Gravstensinventering på Andrarums kyrkogård

 hösten 2014

Förord
Gravsatta och gravnummer hänvisar till handling upprättad 1961 av J Hjalmarsson. Handlingen finns på Pastorsexpeditionen.

Med Gård avser jag den plats där de gravsatta levt och verkat, eller den plats där föräldrarna bott för de som flyttat ut från socknen men är begravda här.

Har jag bara skrivit Kristinehov eller Alunbruket så vet jag inte med säkerhet vilket hus de bott i, eller så har huset inget nummer eller namn.

De fastighetsbeteckningar jag använt är de som gällde 2014, allt för att det skall gå att återfinna platserna på fastighetskartan. Har fastigheterna upphört får ni gå bakåt till äldre kartor. Leta på Internet under Lantmäteriverket/Historiska kartor.

När det gäller olikheter mellan det jag skrivit och det som står på gravstenen så har jag använt de uppgifter som finns i kyrkböckerna. Det skiljer på några gravstenar. Jag har också använt dotter på alla kvinnors efternamn födda före 1874, och använt faderns efternamn på alla födda efter 1900, med undantag för där det framgår något annat.

Fel finns det alltid då det förekommer så många siffror, så jag ber om ursäkt, här och nu, för de fel och förväxlingar som kan finnas.

Jag har inte skrivit några titlar, inte heller hur personerna är släkt, utom i något enstaka fall. För släktforskning hänvisar jag till det arbete om Eljaröd och Andrarum som Acke Eriksson och jag avser att ge ut hösten 2015.

Björnastad vintern 2015

Gert Lagerstedt

Kvarter 1 Område A
Kvarter 2 Område B
Kvarter 3 Område C
Kvarter 4 Område D
Kvarter 5 Område E
Kvarter 6 Område F
Kvarter 7 Gravar söder om kyrkan
Kvarter 8 Ryttings gravkapell
Kvarter 9 Minneslunden

 

Se även Andrarums kyrkogård på: gravar.se
Kvarter 1

Kvarter Grav Gård Namn Flicknamn Födelsedatum-Dödsdatum Anmärkning
Kvarter 1 Grav 6 Illstorp 1:23 Jöns Nilsson 18600302-19191208
Kvarter 1 Grav 6 Illstorp 1:23 Margareta Nilsson född Persdotter 18610526-19460113
Kvarter 1 Grav 16 Illstorp 6:14 Anders Persson Franzén 18670501-19460216
Kvarter 1 Grav 17 Agusa 1:26 Anders Nilsson 1818-
Kvarter 1 Grav 17 Agusa 1:26 Kersti Nilsson född Nilsdotter -18591114
Kvarter 1 Grav 20 Illstorp 1:18 Ola Nilsson 18480514-19210601
Kvarter 1 Grav 20 Illstorp 1:18 Hanna Nilsson född Jönsdotter 18570917-19380316
Kvarter 1 Grav XX Illstorp 7:25 Karl Kristansson Brolin 18610810-19250702
Kvarter 1 Grav XX Illstorp 7:25 Anna Jeppsdotter Schmidt 18561106-19201214
Kvarter 1 Grav 24 B Alunbruket Nils Nilsson Buus 18570228-19290314
Kvarter 1 Grav 24 B Alunbruket Elna Nilsson född Gustavsdotter 18540417-19200731
Kvarter 1 Grav 25 Röddenhög Torp Nils Andersson Sjövall 18411110-19091223
Kvarter 1 Grav 25 Röddenhög Torp Elsa Maria Andersson född Lindgren 18440318-19270213
Kvarter 1 Grav 25 Röddenhög Torp Emma Maria 18720229-18890524
Kvarter 1 Grav 25 Röddenhög Torp Anna Kristina 18801027-18810116
Kvarter 1 Grav 25 Röddenhög Torp Anna Betty 18820530-19040214
Kvarter 1 Grav 25/6 Röddenhög Torp Annie Maria Berhardina Ahnfelt 18990422-19771224 Barnbarn till grav 25
Kvarter 1 Grav 26 Järstorp 2:1 Nils Persson 18670512-19270530
Kvarter 1 Grav 26 Agusa 1:12 Emma Persson född Andersson 18760922-19201228
Kvarter 1 Grav 27 Agusa 1:12 Nils Olsson Palmqvist 18611214-19211213
Kvarter 1 Grav 28 Agusa 1:22 Anton Palmqvist 18871209-19771124
Kvarter 1 Grav 30 Agusa 1:18 Anders Håkansson 18670917-19430125 Syskon
Kvarter 1 Grav 30 Agusa 1:18 Hanna Håkansson 18700104-19230805 Syskon
Kvarter 1 Grav 31 Illstorp 9:7 Anders Nilsson 18521228-18800913
Kvarter 1 Grav 32 Andrarum 7 Göran Andersson 18710226-19570916
Kvarter 1 Grav 35 Illstorp 1:17 Emil Persson 18940320-19270822
Kvarter 1 Grav 35 Illstorp 1:17 Anna Persson född Olsson 18900122-19250406
Kvarter 1 Grav 36 Illstorp 8:18 Harry Ernfrid Hansson 19230512-19330508 Syskon
Kvarter 1 Grav 36 Illstorp 8:18 Helga Teresia Hansson 19251217-19430512 Syskon
Kvarter 1 Grav 40 Alunbruket Jöns Petter Hallgren 18250506-18800222
Kvarter 1 Grav 40 Alunbruket Jacobine Hallgren född Hoff 18210828-18941229
Kvarter 1 Grav 40 Alunbruket Augusta Nilsson 18900730-18910922
Kvarter 1 Grav 41 Alunbruket Håkan Mårtensson (Klang?) 18471108-19240901 (?) Troligt men ej säker
Kvarter 1 Grav 42 Kristinehov 1:5 Gamlegård Syster Elvira Nilsson 19210727-19231218
Kvarter 1 Grav 45 Kristinehov 1:5 Gamlegård och Illstorp 1:24 Herman Jönsson 18941127-19180612 Illstorp 1:23
Kvarter 1 Grav 45 Kristinehov 1:5 Gamlegård och Illstorp 1:24 Jöns Nilsson 18770402-19590926
Kvarter 1 Grav 45 Kristinehov 1:5 Gamlegård och Illstorp 1:24 Anna Nilsson född Olausson 18771208-19591126
Kvarter 1 Grav 47,48,49 Lönshult 1:5 Ola Nilsson 18400513-19240718
Kvarter 1 Grav 47,48,49 Lönshult 1:5 Anna Nilsson född Johansdotter 18510221-19190312
Kvarter 1 Grav 47,48,49 Lönshult 1:5 Maria Nilsson 18951111-19540806
Kvarter 1 Grav 47,48,49 Lönshult 1:5 Nils Nilsson 18850528-1960217
Kvarter 1 Grav 50 Agusa 1:2 Per Andersson 18260324-18790820
Kvarter 1 Grav 50 Agusa 1:2 Hanna Andersson född Jönsdotter 18400302-18840510
Kvarter 1 Grav 50 Agusa 1:2 Nils 18731101-18740329
Kvarter 1 Grav 50 Agusa 1:2 Anna 18621012-18621224
Kvarter 1 Grav 51 Illstorp 7:21-22 Sillaröd 1:36 Magnus Olsson 18670306-19260127
Kvarter 1 Grav 51 Illstorp 7:21-22 Sillaröd 1:36 Kristina Olsson född Persdotter 18691124-19340408
Kvarter 1 Grav XX Järstorp 2:1 Anders Andersson 18930521-19310113
Kvarter 1 Grav XX Järstorp 2:1 Sigrid Andersson född Jeppsson 18950704-19810711
Kvarter 1 Grav 70, 71a, 71b Lönshult 1:5 Elof Nilsson 18860323-19610423
Kvarter 1 Grav 70, 71a, 71b Lönshult 1:5 Johanna Nilsson född Olsson 18870422-19731112
Kvarter 1 Grav 70, 71a, 71b Lönshult 1:5 Hilding Elofsson 19131129-19920427
Kvarter 1 Grav 71 Björnastad 1:8 Erik Nilsson 19290928-19610201
Kvarter 1 Grav 71 Björnastad 1:8 Anna Margareta Ingeborg Nilsson 19240310-20030505
Kvarter 1 Grav 71 Björnastad 1:8 Betty Linnéa Gunborg Aspegren född Nilsson 19260923-2010
Kvarter 1 Grav 72 Illstorp 1:24 Lars Andersson 18580804-19341005
Kvarter 1 Grav 72 Illstorp 1:24 Bengta Andersson född Hellstrand 18520703-19400926
Kvarter 1 Grav 73 Djurröd 1 Magnus Magnusson 18070529-18780615
Kvarter 1 Grav 73 Djurröd 1 H Hanna Månsdotter 18090308-18520422
Kvarter 1 Grav 73 Djurröd 1 H Hanna Håkansdotter 18201128-18811030
Kvarter 1 Grav 74 Saxhusa 3 Evald Hallkvist 19001001-19950425
Kvarter 1 Grav 74 Saxhusa 3 Hulda Hallkvist född Nilsson 18880605-19421011
Kvarter 1 Grav 83 Agusa 1:50 Ola Arvidsson 18890204-19830723
Kvarter 1 Grav 83 Agusa 1:50 Hanna Arvidsson född Andersson 18880130-19580721
Kvarter 1 Grav 83 Agusa 1:50 Anna Elisabeth Arvidsson 19141001-19320710
Kvarter 1 Grav 93 Illstorp 8:15 Jöns Bengtsson 18610718-19411122
Kvarter 1 Grav 93 Illstorp 8:15 Maria Bengtsson född Isacsdotter 18640325-19540221
Kvarter 1 Grav 93 Illstorp 8:15 Erik Albert Jönsson 18960124-19480330
Kvarter 1 Grav 98/3-4 Sillaröd 1:32 John Edvard Svensson 18870620-18880328 Syskon
Kvarter 1 Grav 98/3-4 Sillaröd 1:32 Otto Ernst Svensson 18870620-18880701 Syskon
Kvarter 1 Grav 98/1-2 Sillaröd 1:32 Anders Nilsson 18210330-19010225
Kvarter 1 Grav 98/1-2 Sillaröd 1:32 Elna Olsdotter 18230807-18951222
Kvarter 1 Grav 98/5 Sillaröd 1:32 Ola Andersson 18550205-18760907

Kvarter 2

Kvarter Grav Gård Namn Flicknamn Födelsedatum-Dödsdatum Anmärkning
Kvarter 2 Grav 1 Andrarum 2:11 Sandalund Ernst Mårtensson 18951224-19881102
Kvarter 2 Grav 2 Björnastad 2:1 Nils Olsson 18421008-18770810
Kvarter 2 Grav 2 Björnastad 2:1 Ola Nilsson 18760113-18760517
Kvarter 2 Grav 3 Sillaröd 3:37 Johanna Persson 18800613-19560516
Kvarter 2 Grav 3 Sillaröd 3:37 Assar Persson 19140421-20000712
Kvarter 2 Grav 3 Sillaröd 3:37 Sonja Persson född Palm 19200614-20101221
Kvarter 2 Grav 3 Sillaröd 10:2 Nils Andersson 18190504-18960314
Kvarter 2 Grav 3 Sillaröd 10:2 Hanna Nilsdotter 18231015-18810920
Kvarter 2 Grav 3 Sillaröd 10:2 Karna Nilsson 185100303-18830423
Kvarter 2 Grav 25 Sillaröd 3:19 Bernstrup Edvin Axelsson 19050225-19770211
Kvarter 2 Grav 25 Sillaröd 3:19 Bernstrup Ebba Axelsson född Nilsson 19100529-19910822
Kvarter 2 Grav 25 Sillaröd 3:19 Bernstrup Karin Axelsson 19371230-19520102
Kvarter 2 Grav 27 Björnastad 1:13 och Lönshult 2 Axel Olsson 18720310-19511005
Kvarter 2 Grav 27 Björnastad 1:13 och Lönshult 2 Else Olsson född Isacsdotter 18670205-19451105
Kvarter 2 Grav 27 Björnastad 1:13 och Lönshult 2 Emmy Axelsson 18971121-19770228 Agusa 1:42
Kvarter 2 Grav 27/2 Björnastad 1:17 Isac Nilsson 18210207-18940216
Kvarter 2 Grav 27/2 Björnastad 1:17 Karna Nilsdotter 18320919-18810611
Kvarter 2 Grav 28 Lönshult 1:8 Ola Henriksson 18131211-18820929
Kvarter 2 Grav 28 Lönshult 1:8 Ingar Henriksson född Persdotter 18200827-18921030
Kvarter 2 Grav 29 Blästorp Jöns Lundin 18750824-19290520
Kvarter 2 Grav 30 Lönshult 2 (Torup 8:1 Vitaby) Hilding Hansson 19040223-19520604
Kvarter 2 Grav 30 Lönshult 2 (Torup 8:1 Vitaby) Iris Hansson född Axelsson 19070812-19890206
Kvarter 2 Grav norr 30 Sillaröd 2:5 Per Nilsson 18530511-18821224
Kvarter 2 Minnesstenen Åt minnet av forna arbetare vid Andrarums Alunbruk
Kvarter 2 Grav 34 Blästorp 1:10 Göran Nilsson 18640104-19330824
Kvarter 2 Grav 34 Blästorp 1:10 Hanna Nilsson född Jacobsdotter 18620823-19460908
Kvarter 2 Grav 36 Kristinehov Per Johansson (Buus?) 18520926-19390602 ?Troligt, ej helt säker
Kvarter 2 Grav 36 Kristinehov Hanna Johansson född Andersdotter 18500518-19320618
Kvarter 2 Grav 38 Kristinehov Trädgårdsmästarbostaden Carl Persson 18850305-19360228
Kvarter 2 Grav 38 Kristinehov Trädgårdsmästarbostaden Agda Teolina född Nilsson 18861027-19670807
Kvarter 2 Grav 38 Kristinehov Trädgårdsmästarbostaden Karl Erik Persson 19190928-19630110
Kvarter 2 Grav 39 Illstorp 7:20 Johan Silverberg 18651206-19370517
Kvarter 2 Grav 39 Illstorp 7:20 Elna Silverberg född Andersdotter 18620109-19330104
Kvarter 2 Grav 40 Illstorp 1:27 och Saxhusa 2 Nils Mårtensson 18590123-19330705
Kvarter 2 Grav 40 Illstorp 1:27 och Saxhusa 2 Bengta Mårtensson född Isacsdotter 18570322-19460321
Kvarter 2 Grav 40 Illstorp 1:27 och Saxhusa 2 Karna Mårtensdotter 18620406-19350429
Kvarter 2 Grav 40/4 Illstorp 1:11 Per Isacsson 18390122-19330414
Kvarter 2 Grav 42 Sillaröd 1:11 Anders Wollin 18630510-19331206
Kvarter 2 Grav 42 Sillaröd 1:11 Anna Wollin född Andreasdotter 18620914-19420127
Kvarter 2 Grav 50 Sillaröd 1:13 Per Nilsson Brom 18610918-19400212
Kvarter 2 Grav 50 Sillaröd 1:13 Ingar Nilsson född Svensdotter 18511014-19360530
Kvarter 2 Grav 51 Illstorp 7:35 Lars Jeppsson 18661226-19531031
Kvarter 2 Grav 51 Illstorp 7:35 Kerstin Jeppsson född Nilsdotter 18710303-19330524
Kvarter 2 Grav 52 Illstorp 1:26 Olof Nilsson 18730122-19600328
Kvarter 2 Grav 52 Illstorp 1:26 Bengta Nilsson född Persdotter 18711013-19490816
Kvarter 2 Grav 52 Illstorp 1:26 Olga Elvira Nilsson 19060503-19311220
Kvarter 2 Grav 52 Illstorp 1:26 Edit Hildegard Nilsson 19011110-19320825
Kvarter 2 Grav 53 Kristinehov 1:10 Johannes Jönsson 18810216-19201113
Kvarter 2 Grav 53 Kristinehov 1:10 Ida Jönsson född Schön 18840915-19750525
Kvarter 2 Grav 53 Kristinehov 1:10 Lennart Jönsson 19130519-19410917
Kvarter 2 Grav 55 Andrarum 2:4 Johan Grönlund 18631201-18451030
Kvarter 2 Grav 55 Andrarum 2:4 Else Grönlund född Persdotter 18610331-19350828
Kvarter 2 Grav 55 Andrarum 2:4 Per Grönlund 18971115-19631006 Andrarum nya 6
Kvarter 2 Grav 56 Sillaröd 1:20 Ola Persson 18501022-19420528
Kvarter 2 Grav 56 Sillaröd 1:20 Ingeborg Persson född Gunnarsdotter 18480409-19311103
Kvarter 2 Grav 57 Illstorp 1:26 Olof Nilsson 18950624-19600205

Kvarter 3

Kvarter Grav Gård Namn Flicknamn Födelsedatum-Dödsdatum
Kvarter 3 Grav 57 Illstorp 1:26 Anna Linnéa Nilsson född Olofsson 19040628-19770302
Kvarter 3 Grav 1 Kristinehov Förvaltarbostaden Johan August Fredrik Larsson 18680810-19630714
Kvarter 3 Grav 1 Kristinehov Förvaltarbostaden Dagmar Elisabeth Larsson född Andersén 18710121-19280907
Kvarter 3 Grav 3 Andrarum 14 Håkan Olsson 18221214-18870117
Kvarter 3 Grav 3 Andrarum 14 Anna Olsson född Svensdotter 18250903-18991008
Kvarter 3 Grav 20 Illstorp 9:6 Måns Håkansson 18500717-19260608
Kvarter 3 Grav 20 Illstorp 9:6 Anna Håkansson född Mårtensson 18760219-19551030
Kvarter 3 Grav 23 Lönshult 2:2 Nils Andersson 18170428-18891221
Kvarter 3 Grav 23 Lönshult 2:2 Bolla Andersson född Jacobsdotter 18140702-18931020
Kvarter 3 Grav 24 Kristinehov Kullstorp Lars Österlin 18200405-18900301
Kvarter 3 Grav 24 Kristinehov Kullstorp Ludvig Österlin 18630810-18790420
Kvarter 3 Grav 25 Illstorp 1:8 och Agusa 1:39 Per Nilsson 18511206-19320509
Kvarter 3 Grav 25 Illstorp 1:8 och Agusa 1:39 Bengta Nilsson 18450313-19220301
Kvarter 3 Grav 25 Illstorp 1:8 och Agusa 1:39 Hanna Nilsson 18871221-19900318
Kvarter 3 Grav 34 Alunbruket Nils Nicklasson Saxberg 18340731-19100220
Kvarter 3 Grav 34 Alunbruket Bengta Nicklasson född Andersdotter 18430812-18881004
Kvarter 3 Grav 35/1 Illstorp 8:24 Anna Knöös 18660824-18890213
Kvarter 3 Grav 35/2 Illstorp 8:24 Nils Andersson Knöös 18340603-18890402
Kvarter 3 Grav xx Lönshult 2:3 Nils Bengtsson 18180727-18990329
Kvarter 3 Grav xx Lönshult 2:3 Bengta Andersdotter 18240221-18900915
Kvarter 3 Grav 39 Stråe 1:7 och 1:11 Lars Larsson 18510209-19420619
Kvarter 3 Grav 39 Stråe 1:7 och 1:11 Elsa Larsson född Nilsdotter 18610428-19271216
Kvarter 3 Grav 40 Stråe 1:6 Per Larsson 18880215-19710915
Kvarter 3 Grav 40 Stråe 1:6 Anna Maria Larsson född Persson 18911221-18630330
Kvarter 3 Grav 41/1-2 Illstorp Anders Olsson 18121016-18920221
Kvarter 3 Grav 41/1-2 Illstorp Bengta Mårtensdotter 18161026-18900929
Kvarter 3 Grav 40/3-4 Kristinehov 1:2 Sågmölletorpet och Stråe 1:4 Nils Allan Sundius 19270701-19860416
Kvarter 3 Grav 40/3-4 Kristinehov 1:2 Sågmölletorpet och Stråe 1:4 Signe Margit Sundius född Persson 19300908-20090602
Kvarter 3 Grav 42 Kristinehov Strömstorp Nils Jönsson 18531010-19240101
Kvarter 3 Grav 42 Kristinehov Strömstorp Anna Jönsson född Johansdotter 18460730-19320416
Kvarter 3 Grav 43 Alunbruket och Kristinehov Anders Åkerman 18130413-18900927
Kvarter 3 Grav 43 Alunbruket och Kristinehov Anna Åkerman född Johansdotter 18400306-19210803
Kvarter 3 Grav 43 Alunbruket och Kristinehov Matilda Olivia Åkerman 18710615-19561011
Kvarter 3 Grav 43 Alunbruket och Kristinehov Rut Ingeborg Levin född Åkerman 19130827-20000126
Kvarter 3 Grav 43 Alunbruket och Kristinehov Nils Oscar Levin 19070106-20041123
Kvarter 3 Grav 47 Illstorp 8:38 Sven Persson 18630903-19270206
Kvarter 3 Grav 47 Illstorp 8:38 Anna Persson född Persson Björkman 18750506-19410429
Kvarter 3 Grav 48 Illstorp 8:29 Nils Persson Björkman 18491215-19230416
Kvarter 3 Grav 48 Illstorp 8:29 Hanna Björkman född Svensdotter 18470117-19350313
Kvarter 3 Grav 63 Björnastad 1:9 Hanna Andersdotter 18570404-19401027

Kvarter 4

Kvarter Grav Gård Namn Flicknamn Födelsedatum-Dödsdatum
Kvarter 4 Grav 1/1-4 Sillaröd 2:2 Per Svensson 18490413-19261206
Kvarter 4 Grav 1/1-4 Sillaröd 2:2 Bengta Svensson född Svensdotter 18500314-18900706
Kvarter 4 Grav 1/1-4 Sillaröd 2:2 Bengta Nilsson född Nilsdotter 18530626-19421128
Kvarter 4 Grav 1/1-4 Sillaröd 2:2 Ingrid Svensson 18840416-18841114
Kvarter 4 Grav 1/5-6 Sillaröd 2:2 Frida Svensson 18960122-19090412
Kvarter 4 Grav 1/5-6 Sillaröd 2:2 Mathilda Svensson 18850825-19460301
Kvarter 4 Grav 1/7 Heinge 14 Gunnar Svensson 19091116-19121119
Kvarter 4 Grav 2 Illstorp 9:7 Olof Nilsson 18900226-19650302
Kvarter 4 Grav 2 Illstorp 9:7 Johanna Nilsson 18841024-19720421
Kvarter 4 Grav 2 Illstorp 9:7 Olof Nilsson 18751021-18850218
Kvarter 4 Grav 2 Illstorp 9:7 Valfrid Nilsson 18770303-18860715
Kvarter 4 Grav 2 Illstorp 9:7 Emma Nilsson 18790315-18850409
Kvarter 4 Grav 2 Illstorp 9:7 Anna Nilsson 18820326-18850427
Kvarter 4 Grav 4 Djurröd 1 Johan Olsson 18761111-19610623
Kvarter 4 Grav 4 Djurröd 1 Kristina Olsson född Carlsdotter 18720615-19590604
Kvarter 4 Grav 7 Illstorp 1:15 Jöns Mårtensson Florin 18441226-19320930
Kvarter 4 Grav 7 Illstorp 1:15 Anna Florin född Svensdotter 18520112-19350318
Kvarter 4 Grav 7 Illstorp 1:15 Anna Florin 18750301-18930109
Kvarter 4 Grav  9/1-4 Illstorp 5 Måns Mårtensson 18521104-19080712
Kvarter 4 Grav  9/1-4 Illstorp 5 Elna Mårtensson född Olsdotter 18590404-19431227
Kvarter 4 Grav  9/1-4 Illstorp 5 Sven Månsson 18801010-18850903
Kvarter 4 Grav  9/1-4 Illstorp 5 Olof Månsson 18850610-18851010
Kvarter 4 Grav 9/5 Illstorp 5 Elsa Månsson 18831020-19681208
Kvarter 4 Grav 10 Andrarum 2:11 Sandalund Truls Mårtensson 18350215-18970529
Kvarter 4 Grav 10 Andrarum 2:11 Sandalund Gertrud Mårtensson född Jönsdotter 18360112-19010311
Kvarter 4 Grav 11 Andrarum 2:11 Sandalund Hanna Trulsson 18620113-19311214
Kvarter 4 Grav 12 Illstorp 3 Nils Olsson 18680101-19350411
Kvarter 4 Grav 12 Illstorp 3 Ingrid Olsson född Persdotter 18730313-19370411
Kvarter 4 Grav 18/1 Björnastad 1:17 Elsa Alfhild Nilsson 19160412-19201005
Kvarter 4 Grav 18/2-3 Andrarum 14 och Björnastad 1:17 Ola Lassesson 18630408-19290515
Kvarter 4 Grav 18/2-3 Andrarum 14 och Björnastad 1:17 Anna Lassesson född Håkansdotter 18581126-18930314
Kvarter 4 Grav 20/1 Andrarum 2:14 Ängavången Axel Hilding Håkansson 19041229-19420603
Kvarter 4 Grav 20/1 Andrarum 2:14 Ängavången Nils Olsson 18970413-19680917
Kvarter 4 Grav 20/1 Andrarum 2:14 Ängavången Anna Gunborg Olsson född Persson 19100711-19790416
Kvarter 4 Grav 22 Illstorp 7:6 C o D och Illstorp 7:33 Nils Rickard 18280601-19180414
Kvarter 4 Grav 22 Illstorp 7:6 C o D och Illstorp 7:33 Sigfrid Rickard 18900215-19700116
Kvarter 4 Grav 22 Andrarum 2:7 Hans Jönsson 18231023-19080314
Kvarter 4 Grav 22 Andrarum 2:7 Elna Jönsson född Olsdotter 18400106-18931015
Kvarter 4 Grav 24 Illstorp 7:9 Nils Johansson 18630519-19440831
Kvarter 4 Grav 24 Illstorp 7:9 Anna Johansson född Strömbeck 18660103-19390108
Kvarter 4 Grav 25 Sillaröd 2:5 Nils Ragnvald Hilding Persson 19080320-19950115
Kvarter 4 Grav 25 Sillaröd 2:5 Astrid Elvira Persson född Larsson 19110524-19430606
Kvarter 4 Grav 26 Sillaröd 2:4 Anders Persson 18650331-19360121
Kvarter 4 Grav 26 Sillaröd 2:4 Elna Persson född Nilsson 18760127-19611118
Kvarter 4 Grav 26 Sillaröd 2:4 Ester Beata Ingeborg Persson 19120331-19350329
Kvarter 4 Grav 26 Sillaröd 2:4 Nils Oskar Persson 19100330-19790101
Kvarter 4 Grav 28 Kristinehov Kuskahusen 2 och Andrarum 2 August Persson 18780327-19601005
Kvarter 4 Grav 28 Kristinehov Kuskahusen 2 och Andrarum 2 Helena Persson född Brock 18850730-19591229
Kvarter 4 Grav 28 Kristinehov Kuskahusen 2 och Andrarum 2 Hugo Viktor Persson 19230217-19370331
Kvarter 4 Grav 30/1-4 Andrarum 2:3 Svärjartorpet Mårten Göransson 18500807-19840730
Kvarter 4 Grav 30/1-4 Andrarum 2:3 Svärjartorpet Petronella Göransson född Johansdotter 18371206-19150217
Kvarter 4 Grav 30/1-4 Andrarum 2:3 Svärjartorpet Elna Mårtensdotter 18711126-18940701
Kvarter 4 Grav 30/1-4 Andrarum 2:3 Svärjartorpet Alma Charlotta Lembke född Mårtensson 18820927-19540218
Kvarter 4 Grav 30/5-6 Sillaröd 1:22 Arvid Mårtensson Wihlborg 18761023-19600308
Kvarter 4 Grav 30/5-6 Sillaröd 1:22 Alma Wihlborg född Månsson 18910828-19650116
Kvarter 4 Grav 32 Kristinehov Strömstorp och Sillaröd 1:19 Nils Persson Ek 18510201-19250415
Kvarter 4 Grav 32 Kristinehov Strömstorp och Sillaröd 1:19 Maria Leontina Persson född Möller 18541012-19400426
Kvarter 4 Grav 34/1-2 Sillaröd 3:22 Måns Krondahl 18680606-19350329
Kvarter 4 Grav 34/1-2 Sillaröd 3:22 Botilda Krondahl född Svensdotter 18710423-19550419
Kvarter 4 Grav 34/3-4 Sillaröd 3:22 Nils Ernst Krondahl 19051102-19720823
Kvarter 4 Grav 34/3-4 Sillaröd 3:22 Knut Albin Krondahl 19110113-19821202
Kvarter 4 Grav 37 Andrarum 2:8 Kanintorpet Sven Eriksson 18471119-19340525
Kvarter 4 Grav 37 Andrarum 2:8 Kanintorpet Anna Eriksson född Nilsdotter 18510227-18941020
Kvarter 4 Grav 37 Andrarum 2:8 Kanintorpet Alma Svensson 18891218-19730511
Kvarter 4 Grav 40 Kristinahov Forsemölla H Olssons familjegrav
Kvarter 4 Grav 40/5 Kristinehov Forsemölla Hans Olsson 18340125-19080819
Kvarter 4 Grav 40/5 Kristinehov Forsemölla Anna Olsson född Olsdotter 18360613-18840922
Kvarter 4 Grav 40/5 Kristinehov Forsemölla Johanna Elisabeth Olsson född Lundberg 18440626-18980523
Kvarter 4 Grav 40/6-7 Kristinehov Forsemölla Elsa Hansson 18661210-18900208
Kvarter 4 Grav 40/6-7 Kristinehov Forsemölla Johanna Elisabeth Hansson 18650413-19460529
Kvarter 4 Grav 40 Kristinehov Forsemölla Olof Ohlssons familjegrav
Kvarter 4 Grav 40/1-2 Kristinehov Forsemölla Olof Olsson 18690309-19370608
Kvarter 4 Grav 40/1-2 Kristinehov Forsemölla Anna Olsson född Andersdotter 18720120-19400820
Kvarter 4 Grav 41 Kristinehov Forsemölla Ola Hansson 17960227-18770316
Kvarter 4 Grav 41 Kristinehov Forsemölla Hanna Hansson född Mårtensdotter 18050514-18820514
Kvarter 4 Grav 42 Andrarum 22 Anders Andersson 18241118-18970219
Kvarter 4 Grav 42 Andrarum 22 Carin Hedvig Andersson född Eriksdotter 18280522-18671227
Kvarter 4 Grav 45 Lönshult 1:3 och Lönshult 1:10 Fritz Olof Jönsson 19220718-20031028
Kvarter 4 Grav 46 Kristinehov Alfred Ludvig Magnusson 18830313-19460618
Kvarter 4 Grav 46 Kristinehov Mathilda Magnusson född Nilsson 18810612-19291228
Kvarter 4 Grav 48 Kristinehov Forsemölla Johan Andersson 18691118-19440721
Kvarter 4 Grav 48 Kristinehov Forsemölla Bengta Andersson född Månsdotter 18630426-19340128
Kvarter 4 Grav 48 Kristinehov Forsemölla Augusta Elvira Haak född Andersson 18960709-19740209
Kvarter 4 Grav 50 Illstorp 1:20 Per Nilsson 18851202-19451230
Kvarter 4 Grav 50 Illstorp 1:20 Emma Augusta Nilsson född Månsson 18851217-19650408
Kvarter 4 Grav 51 Saxhusa 1 Lasse Persson 18230206-18971209
Kvarter 4 Grav 51 Saxhusa 1 Hanna Persson född Håkansdotter 18250527-18950712

Kvarter 5

Kvarter Grav Gård Namn Flicknamn Födelsedatum-Dödsdatum Anmärkning
Kvarter 5 Grav 1 Illstorp 7:32 Jöns Andersson Nilsson 18650224-19520605
Kvarter 5 Grav 1 Illstorp 7:32 Karna Nilsson född Persdotter 18690701-19510502
Kvarter 5 Grav 2 Blästorp 1:4 Anders Nilsson 18720928-19570629
Kvarter 5 Grav 2 Blästorp 1:4 Anna Nilsson född Nilsson 18800313-19500119
Kvarter 5 Grav 2 Blästorp 1:4 Nils Anton Nilsson 19180502-20060504
Kvarter 5 Grav 3 Illstorp 4 Johan Olsson 18760603-19540919
Kvarter 5 Grav 3 Illstorp 4 Anna Maria Olsson född Vahlström 18731122-19730623
Kvarter 5 Grav 5 Andrarum 29:2 Otto Nilsson 18980111-19700617
Kvarter 5 Grav 5 Andrarum 29:2 Alma Nilsson född Olsson 19050410-19860220
Kvarter 5 Grav 6 Illstorp 7:8 Per Larsson 18260304-19031023
Kvarter 5 Grav 6 Illstorp 7:8 Mätta Truedsdotter 18261025-18960817
Kvarter 5 Grav 7/1-2 Illstorp 8:15 Anders Svensson 18780330-19250510
Kvarter 5 Grav 7/1-2 Illstorp 8:15 Berta Maria Svensson född Nilsson 18830704-19250510
Kvarter 5 Grav 7/3 Illstorp 8:15 Nils Viktor Andersson 19240312-19920926
Kvarter 5 Grav 10 Illstorp 7 Hanna Persdotter 18670710-19450903
Kvarter 5 Grav 11 Björnastad 1:5 Anders Olsson 18471111-18980709
Kvarter 5 Grav 12 Kristinehov Nicklas Nilsson Hallkvist 18640304-19440615
Kvarter 5 Grav 12 Kristinehov Karin Hallkvist född Strömbeck 18500417-19291116
Kvarter 5 Grav 12 Kristinehov Per Nilsson Sture 18721113-18970225
Kvarter 5 Grav 13 Blästorp 1:12 Per Jacobsson 18590729-19300421
Kvarter 5 Grav 13 Blästorp 1:12 Hanna Jacobsson född Nilsdotter 18570923-19350914
Kvarter 5 Grav 14 Agusa 1:33 Per Nilsson 18260322-
Kvarter 5 Grav 14 Agusa 1:33 Elsa Nilsson född Månsdotter 18260913-18980114
Kvarter 5 Grav 15 Kristinehov Kuskahusen 2 Olof Nilsson Brom 18701206-19410125
Kvarter 5 Grav 15 Kristinehov Kuskahusen 2 Hanna Nilsson född Persdotter 18710127-19500928
Kvarter 5 Grav 16/1-2 Illstorp 8:38 Per Svensson 18260123-18970801
Kvarter 5 Grav 16/1-2 Illstorp 8:38 Kerstin Svensson född Håkansdotter 18340416-19100210
Kvarter 5 Grav 16/3 Illstorp 8:38 Anna Persson 18741218-19011121
Kvarter 5 Grav 17 Andrarum 2:12 Anders Nilsson 18651203-19461231
Kvarter 5 Grav 17 Andrarum 2:12 Bengta Nilsson född Holmström 18711024-19420429
Kvarter 5 Grav 17 Andrarum 2:12 Anna Östling 18990925-19920419
Kvarter 5 Grav 19 Illstorp 7:34 Ola Jönsson 18680401-19510424
Kvarter 5 Grav 19 Illstorp 7:34 Johanna Jönsson född Persdotter 18660422-19360321
Kvarter 5 Grav 19 Illstorp 7:34 Anna Jönsson 18990313-19751208
Kvarter 5 Grav 21 Andrarum  Röddenhög Nils Erlandsson 18390330-18980709
Kvarter 5 Grav 21 Andrarum  Röddenhög Anna Erlandsson född Månsdotter 18401006-19061208
Kvarter 5 Grav 22 Andrarum Långatvinga Ola Persson 18320122-19130312
Kvarter 5 Grav 22 Andrarum Långatvinga Hanna Persson född Andersdotter 18360916-18990517
Kvarter 5 Grav 22 Andrarum Långatvinga Anders Persson 18740707-18980607
Kvarter 5 Grav 23 Kristinehov Anders Månsson 18190806-18990907
Kvarter 5 Grav 23 Kristinehov Hanna Månsson född Johansdotter Buus 18430820-19270324
Kvarter 5 Grav XX Illstorp 11:1 Karna Glans född Nilsdotter 18660419-19511212
Kvarter 5 Grav XX Illstorp 11:1 Anna Margit Olsson 19050118-19860905
Kvarter 5 Grav 26 Stråe 1:4 Bengta Trulsson 18220304-18991226
Kvarter 5 Grav 28 Illstorp 7:3 Nils Persson 18251026-18990514
Kvarter 5 Grav 28 Illstorp 7:3 Margareta Persson född Fredriksdotter 18300625-19200304
Kvarter 5 Grav 28 Illstorp 7:3 Hanna Olsdotter 18580724-19331112
Kvarter 5 Grav 29 Sillaröd 1:32 Magnus Oskar Persson 18870320-19350504
Kvarter 5 Grav 29 Sillaröd 1:32 Jenny Maria Persson född Jönsson 18870922-1940
Kvarter 5 Grav 30 Illstorp 9:4 Ola Jönsson 18511207-19320608
Kvarter 5 Grav 30 Illstorp 9:4 Hanna Jönsson född Olsdotter 18531204-19300412
Kvarter 5 Grav 30 Illstorp 9:4 Johanna Olsson 18810421-18981205
Kvarter 5 Grav 30 Illstorp 9:4 Olof Olsson 18850802-19641223 Illstorp 9:5
Kvarter 5 Grav 31 Stråe 1:8 och Stråe 1:12 Johannes Bromé 18670420-19530406
Kvarter 5 Grav 31 Stråe 1:8 och Stråe 1:12 Maria Kristina Bromé född Rahn 18691111-19390422
Kvarter 5 Grav 32/1-2 Illstorp 7:2 Anders Persson 18260126-19110607
Kvarter 5 Grav 32/1-2 Illstorp 7:2 Hanna Persson född Mårtensdotter 18370506-19271027
Kvarter 5 Grav 32/3 och 5 Illstorp 7:2 Karl Johan Andersson 18691023-19231002
Kvarter 5 Grav 32/3 och 5 Illstorp 7:2 Agda  Andersson född Esbjörnsdotter 18730825-19571025
Kvarter 5 Grav 32/4 Illstorp 7:2 Johanna Andersson född Nilsdotter 18660907-19070822
Kvarter 5 Grav 32/6 Illstorp 7:2 Hanna Arvidsson född Lassesdotter 17980714-18860930
Kvarter 5 Grav 34 Kristinehov Inspektorbostaden Dora Wilhelmina Groothoff 18700426-18760101
Kvarter 5 Grav 35 Kristinehov 1:16 Verkaskolan Nils Nilsson 18360905-18841009
Kvarter 5 Grav 35 Kristinehov 1:16 Verkaskolan Bengta Nilsson född Månsdotter 18510804-19040725
Kvarter 5 Grav 36 Kristinehov 1:16 Verkaskolan Nils Lindell 18780917-19361220
Kvarter 5 Grav 38/1-2 Illstorp 11:1 och Illstorp 7:21 Nils Mårtensson 18420216-19321110
Kvarter 5 Grav 38/1-2 Illstorp 11:1 och Illstorp 7:21 Bengta Mårtensson född Persdotter 18420416-19190409
Kvarter 5 Grav 38/3-4 Blästorp 1:9 Axel Andersson 18780720-19620107
Kvarter 5 Grav 38/3-4 Blästorp 1:9 Hanna Andersson född Nilsson 18770803-19460715
Kvarter 5 Grav 38/5-6 Blästorp 1:9 Nils Axelsson 19020104-19801021
Kvarter 5 Grav 38/5-6 Blästorp 1:9 Ester Axelsson född Rydhagen 19090310-19800803
Kvarter 5 Grav 39 Kristinehov Förvaltarbostaden Jacob Andersén 18410915-19160208
Kvarter 5 Grav 39 Kristinehov Förvaltarbostaden Anna Mathilda Andersén född Carlström 18480930-19330211
Kvarter 5 Grav 39/3-4 Kristinehov Förvaltarbostaden Anna Tomasine Andersén 18690123-19470809
Kvarter 5 Grav 39/3-4 Kristinehov Förvaltarbostaden Frida Ingeborg Andersén 18730903-19480222
Kvarter 5 Grav 39/5 Kristinehov Förvaltarbostaden Thyra Henriette Ulfsparre född Andersén 18770602-19610827
Kvarter 5 Grav 39/6-7 Kristinehov Skoghem Christian Vilhelm Johan Sylvester Saxtorp 18821118-19680912
Kvarter 5 Grav 39/6-7 Kristinehov Skoghem Vera Elsa Gudrun Saxtorp född Andersén 18910324-19801224
Kvarter 5 Grav 39/6-7 Kristinehov Skoghem Åke Christian William Saxtorp  19160428-19170415
Kvarter 5 Grav 40 Kristinehov 1:16 Verkaskolan och Alunbruket Bengt Månsson Norlin 18570921-19331008
Kvarter 5 Grav 40 Kristinehov 1:16 Verkaskolan och Alunbruket Johanna Norlin född Sjölin 18650809-19410301
Kvarter 5 Grav 41 Alunbruket Johan Håkansson Bus 18181013-18850130
Kvarter 5 Grav 41 Alunbruket Signe Håkansson född Pettersdotter 18170514-18891004
Kvarter 5 Grav 42/1-2 Djurröd Kullahus Håkan Olsson 18270113-19000520
Kvarter 5 Grav 42/1-2 Djurröd Kullahus Anna Olsson född Bengtsdotter 18330705-19130602
Kvarter 5 Grav 42/3-6 Djurröd Kullahus Hanna Håkansdotter 18570417-18881215
Kvarter 5 Grav 42/3-6 Djurröd Kullahus Elna Håkansdotter 18590127-19420916
Kvarter 5 Grav 42/3-6 Djurröd Kullahus Ola Håkansson 18640903-19000228
Kvarter 5 Grav 42/3-6 Djurröd Kullahus Nils Håkansson 18670315-18950215

Kvarter 6

Kvarter Grav Gård Namn Flicknamn Födelsedatum-Dödsdatum Anmärkning
Kvarter 6 Grav 1 Alunbruket Nils Månsson 18210724-18991017
Kvarter 6 Grav 1 Alunbruket Hanna Månsson född Persdotter 18270819-19130927
Kvarter 6 Grav 1 Alunbruket Måns Nilsson 18490722-19271108
Kvarter 6 Grav 1 Alunbruket Elna Nilsdotter 18471204-19330415
Kvarter 6 Grav 1 Alunbruket Anna Nilsdotter 18691121-19441228
Kvarter 6 Grav 1 Alunbruket Johanna Nilsdotter 18740909-18541121
Kvarter 6 Liggande sten vid 1 Alunbruket Måns Nilsson 17890417-18400623 föräldrar till Nils Månsson grav 1
Kvarter 6 Liggande sten vid 1 Alunbruket Elna Persdotter 17890127-18660126 föräldrar till Nils Månsson grav 1
Kvarter 6 Grav 2 Andrarum 22 Johannes Nihlén 18630831-19390206
Kvarter 6 Grav 2 Andrarum 22 Augusta Maria Nihlén född Andersdotter 18630921-19560524
Kvarter 6 Grav 2 Andrarum 22 Bernt Albert Gunnar Nihlén 18990925-19870823
Kvarter 6 Grav 3 Agusa 1:2 Nils Åkesson 18731216-19331130
Kvarter 6 Grav 3 Agusa 1:2 Kersti Åkesson född Nilsdotter 18721001-18540321
Kvarter 6 Grav 4/1-2 Kristinehov 1:9 Nils Kihlberg 18200910-18990620
Kvarter 6 Grav 4/1-2 Kristinehov 1:9 Bengta Kihlberg född Månsdotter 18151224-18980625
Kvarter 6 Grav 4/3-4 Kristinehov 1:9 Elna Kihlberg 18601231-19060501
Kvarter 6 Grav 4/3-4 Kristinehov 1:9 Anna Kihlberg 18551008-19310227
Kvarter 6 Grav 7 Sillaröd 1 Ernst Cyrén 18820602-19480423
Kvarter 6 Grav 9 Illstorp 8:36 Göran Jönsson 18621205-19530630
Kvarter 6 Grav 9 Illstorp 8:36 Bertha Jönsson född Nilsdotter 18710426-19330115
Kvarter 6 Grav 11 Sillaröd 1 Cecilia Nilsson 18670120-19370226
Kvarter 6 Grav 12 Alunbruket Olof Nilsson 18720728-19400413
Kvarter 6 Grav 12 Alunbruket Dagmar Ingeborg Nilsson född Rodhe 18830515-19750913
Kvarter 6 Grav 13 Sillaröd 1:18 Algot Olof Nilsson 19061223-19911016
Kvarter 6 Grav 13 Sillaröd 1:18 Anna Elise Nilsson 19101231-19951016
Kvarter 6 Grav 15 Sillaröd 1:8 och 1:17 Anders Svensson 18510524-19370601
Kvarter 6 Grav 16 Illstorp 8:32 Edvard Ekström 18861006-19690726
Kvarter 6 Grav 16 Illstorp 8:32 Anna Ekström född Andersson 18861101-19701009
Kvarter 6 Grav 16 Illstorp 8:32 Anna Ingeborg Ekström 19161218-19190122
Kvarter 6 Grav 17/1-3 Illstorp 8:32 Nils Svensson Ekström 18600508-19370816
Kvarter 6 Grav 17/1-3 Illstorp 8:32 Ingar Ekström född Mårtensdotter 18541018-19060703
Kvarter 6 Grav 17/1-3 Illstorp 8:32 Elna Ekström född Persdotter 18670727-19310528
Kvarter 6 Grav 17/4 Illstorp 8:32 Olof Nilsson Ekström 18890412-19000608
Kvarter 6 Grav 18 Illstorp 8:24 Wiktoria Sofia Nilsson född Fanet 18940501-19200901
Kvarter 6 Grav 19 födda Andrarum 2 Elna Andersdotter 18340606-18920309
Kvarter 6 Grav 19 födda Andrarum 2 Anna Andersdotter 18361107-18990323
Kvarter 6 Grav 20 Lönshult 1:3 Nils Nilsson 18560113-18350820
Kvarter 6 Grav 20 Lönshult 1:3 Margareta Nilsson född Håkansdotter 18671225-19270530
Kvarter 6 Grav 20 Lönshult 1:3 Ture Nilsson 18990628-19000604
Kvarter 6 Grav 22 Illstorp 6:7 Per Svensson 18661210-19350224
Kvarter 6 Grav 22 Illstorp 6:7 Johanna Svensson född Andersdotter 18610310-19261125
Kvarter 6 Grav 22 Illstorp 6:7 Elly Gunborg Månsson född Svensson 19040320-
Kvarter 6 Grav 23 Kristinehov 1:5 Gamlegård Bengt Hansson Fridh 18750217-19621113
Kvarter 6 Grav 23 Kristinehov 1:5 Gamlegård Johanna Elise Fridh född Ahlström 18720711-19480904
Kvarter 6 Grav 23 Kristinehov 1:5 Gamlegård Hans Birger Fridh 19041015-19270119
Kvarter 6 Grav 24 Djurrödshus 2, Nötabjershus 1 Nils Isacsson 18281129-19150524
Kvarter 6 Grav 24 Djurrödshus 2, Nötabjershus 1 Elsa Isacsson född Nilsdotter 18330412-19040418
Kvarter 6 Grav 25 Andrarum 7 Oscar Karlsson 18850720-19570422
Kvarter 6 Grav 25 Andrarum 7 Hanna Karlsson född Andersson 18821229-19700111
Kvarter 6 Grav 25 Andrarum 7 Karl Hugo Karlsson 19110202-19340706
Kvarter 6 Grav 27 Illstorp 6:16 Ola Johansson 18380205-19020601
Kvarter 6 Grav 27 Illstorp 6:16 Bengta Johansson född Olsdotter 18430704-19280427
Kvarter 6 Grav XX Stråe 1:13 Lars Nilsson 18520101-19420116
Kvarter 6 Grav XX Stråe 1:13 Anna Nilsson född Andersdotter 18531026-19300608
Kvarter 6 Grav 29 Agusa 1:9 Ola Månsson 18250102-19141229
Kvarter 6 Grav 29 Agusa 1:9 Anna Månsson född Andersdotter 18290523-19000319
Kvarter 6 Grav 30 Kristinehov Kullstorp
Kvarter 6 Grav 30/1-2 Kristinehov Kullstorp Ola Johansson 18560206-19180407
Kvarter 6 Grav 30/1-2 Kristinehov Kullstorp Hanna Johansson född Persson 18491013-19110518
Kvarter 6 Grav 30/1-2 Kristinehov Kullstorp Ida Johansson född Larsson 18870819-19811128
Kvarter 6 Grav 30/3-4 Kristinehov Kullstorp Johan Larsson 18101109-18651123
Kvarter 6 Grav 30/3-4 Kristinehov Kullstorp Hanna Larsson född Håkansdotter 18190328-18960917
Kvarter 6 Grav 30/5 Kristinehov Kullstorp Ebbe Valfrid Johansson 18720427-19070122
Kvarter 6 Grav 31 Illstorp 1:22 Ola Hansson 18431026-19130311
Kvarter 6 Grav 31 Illstorp 1:22 Elna Hansson född Nilsdotter 18331113-19030413
Kvarter 6 Grav 32 Kristinehov Bengta Mårtensson 18621216-19480607
Kvarter 6 Grav 33 Andrarum 2:2 Nils Harry Griping 19161104-19950913
Kvarter 6 Grav 33 Andrarum 2:2 Märta Valborg Griping 19110321-19851014
Kvarter 6 Grav 37 Andrarum Nya 6 Per Olsson 18550831-19420626
Kvarter 6 Grav 37 Andrarum Nya 6 Botilda Olsson född Andersdotter 18711031-19051227
Kvarter 6 Grav 38 Andrarum 2:9 Buralycke Anders Persson 18621022-19340524
Kvarter 6 Grav 38 Andrarum 2:9 Buralycke Hanna Persson född Andersdotter 18590907-19260425
Kvarter 6 Grav 39 Björnastad 1:12 Ture Anton Andersson 18930526-19800214
Kvarter 6 Grav 39 Björnastad 1:12 Anna Beata Andersson född Olsson 18900424-19830310
Kvarter 6 Grav 39 Björnastad 1:12 Sture Reinhold Artur Turesson 19181222-19931130
Kvarter 6 Grav 44 Illstorp Ludvig Sigfrid Snugge 18821001-19041212 Illstorp 8:24
Kvarter 6 Grav 44 Illstorp Ossian Nilsson 19060101-19970115 Illstorp 6:16
Kvarter 6 Grav 45 Illstorp 6:16 Nils Nilsson 18640508-19501231
Kvarter 6 Grav 45 Illstorp 6:16 Elna Nilsson född Olsdotter 18680520-19461024
Kvarter 6 Grav 46 Illstorp 6:13 Per Johansson 18740507-19280923
Kvarter 6 Grav 46 Illstorp 6:13 Johanna Johansson född Kvist 18750906-19550508
Kvarter 6 Grav 48 Andrarum 2 Måns Olsson Sjölin 18371203-19170113
Kvarter 6 Grav 48 Andrarum 2 Greta Maria Sjölin född Klarberg 18361008-19051114
Kvarter 6 Grav 49 Illstorp 8:18 Nils Bengtsson 18450413-19060516
Kvarter 6 Grav 49 Illstorp 8:18 Elna Bengtsson född Håkansdotter 18401220-19210317
Kvarter 6 Grav 50 Illstorp 8:41 och Sillaröd 3:16 Anders Nilsson 18690405-19410403
Kvarter 6 Grav 50 Illstorp 8:41 och Sillaröd 3:16 Elna Nilsson född Olsdotter 18571216-19470605
Kvarter 6 Grav 51 Andrarum 8 Per Andersson 18381103-19100210
Kvarter 6 Grav 51 Andrarum 8 Anna Andersson född Olsdotter 18440702-19050527
Kvarter 6 Grav 52 Andrarum 1:6 Sven Schön 18550316-
Kvarter 6 Grav 52 Andrarum 1:6 Axel Julius Lagerstedt 18791225-19680920
Kvarter 6 Grav 53 Agusa 1:18 Nils Nilsson 18700927-19220102
Kvarter 6 Grav 53 Agusa 1:18 Nils Ivar Sigfrid Nilsson 19061221-19080405
Kvarter 6 Grav 55 Rugeröd Per Åke Olsson 19411201-19600302
Kvarter 6 Grav 56 Kristinehov Kuskahusen 1 Nils Månsson 18350519-19180101
Kvarter 6 Grav 56 Kristinehov Kuskahusen 1 Bengta Månsson född Jacobsdotter 18360101-19190127

Kvarter 7

Kvarter Grav Gård Namn Flicknamn Födelsedatum-Dödsdatum Anmärkning
Kvarter 7 Grav 1/1-2 Sillaröd 3:34 Arvid Svensson 18300312-18900106
Kvarter 7 Grav 1/1-2 Sillaröd 3:34 Anna Svensson född Olsdotter 18300805-
Kvarter 7 Grav 1/3-4 Sillaröd 3:34 Anna Arvidsson 18590812-18790705
Kvarter 7 Grav 1/3-4 Sillaröd 3:34 Sven Arvidsson 18731007-18790608
Kvarter 7 Grav 4 Sillaröd 3:34 Sven Persson 17911215-18811220
Kvarter 7 Grav 4 Sillaröd 3:34 Kersti Persson född Andersdotter 17910430-18690215
Kvarter 7 Grav 5 Järstorp 1:2 Per Persson 18030929-18770902
Kvarter 7 Grav 5 Järstorp 1:2 Ingar Persson född Larsdotter 18000427-18810318
Kvarter 7 Grav 6 Järstorp 1:2 Nils Persson 18320712-19100831
Kvarter 7 Grav 7 Illstorp 5 Mårten Månsson 18210823-18890222
Kvarter 7 Grav 7 Illstorp 5 Anna Månsson född Persdotter 18250418-18820616
Kvarter 7 Grav 8 Stråe 1:7 och 1:11 Isac Abrahamsson 18390829-18940704
Kvarter 7 Grav 8 Stråe 1:7 och 1:11 Bengta Abrahamsson född Pålsdotter 18300914-19130104
Kvarter 7 Grav 8 Stråe 1:7 och 1:11 Nils Abrahamsson 18641031-18830817
Kvarter 7 Grav 8 Stråe 1:7 och 1:11 Anders Abrahamsson 18671111-19070314
Kvarter 7 Grav 9 Sillaröd 1:35 Anders Olsson 18151014-18921030
Kvarter 7 Grav 9 Sillaröd 1:35 Elna Olsson född Olsdotter 18170106-18860806
Kvarter 7 Grav 10 Järstorp 5:1 Sven Andersson 18470324-19130122
Kvarter 7 Grav 10 Järstorp 5:1 Gertrud Andersson född Lassesdotter 18520303-19460319
Kvarter 7 Grav 11/1 Sillaröd 1:35 Ola Andersson 18450101-19130501
Kvarter 7 Grav 11/2 Sillaröd 1:35 Hans Andersson 18581021-19180330
Kvarter 7 Grav 11/3 Sillaröd 1:35 Elna Andersson 18530817-19290112
Kvarter 7 Grav 14/1-2 Sillaröd 2:5 Jöns Nilsson 18440216-19280116
Kvarter 7 Grav 14/1-2 Sillaröd 2:5 Mätta Nilsson född Andersdotter 18430614-18990423
Kvarter 7 Grav 14/3 Sillaröd 2:5 Anna Jönsson 18791226-19450425
Kvarter 7 Grav 15 Illstorp 8:38 och Illstorp 4 Ola Mårtensson 18590409-19390527
Kvarter 7 Grav 15 Illstorp 8:38 och Illstorp 4 Else Mårtensson född Persdotter 18651127-19160408
Kvarter 7 Grav 15 Illstorp 8:38 och Illstorp 4 Elin Olsson 18980726-19050728
Kvarter 7 Grav 15/4 Illstorp 8:38 Alma Olsson 18910130-19030130
Kvarter 7 Grav 16 Järstorp 6:4 Bengt Mårtensson 18480105-19290617
Kvarter 7 Grav 16 Järstorp 6:4 Anna Mårtensson född Olsdotter 18510713-18920716
Kvarter 7 Grav 16 Järstorp 6:4 Anna Mårtensson 18841122-19070116
Kvarter 7 Grav 16 Järstorp 6:4 Nils Mårtensson 18820222-19040816
Kvarter 7 Grav 17 Illstorp 11:1 Anders Mårtensson 18650609-18960312
Kvarter 7 Grav 17 Illstorp 11:1 Bengta Mårtensson född Nilsdotter 18640423-19460712
Kvarter 7 Grav 17a Illstorp 8:15 Elof Nilsson 18850601-19771012
Kvarter 7 Grav 17a Illstorp 8:15 Anna Gurli Linnéa Nilsson född Andersson 18860501-19780829
Kvarter 7 Grav 17a Illstorp 8:15 Elna Mårtensdotter 18620805-18850816 faster till Anna
Kvarter 7 Grav 17a Illstorp 8:15 Hanna Mårtensdotter 18460723-18850814 faster till Anna
Kvarter 7 Grav 18 Kristinehov Nils Olsson 18460510-19321011
Kvarter 7 Grav 18 Kristinehov Maria Olsson född Hallgren 18570731-19310321
Kvarter 7 Grav 18 Kristinehov Hilma Nilsson  18850427-19060628 
Kvarter 7 Grav 18 Kristinehov Augusta Maria Nilsson  18930101-19100701
Kvarter 7 Grav 19 Illstorp 8:36 Sven Andersson 18210304-19061206
Kvarter 7 Grav 19 Illstorp 8:36 Elna Andersson född Olsdotter 18330304-19160625
Kvarter 7 Grav 20 Blästorp 1:13 Per Hansson 18720830-19501121
Kvarter 7 Grav 20 Blästorp 1:13 Elna Hansson född Persson 18820924-19670404
Kvarter 7 Grav 21 Snärpe 1:2 Puggehuset och Agusa 1:52 Ola Olsson 18710709-19600301
Kvarter 7 Grav 21 Snärpe 1:2 Puggehuset och Agusa 1:52 Johanna Olsson född Persson 18750202-19560324
Kvarter 7 Grav 21 Snärpe 1:2 Puggehuset och Agusa 1:52 Olga Albertina Olsson 19021205-19900824
Kvarter 7 Grav 22/1- Illstorp 6:18 Anders Nilsson 18340931-19090221
Kvarter 7 Grav 22/1- Illstorp 6:18 Elna Nilsson född Nilsdotter 18390218-19270208
Kvarter 7 Grav 22/1- Illstorp 6:18 Nils Andersson 18740619-19160710
Kvarter 7 Grav 22/4 Illstorp 6:18 Anna Andersson 18690724-19540827
Kvarter 7 Grav 23 Blästorp 1:5 Nils Isacsson 18600609-19291012
Kvarter 7 Grav 23 Blästorp 1:5 Anna Isacsson född Åstradsdotter 18710213-19540130
Kvarter 7 Grav 24 Illstorp 11:1 Johanna Andersson 18940426-19250301
Kvarter 7 Grav 25 Sillaröd 2:4 Bengta Persson född Olsson 18801109-19070126
Kvarter 7 Grav 25 Sillaröd 2:4 Paulina Persson 19041202-19060209
Kvarter 7 Grav 25 Sillaröd 2:4 Oscar Persson 19060330-19070701
Kvarter 7 Grav 26 Sillaröd 2:5 Per Nilsson 18550123-19290208
Kvarter 7 Grav 26 Sillaröd 2:5 Anna Nilsson född Olsdotter 18660917-19471001
Kvarter 7 Grav 26 Sillaröd 2:5 Nils Ragnvald Persson 18860603-19070504
Kvarter 7 Grav 26 Vallarum 9 Majken Cintria Gunborg Persson 19400119-19440307
Kvarter 7 Grav 26 Vallarum 9 Harry Sigfrid Valentin Persson 19080320-19920627
Kvarter 7 Grav 26 Vallarum 9 Hertha Gunborg Persson född Krondahl 19231102-20040321
Kvarter 7 Grav 27 Alunbruket Nils Persson 18350108-19080117
Kvarter 7 Grav 27 Alunbruket Ingar Persson född Håkansdotter 18240525-19080123
Kvarter 7 Grav 28/1 Andrarum 14 Johan Edvin Nilsson 19060611-19080609
Kvarter 7 Grav 28/2 Andrarum 14 Edith Valborg Nilsson 19020526-19181118
Kvarter 7 Grav 29 Kristinehov 1:5 Gamlegård Måns Nilsson Ek 18760604-19631213
Kvarter 7 Grav 29 Kristinehov 1:5 Gamlegård Hanna Ek född Olsson 18790825-19550119
Kvarter 7 Grav 29 Kristinehov 1:5 Gamlegård Anna Ek född Olsson 18750128-19081220
Kvarter 7 Grav 31 Andrarum 14 och Sillaröd 1:8 Nils Persson 18730301-19440629
Kvarter 7 Grav 31 Andrarum 14 och Sillaröd 1:8 Hanna Persson född Andersson 18771209-19520519
Kvarter 7 Grav 31 Bertil Persson 1935-2012
Kvarter 7 Grav 32 Saxhusa 3 Hanna Nilsson född Lassesdotter 18650330-18910824 Systrar döda genom åskslag 
Kvarter 7 Grav 32 Saxhusa 3 Anna Lassesdotter 18760224-18910824 Systrar döda genom åskslag 
Kvarter 7 Grav 33 Agusa 1:31 Karin Ragnhild Karlsson född Strömbeck 19160721-19930306
Kvarter 7 Grav 33 Agusa 1:31 Per Einar Karlsson 19120702-20020418
Kvarter 7 Grav 33 Agusa 1:31 Kurt Einar Karlsson 19380511-19381019
Kvarter 7 Grav 35/1-2 Kristinehov Ola Kihlberg 18500704-19200306
Kvarter 7 Grav 35/1-2 Kristinehov Kersti Kihlberg född Johansdotter 18490820-19220106
Kvarter 7 Grav 35/3 Alunbruket Måns Kihlberg 18480421-19080707
Kvarter 7 Grav 36 Saxhusa 1 Nils Lassesson 18480315-19090209
Kvarter 7 Grav 38 Andrarum 2:4 och Illstorp 1:23 Nils Andersson 18540228-19320429
Kvarter 7 Grav 38 Andrarum 2:4 och Illstorp 1:23 Kerstin Andersson född Lassesdotter 18500225-19221216
Kvarter 7 Grav 39 Illstorp 8:46 Albert Lennart Håkansson 19230302-19880424 Syskon
Kvarter 7 Grav 39 Illstorp 8:46 Anna Teresia Håkansdotter 19110427-19110517 Syskon
Kvarter 7 Grav 40/1-3 Lönshult 1:8 Per Jönsson 18491031-19091030
Kvarter 7 Grav 40/1-3 Lönshult 1:8 Inger Jönsson född Johansdotter 18580626-19451122
Kvarter 7 Grav 40/1-3 Lönshult 1:8 Hanna Jönsson 19010420-19131014
Kvarter 7 Grav 40/4 Lönshult 1:8 Anna Persson 18990304-19930313
Kvarter 7 Grav 42/1-3 Agusa 1:26 Hans Sjöberg 18440606-19300512
Kvarter 7 Grav 42/1-3 Agusa 1:26 Hanna Sjöberg född Gudmundsdotter 18470719-18890124
Kvarter 7 Grav 42/1-3 Agusa 1:26 Bengta Sjöberg född Andersdotter 18551110-19310427
Kvarter 7 Grav 40/4-5 Agusa 1:26 Nils Sjöberg 18150613-18950713
Kvarter 7 Grav 40/4-5 Agusa 1:26 Bolla Sjöberg född Persdotter 18150305-19011213

Kvarter 8

Kvarter Grav Gård Namn Flicknamn Födelsedatum-Dödsdatum Anmärkning
Kvarter 8 Grav 1 Breabäck 2 och Brostorp i Färs härad Måns Nilsson 18420607-19020918
Kvarter 8 Grav 1 Breabäck 2 och Brostorp i Färs härad Anna Nilsson född Sjöberg 18411011-19241002
Kvarter 8 Grav 1 Breabäck 2 och Brostorp i Färs härad Alfred Månsson 18761125-18890716
Kvarter 8 Grav 1 Breabäck 2 och Brostorp i Färs härad Nils Månsson 18690409-19540914
Kvarter 8 Grav 2 Breabäck 2 Nils Månsson 18041226-18920706
Kvarter 8 Grav 2 Breabäck 2 Else Månsson född Nilsdotter 18140422-18950710
Kvarter 8 Grav 3 Illstorp 9:8 Nils Olsson 18571011-19340908
Kvarter 8 Grav 3 Illstorp 9:8 Elna Olsson född Nilsdotter 18550227-19130420
Kvarter 8 Grav 4a Illstorp 9:8 Ola Lassesson 18210823-19100906
Kvarter 8 Grav 4a Illstorp 9:8 Ingar Persdotter 18240330-18700203
Kvarter 8 Grav 4b Sillaröd 3:25-26 Anna Linnéa Nilsson född Andersson 19130526-19911228
Kvarter 8 Grav 4b Sillaröd 3:25-26 Hildur Linnéa Nilsson född Tånnander 19100522-19370607
Kvarter 8 Grav 4b Sillaröd 3:25-26 Ernst Johan Nilsson 19030410-19800215
Kvarter 8 Grav 5 Breabäck 2 och Brostorp i Färs härad Fredrik Theodor Tånnander 18690919-19590223
Kvarter 8 Grav 5 Breabäck 2 och Brostorp i Färs härad Anna Tånnander född Månsdotter 18701205-19561223
Kvarter 8 Grav 5 Breabäck 2 och Brostorp i Färs härad Stig Nilsson 19310118-2012 Sillaröd 3:25-26
Kvarter 8 Grav 6 Snärpe Mistehuset  Åkaröd 2:8 Per Olof Trulsson 18870321-19601022
Kvarter 8 Grav 6 Snärpe Mistehuset  Åkaröd 2:8 Ida Albertina Trulsson född Roslund 19030816-19891116
Kvarter 8 Grav 9 Kristinehov Kullstorp Nils Håkansson 18871114-19570711
Kvarter 8 Grav 9 Kristinehov Kullstorp Johanna Håkansson född Nilsson 18880107-19680811
Kvarter 8 Grav 9 Kristinehov Kullstorp Nils Allan Håkansson 19171229-
Kvarter 8 Grav 10 Breabäck Bredalshus Per Nilsson 18411211-19120513
Kvarter 8 Grav 10 Breabäck Bredalshus Bengta Nilsson född Nilsdotter 18420403-19100505
Kvarter 8 Grav 10 Breabäck Bredalshus Ingrid Persson 18781026-19570124
Kvarter 8 Grav 11 Agusa 1:54 Bengt Nilsson 18110604-18940926
Kvarter 8 Grav 11 Agusa 1:54 Anna Nilsson född Håkansdotter 18330824-19161031
Kvarter 8 Grav 13 Illstorp 7:38 Måns Nilsson Rickard 18561224-19120209
Kvarter 8 Grav 13 Illstorp 7:38 Eva Rickard född Olsdotter Marsch 18520509-19241124
Kvarter 8 Grav 17/1-2 Andrarum 2:7 Johan Hansson Levin 18660624-19330520
Kvarter 8 Grav 17/1-2 Andrarum 2:7 Elna Levin född Olsdotter 18711206-19130307
Kvarter 8 Grav 17/3 Andrarum 2:7 och Hallamölla Edvin Levin 18991014-19670429
Kvarter 8 Grav 19 Björnastad 2:1 Per Persson 18611112-19320924
Kvarter 8 Grav 19 Björnastad 2:1 Ingar Persson född Andersdotter 18680730-19470102
Kvarter 8 Grav 21 Andrarum 2:14 Ängavången Mårten Olsson 18351220-19220405
Kvarter 8 Grav 21 Andrarum 2:14 Ängavången Inger Olsson född Bengtsdotter 18440413-19200508
Kvarter 8 Grav 22 Sillaröd 3:15 Per Nilsson 18800322-19580719
Kvarter 8 Grav 22 Sillaröd 3:15 Mathilda Nilsson född Håkansson 18820309-19530219
Kvarter 8 Grav 22 Sillaröd 3:15 Hilding Nilsson 19151119-19320221
Kvarter 8 Grav 22 Sillaröd 3:15 Nils Nilsson 19110702-19800514
Kvarter 8 Grav 24/1-4 Andrarum Röddenhög August Erlandsson Ehrenberg 18750210-19450812
Kvarter 8 Grav 24/1-4 Andrarum Röddenhög Ingrid Ehrenberg född Åkerlund 18810113-19560715
Kvarter 8 Grav 24/1-4 Andrarum Röddenhög Barbro Gunilla Wiking 19410617-19691026
Kvarter 8 Grav 24/1-4 Andrarum Röddenhög Margit Anna Gunnel Barbro Wiking 19070131-19870607
Kvarter 8 Grav 24/5-6 Åke Erland Gunno Ehrenberg 19101223-19900601
Kvarter 8 Grav 24/5-6 Carmen  Boixadós-Ruiz 1920-1997
Kvarter 8 Grav 26b Illstorp 1:20 Nils Oscar Månsson Ekdahl 18870830-19770517
Kvarter 8 Grav 26b Illstorp 1:20 Johanna Ekdahl född Nilsson 18910124-19351104
Kvarter 8 Grav 27 Illstorp 1:20 Måns Nilsson 18521224-19141116
Kvarter 8 Grav 27 Illstorp 1:20 Bengta Nilsson född Hansdotter 18590701-19311112
Kvarter 8 Grav 28 Illstorp 7:17 Alfred Florin 18770412-19560213
Kvarter 8 Grav 28 Illstorp 7:17 Anna Maria Florin född Månsson 18831218-19610202
Kvarter 8 Grav 29 Rugeröd Hanna 1854-1854 Truls Nilss. o Anna Ernstsd:s barn
Kvarter 8 Grav 29 Rugeröd Nils 1856-1856 Truls Nilss. o Anna Ernstsd:s barn
Kvarter 8 Grav 29 Rugeröd Nils 18571013-18631208 Truls Nilss. o Anna Ernstsd:s barn
Kvarter 8 Grav 29 Rugeröd Hanna 18600401-18640316 Truls Nilss. o Anna Ernstsd:s barn
Kvarter 8 Grav 29 Rugeröd Eljena 18630219-18640115 Truls Nilss. o Anna Ernstsd:s barn
Kvarter 8 Grav 30/2 Björnastad 2:1 Anders Andersson 18870421-19600330
Kvarter 8 Grav 31/3-4 Järstorp 5:9 skolan Harald Hans Edvard Helgesson 19040206-19700806
Kvarter 8 Grav 31/3-4 Järstorp 5:9 skolan Karin Alfhilda Augusta Helgesson född Reimer 19050606-19970406
Kvarter 8 Grav 32 Järstorp 2:1 Nils Persson 18960424-19881105
Kvarter 8 Grav 32 Järstorp 2:1 Botilda Johanna Persson född Mårtensson 18981203-19860302
Kvarter 8 Grav 34 Illstorp 1:16 Axel Friberg 18940320-19711025
Kvarter 8 Grav 35 Illstorp 4 Simon Mårtensson 18400120-19130216
Kvarter 8 Grav 35 Illstorp 4 Anna Mårtensson född Månsdotter 18470421-19310617
Kvarter 8 Grav 36 Kristinehov Kuskahusen 2 Anders Mårtensson 18571223-19150120
Kvarter 8 Grav 36 Kristinehov Kuskahusen 2 Maria Mårtensson född Olsson 18610430-19460525
Kvarter 8 Grav 36 Kristinehov Kuskahusen 2 Viktor Andersson 18981204-19181227
Kvarter 8 Grav 36 Kristinehov Kuskahusen 2 Axel Andersson 18831212-19580516
Kvarter 8 Grav 37 Björnastad 1:11 Måns Jacobsson 18541112-19180116
Kvarter 8 Grav 37 Björnastad 1:11 Ingar Jacobsson född Erlandsdotter 18551028-19280204
Kvarter 8 Grav 37 Björnastad 1:11 Cecilia Nilsson 18770414-1951
Kvarter 8 Grav 38 Andrarum 22 August Truedsson 18860826-19590620
Kvarter 8 Grav 38 Andrarum 22 Anna Truedsson född Nilsson 18921116-19820122
Kvarter 8 Grav 39 Illstorp 8:33 Anders Nilsson 18480915-19340916
Kvarter 8 Grav 39 Illstorp 8:33 Ingar Nilsson född Andersdotter 18470207-19160408
Kvarter 8 Grav 39 Illstorp 8:33 Johanna Nilsson född Jönsdotter 18600505-19300316
Kvarter 8 Grav 40 Illstorp 9:5 Nils Andersson 18570826-19240605
Kvarter 8 Grav 40 Illstorp 9:5 Ingar Andersson född Larsdotter 18620506-19170702
Kvarter 8 Grav 40 Illstorp 9:5 Ludvig Nilsson 18950208-19171019
Kvarter 8 Grav 41 Andrarum 27 Trued Olsson 18241213-19160907
Kvarter 8 Grav 41 Andrarum 27 Hanna Olsson född Olsdotter 18520902-19320103
Kvarter 8 Grav 41 Andrarum 27 Hildur Ingeborg Håkansson född Truedsson 19150110-20081028 barnbarn till ovanstående
Kvarter 8 Grav 42 Illstorp 8:21 Gottfrid Nilsson 18900919-19730212
Kvarter 8 Grav 43 Breabäck 1 och Breabäck Per Persson 18290909-19210915
Kvarter 8 Grav 43 Breabäck 1 och Breabäck Hanna Persson född Nilsdotter 18361105-19180515
Kvarter 8 Grav 44 Andrarum 8 Ester Olsson 19020410-19190815 Systrar
Kvarter 8 Grav 44 Andrarum 8 Edit Olsson 19060912-19161026 Systrar
Kvarter 8 Grav 45 Sillaröd Hus Ola Persson 18450713-19310128
Kvarter 8 Grav 45 Sillaröd Hus Elna Persson född Nilsdotter 18500526-19160101
Kvarter 8 Grav 46 Kristinehov Per Månsson 18400615-19130311
Kvarter 8 Grav 46 Kristinehov Anna Månsson född Bengtsdotter 18570612-19190109
Kvarter 8 Grav 47 Alunbruket och Kristienhov 1:6 Anders Mårtensson Klang 18520709-19110425
Kvarter 8 Grav 47 Alunbruket och Kristienhov 1:6 Karna Mårtensson född Andersdotter 18540831-19200121
Kvarter 8 Grav 47 Alunbruket och Kristienhov 1:6 Johanna Andersson 18870617-19700615
Kvarter 8 Grav 47 Alunbruket och Kristienhov 1:6 Emma Andersson 18900804-19521208
Kvarter 8 Grav 47 Alunbruket och Kristienhov 1:6 Arnold Sixten Alkefelt 19160223-19821204
Kvarter 8 Grav 47 Alunbruket och Kristienhov 1:6 Ella Ingeborg Alkefelt född Persson 19181218-20080710
Kvarter 8 Grav 48 Järstorp 5:9 skolan Paul Ludvig Persson Reimer 18560129-19090822
Kvarter 8 Grav 48 Järstorp 5:9 skolan Karin Reimer född Månsson 18600415-19391222

Kvarter 9

Kvarter Grav Gård Namn Flicknamn Födelsedatum-Dödsdatum Anmärkning
Kvarter 9 Grav 2/1 Alunbruket Erik Magnus Hallgren 18740614-19500821
Kvarter 9 Grav 2/2-4 Alunbruket Hans Hallgren 18150711-18940122
Kvarter 9 Grav 2/2-4 Alunbruket Elna Hallgren född Persdotter 18151114-18680119
Kvarter 9 Grav 2/2-4 Alunbruket Hanna Hallgren född Jönsdotter 18320721-18921023
Kvarter 9 Grav 3/1 Järstorp 5:9 Skolan Per Gustav Reimer 18881208-19460408
Kvarter 9 Grav 3/2 Järstorp 5:9 Skolan Emmy Gudrun Elvira Reimer 18910528-19561104
Kvarter 9 Grav 4 Illstorp 7:11 August Lindborg 18880816-19560610
Kvarter 9 Grav 4 Illstorp 7:11 Alma Kristina Lindborg född Danielsson 18880701-19661210
Kvarter 9 Grav 4 Illstorp 7:11 Assar Nils Ossian Lindborg 19161127-19191221
Kvarter 9 Grav 4 Illstorp 7:11 Ove Assar Folke Lindborg 19221120-20060727
Kvarter 9 Grav 5 Andrarum 1:6 Anders Larsson 18600101-19520203
Kvarter 9 Grav 6 Kristinehov Strömstorp Måns Rasmusson Strömbeck 18320108-19001022
Kvarter 9 Grav 6 Kristinehov Strömstorp Johanna Strömbeck född Johansdotter Bus 18630523-19040327
Kvarter 9 Grav 7 Sillaröd 2:2 och S:t Olof Elias Persson 18850411-19561212
Kvarter 9 Grav 7 Sillaröd 2:2 och S:t Olof Sofia Persson född Persson 18820213-19711028
Kvarter 9 Grav 8 Järstorp 6:2 Ola Persson 18660710-19450411
Kvarter 9 Grav 8 Järstorp 6:2 Elna Persson född Olsdotter 18720428-19410526
Kvarter 9 Grav 9 Sillaröd 2:4 Per Nilsson 18200901-19030815
Kvarter 9 Grav 9 Sillaröd 2:4 Ingar Nilsson född Persdotter 18290722-19040701
Kvarter 9 Grav 13 Stråe 1:5 Nils Nilsson 18480420-19280603
Kvarter 9 Grav 13 Stråe 1:5 Hanna Nilsson född Nilsdotter 18450331-19321022
Kvarter 9 Grav 13 Stråe 1:5 Emilia Nilsson 18810917-19490527
Kvarter 9 Grav 13 Stråe 1:5 Mathilda Nilsson 18841013-19540802
Kvarter 9 Grav 15/1-2 Andrarum Kolahus 2 Håkan Håkansson 18510728-19180314
Kvarter 9 Grav 15/1-2 Andrarum Kolahus 2 Hanna Håkansson född Larsdotter 18520418-19480630
Kvarter 9 Grav 15/3 Sillaröd 1:36 och Sillaröd 3:17 August Håkansson 18790213-19670315
Kvarter 9 Grav 16/1-2 Saxhusa 3 Nils Persson 18740607-19631022
Kvarter 9 Grav 16/1-2 Saxhusa 3 Sofia Persson född Larsson 18820515-19361208
Kvarter 9 Grav 16/3-4 Saxhusa 3 och Vollsjö Erik Birger Willhelm Nilsson 19150817-20071202
Kvarter 9 Grav 16/3-4 Saxhusa 3 och Vollsjö Greta Nilsson 19220609-19970307
Kvarter 9 Grav 16/3-4 Saxhusa 3 och Vollsjö Ella Nilsson Gröndahl 20080228-20080228
Kvarter 9 Grav 20 Illstorp 7:38 Håkan Eriksson 18491028-19250402
Kvarter 9 Grav 20 Illstorp 7:38 Anna Eriksson född Persdotter 18450330-19180628
Kvarter 9 Grav 21 Sillaröd 2:6 Per Svensson 18531216-19020427
Kvarter 9 Grav 21 Sillaröd 2:6 Anna Svensson född Nilsdotter 18571210-19401018
Kvarter 9 Grav 21 Sillaröd 2:6 August Wilhelm Persson  18910811-18990217
Kvarter 9 Grav 21 Sillaröd 2:6 Clara Gunhild Persson  18960912-19050310
Kvarter 9 Grav 22 Kristinehov Nils Olsson 18521125-19310502
Kvarter 9 Grav 22 Kristinehov Anna Olsson född Persdotter 18560515-19180928
Kvarter 9 Grav 23 Kristinehov Kuskahusen 3 Per Olsson 18590819-19300604
Kvarter 9 Grav 23 Kristinehov Kuskahusen 3 Anna Olsson född Olsdotter 18610525-19190113
Kvarter 9 Grav 23 Kristinehov Kuskahusen 3 Anna Persson 18920309-19240604
Kvarter 9 Grav 29 Illstorp 1:14 Gustav Dahl 18380401-19110220
Kvarter 9 Grav 29 Illstorp 1:14 Bengta Dahl född Olsdotter 18350128-18830816
Kvarter 9 Grav 29 Illstorp 1:14 Maria Dahl född Marsch 18400219-19010619
Kvarter 9 Grav 29 Illstorp 1:14 Elna Dahl född Andersdotter Frid 18441210-19350307
Kvarter 9 Grav 30 Stråe 1:6 Mårten Persson 18511112-19250303
Kvarter 9 Grav 30 Stråe 1:6 Estrid Persson född Andersdotter 18450425-19161003
Kvarter 9 Grav 30 Stråe 1:6 Bengta Mårtensson 18800316-19500304
Kvarter 9 Grav 32 Kristinehovs Trädgårdsmästarbostad Michael Sörensen 18420217-19260514
Kvarter 9 Grav 32 Kristinehovs Trädgårdsmästarbostad Kersti Sörensen född Nilsdotter 18411227-19201217
Kvarter 9 Grav 33 Agusa 1:9 och Agusa 1:10 Gustav Adolf Olsson 18621106-19220902 Syskon
Kvarter 9 Grav 33 Agusa 1:9 och Agusa 1:10 Anders Olsson 18650929-19460625 Syskon
Kvarter 9 Grav 33 Agusa 1:9 och Agusa 1:10 Anna Olsdotter 18680612-19410916 Syskon
Kvarter 9 Grav 34 Kristinehov Kuskahusen 1 Per Månsson 18630830-19410204
Kvarter 9 Grav 34 Kristinehov Kuskahusen 1 Anna Månsson född Nilsdotter 18671116-18570401
Kvarter 9 Grav 36 Alunbruket Hilda Nilsson 18860610-19750215
Kvarter 9 Grav 37 Kristinehov Edvard Nilsson 18921024-19851129
Kvarter 9 Grav 37 Kristinehov Ella Benedikta Nilsson 18980417-19890428
Kvarter 9 Grav 38 Agusa 1:22 Nils Jönsson 18430202-19110705
Kvarter 9 Grav 38 Agusa 1:22 Eljena Nilsson född Nilsdotter 18301014-19110122
Kvarter 9 Grav 38 Agusa 1:22 Anders Nilsson 18721024-18730619
Kvarter 9 Grav 38 Agusa 1:22 Anders Nilsson 18750224-18750305
Kvarter 9 Grav 40 Illstorp 8:12 Ola Persson 18410210-19270603
Kvarter 9 Grav 40 Illstorp 8:12 Else Persson född Andersdotter 18470310-19300529
Kvarter 9 Grav 41 Kristinehov 1:13 Håkan Hansson Ahlström 18430929-19300422
Kvarter 9 Grav 41 Kristinehov 1:13 Anna Ahlström född Mårtensdotter 18511119-19241124
Kvarter 9 Grav 42 Illstorp 8:25 Nils Jonsson 18550527-19360122
Kvarter 9 Grav 42 Illstorp 8:25 Kerstin Jonsson född Svensdotter 18490110-19340129
Kvarter 9 Grav 42 Illstorp 8:25 Kurt Viktor Johnsson
Kvarter 9 Grav 43 Agusa 1:46 Emil Victor Palmqvist 18900319-19171204
Kvarter 9 Grav 44 Saxhusa 4 Per Svensson 18370312-19171101
Kvarter 9 Grav 45 Järstorp 6:2 Per Bengtsson 18250925-19120807
Kvarter 9 Grav 46 Illstorp 7:34 Ola Johansson 18690227-19300724
Kvarter 9 Grav 46 Illstorp 7:34 Johanna Johansson född Nilsdotter 18700921-19520410
Kvarter 9 Grav 46 Illstorp 7:34 Karin Hildur Olsson 19180610-19181102
Kvarter 9 Grav 47 Illstorp 1:17 Nils Nilsson 18830204-19720215
Kvarter 9 Grav 47 Illstorp 1:17 Anna Nilsson född Mårtensson 18951202-19830113
Kvarter 9 Grav 47 Illstorp 1:17 Erik Teodor  Mårtensson 19131108-19190111
Kvarter 9 Grav 49 Kristinehov 1:14 Kullamad Amalia Dahl född Schön 18930420-19260131
Kvarter 9 Grav 49 Kristinehov 1:14 Kullamad Nils Ebbe Alrik Dahl 19211008-20011111
Kvarter 9 Grav 50 Kristinehov 1:14 Kullamad Johan Schön 18630531-19430602
Kvarter 9 Grav 50 Kristinehov 1:14 Kullamad Hanna Schön född Andersdotter 18610404-19430404
Kvarter 9 Grav 51 Illstorp 5 Nyhem Sven Thure Månsson 18860812-19281113
Kvarter 9 Grav 51 Illstorp 5 Nyhem Alfhild Månsson 18960205-19820209
Kvarter 9 Grav 51 Illstorp 5 Nyhem Stig Yngve Månsson 19230325-19230330
Kvarter 9 vid gravarna 50 4 gamla oläsliga stenar
Kvarter 9 Grav 53 Lönshult 1:7 Thure Hultén 18940223-19500715
Kvarter 9 Grav 53 Lönshult 1:7 Ellen Amalia Elise Hultén född  Andersson 18960621-19860626
Kvarter 9 Grav 54/1-3 Agusa 1:12 Axel Andersson 18870114-19640706
Kvarter 9 Grav 54/1-3 Agusa 1:12 Bengta Andersson född Hultén 18870220-19770416
Kvarter 9 Grav 54/1-3 Agusa 1:12 Hanna Axelsson 19241127-19351001
Kvarter 9 Grav 53/4-6 Lönshult 1:7 Mårten Nilsson 18410501-19240509
Kvarter 9 Grav 53/4-6 Lönshult 1:7 Bengta Nilsson född Isacsdotter 18490317-19390713
Kvarter 9 Grav 53/4-6 Lönshult 1:7 Johan Mårtensson Hultén 18890625-19220504
Kvarter 9 Grav 55 Lönshult 1:9 Nils Persson 18780517-19570820
Kvarter 9 Grav 56 Lönshult 1:7 och Agusa Hanna Munter född Håkansdotter 18541108-19440406
Kvarter 9 Grav 57 Sillaröd 3:6 Anders Jönsson 18260719-18740508
Kvarter 9 Grav 57 Sillaröd 3:6 Hanna Jönsson född Eriksdotter 18270202-18990123
Kvarter 9 Grav 57 Sillaröd 3:6 Jöns Andersson 18550420-19100123
Kvarter 9 Grav 58 Agusa 1:9 Anna Mårtensdotter 18730302-19450709
Kvarter 9 Grav 59 Kristinehov 1:7 Traneboda Bengt Sjöholm 18260531-18960501
Kvarter 9 Grav 59 Kristinehov 1:7 Traneboda Margareta Sjöholm född Olsdotter 18210508-18750317

Område A

Kvarter Grav Gård Namn Flicknamn Födelsedatum-Dödsdatum Anmärkning
Område A Grav 1 Gård Järstorp 6:2 Helge Johansson 19030330-19940416
Område A Grav 1 Gård Järstorp 6:2 Anna Marta Frideborg Johansson född Olsson 19020914-19721228
Område A Grav 2-3 Sillaröd 3:34 Nils Gottfrid Nilsson 18820416-19681101
Område A Grav 2-3 Sillaröd 3:34 Johanna Nilsson född Andersson 18871215-19440412
Område A Grav 2-3 Andrarums Skola och Sillaröd 3:24 Asta Hillevi Mohager 19121127-19691219
Område A Grav 2-3 Andrarums Skola och Sillaröd 3:24 Agnes Charlotta Nilsson född Ahlberg 19000327-19811206
Område A Grav 4-5 Agusa 1:25 Nils Bertlov 18900703-19540610
Område A Grav 4-5 Agusa 1:25 Johanna Bertlov född Frid 18920420-19551031
Område A Grav 4-5 Agusa 1:25 Nils Palle Bertlov 19170129-19430325
Område A Grav 6-7 Sillaröd 1:32 Sven Jönsson 18770126-19560410
Område A Grav 6-7 Sillaröd 1:32 Emilia Kristina Jönsson född Hansson 18790512-19680418
Område A Grav 6-7 Sillaröd 1:32 Sture William Jönsson 19080218-19970714
Område A Grav 6-7 Sillaröd 1:32 Inez Edit Beata Jönsson född Lövgren 19080316-19930328
Område A Grav 8 Kristinehov Gustav Levin 18741008-19710711
Område A Grav 8 Kristinehov Maria Levin född Nilsson 18740227-19590215
Område A Grav 8 Kristinehov Robert Hilding Gustav Levin 19020917-19930906
Område A Grav 9 Andrarum Röddenhög Nils Edvard Persson 18981107-19601109
Område A Grav 9 Andrarum Röddenhög Olga Linnéa Persson född Andersson 19001223-19760928
Område A Grav 10 Illstorp 9:6 Nils Hilding Johansson 19010818-19621224
Område A Grav 11 Kristinehov Karl-Erik Selin 19101125-19511113
Område A Grav 12 Sillaröd 2:13 Thure Nilsson 19080428-19870527
Område A Grav 12 Sillaröd 2:13 Hertha Anna Nilsson född Andersson 19090419-19980502
Område A Grav 13 Illstorp 5 Nyhem Olof Möller 18951028-19551006
Område A Grav 13 Illstorp 5 Nyhem Elise Möller född Persson 19020331-19820320
Område A Grav 14 Björnastad 2:1 Anders Jönsson 18980205-19641013
Område A Grav 14 Björnastad 2:1 Anna Jönsson född Persson 18961102-19790712

Område B

Kvarter Grav Gård Namn Flicknamn Födelsedatum-Dödsdatum Anmärkning
Område B Grav 1/1-2 Sillaröd 2:2 Sven Otto Svensson 18780223-19500806
Område B Grav 1/1-2 Sillaröd 2:2 Elin Svensson född Persson 18850412-19680128
Område B Grav 1/3-4 Sillaröd 1:35 Nils Hjalmar Gustavsson 19060511-19880512
Område B Grav 1/3-4 Sillaröd 1:35 Elsa Brita Gustavsson född Svensson 19160401-19861222
Område B Grav 1/5 Sillaröd Per Åke Svensson 19190212-19980629
Område B Grav 3 Järstorp 5:9 Skolan Karl Anders Sjöberg 18970820-19670424
Område B Grav 4 Agusa 1:26 Olof Sjöberg 18920407-19810202
Område B Grav 4 Agusa 1:26 Alma Albertina Sjöberg född Strömbeck 18920208-19830130
Område B Grav 5 Rugeröd och Illstorp 8:22 Alfred Larsson 18860612-19651113
Område B Grav 5 Rugeröd och Illstorp 8:22 Johanna Larsson född Nilsson 18880320-19840314
Område B Grav 6 Sillaröd 1:18 Anton Olsson 18910331-19570303
Område B Grav 6 Sillaröd 1:18 Anna Olsson född Fransén 18920517-19450315
Område B Grav 7 Illstorp 4 och Andrarum 1:1 Prästlönebostället Erik Algot Nilsson Lindkvist 18891111-19620729
Område B Grav 7 Illstorp 4 och Andrarum 1:1 Prästlönebostället Emma Lindkvist född Persson 18851020-19710527
Område B Grav 7 Illstorp 4 och Andrarum 1:1 Prästlönebostället Karl Erik Henry Lindkvist 19170924-19430418
Område B Grav 7 Illstorp 4 och Andrarum 1:1 Prästlönebostället Idof Sigfrid Nilsson 18940428-19821006
Område B Grav 9 Illstorp 8:36 Johannes Nilsson Hallqvist 18700310-19440424
Område B Grav 9 Illstorp 8:36 Anna Hallqvist född Nilsson 18790317-19740511
Område B Grav 9 Illstorp 8:36 Tage Birger Hallqvist 19220505-19930420
Område B Grav 10 Illstorp 6:7 Edvin Bernhard Håkansson 19050726-19651009
Område B Grav 10 Illstorp 6:7 Johanna Håkansson född Nilsson 19120304-19981122
Område B Grav 11 Sillaröd 1:9 Artur Dahlin 19021001-19611107
Område B Grav 11 Sillaröd 1:9 Hilda Elvira Dahlin född Persson 18970820-19690107
Område B Grav 12 Björnastad 1:17 Nils Persson 18890728-19780122
Område B Grav 12 Björnastad 1:17 Karl Henry Persson 19240116-19640207
Område B Grav 14 Illstorp 8:36 Albin Håkansson 19010218-19670114
Område B Grav 14 Illstorp 8:36 Alma Håkansson född Nilsson 19081206-19910923

Område C

Område D

Område E

Område F

Gravar söder om kyrkan

Ryttings gravkapell

Minneslunden

1 KOMMENTAR

Kommentarer är stängda.