Österlenforskning

Hemkomna ur ryska fångenskapen efter freden i Nystad år 1721

Efter slaget vid Poltava 1709 kom sammanlagt 23.000 svenskar under rysk fångenskap. De flesta av officerarna hamnade i fångenskap i den sibiriska staden Tobolsk,...

Österlensoldater vid Södra skånska infanteriregementet

Våra österlensoldater – vilka var de: Begreppet "soldat" på 1600-, 1700- och 1800-talet var benämningen på en militär som förflyttade sig till fots och stred...

Anteckningar gorde under Recognoseringen 1816 i

INGELSTA, JÄRESTA och ALBO HÄRADER af A A J Ammilon Under-Lieutenant Ingelsta Härad Wattendrag Köpinge Ån är beskrifven år 1812 uti anteckningarne öfver Herresta Härad. Tryde Ån börjar i Albo Härad faller...

Bönder

Här nedan följer tips om hur man forskar vidare kring bönder och deras gårdar: Exempel ur: 1670-1671 års jordrevningsprotokoll för Ingelstads och Järrestads härader. Källa: Skånska...

Hantverkare

I städerna fanns fria hantverkare, ofta sammanslutna i föreningar, collégia opi´ficum, senare genom statens medverkan i auktoriserade korporationer. De medeltida storgodsen uppvisa från 700-talet...

Mantal 1659

Cimbritz Hambn Stad 1659 (Mantalslängd) Borgmest. Eskel Ollsson 1 D Per 1 P Ingebor 1 Michel Pletz 1 Hustrun 1 Nils Jakobsson 1 Hustrun 1 Jörgen Persson 1 Hustrun 1 Olof Smedh 1 Hustrun 1 Olof...

Begravningar och böter i Simrishamn 1673-1721

Lijkbegrafningz Penningar 1673 Aage Skomaggers Barn -:2:- Matz Skredders Barn -:1:- Johan Skredders Barn 1:-:- Swend Bödkers Barn -:1:4 Anders Jacobssöns Barn -:2:- Otte Bertellssöns Barn -:1:4 Utlånat bårkläde 1673 Inspectorskans lig paa Swabshollm 1:2:- 1674 Begrafwellsers...

Mantal 1742

Mantals och Matlags Längd Öfwer Staden Cimbrishamn Pro Anno 1742 1 Rotan 1                1 Carsten Pletz, hustru, doteren Andrietta, dräng Nils, piga Johanna 1 Ibm Rådman Ovenius, hustru,...

Rulla 1737

Förteckning eller Rulla Öfwer Borgerskapet i staden Cimbrishamn Borgerskapetz hantering och näringz medel samt deras wilkor Nummer Borgerskapets Namn Första Rotan Brukar handel och bor i staden 1 Rådman Pletz Änckia Gammal...

Mantal 1733

Mantals Längd Öfwer Staden Cimbritzhamn Pro Anno 1733 1 Rotan 1                Rådman Plätz Enkia, dräng Pär och Nils, piga Brita och Bolla 2                Rådman Isack Holm, hustru, dräng Oluf,...