Avskrifter från andra häradsrätter

  Avskrifter av Ingelstads häradsrätts domböcker

  Fritz Wihlborgs avskriftssamling: Avskrifterna gjordes av Fritz Wihlborg under 1950- och 60 talet och inlämnades av Linnéa Wihlborg till Landsarkivet i Lund som gåva 3 maj 1989. Samlingen består till största delen av avskrifter från Löderup församlings kyrkoböcker och Ingelstad häradsrätts domböcker, protokoll, bouppteckningar mm. Dessutom förekommer avskrifter av lantmäterihandlingar, jordeböcker och tryckta skrifter som herdaminnen mm. I flera volymer förekommer också tidningsklipp i olika historiska ämnen som rör bygden. Ett exemplar av Fritz Wihlborgs avskrifter finns även i pärmar på Löderups bibliotek.

  • Utdrag ur ordinarie ting 1669-1840
  • Utdrag ur urtima ting 1727-1769

  Avskrifter av Simrishamns byting och rådhusrätts domböcker

  ”Udi wor kiöbsted Simbritzhaffn – En krönika från vår sista danska tid 1611-1660” av Urban Glimberg och Gustaf Åberg, Simrishamn 1981.

  Avskrifter av gruvtinget i Andrarums domböcker

  Inga kända avskifter på Internet.

  9:e Bergmästaredistriktets arkiv i Vadstena landsarkiv innehåller följande domböcker:

  Biografier över Häradshövdingar, tingsfogdar och tingsskrivare
  Biografier över Bergmästare och Bergsfogdar på Andrarums alunbruk
  Biografier över Häradsskrivare
  Biografier över Kronobefallningsmän i Albo härad och Ingelstads och Järrestads härader
  Domsagohistorik – Simrishamns tingsrätt (pdf)
  Domsagohistorik – Kristianstads tingsrätt (pdf)
  Byråkrati
  1686 års kyrkolag

  Avskrifterna av domböckerna på denna sidan har bl.a använts av

  • ”Kriget och misärens inverkan på brott och straff”, B-uppsats av Carl Wahlström, Ht-2004, Högskolan Dalarna, Falun.
  • ”Hor, dråp och tjuvnad, Brott och straff i Järrestad härad 1683-1713”, Tommie Lundquist.
  • ”Galgbackarna på Österlen”, Magnus Lindskog, 2012 (Jubileumsskrift när Österlens S&F fyllde 25 år)