Oäkta barn

”Oäkta” barn 1737-1746

Släkt och Bygd 2003:1 (Magnus Lindskog) 1686 års kyrkolag stadgade, att den som begått lönskaläge skulle stå uppenbar skrift. Den skyldige eller skyldiga skulle då...

Avkunnade utslag – Barnuppfostringsbidrag

Släkt och Bygd 2007:2 (Magnus Lindskog) ”Uti målet emellan pigan Johanna Håkansdotter i Tomarp, kärande, samt åbosonen Per Persson å n:r 15 därstädes, svarande, om...

Okänd fader…

Släkt och Bygd 2002:4 (Magnus Lindskog) Under den svenska stormaktstiden var sexualiteten förbehållen gifta människor. Att föda barn utanför äktenskapet var ett allvarligt brott. Lagstiftningen...