Skrifter

Sedan 1996 har vår förening publicerat en skriftserie.

Skrifterna går att köpa via Bg 703-8185 (Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening).
Mejla gärna kassören i förväg så att inte skriften du beställer är slutsåld och för att veta portokostnaden.
Syftet med skriftserien är att publicera sådant material som många annars skulle missa i sin forskning.

Jubileumsskrift 30 år

Föreningens 30-årsjubileum (1987-2017) firades genom utgivning av en jubileumsskrift: Österlens "oäkta" barn, sammanställd av Östen Lundström. Skiften säljs normalt vid våra arrangemang för 150 kr....

Jubileumsskrift 25 år

Föreningens 25-årsjubileum (1987-2012) firades genom utgivning av en jubileumsskrift: Galgbackarna på Österlen, sammanställd av Magnus Lindskog. Skiften såldes vid våra arrangemang för 75 kr (OBS! Slutsåld)

Ö Hoby socken – Gårdaförteckning över Hoby kyrkby med Kvarnby och...

Skiften är gjord av Bengt Olsson, Borrby. Säljs normalt vid våra arrangemang för 150 kr. Finns däremellan även att köpa (efter överenskommelse) hos ordföranden.

Skriftserie 6 – Böter i kyrkoräkenskaperna 1761-1800

Pris: 80 kronor (+ porto) Denna skrift innehåller utdrag ur kyrkoräkenskaperna för tiden 1761-1800. Man fick böta till kyrkan för t.ex lönskeläger, hor, förkvävda barn,...

Skriftserie 5 – Böter i kyrkoräkenskaperna 1719-1760

Pris: 60 kronor (+ porto) Denna skrift innehåller utdrag ur kyrkoräkenskaperna för tiden 1719-1760. Man fick böta till kyrkan för t.ex lönskeläger, hor, förkvävda barn,...

Skriftserie 4 – Gårdarna i Glemminge 1658-1804

Pris: 80 kronor (+ porto) Slutsåld Skriften innehåller förteckning - gård för gård - över vilka som bor i Glemminge socken under tidsperioden 1658-1804. Uppgifterna har hämtats...

Skriftserie 3 – Dödlistor 1759-1850

Pris: (50 kronor (+ porto) För att häradsrätterna skulle kunna kontrollera att de fick in bouppteckningar efter de avlidna, så ålades prästerna att sända in...

Skriftserie 2 – Engeströmska samlingen, Järrestads härad

Pris: 40 kronor (+ porto) I handskriftsavdelningen på Kungliga Biblioteket finns Engeströmska samlingen. Denna samlings material rörande Järrestads härad innehåller framförallt sockenbeskrivningar från 1729 -...

Skriftserie 1 – Charta sigillata 1733-1743

Pris: 40 kronor (+porto) OBS! Slutsåld Charta sigillata är latin och betyder "stämpelpapper" (avgiftsbelagt). För åren 1733-1748 utgick en särskild skatt på lysningar till bröllop....