Tosterups gravstensinvestering

F.d Trädgårdsmästaren And. Lundgren, *1798, +1870
-tvenne hustrur Helena Östberg, *1806, +1848
Magdal. J. Ljunggren, *1804, 1857
Skolläraren August Nilsson, *1855, +1878
Statkarlen Nils Nilsson, *1829, +1876
-Hustrun Anna Nilsson, *1830, +1904
Smeden Johan Nilsson, *1819, +1865
-Hustrun Cecilia Nilsson, *1827, +1903
Rusthållaren Anders Klemmesson, *1834, +1882
-Hustru Elna Nilsdotter, *1837, +1910
SkomakareEnkan Elisabet Sophia Berglund, född Glimberg, *1788, +1847
F. Åboen Nils Andersson, *1786, +1849
-Maka Berha Johansdotter, *1789, + 1855
Mästaren wed dett Låfliga smedämbetett sal. Nils Wittberg, +1733
Håken Mårtensson, +1740
Hanna Matsdotter
Mårten …rson, + 1697
(-Hustru Elne Nilsdoter)
Två saliga barn nämbl. Chattari. Jacobsdot. oc Chattarina
F.d åboen John Svensson, *1786
-Hustru Kjersti Mårtensdotter, *1803, +1872
Rasmus Pedersson Holst, +1677