m:tl Walleberga, i Walleberga Socken och Ingelsta Härad, af Lars Olsson öfwerlåtet uppå Åboen Jöns Andersson, emot 217 R:dr 22 sk. B:ko.

  1840 25/6, N:o 71
  Måndagen den Sjuttonde (17) nästk. Augusti kl. 12 på dagen, hålles härstädes och i Walleberga auktion för utarrendering, under 30 års tid, af Walleberga Kyrka tillhörige gate-husen N:s 41 och 42 Walleberga, i Walleberga Socken och Ingelstads Härad, hwilka hwardera bestå af omkring 2 kappelands rymd och äro bebyggda med hus, som nuwarande innehafware af Lägenheterne tillhöra. Arrende-willkoren äro uppfattade i project-kontraktet, som å Lands-kontoret och hos Kontrakts-Prosten Nordström i Ingelstorp kunna påses.

  1840 24/7, N:o 81
  Nedannämnde Åbotransporter å Krono-Hemman och Lägenheter warda, jemlikt Författningarne härmed, kungjorde:
  5:o å Rusthålls-Hemmanet N:o 18 1/8 m:tl Walleberga i Walleberga Socken och Ingelsta Härad, tillfallet afl. Åboen Jöns Nilssons omyndige barn, att af deras tillförordnade Förmyndare brukas och skötas intill dess någon af barnen kan Hemmanet emottaga.
  6:o å Rusthålls-Hemmanet N:o 12 1/8 m:tl Walleberga i sistnämnde Socken och Härad, af Ingwar Swensson till hälften ärft efter fadren Swen Ericsson och till andra hälften inlöst af Brodren Eric Swensson, emot en för denna hälft och 3/16 m:tl af Skatte-Hemmanet N:o 23 Walleberga gemensamt bestämd köpe-skilling 1000 R:dr B:ko.

  1840 11/9, N:o 101
  Nedannämnde Hörups Kyrkas Hemman, som den 25 Mars nästa år blifwa åboledige och, enligt wederbörlige beslut, böra på 30 års tid, räknad från nämnde dag till midfastan 1871, å nyo utarrenderas, komma ttt, i sådant afseende, utbjudas å offentlige auktioner, som företagas å följande tider och ställen, neml.:
  1:o. Den Tjugusjette (26) i nästa månad här å Lands-Kontoret och å stället, Hemmanet N:o 16 1/8 m:tl Walleberga, beläget i Walleberga Socken och Ingelsta Härad, och ägande 25 Tunne- 19 kappeland inägor, uppskattade till 21 Tunne- 29 kappeland, samt 14 Tunne- 17 kappeland utmark, uppskattade till 1 Tunne- 7 kappeland, jemte 2 Tunne- 23 kappeland torfjord. Af inägorne äro omkring 8 Tunneland öppen åker och resten äng, och utmarken består af dåligh sandjord, som endast nyttjas till bete. Hemmanet är bebygdt med 4 längor, inredde på sätt i orten wanligen brukas, och utgör rotering till 1/12 i hel rote, äfwensom 1 R:dr, 2 sk. 6 r:st Augments-ränta till ett Rusthåll i Walleberga by.
  2:o Den Tjugosjunde (27) i näst månad, härstädes och i Örum, 3/16 m:tl af Hemmanet N:o 3. Örum, i Hörups Socken och Ingelsta Härad, hwilket Hemman har en ägorymd af 33 Tunneland inägor, uppskattade till 19 Tunne- 8½ kappeland, samt 10 Tunne- 23½ kappeland utmark, uppskattade till 5 Tunne- 21 kappeland, och är bebyggdt med 4 längor, inredde efter ortens bruk. Af inägorna äro omkring 10 Tunneland öppen åker och återstoden äng. Utmarken, bestående till en stor del af stenbunden tufwemark, nyttjas till det mästa till bete och till någon mindre del för höhöstnad. Hemmanet är ålagdt rotering till 3/32 i hel rote och erlägger 1 R:dr 7 sk. i Augmentsränta till Rusthåll i Örums by, och
  3:o å sistnämnde tid och ställen, 3/16 m:tl af sednast upptagne Hemmanet N:o 3. Örum, hwilket till ägor, byggnader och öfrige förmåner, äfwensom onera är af alldeles lika beskaffenhet med nyssberörde 3/16 m:tl derstädes.
  Project till Arrende-Kontraker äro upprättade, och kunna påses härstädes och hos Herr Prosten Bruzelius i Löderup, och hugade Spekulanter skola wara beredde att wid auktionen aflemna en af 2:ne personer, hwilkas wederhäftighet är behörigen styrkt eller af Kyrko-föreståndarne godkännes, en för båda och båda för en ingången proprie borgen för alla i kontraktet föreskrifne Arrendeskyldigheters fullgörande under de fem första åren, äfwen i den händelse Arrendatorn skulle under denna tid med döden afgå; kommandes högsta anbudet, att Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1841 13/2, N:o 19
  Genom auktion den 19 nästkommande April kl. 12 på dagen, inför Skånska Dragon-Regementets Boställs-Direction å Lands-Kontoret i Christianstad, utbjudas på arrende från Midfastan år 1842 nedannämde Boställen:
  1:o) f.d. Qwartermästare-Bostället N:o 10 Fröslöf. ½ Mantal, beläget i Ingelstads Härad, Walleberga Socken, på obestämd tid, med ömsesidig rätt till uppsägelse och afflyttning efter laga fardag. De bestämde arrendeafgifterne äro 50 Tunnor Spannemål, hälften Råg och hälften Korn årligen och derjemte antingen ett StädjeCapital af minst 2,000 R:dr eller ock en penningeafgift af minst 100 R:dr banko.

  1841 2/4, N:o 30
  Likmätigt författningarne, kungöres följande härstädes anmälde Åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter, neml:
  10:o) Å hälften af Gatehusplatsen N:o 7 Kåseberga, i Walleberga Socken och Ingelsta Härad, öfwerlåten af Husmannen Ola Göransson till dess swärson Drängen Hans Larsson, emot 50 R:dr R:gs.

  1842 29/8, N:o 91
  Jemlikt författningarne, warda följande åboförändringar å kronohemman och lägenheter härmed kungjorde, neml.
  1:o) Rusthållshemmanet N:o 12 1/16 mantal Walleberga, i Walleberga Socken och Ingelsta Härad, af Mårten Jönsson öfwerlåtet å Anders Jonsson, emot en för detta och ett annat 1/16 mantal af samma hemman bestämd, sammanlagd transportskilling af 233 1/3 R:dr Rgs.

  1843 11/11, N:o 129
  Jemlikt författningarne kungöras följande åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter, neml.:
  9:o) å Rusthållshemmanet N:o 35 1/48 mantal Walleberga, i Walleberga Socken och Ingelsta Härad, af Lars Månsson och Gertrud Persdotter transporteradt uppå deras son Per Larsson utan bestämd transportskilling.

  184[4] 31/1, N:o 16
  Uti Walleberga Socknestuga inom Ingelstad Härad hålles, den Fjerde (4) nästkommande Mars kl. 12 på dagen, entreprenad-auktion å förfärdigande och uppsättande i Walleberga Kyrka af nytt Orgelwerk, derå af Kongl. Maj:t i Nåder fastställd ritning jemte kostnadsförslag, kommer att wid auktionen uppwisas och dessförinnan kan hos Herr Contracts-Prosten och Ordens-Ledamoten Nordström i Ingelstorp påses. Godkänd borgen för arbetets förswarliga werkställighet och erhållande förskott å entreprenadsumman bör wid auktionstillfället aflemnas; ock skola skeende anbud Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underkastas.

  1844 26/7, N:o 84 (se även: 1844 7/10, N:o 110)
  Med anledning af Kongl. Kammar-Kollegii föreskrift i skrifwelse till Konungens Befallningshafwande den 13 sistl. Juni, förrättas Tisdagen den Tjugosjunde (27) instundande Augusti kl. 12 på dagen härstädes och i Walleberga Socknestuga auktion för att åt den högstbjudande under arrende på 6 års tid, räknad från den 25 Mars 1845, upplåta berörde år Bockhufwuds samt hälften hwardera af Romnakulla och Toppenholtz åledrätter, i Walleberga Socken och Ingelsta Härad, innehållande dessa drätter; Bockhufwudsdrätten 1200 alnar, halfwa Romnekulladrätten 333 alnar, och häften af Toppenholtzdrätten 200 alnars strandlängd. Projekt till arrendekontrakt finnes i Landskontoret och hos Kronobefallningsmannen Bergklint att tillgå och hugade spekulanter skola wara beredde att wid auktionen aflemna en af två män, en för begge och begge för en ingången, till deras egenhändiga underskrift behörigen intygad och till wederhäftighet af Domaren i orten eller Konunegns Befallningshafwande styrkt borgen för arrendeafgifternes och öfrige wilkors fullgörande under de bestämda arrendeåren äfwen i den händelse arrendatorn skulle under tiden med döden afgå; kommandes anbudden att Kongl. Kammar-Kollegii pröfning underställas.

  1844 19/9, N:o 107
  Härstädes anmälde åboförändringar å nedannämnde Kronohemman och Lägenheter warda härmed kungjorde, neml.:
  11:o.) Å Gatehuset N:o 1 Fröslöf, i Walleberga Socken och Ingelsta Härad, af Per Olsson öfwerlåtet uppå Lars Andersson, emot 416 R:dr 32 sk. Rd:d

  1845 10/1, N:o 5
  Som wid hållen auktion den 6 sistlidne Nowember, Kronoåledrätterne Bockahufwuds- samt hälften af hwardera utaf Ramnekulla och Toppenholtzdrätterne, i Walleberga Socken och Ingelsta Härad, icke kunnat utarrenderas; så komma, enligt Kongl. Kammar-Kollegii bref den 12 i nästwekne månad, nämnde drätter att å auktion härstädes och i Walleberga Socknestuga den Sjunde (7) i nästa månad kl. 12 på dagen, till arrende på 6 års tid, från den 25 nästinstundande Mars, ytterligare utbjudas; börandes inroparen aflemna till wederhäftigheten styrkt proprie borgen för arrendeskyldigheternes fullgörande under arrendetiden, äfwen i den händelse arrendatorn under denna tid skulle med döden afgå, samt skeende anbud Kongl. Kammar-Kollegii pröfning underställas.

  1846 6/10, N:o 130
  Åtskillige å Walleberga kyrkas murar, koppartak och derunder warande sparrwerk nödige och i förslag till en kostnad af 445 R:dr 42 sk. 8 r:st Banko beräknade reparationer, hwilka, så snart med afseende å årstidens och wäderlekens beskaffenhet ske kan, böra företagas och sednast inom den 1 Juli nästa år fullbordas, warda, till werkställighet af den minst fordrande, utbjudne å entreprenad-auktion wid kyrkan Måndagen den 2:dre i nästa månad kl. 11 förmiddagen; börande blifwande entreprenören å arbetena aflemna wederhäftig borgen för deras ordentliga utförande och bestånd i 6 års tid, samt skeende anbud Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

  1847 10/2, N:o 16
  Uppå nedannämnde Kronohemman och Lägenheter har Konungens Befallningshafwande wilkorligen antagit nya Åboar, neml.:
  11:o) Å hälften af Gatehuset N:o 8 Kåseberga, i Walleberga Socken och Ingelsta Härad, af Ola Hansson och Bengta Andersdotter transporteradt på Skepparen Jöns Nilsson och dess hustru Elna Persdotter, emot 100 R:dr b:ko.

  1847 19/4, N:o 48
  Nedannämnde Åboförändringar å Kronohemman och Lägenheter, warda likmätigt Författningarnes föreskrift, härmed kungjorde, neml.
  12:o) å hälften af Gatehuset N:o 8 Kåseberga, i Walleberga Socken och Ingelsta Härad, af Ola Hansson och hustru öfwerlåtet å sonen Hans Olsson, emot 50 R:dr Banko.

  1847 30/7, N:o 87
  Å nedannämnde Kronohemman och Lägenheter hafwa nya Åboer blifwit af Konungens Befallningshafwande wilkorligen antagne, nemligen:
  7:o) Rusthållshemmanet N:o 35, 1/48 m:tl Walleberga, i Walleberga Socken och Ingelstads Härad, transporteradt af Ola Eriksson och Eljena Jönsdotter på Hans Larsson, emot 366 R:dr 32 sk. Banko.

  1847 12/11, N:o 375
  Med anledning af 5 § 2 mom. af Kongl. Quarantäns-Förordningen warder till wederbörandes efterrättelse tillkännagifwit, att till Quarantäns-Befälhafware och uppsyningsmän äro utsedde och förordnade:
  2:o) Borgmästaren i Cimbrishamn Herr Assessor E. Landgren såsom Quarantäns-Befälhafware å kusten från Malmö Länsgräns wid Köpinge å till Wyks Fiskläge, innefattande stränderne wid Ingelstads och Jerrestads Härader, jemte honom biträdande och underlydande Quarantäns-Uppsyningsmän: Å Kabusa Åboen Nils Olsson på N:o 7 Kabusa, å Kåseberga Båtskepparen Jöns Nilsson i Kåseberga, å Mälarhusen Åboen Johan Börjesson i Hagestad, å Sandhammaren Åboen Per Jeppsson i Hofby, å Skillinge Wärdshusidkaren J. Schultz i Skillinge, å Gislöfshammar Åboen Mårten Tufwasson i Gisslöf, å Brantewik Kustsergeanten Hurtig och å Baskemölla Kustsergeanten Löfberg.
  3:o) Herr Öfwer-Uppsyningsmannen C. E. Nordenstedt i Åhus såsom Quarantäns-Befälhafware å kusten ifrån och med Wyks Fiskeläge intill Blekinge Läns gräns, innefattande Albo, Gerds, och Willands Härader samt till biträdande Quarantäns-Uppsyningsmän: /…/ wid Knäbäck Strandfogden Anders Andersson och Fiskaren Ola Johansson i Knäbäck, wid Kiwik Strandfogden Nils Frantsson och Fiskaren Per Sonasson i Kiwik, och wid Wyk Åboen Jöns Jönsson på Wyk.

  1847 30/12, N:o 150
  Under denna dag hafwa nedannämnde, härstädes anmälde Åboförändringar på Kronohemman och Lägenheter blifwit af Landshöfdinge-Embetet willkorligen bifallna, nemligen:
  2:o å hälften af Gatehuset N:o 9 Kåseberga, i Walleberga Socken och Ingelsta Härad, af A. Månsson och Mätta Larsdotter öfwerlåten uppå Fiskaren Jöns Håkansson och dess Hustru Margaretha Jönsdotter, emot 325 R:dr R:gs.

  1848 22/2, N:o 64
  Tisdagen den 14:de instundande Mars låta Sterbhusdelägarne efter aflidna Enkefru Prostinnan H. C. Bruzelius, född Sommar, genom friwillig auktion, som kommer att förrättas å hemmanet N:o 4 Hörup och börjas kl. 10 på dagen, försälja följande i Ingelstads härad af Christianstads Län belägne fastigheter, neml.: Utsockne frälsehemmanet N:o 6 ½ mantal Ingelstorp, hwartill lyda 36 tuneland, deraf 7 t:e- och 4 kp:ld utmärkt god torfjord, jemte Utsockne frälsehemmanet N:o 18 1/4dels m:tl dersammastädes, med ägorymd af 33 tunneland, inberäknade 7 t:e- 5 kp:ld torfjord – hwilka 2:ne hemman äro i ett skifte sammandragne och lämplige till sambruk -: Utsockne frälsehemmanet N:o 4 ½ mantal Hörup, hwars ägorymd utgör 78 tunneland, och Utsockne frälsehemmanet N:o 48 ½ m:tl Walleberga, med 105 tunne- och 22 kappeland deraf 4 t:e- 2 kp:ld torfjord; allt af ganska god beskaffenhet: samt Kronoskatte gatehuset N:o 37 Ingelstorp med tillydande logetomt.
  Desse egendomar, som äro fördesse med nödige åbyggnader och för öfrigt wäl häfdade, få genast yillträdas med utsådd wintersäd och behöfligt wårfoder. En betydlig del af ägorne till Wallebergahemmanet gränsar till Östersjön, och detta hemman har alltså fördelaktigt läge så wäl till lastageplats som för fiske. Köpewilkoren blifwa billige och tillkännagifwas före utropet. Månstorp den 21 Februari 1848
  J. G. Ewerlöf.

  1848 31/5, N:o 124
  Enligt härstädes gjord anmälan, hafwa från Åboarne Hans Andersson och Jöns Andersson i Walleberga natten emellan den 27 och 28 dennes blifwit ute å marken bortstulne 2:ne hästkreatur, hwaraf den ena ett sto, swart till färgen, utan annat igenkänningstecken än några spridda hwita hår i huden, 4 årgammalt; samt den andra hingst, brun med bläs, 9 qwarter 2 tum, i 3:dje året gammal. Dessa hästkreatur äfwensom tjufwarne blifwa härmed allmäneligen efterlyste med befallning till Krono- och Stadsbetjente att derefter anställa spaningar, samt wid ertappandet dermed lagenligt förfara; warandes nöjaktig wedergällning utlofwad till den som kreaturen tillrättaskaffar.
  Konungens Befallningshafwande i nästgränsande Län anmodas att en likalydande kungörelse utfärda.

  1848 11/8, N:o 88
  Nedannämnde personer hafwa, på derom gjord anhållan, blifwit wilkorligen antagne till Åboer å följande Kronohemman och Lägenheter, nemligen:
  4:o) Asser Olsson och hans tillämnade hustru Mätta Lassdotter å Ruthållshemmanet N:o 26 5/32:dels mantal Walleberga, i Walleberga Socken och Ingelsta Härad, af den förstnämndes föräldrar Ola Assersson och Kjerstina Persdotter, öfwerlåtet emot 666 R:dr 32 sk. Banko.
  5:o) Per Olsson och hans tillämnade hustru Una Lassdotter å 5/32:dels mantal af sistnämnde hemman, som den förras föräldrar, Ola Assersson och Kjerstina Persdotter på dem öfwerlåtit, emot 666 R:dr 32 sk. Banko.
  15:o) Christen Bengtsson och dess hustru Kjerstina Larsdotter, å hälften af Gatehuset N:o 9 Kåseberga, i Walleberga Socken och Ingelstads Härad, af den sednares föräldrar, Lars Olsson och Elna Jönsdotter, transporteradt, emot 22 R:dr 10 sk. 8 r:st Banko.

  1848 20/9, N:o 104
  Landshöfdinge-Embetet har till Åboer å Kronohemman och Lägenheter wilkorligen antagit följande, nemligen:
  2:o) Dragonen A. Wallin och dess Hustru Maria Persdotter å Rusthållshemmanet N:o 35, 1/48:dels mantal Walleberga, i Walleberga Socken och Ingelstads Härad, på grund af Per Larssons transport, emot 1111 R:dr 5 sk. 4 r:st Banko.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Walleberga d:o (Socken) Åboen Ingwar Swensson i Walleberga

  1849 18/10, N:o 140
  Likmätigt författningarne kungöres, att nedannämnde personer blifwit, genom denna dag utfärdade Resolutioner, wilkorligen antagne till Åboer å följande kronohemman och lägenheter, neml.:
  5:o) Christen Månsson å Gatehuset N:o 13 Kåseberga, i Walleberga Socken och Ingelsta Härad, öfwerlåtet af Knut Olsson på Eric Swensson och Ola Andersson samt af dessa på bemälte Christen Månsson, emot 200 R:dr RGS.
  6:o) Swen Persson och hans tillämnade hustru Anna Månsdotter å Gatehuset N:o 3 Kåseberga, i sistnämnde Socken och Härad, af den förres fader Per Swensson öfwerlåtet, emot 100 R:dr RGS.
  7:o Per Olsson och Ingar Larsdotter å Gatehuset N:o 4 Kåseberga, i sistnämnde Socken och Härad, transporteradt af den sednares föräldrar, Lars Nilsson och Elna Åkesdotter, emot undantagsförmåner.

  1850 20/2, N:o 36
  Genom offentlig auktion, som förrättas i Ingelstorps Prestgård Torsdagen den 14 instundande Mars kl. 11 f.m., bortarrenderas, för Stiftets Skolhusbyggnadskassas räkning under tiden från den 1 instundande Maj till samma dag 1851 till den högstbjudande särskildt Ingelstorps Prestgård med dertill hörande intrader, och särskildt Pastors inkomster af Ingelstorps och Walleberga församlingar, med undantag af offer och jura stolae, och blifwa de närmare arrendewillkoren, hwartill hörer att antaglig borgen för deras uppfyllande ställes, wid auktionstillfället tillkännagifna.
  Lunds Dom-Capitel den 13 Februari 1850.

  1850 8/7, N:o 78
  En Walleberga kyrka tillhörig och i Walleberga, af Ingelstads härad, belägen jord, om 13 tunne- 25 kappelands rymd, bestående af dels ängsmark dels torfjord, kommer att, för kyrkans räkning, på 30 års tid, räknad från midfastan nästinstundande år, utarrenderas, emot högsta budet, inom stadgadt maximun af korn och de willkor i öfrigt, som uti å Landskontoret och hos vice Pastor Roth i Glimminge befintligt projekt-arrendekontrakt äro föreskrifne; och warder för utarrenderingen auktion härstädes och i Walleberga Onsdagen den Tjuguförsta i nästa månad, kl. 12 på dagen förrättad, hwarwid den högstbjudande bör aflemna en af 2:ne personer, en för båda och båda för en, såsom för egen skuld ingången samt till egenhändiga namnteckningarne och wederhäftigheten behörigen styrkt borgen för arrendeskyldigheternes fullgörande under de fem första arrendeåren, äfwen i den händelse arrendatorn skulle under denna tid med döden afgå.

  1850 8/10, N:o 327
  Genom utmätningsauktioner, som af Kronofogden i orten förrättas, kommer nedannämnde fastigheter att till den högstbjudande försäljas, nemligen:
  3:o) Utsocknefrälsehemmanet N:o 48 3/16 mantal Walleberga i Walleberga Socken och Ingelsta Härad på stället den 4 Januari 1851 kl. 10 f.m.

  1850 29/10, N:o 126
  Enligt Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 22 sistlidne Mars och Kongl. Kammar-Collegii derpå grundade skrifwelse till Konungens Befallningshafwande af den 1:ste i denna månad, komma, å auktion, som härstädes och i nedannämnde församlingars sockenstugor, Måndagen den Sextonde (16) nästkommande December, kl. 12 på dagen, förrättas, följande Kronoåhledrätter att till den högstbjudande under skattemannarätt försäljas, nemligen: Åhledrätterne N:ris 2, 3, 4, 6, 7, och 8 utanför Sandby ägor, i Borreby socken och Ingelstads härad, Bockhufwuds-Drätten samt hälften af Ramnokulla och hälften af Topperholtz-Drätterne, i Walleberga socken och samma härad, äfwensom Drätterne N:ris 5, 6, 7, 8, 9 och 10 Yngsjö, i Åhus socken och Willands härad.
  Försäljningen sker under följande willkor: att de af Kongl. Kammar-Collegium faststälde räntor å hwilka uppgift kan erhållas på Landskontoret och hos Herrar Kronobefallningsmän samt dessutom lemnas wid auktionstillfället, skola af köparne allt framgent utgöras; att om inropare sådant åstundar och wid nämde tillfälle det anmäler, Kongl. Kammar-Collegium äger, då skälig anledning dertill förekommer, medgifwa skattelösens erläggande under loppet af sex år med en sjettedel årligen; att Kronan icke ikläder sig annan hemulsskyldighet, än återbäring af skatteköpeskillingen; att tillträdestiden blifwer för de inom Ingelstads härad belägen Drätter den 25 Mars nästa år och för Yngsjö fisken den 1 Januari 1852; att Kongl. Kammar-Collegium eger pröfwa de skeende anbudens antaglighet och, der de godkännas, utfärda skattebref; och att, i afseende å de Drätter, som äro belägne wid särskilde hemmans- och byalagsstränder, i förra fallet hemmansinnehafwarne och i det sednare byalagen skola äga optionsrätt till deras inlösande för hwad derför wid auktion bjudes, derom anmäles dock bör göras hos Konungens befallningshafwande inom tre månader efter auktionen, hwarje månad till trettio dagar räknad wid äfwentyr, att berörde rättighet annars anses förfallen; och kommer i hwarje af ofwannämnde sockenstugor att utropas endast de inom socknen liggande Drätter.
  Konungens Befallningshafwande i nästgränsande län anmodas en lika kungörelse utfärda.

  1851 3/4, N:o 41
  På grund af Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 22 Mars och Kongl. Kammar-Collegii skrifwelse den 1 October sistl. år, komma å auktion, som härstädes och i nedannämnde Församlingars Socknestugor Måndagen den Andre (2) nästkommande Juni, kl. 12 på dagen, förrättas, följande Krono-Åhledrätter att till den högstbjudande under skattemannarätt försäljas, nemligen: den så kallade Baffadrätten belägen i Walleberga socken och Ingelstads härad, samt Drätterne N:ris 56, 57, 58 och 59 Yngsjö, liggande inom Åhus socken af Willands härad.
  Denna försäljning äger rum under följande wilkor; att de af Kongl. Kammar-Collegium fastställa räntor, uppgående för Baffadrätten till 22 R:dr 34 sk. och för Drätterne i Lyngsjö till 139 R:dr 24 sk. banko, skola af köparne allt framgent årligen utgöras; att, om inropare sådant åstundar och wid auktionstillfället det anmäler, Kongl. Kammar-Collegium äger, då skälig anledning dertill förekommer, medgifwa skattelösens erläggande under loppet af sex år med en sjettedel årligen; att Kronan icke ikläder sig annan hemulsskyldighet, än återbäring af skatteköpeskillingen; att tillträdestiden blifwer för Baffadrätten den 1 October 1852 och för Yngsjö-Drätterne den 1 Juni samma är; att Kongl. Kammar-Collegium äger pröfwa de skeende anbudens antaglighet och, der de godkännas, utfärda skattebref; och att, i afseende på de Drätter, som äro belägne wid särskilde hemmans- eller Byalagsstränder, i förra fallet hemmansinnehafwarne och i det sednare byalagen skola äga optionsrätt till deras inlösande för hwad wid auktionen derföre bjudes, derom anmälan dock bör göras Konungens befallningshafwande inom Tre månader efter auktionen, hwarje månad till trettio dagar räknad, wid äfwentyr, att berörde rättighet annars anses förfallen; och kommer i hwarje ofwannämnde Socknestugor att utropas endast de inom socknen belägne fisken.

  1851 28/7, N:o 264
  Genom offentlig auktion, som hålles på stället Tisdagen den 2:dre nästkommande September kl. 10 f.m., låter ägaren försälja i större och mindre delar Utsockne Frälsehemmanen N:ris 9 ½, 14 ett, 36 ½ och N:o 46 ett mantal Walleberga jemte Kåseberga Fiskeläge N:o 1; till hemmanen höra 480 tunneland jord, samt 19 tunneland torfmåsse, belägne wid hafsstranden erbjuder denna jord-egendom 2:ne wäsentlige fördelar, nemligen: tillgång på hafstång och lätt afsättning med spannemålen.
  Tillträdet sker den 25:te nästkommande Mars och betalningen erlägges på 10 år med 1/10 årligen.
  Borrby den 28 Juli 1851.
  Malte Brorström

  1851 19/12, N:o 140
  Genom denna dag utfärdade Resolutioner har Landshöfdinge-Embetet till Åboer å nedannämnde Kronohemman willkorligen antagit följande personer, neml.:
  8:o) Skräddaren Hans Olsson och dess hustru Anna Ericsdotter å Rusthållshemmanet N:o 35 1/64 Walleberga, i Walleberga socken och Ingelsta härad, i följd af Truls Christenssons och Karna Andersdotters öfwerlåtelse, emot 608 R:dr 2 sk. 8 r:st Banko.

  1852 12/6, N:o 62
  Som koppartaket på Walleberga Kyrka i Ingelsta härad innewarande sommar kommer att omläggas i enlighet med upprättadt kostnadsförslag af 1963 R:dr 46 sk. Banko, så kommer werkställigheten häraf att utbjudas å entreprenad-auktion wid Kyrkan Måndagen den Tolfte (12) i nästa månad, kl. 12 på dagen, under wilkor, som wid auktionen och dessförinnan af Herr Kyrkoherden Wåhlin i Ingelstorp uppgifwas; börande den minstfordrande wid auktionstillfället wara beredd aflemna säker borgen ej allenast för arbetets ordenteliga fullgörande och bestånd i 10 års tid, utan ock för det förskott å entreprenadsumman, som kan betingas och erhållas.

  1852 23/10, N:o 110
  Enligt Kongl. Maj:ts Nådiga bref den 22 Mars 1850 och Kongl. Kammar-Collegii derpå grundade den 4 dennes, komma, å auktion, som härstädes och i Walleberga Socknestuga, Måndagen den Sjette (6) nästkommande December, kl. 12 på dagen, förrättas, att till den högstbjudande, under skattemannarätt försäljas Kronoåhledrätterna Djupaskär, Hosätteret, Gamla Wan, Sandskärsdrätten och Qwedradrätten, belägna i Walleberga socken och Ingelstads härad; Och sker försäljningen under följande wilkor: att de af Kongl. Kammar-Collegium, å dessa Drätter fastställde Jordeboksräntor, uppgående till 2 R:dr 25 sk. Banko för hwardera årligen, skola af köparne allt framgent utgöras; att om inropare sådant åstundar och wid auktionstillfället det anmäler, Kongl. Kammar-Collegium äger, då skälig anledning dertill förekommer, medgifwa skattelösens erläggande under loppet af 6 år med en sjettedel årligen; att Kronan icke ikläder sig annan hemulsskyldighet, än återbärning af skatteköpeskillingen; att tillträdestiden blir den 25 Mars nästa år; att Kongl. Kammar-Collegium äger pröfwa de skeende anbudens antaglighet, och der de godkännas, utfärda skattebref, och att, i afseende å de Drätter, som äro belägne wid serskilde hemmans- eller byelagsstränder, i förra fallet hemmansinnehafwarne och i det sednare byelagen skola äga optionsrätt till deras inlösande för hwad der wid auktionen bjudes,derom anmälan dock bör ske hos Konungens Befallningshafwande inom tre månader efter auktionen, hwarje månad till 30 dagar räknad, wid äfwentyr, att berörde rättighet annars anses förfallen. Konungens befallningshafwande i Malmö anmodas en lika kungörelse utfärda.

  1853 21/6, N:o 74
  Landshöfdinge-Embetet har denna dag meddelat nedannämnde personer willkorlig införsel i besittningsrätt till följande Kronohemman och Lägenheter, neml.:
  11:o) Ingwar Jönsson å Krono-Gatehuset N:o 1 Fröslöf, i Walleberga socken och Ingelsta härad, enligt Lars Anderssons öfwerlåtelse, emot 311 R:dr 5 sk. 4 r:st. banko.

  1853 4/7, N:o 185
  1:o Natten emellan den 27 och 28 sistl. Juni bortstals från Åboen Ola Nilsson å N:o 6 Fröslöf en swartbrun häst, 6 år gammal, med en klint å wenstra bogen, samt ett sto 22 år gammalt gulbrunt till färgen, med en mindre stjern och en hwit bakfort; hwilka kreatur således härigenom allmänligen efterlysas.

  1855 12 Mars, N:o 50
  Genom executiv auktion, som å stället förrättas Onsdagen den 16 nästkommande maj klockan 12 på dagen, kommer att till den högstbjudande försäljas från Åboen Per Nilsson utmätta Krono-Skatte-Rusthållshemmanet N:o 11 2/21 mantal Walleberga, i Walleberga socken och Ingelstads härad.

  1855 21/3, N:o 55
  Wid offentlig auktion, som förrättas i Löderups Prestgård af Ingelstads härad Onsdagen den 11 instundande April klockan 11 förmiddagen, utbjudes:
  1:o) Till försäljning antingen styckadt eller helt, samt i sednare faller antingen med eller utan kreatur, inwentarier och spannemål, Frälse-Säteriet Gyllerup och Fröslöf, tillsammans 1 341/1536 mantal med en egorymd af 214 tunneland 29 kappeland bördig jord, jemte goda och tillräckliga ladugårds- och manbyggnader, de sednare nyligen uppförda samt för ståndspersoner inredda. Egendomen, som tillhörer framlidne Prosten och Ordens-Ledamoten M. Bruzelii sterbhusdelegare, samt är belägen i Hörups och Walleberga socknar af Ingelstads härad och Christianstads län, ungefärligen 2:ne mil från hwardera af städerna Cimbrishamn och Ystad, får af köpare genast tillträdas med wintersåd, gödsel och tillräckligt wårfoder.
  2:o) Till arrendebruk under Enkefru Prostinnan Bruzelii och hennes omyndige barns Nådårstid ofwannämnde Prestgård, till hwilken, jemte en derunder brukad kyrkofästa, höra 115 á 120 tunneland till största delen utmärkt bördig jord, som med tillräcklige åbyggnader, winter- och klöfwerutsäde jemte wårfoder får af Arrendator genast tillträdas. Jordberedningen och inbergningen samt ett större antal äckor werkställas och utgöras af Pastoratets Annexbönder; och öfwerlåtas äfwen till Arrendatorn äcker och dagswerken af Pastoratet.
  Försäljnings- och Arrendewilkoren, som blifwa förmånliga, tillkännagifwas före utropet; men wid auktionen bör antaglig borgen ställas för köpeskilling och arrendeafgift samt fullgörandet af öfrige wilkoren.
  Lund den 19 Mars 1855.
  M. Larsson

  1857 9/3, N:o 19
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anmält sig till erhållande af stadfästelse å besittningsrätten till nedannämnde Krono-Rusthållshemman, neml.
  8:o) Lars Månsson till hemmanet N:o 35 7/64:dels mantal Walleberga, i Walleberga socken och Ingelsta härad, hwaraf han blifwit innehafware efter fadren Måns Månsson.

  1861 2/3, N:o 26
  Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anmält sig till erhållande af stadfästelse å besittningsrätten till nedannämnde Krono-RusthållsHemman
  5:o) Jöns Larsson och dess hustru Mätta Johnsdotter å hemmanet N:o 49 1/64 mtl Walleberga i Walleberga socken och Ingelstad härad, som på dem blifvit öfverlåtet af Anders Jönsson jemlikt afhandling den 11 September 1858.

  1862 2/5, N:o –
  Som efterföljande Åboer härstädes anhållit att få till skatte inlösa här nedan efter hvarderas namn upptagne Kronohemman och lägenheter, så varder sådant härmed kungjordt, med tillkännagifvande, att den som skatteköpet klandra vill, bör, vid talans förlust, anmäla sig härstädes inom En månad från denna kungörelses uppläsande, neml.:
  Ingelsta härad, Walleberga socken:
  Lars Månsson å 7/64 mtl Krono-Rusthåll N:o 35 Walleberga.

  1867 9/3, N:o 110
  Till wederbörandes kännedom och efterrättelse warder härigenom meddeladt, att nedannämnde personer blifwit utsedde till Ordförande i följande Kommunal-Nämnder, nemligen: Walleberga socken, Kyrkowärden Måns Jönsson i Walleberga.

  1868 23/4, N:o 3
  Som efternämnde Åboer härstädes anhållit att få till skatte inlösa här nedan efter hwarderas namn upptagne kronohemman och lägenheter, så warder sådant härmed kungjordt med tillkännagifwande att den som skatteköpet klandra will, bör, wid talans förlust, anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande, neml.:
  Ingelsta Härad, Walleberga Socken
  Per Larsson: Hälften af Krono-Gatuhuset N:o 8 Kåseberga

  1868 16/5 (se även 1868 26/8, N:o 410)
  Genom executive auktioner, som förrättas å nedannämnde tider, komma att till försäljning i laga ordning utbjudas följande för gäld i mät tagna fastigheter, nemligen:
  1:o Utsockne-frälsehemmanet N:o 46 1/8 mantal Walleberga, beläget i Walleberga socken af Ingelstads härad, Fredagen den 31 nästkommande Juli klockan 12 middagen, å häradets tingsställe i Hammenhög.
  Angående hemmanens beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos wederbörande Krono-Fogde och Länsman.

  1869 4/11, N:o 528
  På begäran af Chefs-Embetet wid Kgl. Södra Skånska Infanteri-Regementet
  Soldaten wid Ingelstads kompani af nämnde regemente N:o 111 Anders Cesar, hwilken omkring 3:ne weckors tid icke warit synlig i sitt hem uti Kåseberga och oaktadt gjorda efterspaningar ej kunnat anträffas. Cesar, född den 13 Juli 1847 uti Walleberga socken här i länet, är 5 fot 8 tum lång, har rundt fetlagdt ansigte, ljusblå ögon och mörkbrunt hår samt war wid afwikandet iklädd blå klädesbyxor, grå klädesrock, civil mössa af böått kläde samt snörskor; börande Cesar, som icke medtagit några af Kronans persedlar, wid anträffandet öfwerlemnas till Kompani-Chefen, Herr Kaptenen och Riddaren C. J. Andersson i Ystad.

  1870 19/4, N:o 150
  Kungörelse om rekryt- och remontmöte
  För ersättande af wid Kongl. Skånska Dragon-Regementet befintlige vakanser kommer rekryt- och remontmöte att å mötesplatsen Ljungbyhed förrättas Onsdagen den 1 nästkommande Juni kl. 11 f.m.; hwilket kungöres med förständigande för rusthållarne för N:o 43 Hagestad wid Borrby Sqwadron af nämnde Regemente att wid ifrågawarande möte för berörde nummer uppwisa antaglig häst, wid äfwentyr att sådan annars på de rustandes bekostnad genom wederbörande Befäls försorg anskaffas.

  1877 28/2, N:o 5 (Serien II)
  Wid offentlig auktion, som Måndagen den 26 nästinstundande Mars kl. 12 på dagen anställes så wäl inför Konungens Befallningshafwande här å Landskontoret som inför Walleberga kyrkoråd i Walleberga sockenstuga, kommer till arrende på trettio år, räknad från midfastan 1877, att utbjudas Walleberga kyrka tillhöriga hemmanet N:o 1 1/8 mantal Walleberga, innehållande 18 tunnland 25,5 kappland odlad, 3 tunnland 13,5 kappland torf- och 5 tunnland 26,9 kappland till odling otjenlig jord; Hwilket till spekulanters kännedom kungöres med tillkännagifwande: att den högstbjudande bör wid auktionen aflemna till wederhäftigheten styrkt borgen för fullgörande af alla i arrendekontraktet föreskrifna skyldigheter under de fem första arrendeåren, äfwen i den händelse arrendatorn skulle under tiden aflida, ingången af twenne personer, en för båda och båda för en, såsom för egen skuld; att projkt till arrendekontrakt finnes att tillgå härstädes och hos Pastors-Embetet i Walleberga, samt att det ankommer på Konungens Befallningshafwande och Biskops-Embetet, hwilka utfrda arrendekontrakt, att blifwande anbud antaga eller förkasta.

  1877 1/10, N:o 250 (Landskansliet)
  Kungörelse om Kommunikation af beswär öfwer Länsstyrelsens Utslag i strömrensningsfrågan.
  Sedan Konungens Befallningshafwande genom Utslag den 10 sistlidne April afgjort wäckt fråga om strömrensning i Länet; så hafwa beswär öfwer samma Utslag blifwit hos Kongl. Maj:ts och Rikets Kammar Collegium anförde af:
  11:o) Kommunalnämnds-Ordföranden Claus Mårtensson å Walleberga sockens wägnar och Kommunalstämmo-Ordföranden Måns Swensson å Ingelstorps sockens wägnar enligt Kommunalstämmo-Protokoll den 18 Maj och 8 Juni innewarande år; och lyder dessas beswärsskrift sålunda:
  Emot Kongl. Maj:ts Befallningshafwandes i Christianstads Län härjemte bifogade Utslag af den 10 April detta år, angående strömrensning, få wi, jag Måns Swensson, befullmäktigad för Ingelstorps socken och jag Claus Mårtensson, befullmäktigad för Walleberga socken, enligt närlagde kommunalstämmo-beslut, på det wördsammaste anföra beswär.
  Enär uti åberopade Utslag icke finnas upptaget den å till upprensning, som har sin upprinnelse genom wattensamlingar från Borrby och Sandby byars ägor inom Borrby socken, samt löper derifrån genom Löderups, Walleberga och Ingelstorps socknar till Kabusa å, ehuru att ifrågawarande å är, om icke mer lika så behöflig att få upprensad som Hannas å med flera åar och bäckar, som äro upptagne till upprensning, emedan berörde å är så belägen, så att det är af högsta nöden till att få den upprensad, då den icke allenast afleder wattnet från de hemman som dertill angränsar, utan jemwäl som en större del hemmansägare såwäl ofwan som nedan för de angränsande hafwa deras wattenafledning till ån och skulle den således icke blifwa upprensad, så blifwa de som hafwa sina egoplanar intill ån betydligt skadade genom wattenöfwerswämningar. I följd hwaraf wi få, på uppgifne skäl, anhålla om ändring i öfwerklagade Utslaget på så sätt, att jemwäl den af oss uppgifne ån måtte derutinnan blifwa intagen till upprensning mot samma wilkor som för de öfrige åar och bäckar, som skola upprensas, är föreskrifwit uti omförmälde Utslag.
  Ingelstorp & Walleberga den 11 Juni 1877.
  Claus Mårtensson – Måns Swensson

  1877 22/11, N:o 22 (Serien II)
  Kungörelse angående skatteköp.
  Uti ingifne ansökningar hafwa Claus Mårtensson, Anders Jönsson och Jöns Hinriksson anhållit att få till skatte lösa, Claus Mårtensson, å Walleberga kommuns wägnar, hälften af kronogatuhuset N:o 1 Fröslöf i Walleberga socken och Ingelstads härad, Anders Jönsson hälften af Kronogatuhuset 35 Löderup i Löderups socken Ingelstads härad samt Jöns Hinriksson 1/32 mtl af hemmanet N:o 33 Hagestad i sistnämnde socken af samma härad; hwilket härmed kungöres med tillkännagifwande att om någon will bestrida det sökta skatteköpet bör han sådant inom en månad från kungörelsens uppläsande i nämnda härads kyrkor härstädes anmäla wid påföljd ifall af försummelse härutinnan, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1878 1/2, N:o 24 (Landskansliet)
  Om lagfart. Förteckning öfwer de hemman och lägenheter hwarå lagfart meddelats wid Ingelstads och Jerrestads Härads-Rätts lagtima hösteting år 1877.
  79:o) Walleberga N:o 36 ett fjortondels mtl. som Anders Åkesson och h. h. Kristin Persdotter köpt af Åke Åkesson för 2,100 kr.;
  80:o) Walleberga N:o 36, ett fjortondels mtl. som Håkan Åkesson ärft efter sin fader Åke Jönsson;
  108) Walleberga nr. 5 ett etthundratjugoåttondels mtl som Lars Sjöbeck och hans hustru Kersti Ingemansdotter köpt af Ingeman Månsson och Signe Swensdotter för 1,333 kr. 33 öre.
  171) Walleberga nr. 22 trettiosju niehundrasextiondels mtl, som enkan Anna Larsdotter köpt af sin dotter Kersti Jönsdotter och hennes man Jöns Hansson för 5,000 kr.
  172) Walleberga nr. 48 sjuttiett tre tusen fyrahundrafemtisjettedels mtl, som Swen Olssons hustru Hanna Persdotter köpt af Anders Olsson för 1,250 kronor.

  1878 13/11, N:o 13 (Serien II)
  Hos Konungens Befallningshafwande har Fiskaren Anders Mårtensson anhållit att warda antagen till åbo å en fjerdedel af kronogatuhuset nr. 5 Kåseberga i Walleberga socken och Ingelstads härad, dertill besittningsrätten blifwit å honom öfwerlåten medelst en af Mårten Jönsson den 25 Mars 1866 till Handlanden M. Thorsson utfärdad och af denne den 3 December 1870 på sökanden transporterad köpeafhandling emot en löseskilling af 100 kronor; och åligger derföre den, som jemlikt Kongl. Kammar-Kollegii kungörelse den 29 Februari 1808 och Kongl. Kungörelsen den 8 Maj 1863 eger företrädesrätt till besittning af ifrågawarande fjerdedel af nämnda gatuhus och will sig deraf begagna, att, inom natt och år efter denna kungörelses uppläsande i häradets kyrkor, sin rätt härstädes anmäla och fulltyga samt derwid hos Konungens Befallningshafwande dels nedsätta löseskillingsbeloppet och dels ställa wederhäftig borgen för den skada, som för nödig och nyttig, å egendomen under tiden nedlagd förbättring kan warda afträdaren tillerkänd.
  Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1885 29/4, N:o 9 (Serien II)
  Kungörelse angående åboantagningar.
  Uti hit ingifne ansökningar hafwa efternämnde personer anhållit att få till skatte lösa följande kronolägenheter, nemligen:
  Nils Mårtensson, kronogatehuset Nr 2 Kåseberga;
  Håkan Jönsson hälften af kronogatehuset Nr 7 Kåseberga;
  Jöns Håkansson hälften af kronogatehuset Nr 9 Kåseberga, samt
  Lars Jönsson kronogatehuset Nr 12 Kåseberga;
  alla lägenheterna belägna i Walleberga socken och Ingelstads härad; hwilket härmed kungöres med tillkännagifwande att, om någon will klandra ifrågawarande skatteköp, bör han sådant inom en månad från kungörelsens uppläsande i häradets kyrkor härstädes anmäla wid påföljd, i fall sådant försummas, att han förlorat widare talan.
  Herrar pastorer i ofwannämnde härad anmodas att låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa söndag efter emottatagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplat af kungörelsen, torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1885 8/5, N:o 10 (Serien II)
  Kungörelse angående skatteköp af halfwa kronofisket Nr 1 Ramnakulla.
  Uti hit ingifwen ansökning har Bengt Nilsson i Skillinge anhållit att få till skatte inlösa halfwa kronofisket Nr 1 Ramnakulla i Walleberga socken, Ingelstads härad, hwilket härmed kungöres med tillkännagifwande, att, om någon will bestrida det sökta skatteköpet, bör han sådant inom en månad från kungörelsens uppläsande i häradets kyrkor härstädes anmäla wid påföljd i fall sådant försummelse, att han förlorat widare talan.
  Herrar Pastorer i ofwannämnde härad anmodas att låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa söndag efter emottatagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplat af kungörelsen, torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1895 12/7, N:o 5 (Serien II)
  Kungörelse angående skatteköp af 1/4 af kronogatehuset N:r 11 Kåseberga
  Uti hit ingifwen ansökning hafwa Bengt Håkansson och Bengta Nilsdotter anhållit att få till skatte lösa en fjerdedel af kronogatehuset N:r 11 Kåseberga i Walleberga socken och Ingelstads härad, hwilket härmed kungöres med tillkännagifwande, att om någon will klandra ifrågawarande skatteköp, bör han sådant inom en månad från kungörelsens uppläsande i häradets kyrkor härstädes anmäla wid påföljd i fall af försummelse härutinnan, att han förlorat widare talan.
  Herrar pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa söndag efter emottagandet, derom bewis tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

  1895 7/12, N:o 154 (Serien II)
  Kungörelse om exekutiva auktioner.
  b) Fredagen den 17 Januari 1896 kl. 10 f.m. kommer exekutiv auktion att förrättas å Ingelstads och Jerrestads härads tingsställe i Hammenhög för försäljning i den ordning, som om fast egendom, den der utmätt blifwit stadgas, af Isak Rasmussons konkursbo tillhöriga hemmanet 1/8 mantal N:o 14 Walleberga i Walleberga socken och Ingelstads härad.
  Egendomen, som innehåller i egowidd omkring 9,87 hektar, deraf 58 ar äng och återstoden åker, och som är försedd med twå bonings-. och twå uthuslängor, har utmätningswärderats till 5,500 kronor.
  De, hvilka hafwa fordran, som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall wid auktionen iakttagas, kallas att derwid sin rätt bewaka.
  Hammenhög i kronofogdekontoret den 4 December 1895.
  e.f.
  Nils Leth

  1896 7/3, N:r 26 (Landskansliet.) (Serien II) (Uppläses i Ingelstads och Jerrestads härads kyrkor.)
  Kungörelse om exekutiva auktioner.
  a) Tisdagen den 14 nästkommande April kl. 10 f.m. kommer exekutiv auktion att förrättas å tingsstället i Hammenhög för försäljning af nedannämnde i Walleberga socken och Ingelstads härad belägna fastigheter.
  1:o) 1/8 mantal n:r 14 Walleberga, tillhörigt Isak Rasmussons konkursmassa. Egendomen, som innehåller i areal omkring 9,87, dels ler- dels sandmylla, är bebygd med två nonings- och två uthuslängor samt har utmätningsvärderats till 5,500 kronor.
  2:o) 1/8 mantal n:r 14 Walleberga, deraf 5/48 mantal tillhör Sven Månssons konkursmassa och 1/48 mantal Kersti Månsdotter. Egendomen, som är oskiftad, innehåller i areal omkring 9,87 hektar, dels ler- dels sandmylla, är bebyggd med två bonings- och tre uthuslängor samt har utmätningsvärderats till 5,400 kronor.
  3:o) 1/16 mantal n:r 48 Walleberga, deraf 5/96 mantal tillhör Sven Månssons konkursmassa och 1/96 mantal Kersti Månsdotter. Egendomen, som är oskiftad, innehåller i areal omkring 5,9 hektar, sandblandad mylla, är obebyggd samt har utmätningsvärderats till 2,200 kronor.
  De. hvilka hafva fordran, som bör ur egendomarna gäldas, eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, kallas att dervid sin rätt bevaka.
  Hammenhög i kronofogdekontoret den 4 Mars 1896.
  P. L. Leth