Mantalslängd 1681

  Cimbrishambn Staadh 1681 (Mantalslängd)

  Pastoren, dräng
  Hr Borgmester, piga
  Bernt Andrisson, 1 g:l
  Petter Mörck, hustru, 2 drängar
  Mårten Truedsson, hustru
  Jöns Peersson, hustru
  Christen Trenne, hustru, son, 1 dräng
  Åke Skomakare, hustru, 1 dräng
  Matz Skreddare, 1 g:l
  Niels Jönsson, 1 son, 1 g:l
  Matz Lärcke*, 1 son, 2 g:l (inkl: Matz)
  Mickell Böckare
  Jörran Peersson*, 2 g:l (inkl: Jörran)
  Suen Walltersson, 1 g:l
  Niels Erlandsson, 1f:
  Peer Tulle, hustru
  Håckan Skomackare, hustru
  Anders Jöransson, hustru, 1f:
  Jöns Jönsson, 1 g:l
  Erich Tårckillsson, hustru
  Kirstina Sahl: Lars Ibss:, 1 piga
  Suen Ryttars, 1 f:
  Matz Jönsson
  S:l Steenmans Enka
  Karna Wefuers, dotter, 1 piga, 1 g:l
  Jöns Hansson, hustru
  Jöns Matzon, 1 piga
  Hans Michellsson, hustru
  Herradtzskrifueren, hustru, 1 piga
  Niells Phantzersson, hustru, 1 dräng, 1 piga
  Mårten Bengdtsson, hustru
  Olluf Peersson, 1 f:
  Peer Sörensson, hustru, 1 piga
  Eddella
  Christen Olofsson, hustru, 1 piga
  Jockum Christenss:, hustru
  Staffen Nielsson, hustru, 1 dräng, 1 piga
  Andris Larsson, 1 f:
  Påhll Bråddesson, hustru, 1 piga
  Olluf Christopherss:, hustru
  Truedh Plantere, 1 g:l
  Peer Truedsson, hustru
  Hindrich Strop, 1 g:l
  Håckan Jöransson, hustru
  Peer Snickare, hustru
  Johan Skreddare, hustru
  Peer Ibsson, 1 g:l
  Tommas Toffelmark, 1 g:l
  Berandt Wefvare, hustru
  Hindrich Klockare
  Anders Jacobsson, hustru
  Reinhollt Hollgersson, hustru
  Ingwar Erlandsson, hustru, son
  Jöns Jeppesson, 1 f:
  Mårten Wijborg, hustru, 1 dräng
  Otte Bertillsson, 1 g:l
  Hustro Anna Sahl: Jacob Larss:
  Niells Torlasson och hans huusfolck
  Peer Muerer

  Källa: Riksarkivet, Mantalslängder 1642-1820, Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/19 (1681), bildid: A0005468_00151 ff