Bergmästare och Bergsfogdar på Andrarums alunbruk

  Bergmästare/Bergsinspektorer vid alunbruket i Andrarum. Bergsstaten:
  9:e Bergmästaredistriktets arkiv

  Enligt 1673-års gruvartiklar skulle bergsinspektorn varje lördag hålla bergsting. År 1767 skriver Gillberg: Ett wackert Bergstingshus af korswärcke, hwarutinnan hålles Bergsting en gång om året, samt ett af gråsten med 2:ne hwalfda rum därwid nyligen inrättat arrestehus”.

  Johan Christian von Lepin, inspektor över bergsvärket i Blekinge, Halland, Skåne och Bornholm 1658 5/5-. Till lön och underhåll fick han årligen 600 daler silvermynt.

  Casper Schmidt, ägde 1667 en ”arvedel” i ”Påvelsköps” stenkolsverk; köpte 1673 12/2 Åkaröds gård i Brösarp socken av biskop Winstrup [AID: v217883.b900]; bergsinspektor 1673-1676 vid alunbruket i Andrarum och stenkolsgruvorna vid Höganäs; död <31/1 1684 [v217883.b130]. Se även v446646.b1990
  Gift med N.N.
  Barn: Eleonora Schmidt, född 1644, gift med Carl Paulin, adlad Lilliengrip, död 1716 (72 år) och begraven 1716 3/3 i Alingsås.

  Carl Paulin (adlad 1690 10/9 Lilliengrip), son till kyrkoherden Petrus Paulin i Hinneryd; tullnär i Ystad (Norre port) 1665-; arrendator av Lilla Tullen i Malmö -1676; kommissarie i Färs och Frosta härader av Landskrona län 1677; tingsfogde i Albo härad c:a 1678-1682; ägde innan år 1684 Åkaröd nr 1, utsockne frälsehemman 1/2 mtl i Brösarps socken; häradshövding i Järrestads, Ingelstads och Herrestads (från 1691 även Ljunits) härader (fullmakt1682 7/11) 1683-1699 28/2; kyrkoinspektor; bergsverksinspektor i Skånska generalguvernementet (Alunbruket i Andrarum och stenkolsgruvorna vid Höganäs) 1676-168(9), år 1700 gav han på nytt tillkänna sitt år 1692 gjorda erbjudande att upptaga de stenkolsgruvor som ”på dess egen grund under Pålskiöp finnes skole” [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000151_00599]; ”Under Malmö belägring och stormande av danskarna 1677 grep han, jämte andra civila, till vapen, och fick sig anförtrodd bastionen vid Syndre port, den han med sju kanoner, en lärkonstapel och två soldater tappert försvarade. Var ofta med på partier emot snapphanarna och den upproriska allmogen i Skåne samt gjorde av egna medel kronan ansenliga förskotter”; död 1699 28/2, frun betalade för att alla 3 klockorna i Ystad S:ta Maria kyrka skulle ringa i en timma 1699 1/3.
  Gift med Eleonora Schmidt, dotter till bergsverksinspektor (-1676) Caspar Schmidt, född 1644, död 1716 och begraven 1716 3/3 i Alingsås.
  Barn: 2 barn begravna i Malmö: 1673 18/9 resp 1679 29/1; Caspar Petrus, död 1715/1721; Gustaf Carl f. 1680 i Skåne, död 1712 26/6 i Stockholm; Eleonora, död 1705.

  Johan Dimberg, bergsinspektor 1682-1694. Han var morbror till kyrkoherden Andreas Sohlblom i Gylle, som var son till kompastorn i Solberga (Skara stift) Laurentius Andreae 1677) och Carin Eriksdotter (död 1695). Därmed även morbror till mönsterskrivaren (1696-1698) Lars Sohlblom (död i februari 1698) vid Svabesholms kompani, Södra Skånska kavalleriregementet. Bodde från år 1684 såsom ”inspektor” på Åkaröd nr 1, utsockne frälsehemman i Brösarps socken. Hans bergmästareinstruktion från augusti 1682 återfinns här: AID v446646.b3650.

  Jonas Schnack d.y., son till Jonas Schnack d.ä. och Margareta Wibbling; bergmästare 1694-1702.

  Thomas Cletzer, född c:a 1670; son till Henrik Cletcher, adlad Cletzer, och Maria von der Ruiff; student i Upsala 1684 23/10; auskultant i bergskollegium 1695; stipendiat samma år 17/9; reste i september 1696 med offentligt understöd utomlands, där han vistades ännu 1699; bergmästare 1702 23/5-1709 24/3; död 1709 24/3.
  Gift 1702 30/10 med Juliana Elisabet*von Streitbach, död 1718 på Riksätra i Hillersjö socken, Stockholms län, dotter av kommissarien Georg Stidbeck, adlad von Streitbach, och Maria Grotjohan.
  Barn: Tomas, född 1703 28/8
  Maria Elisabeth, född 1704 i Kristianstad; död 1769 i Hedemora; gift med N.N. Lundh.
  Henrika* Katarina, född 1705 ?/8 i Kristianstad; död 1705 11/12 på Stora Verket i Andrarum och bisatt i Eljaröds kyrka.
  Johan* Henrik, levde 1723.
  Henrika* Katarina, född 1708 ?/5 i Kristianstad, död ung.
  Joakim* Andreas, född 1709 ?/10 i Stockholm, död ung.

  Edmund Gripenhielm, friherre; son av Edmund Figrelius, adlad och friherre Gripenhielm, och Anna Rålamb, döpt 1675-11-24 i Stockholm Kungsholms församling i Stockholm; student i Uppsala 1692-23/4; auskultant i bergskollegium 1695 14/10; stipendiat i kemien 1705 28/3; respass till inrikes bergverken 1707 16/5; bergmästare 1709 23/12-1724 7/12; död 1724 7/12 i Bertilstorp, Andrarum.
  Gift med Ebba Maria Svinhufvud af Qvalstad, dotter av översten Erik Svinhufvud af Qvalstad, nr 145, och Helena Sabel, nr 152.
  Barn: Anna Ebba, döpt 1701 24/4 på Sjöberg i Össeby-Garns socken Stockholms län, levde 1726. [AID: v384776.b788.s19]
  Eriana Helena
  , döpt 1702 21/5 på Sjöberg. Levde 1726. Var gift, men med vilken är ej känt.
  Edmund
  , döpt 1703 6/9 på Sjöberg. Student och rektor illustris vid akademien i Lund 1726. Student i Uppsala 1728 13/5. Genom riksens ständers resolution 1731 23/5 stipendiat i mekaniken vid bergskollegium. Död ogift s. å. 22/8 i Halle i Sachsen under sina utrikes resor.
  Carl
  , döpt 1705 5/4 på Sjöberg. militär i Landskrona 1726. Kapten i preussisk tjänst. Dödsskjuten ogift 1741 vid Molockz.
  Hedvig Sofia
  , född 1707 11/6 på Sjöberg, död 1779 14/3 på Backgården i Acklinge socken Skaraborgs län. Gift 1735 15/8 i Kristianstad med majoren Gabriel Dahlberg, adlad Dahlcrona, nr 1829, i hans 2:a gifte, född 1688, död 1746.
  Maria Charlotta
  , döpt 1708 30/11 på Sjöberg, död ung.

  Gustaf Lemoine, född c:a 1697, son av Isaac Lemoine och Clara Jacobsdotter Moell; inskrevs i Uppsala 1710 10/1; askultant 1714 [AID: v910042.b1650]; geschworner vid Sala silververk 1719; bergmästare 1724-1736. Begravd i Eljaröd 1736 13/8.
  Gift 1736 med Katarina Tilaeus

  Anton Svabadlad von Svab, född 1702 29/7 (9/8 enl. epitafiet) i Falun, son av Anton Svab, se adliga ätten Svab; student i Uppsala 1717 7/2; auskultant i bergskollegium 1723 25/2; stipendiat i kemien 1731 7/1, bergmästare i Skåne 1736 15/12-1741 25/8; avsked 1741 25/8; överinspektör över guldverket i Småland och stenkolsbrotten i Skåne 1741 14/8; Ledamot av Vetenskapsakademin samma år 31/10; extra ordinarie assessor i förutnämnda kollegium 1748 5/2; adlad 1751 22/11 (introducerad 1752 under nr 1944); överdirektör vid kontrollverket 1756 26/11; tillika extra ordinarie bergsråd 1757 25/2 med tur från 1756 14/12; RNO 1767 5/6; död ogift 1768 28/1 och slöt således själv sin adliga ätt. Vapnet krossades vid begravningen av landshövdingen friherre Tilas. Hans epitafium med bröstbild uppsattes i Falu kyrka. ”Han har, liksom brodern, gjort sig om bergshanteringen förtjänt och företog resor, så till Norge, som andra utrikes länder för att studera bergsvetenskapen”.

  Erik Eriksson Benzelius, adlad Benzelstjerna, född 1705 29/4 i Uppsala; son av Ericus Benzelius den yngre, till Böksholm i Drevs socken, Kronobergs län och Anna Svedberg, adlad Svedenborg; student i Uppsala 1711 15/12; auskultant i bergskollegium 1726 31/8; bergsfogde vid Stora Kopparberget 1731 16/1. Geschworner vid Stora Kopparberget 1738 21/4; bergmästare i Skåne, Halland och Blekinge samt Kronobergs län 1742 3/4; bergmästare 1742 3/4-1763 16/12; Assessors karaktär 1760 21/8; bergsråds avsked 1763 16/12; död 1767 27/3 på Böksholm och begraven i Drevs kyrka, vilken han 1751 lät på egen bekostnad måla.
  Gift 1732 med Christina Ehrenholm, född 1705, död 1775 20/8 i Stockholm var dotter av rådmannen i Falun Hans Danielsson och Margareta Israelsdotter av Rottneby-släkten (ointroducerade ätten Gyllenknoster), [familjepapper hos släkten  Gadolin i Finland], (möjligen dotter av (SK.) stadssekreteraren i Stade Johan Christoffer Kippius, adlad Ehrenholm, men ej introducerad, och Ingrid Franc, nr 1013).
  Barn: Erik, född 1734, död 1740.
  Lars, född 1735, Bankoreferendarie; död 1808.
  Hans Emanuel, född 1740 6/2; auskultant i Svea hovrätt; sekreterare vid tullverket 1770 6/8; död ogift 1779 22/3 i Stockholm.

  Anders Törnebladh, född 1730 7/6; son av Carl Hansson Törne, adlad Törnebladh, och Christina Lönbohm; student i Uppsala 1742 25/10; auskultant i bergskollegium 1748 2/6; extra ordinarie notarie därstädes 1753 1/12; notarie 1758 27/10; bergmästare i Kronobergs län och Skåne 1764 8/3; bergmästare 1764 8/3-1781 12/1; död 1781 12/1 på Torsjö i Västra Torsås socken, Kronobergs län.
  Gift 1769 13/1 på Åreda i Hemmesjö socken, Kronobergs län med Beata Elisabet Unge i hennes 1:a gifte (gift 2:o med direktören N. N. Skog), född 1753, död 1801 30/7 på Östantorp i Åtvids socken, Östergötlands län, dotter av häradshövdingen och lagmannen Per Andersson Unge och Sofia Cornelia Stålhammar, nr 496.
  Barn: Christina Sofia, född 1770 19/1 i Växjö. Gift 1803 21/6 på Herrestad i Kärda socken, Jönköpings län med lasarettsläkaren i Borås, kir. magister Carl Alexander Eklund, född 1767 23/2 i Stockholm, död barnlös 1806 3/4 i Borås.
  Carl Peter, född 1774. Justitiestatsminister och en av rikets herrar, död 1844.
  Anders Adam, född 1776 30/5 på Torsjö, död 1783 18/2 på Åreda.
  Göran, född 1777 21/5 på Torsjö, död där 1778 19/2.
  Otto Leonard
  , född 1778. major, död 1817.
  Göran, född 1781 12/8 på Torsjö. Sekreterare. Reste den 4 augusti 1806 med skepparen i Stockholm Johan Fredrik Prehn till Plymouth och så vidare till S:t Ybes, varest han kvarstannade, och lät ej sedermera höra av sig.

  Anders Albrekt Lundström, född 1742 i Vika socken; bergmästare 1781-1807, benämns ”Bergzhauptman Lundström” i landskansliet 1793.
  Gift 1771 i Alseda socken med Teofilia Gillner född 1747.
  Barn: Anna Vilhelmina, född 1787, död 1849

  Abraham Hülphers, bergmästare 1807-1810.
  Gift 1811 med Hedvig Kristina Hjortsberg,  född 15 juni 1777, blev  elev vid kungliga teatern 1786 och var 1791-1806 premiärdansös där. Hon ansågs på sin tid för svenska scenens utmärktaste och behagfullaste dansös; 1804 trädde hon i äktenskap med grossshandlaren E. S. Kôersner  (d. 1805) och 1811 med bergmästaren A. Hülphers; död  1867 3/10 i Västerås,

  Benjamin Sandels, född 1763 i Stockholm, son till Samuel Sandels och Catharina Elisabet Brandt; bergmästare 1810-1812; död 1831.
  Gift med Brita Sofia Tidlund

  Lars Gustaf Jacobsson, sekreterare och notarie i Kungl. Bergskollegium; bergmästare 1812-1842.

  Bergstingen vid Andrarum upphörde med anledning av Kungl brev 5/12 1835. Ärendena hänvisades därefter till handläggning vid Kronobergs m fl län bergsting i Växjö.

  Hans Axel Wedholm, t.f. bergmästare 1842-1855.

  Nionde distriktet (F, G, K, L, M, N län) Växjö

  Gustaf Fredrik Ekenstam, bergmästare 1856-1874.

  Bergsfogdar vid alunbruket i Andrarum.

  Michael Gram, döpt 1681 26/12 i Ystad, son till skolmästaren Malte Nilsson och Kirstine Sörensdotter; gick i Ystads skola; länsman 1705; befallningsman i Vä 1709; bergsfogde 1711-1717 10/8; död 1717 10/8 i Malmö.
  Gift? 1705 4/10 i Färlöv med fataburspigan Greta Ekeroth, Araslöv.
  Gift 1707 21/4 i Norra Ljunga (F) med Maria Ollman, död 1729 3/6 i Andrarum, ”Dess ålder var 46 år och lämnade efter sig fem söner och en dotter”. Omgift 2:o med Magnus Wilskman, länsman, löjtnant [AID: v384819.b4220.s282; v384819.b4290.s296], bruksskrivare, Andrarum.
  Barn:
  Greta Ursilia, gift 1724 24/11 i Andrarum med Anders Troberg, bruksskrivare i Andrarum.
  Gabriel, född 1709 27/9 i Vä.
  Nicklas, född 1711/1712, bruksbokhållare; död 1766; gift 1740 11/6 i Hörröd med Ingeborg Ramelius
  Anders, född 1714 25/1 i Andrarum; lanträntmästare i Kronobergs län; död 1775 28/1 i Växjö.
  Carl, född 1716 23/4 i Andrarum; levde 1729.

  Mattias Aschenbom, bergsfogde -1719 1/6-1721; ”Hr Bärgmästaren Baron Gripenhielm låter igenom Bergfougden Wälbetrodde Aschenbom lefwerera…(1719 1/6)”; död 1724 28/4 i Linköpings domkyrkoförsamling, ”Inspector wid Alunwerket i Skåne”, begravd på kyrkogården (Linköping). Han hade en bror, korpral Abraham Aschenbom, som levde i Askeby (vid Linköping)
  Gift 1722 20/11 i Linköpinga domkyrkoförsamling med Catharina Lindberg, död 1732 1/2 i Linköpings domkyrkoförsamling, 57 år g:l, begravd 1732 6/2.
  [I boken ”Carl von Roland. Minnen från fångenskap i Ryssland och Carl XII:s krig” nämns på sidan 85 ”en holländsk köpman dock af swensk nation wid namn Aschenbom, som äfwen i siön blifwit tagen (år 1716), då han sig till Swerige ärnat till en sin bror, köpman i Malmö”, … ”utwärkade han attest af borgmästare och råd i Amsterdam, det han (Aschenbom) wärkeligen war en amsterdamer borgare”.]

  Otto Hiort, kronolänsman i södra delen av Albo härad -1720; bergsfogde 172(1)-1747 18/12; avsked; skrivelse från landshövdingen till ”Bergzfougden Otto Hiort” med cautionsskrift 1721 7/3; bodde 1724 i Gussaröd i Brösarps socken, flyttade därifrån till Saxhusa 1726 och var sedan omkring 1736 bosatt i Fiskabäck nr 2 (1/2 mtl) i Eljaröds socken; erhöll 1747 18/12 avsked och tillerkändes därvid ”till sitt nödtorftiga uppehälle med en sjuklig hustru och nio barn ”en pension av 300 daler; sökte 1748 30/6 med förmälan, att hans hälsotillstånd förbättrats, i underdånighet att bli hjälpt till någon räntmästare-, kyrkoinspektors- eller liknande tjänst, för att därigenom få tillfälle att försörja hustru och tio barn, bodde 1754 på Fiskabäck.
  Gift 1 1718 16/12 i Brösarp med Anna Katarina Mengel, död 1720 18/3 i Brösarp.
  Gift 2 1722 3/8 i Andrarum med Elisabet Rytting, dotter till direktören vid Alunbruket, Ivar Rytting på Djurröd.
  Barn: Carl Fredrik, född 1726 31/8 i Saxhusa; hovrättskommissarie; död 1799 13/5 i Södra Mellby.
  Anna Maja, född 1728 2/4 i Saxhusa; gift med Michael Malmström; död 1793 6/2 i Andrarum.

  Christian Malmström, verkmästare -1721-1731-; köpte år 1721 Eljaröd nr 11, 1/8 mtl av bokhållaren Gres Hiorts änka Signe Brun (AID: v331250.b3020.s3); interims bergsfogde 1748; vice bergsfogde och bruksinspektor 1749död i Andrarum c:a 1757.
  Gift 1731 22/6 i Hammenhög med Hedvig Sofia Sode, född 1712 8/6 i Hammenhög; dotter till kyrkoherden Michael Sode och Else Brock; död 1773 5/3 i Brostorp, Ravlunda, begravd i Andrarum.
  Barn: Michael, född 1732 22/4; gift med Anna Maja Hiort; död 1795 18/7 i Andrarum.

  Henrich Troberg, född c:a 1709; bergfogde 1749-1786; hans insända fullmakt ankom i landskansliet 1749 29/1; bodde på utsockne frälsehemmanet Lönhult nr 3 (1/4 mtl); död 1792 24/11 ”på des gård Lönhult”.
  Gift 1750 4/10 med Hedvig Sofia Broomé, död 1766 3/8.
  Gift med Juliana Sophia Dahlberg, död 1807 19/4 i Simrishamn (80 år gammal)
  Barn: Hans Daniel, född c:a 1751
  Margareta Catharina, född c:a 1752
  Anna Maria, född c:a 1755
  Ulrica Sophia, född c:a 1756
  Christina Charlotta, född c:a 1757
  Eva Dorothea, född c:a 1759
  Hedvig Juliana, född c:a 1760; gift 1796 8/10 med Andreas Hylander.
  Hinrietta Lovisa, född c:a 1762
  Paul Gustaf, född c:a 1763

  Carl Fredrik Gestrick, född 1745 22/11 i Lit, Jämtland, son till kornetten Jonas Gestrick och Maria Christina Noraea;  student i Uppsala 1765 och i Lund 1768; bergsfogde 1787-1793 5/12; död 1793 5/12.
  Gift 1775 25/4 i Österslöv med Elna Christina Grönbeck.
  Barn: Anders, född c:a 1776; prästvigd till Barkåkra 1801.
  Jonas, född c:a 1778

  Mathias Westerdahl, född 1758 12/6 i Simrishamn, son till pastor Hans Mathias Westerdahl och Margareta Robelius; notarie; bergsfogde 1793 5/12-1810 28/2; bodde 1795-1810 på Ludaröd nr 2 (1/4 mtl); död 1810 28/2 i Ludaröd, Eljaröd ”52 år gammal”.
  Gift 1795 26/5 i Borrby med Sophia Benedikta Boman, dotter till prosten och kyrkoherden Nils Gustaf Boman och Katarina Wollin.
  Barn: Catharina, född c:a 1796
  Nils Gustaf
  , född c:a 1800
  Sophia Margareta, född c:a 1802
  Johanna Maria, född c:a 1807

  Thomas Ludvig Rönström, född 1777 7/9 i Östra Hoby; son till Tufve Rönström och Anna Brita Aspelin; vice lantmätare; bergsfogde 1810 19/6-1811 9/4; inspektor på Herrevads kloster 1813; fältkamrer; död 1818 15/7 i Riseberga.
  Gift 1802 23/6 i Gladsax med Dorothea Helena Leth., dotter till kronolänsman Carl Gustaf Leth och Anna Katarina Kiellman
  Barn: Anna
  Thure

  Gustaf Berthelius, född 1777 1/6 i Vinslöv, son till Håkan Berthelius och Anna Magdalena Witte; vice häradshövding; bergsfogde 1811 9/4- vid Andrarums alunbruk; ”Sedan Höglofl. Kongl. Bergs Collegium uti skrifwelse den 9de sistledne April mig till kännagifwit, att Kongl. Collegium genom Constitutorial af samma dag, funnit för godt utnämna Herr Vice Häradshöfdingen Gustaf Berthelius till bergs Fogde wid Alun wärket Andrarum efter afledne BergsGogden Westerdahl; samt att Herr Commissions Landtmätaren Th. L. Rönströms befattning med denna tjenst kommo att upphöra.”: Kristianstads landskansli 1811 8/5; död i Stockholm 1824 27/1.
  Gift med Anna Helena Barfoth, född 1780 25/1 i Lund, dotter till Ifvar Eilert Barfoth och Hadvig Emerentia Kröger; död 1844 1/11 i Östra Broby.

  Johan Wykman, född 1760; landsfiskal i Ingelstads, Järrestads och Albo härader; bergsfogde 1819 26/3-1837 19/2; ”Genom utfärdat Constitutorial den 26 sistl. Mars har Höglofl. Kongl. Bergs Collegium förordnat Lands-Fiscalen Johan Wykman till Bergsfogde i Skånska Alunwärks Districtet; Hwilket, jemte det att Wykman därjemte blifwit bibehållen wid sin Lands-Fiscalsbetsällning innom Ingelstads, Jerrestads och Albo Härader, till wederbörandes efterrättelse Kungöres, Christianstads Landskansli den 10 Junii 1819.”; bosatt i Andrarum; död 1837 19/3 i Andrarum ”76 ½ år gammal”.
  Gift med N.N., född 1774
  Fosterdotter: Maria, född 1813.

  Sammanställning ovan av Magnus Lindskog

  Litteratur:
  Bergskollegium och bergsstaterna 1637-1857 
  (1909) av J A Almqvist
  Släkten Hjort från Albo härad, biografiska anteckningar (1978) av A Borgström