Mantal 1733

  Mantals Längd Öfwer Staden Cimbritzhamn Pro Anno 1733

  1 Rotan

  1                Rådman Plätz Enkia, dräng Pär och Nils, piga Brita och Bolla

  2                Rådman Isack Holm, hustru, dräng Oluf, pojke Knut, piga Bengta och Anna

  3                Holger Månsson änkling
  Ibm Hans Månsson, hustru, piga Bengta, flicka Ingefre
  Ibm Olof Fernström

  4                Hr Kyrkio Inspecktoren Bergman, hustru, Skrifwaren Isack, dräng Jeppa, piga Anna och Ingrj, flicka Anna-Maja

  5                Lars Grönwall, hustru, gesällen Jochim, gosse Jacob

  6                Nichlas Kamp, hustru

  7, 8            Lars Holmström, hustru, piga Bengta
  Ibm: Johan Jungman, hustru

  9, 10,         Rådhuset

  11, 12        Nills Jönsson, hustru (*Mannen g:l och kröpling)

  13              beboos af almusehion

  14              Enkian Bengta

  15              Klåck:n Hendrik Larsson, hustru, piga Bengta
  Ibm Anna Marja Hagerman, piga Karna
  Ibm Besökaren Lundstedt, hustru, piga Mallena

  16, 17        Jöns Andersson, hustru*, dotter Elna (* hust: … åhr …)

  18              Margareta Hansdotter ogift
  Ibm Mattias Hansson Enkling

  19              Nils Lundgren, hustru, dotter Mätta

  20              Rasmus Lars Enkia

  21, 22        beboos af Almusehion

  23              Jöns Andersson, hustru, piga Johanna

  24              Ingeman Ohlsson, hustru

  25              Johan Hagerman*, hustru (*Mannen afskedad Dragoun)

  26              Oluf Ödbergh, hustru
  Ibm Jöns Jepsson, hustru

  27, 28        Bådzmannen Simmerlunds hustru (Mannen i wärklig tienst)

  29              Clemmet Nilsson*, hustru* (*g:l och utfattigt folk)

  30              Bengt Knutsson, hustru

  31              Nils Mattisson ogift

  32              Pär Nilsson, hustru

  33              Bonne Larsson, hustru
  Ibm Anders Bengtsson, hustru

  2 Rotan

  1                     Hr Borgmästaren Brinck och frun, jungfru Maja Engelholm, drängar Trued, Hemming och Ohla, pigor Elna, Anna och Ingrj
  Studenten Sven Holmström

  2                     Hr Rådman Hammar, hustru, jungfru Maja, piga Bolla

  3                     Öde

  4                     Capellet dito (Öde)

  5, 6                 Lorentz Main, hustru, dräng Ohla, pigor Elsa och Elna
  Ibm Tullnären Richartsson ogift

  7                     Carl Araskoug, hustru, pigor Kierstena och Marja

  8                     Hr Magister Corvin, hustru, dräng Ohla, pojke Åke, pior Elna och Kierstj

  9                     Ryttmäster Paulij Enkia, Jungfru Catharina Rölling, dräng Ingwar, piga Sine

  10                   Hans Simmerbergh hustru (Uthfattiga)

  11, 12             Magnus Simmerbergh, hustru, dräng Lars, piga Johanna

  13                   Hr Rechtor Körningh, hustru, amman Ästred, piga Kierstij

  14                   Johan Kiälberg, hustru, dräng Påhl

  15                   Hendrich Owenius, hustru, son Terning, dräng Jören, pigor Bengta och Elna

  16                   Gunner Beckman, hustru, flicka Elna
  Ibm Joh. Grynbergh ogift
  Ibm Änkian Maria Hultenb:h, pigor Anna Cattarina och Marja

  17                   Truls Skarp, hustru, gesäller Johan och Nills, flicka Karna

  18                   Carsten Pletz, hustru, dräng Måns, piga Margareta och Gunnella

  19                   Besökaren Törnelius, hustru
  Ibm Tullskrifwaren Melander ogift
  Pär Classon, hustru (Mannen kröppl: uthfattiga)

  20                   Påhl Kierman, hustru, dräng Jacob
  Ibm Oluf Gisselsson, hustru, gosse Johan, flicka Mätta
  Ibm Hendrik Nilsson, hustru, gesällen Olof

  21                   Jäsper Andersson, hustru, son Anders

  22                   Nils Gunnarsson, hustru* (*h: g:l och …)

  23                   Nils Paradjs Enkia

  24                   Mätta Paradis

  25                   Rasmus Ohlsson*, hustru (* m: g:l)

  26                   Karna Böries, piga Karna

  27                   Christopher Traene, hustru, gossar Ärland och Nils

  28                   Petter Bärtelsson, hustru, flicka Boel

  3 Rotan

  1                Olof Öreus, hustru, dräng Giötte, pojke Olof*, pigor Kierstena och Johanna, amman Tyra (*pojken Olof få[nig])

  2, 3, 4        Christian Pletz, hustru, piga Järtru, flicka Bengta

  5                Nils Hagberg, hustru, son Johan, gossar Christopher och Anders, piga Johanna

  6, 7            Qwartermästaren Brunck, hustru, piga Elna
  Ibm Lorentz Malmström, hustru

  8                Olof Larsson, hustru, läregossar Johan och Petter
  Ibm Petter Skotte, hustru

  9                Rådman Öreus, hustru, pigor Maria och Britta

  10              Hans Nilsson, hustru

  11              Petter Biurbek, hustru, piga Johanna, flicka Elna* (*flickan yngl.)

  12              Hendrik Johansson, hustru

  13              David Siöbom, hustru, piga Anna, flicka Agda* (*flickan …)

  14              Sören Månsson, hustru, pigor Olu och Elna

  15, 16        Nils Skåning, hustru*, läregosse Måns

  17, 18        Öde

  19              Michell Bengtsson, hustru* (*hustrun sängliggande)

  20              Jonas Linström, hustru, dotter Mätta

  21              Fredrik Hansson, hustru, son Nils

  22              Pär Kulle, hustru

  23              Jöns Biörsson, hustru

  24              Matias Sundberg, hustru

  25              Didrich Jacobsson, hustru*, dräng Åke (*hustrun g:l och siuklig)

  26              Nils Träne, hustru*

  27              Truls Nilsson, hustru

  28              Mag. Wollin, hustru, jungfrur (döttrar) Stina och Anna Stina, piga Ästred

  29              Torkell Eriksson*, hustru, dotter Beata (*m: siuklig och g:l)

  30              Pär Matzon*, hustru (*Mannen g:l och har bråck)

  31              Öde

  32              Welladz Staffansson, hustru, gåssar Erik och Petter

  33, 34        Lars Dahlman, hustru, piga Else
  Ibm Mattias Arraskog ogift

  4 Rotan

  1, 2 ,3

  4, 5, 6        Petter Svedmark, hustru

  7, 8            Börje*, hustru flicka Maja (*mannen afskiedat g:l och fattig)

  9                Carl ….s

  10              Hans Nilsson, hustru
  Ibm Carl Bergh, hustru, piga Ingrj, flicka Elna

  11              Jeppa Eeskbergh, hustru, gesäll Erik, gosse Hendrik, pigor Ingrj och Anna

  12              Nils Ohlsson Enkling, piga Bolla
  Ibm Mårten Nilsson, hustru

  13              Anders Hansson, hustru
  Ibm Enkian Margareta

  14, 15        Karna Påhlsdotter
  Ibm Petter Krok
  Matz Hansson, hustru* (*mannen Båtzman i wärkl: tienst)

  16              Christian Påhlsson, hustru, gossen Påhl

  17              Håkan Lärkia, hustru, son Anders

  18              Enkian Kierstena dottrer Johanna och Anna (döttrarne Moderens)

  19              Jöran Råboo, hustru, filcka Margreta

  20              Ärland Nilsson, hustru, son Anders

  21              Esper Andersson, hustru
  Ibm Änkian Maria

  22              Philip Jacobsson*, hustru (* mannen afskiedat och uthfattigh)

  23              Lars Wästerwjk*, hustru (* mannen kröpling)

  24              Nils Wästerwjk, hustru
  Ibm flickan Gunnel* (*kröpling och uthfattig)

  25              Jochim Biörk, hustru, flicka Stina* (*flickan yngl:)

  26              Trued Pärsson, hustru, son Jöns och Pär

  27              Boh Paradis

  28              Christopher Ohlsson, hustru, son Jacob, flicka Elna
  Ibm Petter Almeroth, hustru

  29              Nils Fisker, hustru, dotter Karna

  30              Matz Jepsson, hustru

  31              Maja Westervik

  32              Swen Månsson, hustru

  33              Juhl Pärsson, hustru

  34              Swen Bergström, hustru

  35              Åke Mårtensson, hustru
  Ibm Jöns Mårtensson, hustru* (hustrun uthg:l och bräckl:)

  36              David Trulsson, hustru

  37              Nils Pärsson*, hustru* (*uthfattige)

  38              Rasmus Hemmingsson, hustru*, dotter Bohl (* h siukl och g:l)

  Ibm Johan Stiberg ogift
  Ibm Erland Morbeck, hustru

  Cimbritzhamn d: 14 Novembr 1732