Mantal 1699

  Mantals Längd Pro Anno 1699 (4/1) Cimbrishamn Stad

  1 Rotan

  Morten Pletz och hustru, 1 dräng, 2 pigor
  Isack Holm ogift, 1 piga
  Tolnarn Nils Larsson, hustru, 2 pigor
  Hr Rådhman Magnus Krabe, hustru, 1 dräng, 2 pigor
  Hr Rådhman Peter Mörck [Enkeman], 3 pigor
  Håcken Ring ogift
  Jonnas Persson ogift
  Ibm Klockarn Swen Boneus, hustru
  Ibm Madtz Åekesson, hustru
  Ibm Inh: Margreta Jonnasdotter
  Johan Kiönik, hustru, 1 dräng, 1 piga
  StrandRidarn Johan Frjman, hustru, 1 dräng, 1 piga
  Gregers Skomakare, hustru
  Påhl Hinrichsson, hustru
  Christen Träne, hustru
  Inhyses Kirstina Hansis* (* een tiggerska)
  Lars Persson, hustru, 2 drängar, 1 piga
  Hr Borg[mästar]en Nicolaus Spilander, hustru, 1 piga
  Sören Johansson, hustru, 1 piga
  Petter Castenberg, hustru
  Ibm Knud Persson, hustru
  Anders Jönsson, hustru
  Hans Träne, hustru, 1 dräng, 1 piga
  Hans Persson, hustru
  Pehr Jörmansson*, hustru* (* bräckl. och förarmat almosohion)
  Oluf Nilsson ogift
  Augustinus Bödtker, hustru
  Rasmus Wiborg, hustru
  Rasmus Rembsnider ogift
  Oluf Hattemakare, hustru
  Nils Tuesson, hustru
  Bådtzman Pehr Holmbo*, hustru (* fri effter instructionen)
  Inhyses Matz Håckensson, hustru
  Rasmus Lercka, hustru
  Oluf Kulla, hustru
  Jöns Knutzon, hustru
  Jöns Olsson, hustru, Inhyses Arfwast
  Swen Waltersson, hustru, dotter Elena
  Christopher Sadelmakare, hustru
  Anders Smidh, hustru
  Inhyses Estret Kelss
  Hans Lembwig, hustru, 1 dräng, 1 piga
  Besögar Mathias, hustru
  Nils Murare, hustru
  Lars Andersson, hustru
  Ibm: Måns Swendss, ogift
  Jöns Holgersson ogift, 1 piga
  Joen Persson, hustru
  Mickel Feltberedare, hustru
  Ibm: Sören Persson, hustru
  Daniel Hiemzeus, hustru
  Anders Jöransson, hustru
  Pehr Murrare, hustru
  Hans Bötkare, hustru
  Erland Nilsson, ogift, 2 pigor
  Jöns Matzon, hustru
  Didrik Jacobsson ogift
  Ibm: Jacob Nilsson, hustru
  Lars Holmboe, hustru
  Oluf Johansson, hustru
  Ibm: Måns Håkansson, hustru
  Erik Torkelsson, hustru, son
  Petter Mörk, hustru, 1 piga
  Madz Jönsson, hustru, 1 son, 1 dotter
  Staphan Christensson, hustru
  Sussana sal: Hr Holgers, 1 dotter, 1 dräng
  Engla Baga, piga Inger
  Hans Michelsson, hustru

  2 Rotan

  Tullarn Johan Plank
  Matz Holgersson, hustru, 3 pigor
  Hr Pastorn Andreas Berglin, hustru, 1 dräng, 2 pigor
  Metta sal: Christen Olsson, 2 söner, 1 dotter, 2 pigor
  Jockumb Christensson, hustru, 2 söner, 1 dotter
  Måns Holgersson, hustru, 1 dräng, 1 piga
  Staphan Nilsson, hustru, 1 dräng, 1 piga
  Anders Larsson, ogift, 1 dräng, 1 piga
  Hans Kock, hustru, 1 piga
  Jöns Bakare, hustru, 1 dotter
  Nils Snidtkare, hustru, 1 dotter
  Margreta sal: Matz Matzons
  Knut Andersson, hustru, 1 dräng, 1 piga
  Jacob Seiger, hustru, 2 pigor
  Sal: borgm:ns Christina Aurel
  Karna Wefwerns, 1 piga
  Steen Johansson, hustru
  Rådhman Anders Anderss:, hustru, 1 dotter, 3 pigor
  Nils Smidh, hustru
  Hr Rector Petter Fergin, 1 piga
  Swen Torsson, hustru
  Nils Kock, hustru, 1 son, 1 piga
  Inh. Boel Persdotter
  Nils Glasmästare, hustru
  Inhyses Gudmun Nilss: Imod 80 åhr Almosehion
  Ludwig Pretorius, hustru, 1 piga
  Oluf Jönsson, hustru
  Reinholt Holgersson, hustru, 2 döttrar
  Inh. Hyrden Stenkel Olsson, hustru
  Joen Nilsson, hustru* (* brotfälling och fattig)
  Inhyses Metta* (* tiggerska)
  Pehr Swensson, hustru
  Håken Amme(?), hustru
  Inhyses Kirstina Mortensdotter
  Anders Paradis, hustru, 1 piga
  Nils Gunnersson, hustru
  Ifwer Jönsson*, hustru (* en g:l corporal och odugtig)
  Påhl Handskemakare, hustru
  Berendt Holgersson, hustru
  Nils Olsson, hustru
  Erik Larsson, hustru
  Oluf Persson, hustru
  Anna Capitainskan
  Anders Westerwig*, hustru (* båådzm: och fri effter instruct:)
  Inh. Ingeman Andersson ogift
  Item Lorendtz Biörnsson*, hustru (en g:l soldat och fattig)
  Åke Båådzman ogift och förlofwed
  Hans Skrädare, hustru, 1 dräng
  Ingebor sal: Påhls
  Statz tiännaren Jöns Swensson, hustru
  Pehr Bilthugare, hustru
  Notarius Daniel Andersson, hustru
  Inh. Lisabeth Christophers* (* en tiggerska)
  Son Christopher Olsson
  Nils Jönsson, hustru
  Pehr Tygesson, hustru
  Pehr Truetzon, hustru
  Ibm: Bonde Pehrsson, hustru
  Peter Tang och hustru* (* gl: och förarmat)
  Pehr Andersson, hustru
  Oluf Jönsson, hustru
  Erik Nilsson, hustru
  Dominicus Skrädare, hustru
  Christian Snedtkare, hustru
  Mons Svarfware, hustru
  Lars Hansson, hustru
  Inh. Bohl Persdotter
  Henrich Klockare, hustru
  Anthonj Wefware, hustru
  Oluf Ingemarsson, hustru
  Anders Båådzman*, hustru (* utg:l tiggare)
  Pehr Jbsson, hustru, dotter
  Inh. Bengt Körrig, hustru
  Jöns Jönsson*, hustru* och dotter (* utg:l och odugtig)
  Hans Hansson Snedtkare, hustru
  Inh. Hans Andersson
  Rasmus Pehrsson, hustru
  Peter Herman, hustru
  Johan Pehrsson Blom ogift
  Matz Joensson, hustru
  Tullnären Johan Planch, hustru, 1 dräng, 1 piga
  Uthi Rasmus Perssons huus Hr Majorn Liberton* (* fri effter instructionen)
  Ibm Påhl Fiskerström
  Tröskeman Lars Swensson* (*inhyses)
  Lösdrifwere Tuhle Persson* (*inhyses)
  Brodern Arfwast ogift
  Inhyses Anders Snedktkare, hustru
  Jöns Hansson, hustru (g:l odugl:)
  Mons Håkansson, hustru
  Mons Axselsson, hustru, 1 piga
  Skomakare Sören Persson, hustru
  Lorentz Skredare, hustru
  Ibm: Jöns Holgersson ogift
  Rasmus Kock, hustru, 1 piga
  Lisabeth sal: Anders Jacobsson, 1 son, 2 pigor

  Källa: Riksarkivet, Mantalslängder 1642-1820, Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/29 (1699:1), bildid: A0005478_00203 ff

  Om ”fordom utridaren [antagen 1698 11/6] i Cimbrishamn Knut Persson [Lund]” som rymt för begången stöld och lämnat kvar hustrun Hilleborg Håkansdotter (äktenskapsmål även om Hans Gantz Möller)- se: AID: 234779.b70 ff