Jubileumsskrift 30 år

Föreningens 30-årsjubileum (1987-2017) firades genom utgivning av en jubileumsskrift: Österlens ”oäkta” barn, sammanställd av Östen Lundström.
Skiften säljs normalt vid våra arrangemang för 150 kr. Finns däremellan även att köpa (efter överenskommelse) hos ordföranden, vice ordföranden och kassör.