Skriftserie 2 – Engeströmska samlingen, Järrestads härad

Pris: 40 kronor (+ porto)

I handskriftsavdelningen på Kungliga Biblioteket finns Engeströmska samlingen. Denna samlings material rörande Järrestads härad innehåller framförallt sockenbeskrivningar från 1729 – men även annat material.

Ur innehållsförteckningen för skriften:

Borrby (år 1696)
Simris och Ö Nöbbelöv (år 1696)
Simrishamn och Järrestad (år 1696)
Gladsax och Ö Tommarp (år 1696)

Borrby (år 1729)
Gladsax (år 1729)
Simris och Ö Nöbbelöv (år 1729)
Ö Tommarp (år 1729)
Christian III:s brev
Stiby (år 1729)
Vallby och Bolshög (år 1729)
Ö Vemmerlöv (år 1729)

Stiby (efter år 1750)
Ö Tommarp (efter år 1750)

Glimminge gård (år 1799)
Glimminge gård (år 1799)