Mantal 1691

  Extract af Mannthals skrifningen pro Anno 1691
  Staden Cimbrishambn 1691

  Hr Pastoren Encheman, 1 dräng, 2 pigor
  Rectoren Jacob Nicolaj, hustru, 1 dotter
  Klockaren, hustru
  Kyrckiogobben Hartwig Tiggare, 2 g:l (inkl: Hartwig)
  Tullneren Nihls Larsson, hustru, 1 dräng, 1 piga
  Besöckaren Arfwast Larsson, hustru
  Hr Borgemest: Christian Osengius, hustru, 1 dräng, 1 piga
  Rådman Matz Matzon, hustru, 1 dräng, 1 piga
  Notarien Nihls Persson, hustru, 1 piga, 1 husfolk, 1 g:l
  Petter Mörck, hustru, 3 pigor
  S:l Borgemest Henrich Joh: Enchia, 1 dräng, 1 piga
  Hust: Metta S:l Chresten Ohlsson, 1 son, 1 dotter, 2 pigor
  Jochumb Chrestensson, hustru
  Måns Holgersson, hustru
  item hustruns syster (piga)
  Staffwan Nihlsson Enckl:, 1 dräng, 1 piga
  Andhers Larsson 2 g:l tiggare
  Rassmus Persson, 1 g:l
  Nihls Hansson Snedher, hustru, 1 piga
  ibid Hågon Ringh ogifft
  Bengt Andresson, hustru, 1 piga
  Cnut Andresson, hustru, 1 dräng, 1 piga
  Karina Wefwars, 2 pigor, 1 g:l
  Sachrijs Jöransson, hustru, 1 husfolk
  Rytt; Erfwast Böriesson, hustru
  Pehr Swensson, hustru
  Andhers Jacobsson, hustru, 1 piga
  Nihls Glasmäster, hustru
  Ingwar Erlansson, hustru
  Oluff Jönsson Skiepper, hustru, 1 dotter
  Reinholt Holgersson, 1 son, 1 dotter, 3 husfolk, 1 g:l
  Jöns Jepsson allmoshion, 2 g:l (varav Jöns)
  Ludqig Praetorius, hustru, 2 husfolk
  Andhers Paradis, hustru, 1 piga
  Ellena Hans Bödkers
  Berent Holgersson, 1 g:l
  Cronobåtzman Jöns Jönsson, hustru, 1 son
  Andhers Jönsson Swarfware, hustru, 1 piga
  Bengt Korgh, hustru, 2 g:l
  Ohla Ingemansson, hustru, 2 husfolk
  Henrich Nihlsson, hustru
  Pehr Andhersson, hustru
  Hågen Jöransson, hustru
  Pehr Truetsson, hustru, 1 dotter
  Marna Truet Panters tigg: (6 g:l)
  Pehr Henrichsson Snecher, hustru
  Elisabet Ohla Christophers, 1 g:l
  Lars Andresson, hustru, 1 piga
  Ingebohr Ohla Perss:
  Lars Cnutsson, hustru
  Nihls Swensson, hustru
  Item systeren Ingebohr (piga)
  Anna Jacob Larssons, 1 husfolk
  Tommes Lorentz tigg, 2 g:l (inkl. Tommes)
  Cronobåtzman Nils Mättess:, hustru
  John Nihlsson Mäthare, 1 g:l
  Hans Larsson Skredd:, hustru
  Ingebohr S:l Påhl Bröddes, 1 dräng, 1 piga, 1 g:l
  Matz Holgersson ogift, 1 piga
  Mårtten Plät, hustru
  Mårtten Truetsson, hustru, 1 dotter
  Jonas Persson, 2 g:l
  Uthridher Nihls Pehrsson, hustru
  Jöns Bakare, hustru
  Hans Påhlsson Skom:, hustru
  Andhers Jönsson Smedh, hustru
  Hans Chrestensson, hustru, 1 dräng, 1 piga
  Mattias Skreddare tigg:, 2 g:l (inkl Mattias)
  Hans Perss: Skredd:, hustru, 1 piga
  Inger Nihls Jönss, 1 son
  Nihls Persson, 1 dotter, 2 g:l (inkl Nihls)
  Cronobåtzman Anders Anderss:, hustru
  Rasmus Wijborgh, hustru, 1 husfolk
  Ohla Hattemakare, hustru
  Nihls Kreeka, hustru
  Annika Danielsdotter, 2 husfolk, 1 g:l
  Rasmus Lärcka Enchl:, 1 piga
  Cronobåtzman Per Holmboo, hustru
  Ohla Persson Kulle, hustru
  Bengta Gudmuns tigg:, 2 g:l
  Jöns Ohlsson, hustru
  Swen Wallter
  Hans Bleekingh, hustru
  Nihls Erlandz Enchia, 1 son, 1 dotter
  Marna Hågenss:, 1 son, 1 dotter, 1 g:l (=Marna?)
  Pehr Murare, hustru, 1 piga, 1 g:l
  Andhers Jöransson, hustru
  Lars Holmboo, hustru, 1 g:l
  Ohla Jönsson Skom:, hustru
  Appelona Jöns Nihlssons, 1 piga
  Pehr Hansson, hustru
  Erich Torchelsson, hustru
  Oluf Johansson, hustru, 2 pigor
  Swen Månsson Murare, hustru
  Måns Axelsson, hustru, 1 husfolk
  Christopher Toft, hustru, 1 piga
  Jöns Hansson, hustru, 1 piga
  Otte Bertelsson, hustru, 1 g:l
  Matz Jönsson, hustru
  Staffwan Chrestensson, hustru, 1 piga
  S:l Pastorens Enchia, 1 dotter, 1 piga
  Marina S:l Bagges, hustru, 1 dotter, 1 piga
  Hans Michelsson, 1 g:l
  Uthskottz karlar
  Åke Bengtsson, hustru
  Pehr Johnsson, hustru
  Måns Swensson ogift
  Påhl Swensson ogift

  Källa: Riksarkivet, Mantalslängder 1642-1820, Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/24 (1691), bildid: A0005473_00144 ff